ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.87
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 118
29 24.58
14 11.86
21 17.80
10 8.47
7 5.93
37 31.36
81 68.64%
2  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 55
9 16.36
6 10.91
12 21.82
6 10.91
3 5.45
19 34.55
36 65.45%
3  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 103
19 18.45
7 6.80
24 23.30
3 2.91
2 1.94
48 46.60
55 53.40%
4  โรงเรียนบ้านชายควน 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
5  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 149
8 5.37
0 0.00
27 18.12
8 5.37
27 18.12
79 53.02
70 46.98%
6  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 140
19 13.57
15 10.71
17 12.14
7 5.00
6 4.29
76 54.29
64 45.71%
7  โรงเรียนวัดเขาน้อย 102
13 12.75
12 11.76
11 10.78
8 7.84
2 1.96
56 54.90
46 45.10%
8  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
9  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 97
7 7.22
2 2.06
15 15.46
2 2.06
17 17.53
54 55.67
43 44.33%
10  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 70
6 8.57
4 5.71
14 20.00
4 5.71
3 4.29
39 55.71
31 44.29%
11  โรงเรียนวัดตรงบน 34
3 8.82
2 5.88
8 23.53
2 5.88
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
12  โรงเรียนบ้านกลอง 251
26 10.36
36 14.34
41 16.33
3 1.20
4 1.59
141 56.18
110 43.82%
13  โรงเรียนวัดบางทวด 84
4 4.76
11 13.10
20 23.81
1 1.19
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
14  โรงเรียนวัดบางคุระ 73
7 9.59
7 9.59
9 12.33
4 5.48
4 5.48
42 57.53
31 42.47%
15  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 31
9 29.03
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
16  โรงเรียนวัดทะเลปัง 70
16 22.86
3 4.29
7 10.00
2 2.86
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
17  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 38
1 2.63
0 0.00
13 34.21
0 0.00
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
18  โรงเรียนวัดดอนรักษา 41
1 2.44
1 2.44
7 17.07
6 14.63
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
19  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 294
27 9.18
5 1.70
25 8.50
32 10.88
16 5.44
189 64.29
105 35.71%
20  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 42
5 11.90
4 9.52
6 14.29
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
21  โรงเรียนวัดอิมอญ 96
5 5.21
9 9.38
13 13.54
7 7.29
0 0.00
62 64.58
34 35.42%
22  โรงเรียนบ้านชะอวด 1462
68 4.65
43 2.94
179 12.24
77 5.27
139 9.51
956 65.39
506 34.61%
23  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 109
3 2.75
8 7.34
17 15.60
9 8.26
0 0.00
72 66.06
37 33.94%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 156
21 13.46
0 0.00
31 19.87
0 0.00
0 0.00
104 66.67
52 33.33%
25  โรงเรียนบ้านเกยเชน 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
26  โรงเรียนวัดจิกพนม 126
6 4.76
7 5.56
13 10.32
6 4.76
10 7.94
84 66.67
42 33.33%
27  โรงเรียนบ้านพรุบัว 108
18 16.67
8 7.41
9 8.33
0 0.00
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
28  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 469
26 5.54
19 4.05
93 19.83
6 1.28
4 0.85
321 68.44
148 31.56%
29  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 86
9 10.47
10 11.63
8 9.30
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
30  โรงเรียนวัดเทพมงคล 160
10 6.25
10 6.25
15 9.38
5 3.13
10 6.25
110 68.75
50 31.25%
31  โรงเรียนวัดโคกคราม 32
3 9.38
1 3.13
3 9.38
2 6.25
1 3.13
22 68.75
10 31.25%
32  โรงเรียนวัดควนป้อม 69
5 7.25
7 10.14
9 13.04
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
33  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 60
2 3.33
6 10.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
34  โรงเรียนเขาพระทอง 150
13 8.67
11 7.33
16 10.67
5 3.33
0 0.00
105 70.00
45 30.00%
35  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 65
12 18.46
2 3.08
3 4.62
2 3.08
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
36  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 148
4 2.70
5 3.38
31 20.95
2 1.35
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
37  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
38  โรงเรียนวัดวังกลม 104
4 3.85
2 1.92
13 12.50
4 3.85
6 5.77
75 72.12
29 27.88%
39  โรงเรียนบ้านคอกวัว 47
3 6.38
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
40  โรงเรียนวัดบ้านราม 29
3 10.34
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
41  โรงเรียนวัดควนเถียะ 167
0 0.00
10 5.99
34 20.36
2 1.20
0 0.00
121 72.46
46 27.54%
42  โรงเรียนบ้านปากพรุ 77
7 9.09
5 6.49
3 3.90
3 3.90
3 3.90
56 72.73
21 27.27%
43  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 129
6 4.65
11 8.53
10 7.75
4 3.10
4 3.10
94 72.87
35 27.13%
44  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 108
11 10.19
8 7.41
8 7.41
2 1.85
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
45  โรงเรียนบ้านหนองกก 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
1 6.67
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
46  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 68
8 11.76
1 1.47
9 13.24
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
47  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 125
11 8.80
2 1.60
18 14.40
1 0.80
1 0.80
92 73.60
33 26.40%
48  โรงเรียนวัดหน้าสตน 144
9 6.25
3 2.08
17 11.81
5 3.47
4 2.78
106 73.61
38 26.39%
49  โรงเรียนวัดปิยาราม 46
4 8.70
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
50  โรงเรียนบ้านไสขาม 50
0 0.00
6 12.00
6 12.00
0 0.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
51  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1112
73 6.56
40 3.60
165 14.84
8 0.72
3 0.27
823 74.01
289 25.99%
52  โรงเรียนวัดทายิการาม 54
1 1.85
1 1.85
10 18.52
2 3.70
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
53  โรงเรียนบ้านบางลึก 58
3 5.17
4 6.90
8 13.79
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
54  โรงเรียนบ้านดอนทราย 86
0 0.00
3 3.49
16 18.60
3 3.49
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
55  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 208
12 5.77
12 5.77
17 8.17
10 4.81
2 0.96
155 74.52
53 25.48%
56  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 110
6 5.45
2 1.82
15 13.64
5 4.55
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
57  โรงเรียนบ้านควนเงิน 192
9 4.69
4 2.08
14 7.29
12 6.25
9 4.69
144 75.00
48 25.00%
58  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 81
5 6.17
2 2.47
13 16.05
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
59  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 69
4 5.80
1 1.45
12 17.39
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
60  โรงเรียนบ้านหอยราก 61
0 0.00
1 1.64
13 21.31
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
61  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 37
0 0.00
0 0.00
9 24.32
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
62  โรงเรียนวัดบางฉนาก 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
63  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 141
5 3.55
0 0.00
19 13.48
0 0.00
10 7.09
107 75.89
34 24.11%
64  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
65  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 181
7 3.87
7 3.87
16 8.84
1 0.55
12 6.63
138 76.24
43 23.76%
66  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 637
42 6.59
18 2.83
65 10.20
16 2.51
10 1.57
486 76.30
151 23.70%
67  โรงเรียนบ้านควนมุด 99
1 1.01
3 3.03
11 11.11
8 8.08
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
68  โรงเรียนวัดควนเกย 125
10 8.00
1 0.80
18 14.40
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
69  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 95
9 9.47
4 4.21
6 6.32
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
70  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 126
12 9.52
1 0.79
12 9.52
4 3.17
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
71  โรงเรียนวัดหอยกัน 57
0 0.00
0 0.00
13 22.81
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
72  โรงเรียนวัดแดง 193
11 5.70
4 2.07
17 8.81
11 5.70
1 0.52
149 77.20
44 22.80%
73  โรงเรียนบ้านหนองมาก 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
74  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 40
2 5.00
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
75  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 116
8 6.90
2 1.72
16 13.79
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
76  โรงเรียนบ้านบางวัง 36
1 2.78
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
77  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 289
20 6.92
3 1.04
40 13.84
1 0.35
0 0.00
225 77.85
64 22.15%
78  โรงเรียนบ้านหนองหิน 136
6 4.41
1 0.74
23 16.91
0 0.00
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
79  โรงเรียนบ้านห้วยโส 68
3 4.41
3 4.41
8 11.76
0 0.00
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
80  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 531
43 8.10
23 4.33
47 8.85
3 0.56
1 0.19
414 77.97
117 22.03%
81  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 137
7 5.11
2 1.46
21 15.33
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
82  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 64
4 6.25
2 3.13
5 7.81
3 4.69
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
83  โรงเรียนวัดชะอวด 124
13 10.48
4 3.23
10 8.06
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
84  โรงเรียนบ้านบางโหนด 69
8 11.59
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
85  โรงเรียนบ้านบางน้อย 125
6 4.80
5 4.00
9 7.20
3 2.40
4 3.20
98 78.40
27 21.60%
86  โรงเรียนบ้านบางเนียน 88
5 5.68
0 0.00
14 15.91
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
87  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 79
5 6.33
1 1.27
6 7.59
1 1.27
4 5.06
62 78.48
17 21.52%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
89  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
1 7.14
1 7.14
11 78.57
3 21.43%
90  โรงเรียนบ้านควนชิง 80
4 5.00
3 3.75
10 12.50
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
91  โรงเรียนบ้านด่าน 154
6 3.90
5 3.25
13 8.44
4 2.60
4 2.60
122 79.22
32 20.78%
92  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 406
32 7.88
31 7.64
21 5.17
0 0.00
0 0.00
322 79.31
84 20.69%
93  โรงเรียนบ้านปลายราง 93
5 5.38
1 1.08
13 13.98
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
94  โรงเรียนบ้านปากเชียร 360
23 6.39
13 3.61
36 10.00
1 0.28
0 0.00
287 79.72
73 20.28%
95  โรงเรียนวัดทองพูน 74
3 4.05
2 2.70
5 6.76
3 4.05
2 2.70
59 79.73
15 20.27%
96  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 94
6 6.38
3 3.19
5 5.32
3 3.19
2 2.13
75 79.79
19 20.21%
97  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 162
13 8.02
6 3.70
4 2.47
6 3.70
3 1.85
130 80.25
32 19.75%
98  โรงเรียนวัดโบสถ์ 66
3 4.55
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
99  โรงเรียนบ้านลำคลอง 61
3 4.92
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
100  โรงเรียนวัดเกาะจาก 204
11 5.39
9 4.41
19 9.31
1 0.49
0 0.00
164 80.39
40 19.61%
101  โรงเรียนวัดปากควน 103
1 0.97
2 1.94
7 6.80
3 2.91
7 6.80
83 80.58
20 19.42%
102  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 213
11 5.16
8 3.76
14 6.57
8 3.76
0 0.00
172 80.75
41 19.25%
103  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
0 0.00
3 5.77
42 80.77
10 19.23%
104  โรงเรียนบ้านบางพระ 276
27 9.78
0 0.00
26 9.42
0 0.00
0 0.00
223 80.80
53 19.20%
105  โรงเรียนวัดคันธมาลี 277
15 5.42
3 1.08
27 9.75
8 2.89
0 0.00
224 80.87
53 19.13%
106  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 121
2 1.65
4 3.31
15 12.40
2 1.65
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
107  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 96
6 6.25
3 3.13
9 9.38
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
108  โรงเรียนวัดสระ 178
11 6.18
7 3.93
6 3.37
5 2.81
4 2.25
145 81.46
33 18.54%
109  โรงเรียนวัดพระบาท 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
2 7.41
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 76
6 7.89
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
111  โรงเรียนบ้านหนองบัว 60
4 6.67
0 0.00
6 10.00
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
112  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 126
7 5.56
7 5.56
9 7.14
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
113  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 66
4 6.06
2 3.03
6 9.09
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
114  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
115  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
116  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
1 2.22
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
117  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
1 5.88
14 82.35
3 17.65%
118  โรงเรียนบ้านวังใส 91
4 4.40
1 1.10
11 12.09
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
119  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 103
3 2.91
0 0.00
15 14.56
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
120  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 212
5 2.36
9 4.25
21 9.91
2 0.94
0 0.00
175 82.55
37 17.45%
121  โรงเรียนบ้านควนมิตร 134
5 3.73
4 2.99
14 10.45
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
122  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 70
3 4.29
2 2.86
7 10.00
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
123  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 41
2 4.88
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 153
13 8.50
3 1.96
9 5.88
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
125  โรงเรียนบ้านโคกทราย 95
0 0.00
4 4.21
12 12.63
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
126  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 114
3 2.63
0 0.00
16 14.04
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
127  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
128  โรงเรียนวัดหนองจิก 144
8 5.56
2 1.39
11 7.64
0 0.00
3 2.08
120 83.33
24 16.67%
129  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 96
8 8.33
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
130  โรงเรียนบ้านขอนหาด 177
15 8.47
0 0.00
13 7.34
0 0.00
0 0.00
149 84.18
28 15.82%
131  โรงเรียนสุนทราภิบาล 76
3 3.95
3 3.95
5 6.58
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
132  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
4 5.71
1 1.43
2 2.86
2 2.86
2 2.86
59 84.29
11 15.71%
133  โรงเรียนวัดปากเหมือง 140
6 4.29
2 1.43
9 6.43
4 2.86
1 0.71
118 84.29
22 15.71%
134  โรงเรียนวัดท่าเสริม 39
1 2.56
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
135  โรงเรียนวัดป่าระกำ 79
2 2.53
5 6.33
5 6.33
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
136  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
137  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
138  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 60
0 0.00
3 5.00
3 5.00
2 3.33
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
139  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 147
2 1.36
2 1.36
18 12.24
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
140  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 134
3 2.24
7 5.22
6 4.48
4 2.99
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
141  โรงเรียนวัดขนาบนาก 94
6 6.38
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
142  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 47
1 2.13
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
143  โรงเรียนวัดฉิมหลา 128
4 3.13
6 4.69
9 7.03
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
144  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 149
4 2.68
8 5.37
5 3.36
3 2.01
2 1.34
127 85.23
22 14.77%
145  โรงเรียนวัดควนชะลิก 185
5 2.70
0 0.00
22 11.89
0 0.00
0 0.00
158 85.41
27 14.59%
146  โรงเรียนวัดแหลม 214
3 1.40
7 3.27
8 3.74
7 3.27
6 2.80
183 85.51
31 14.49%
147  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
3 5.36
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
148  โรงเรียนวัดสมควร 171
14 8.19
7 4.09
3 1.75
0 0.00
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
149  โรงเรียนทัศนาวลัย 87
2 2.30
2 2.30
7 8.05
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
150  โรงเรียนบ้านนา 103
2 1.94
2 1.94
8 7.77
2 1.94
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
151  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 170
1 0.59
8 4.71
14 8.24
0 0.00
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
152  โรงเรียนบ้านหัวไทร 69
2 2.90
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
153  โรงเรียนวัดควนยาว 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
2 8.70
20 86.96
3 13.04%
154  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 155
11 7.10
0 0.00
9 5.81
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
155  โรงเรียนบ้านลานนา 101
2 1.98
2 1.98
9 8.91
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
156  โรงเรียนวัดปลายสระ 156
7 4.49
0 0.00
12 7.69
1 0.64
0 0.00
136 87.18
20 12.82%
157  โรงเรียนวัดท้ายโนต 127
1 0.79
1 0.79
3 2.36
9 7.09
2 1.57
111 87.40
16 12.60%
158  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 239
3 1.26
6 2.51
21 8.79
0 0.00
0 0.00
209 87.45
30 12.55%
159  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 146
0 0.00
11 7.53
0 0.00
7 4.79
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
160  โรงเรียนวัดปากระวะ 65
4 6.15
0 0.00
0 0.00
2 3.08
2 3.08
57 87.69
8 12.31%
161  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 256
9 3.52
0 0.00
22 8.59
0 0.00
0 0.00
225 87.89
31 12.11%
162  โรงเรียนบ้านหนองบอน 116
4 3.45
5 4.31
3 2.59
2 1.72
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
163  โรงเรียนบ้านตูล 85
3 3.53
2 2.35
4 4.71
1 1.18
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
164  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 137
1 0.73
4 2.92
10 7.30
1 0.73
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
165  โรงเรียนวัดบางด้วน 80
4 5.00
0 0.00
4 5.00
1 1.25
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
166  โรงเรียนบ้านกุมแป 197
9 4.57
4 2.03
6 3.05
3 1.52
0 0.00
175 88.83
22 11.17%
167  โรงเรียนวัดบางพระ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
168  โรงเรียนบ้านลำหัก 114
5 4.39
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
169  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 67
1 1.49
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
170  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 97
3 3.09
2 2.06
3 3.09
2 2.06
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
171  โรงเรียนบ้านอายเลา 140
8 5.71
2 1.43
1 0.71
3 2.14
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
172  โรงเรียนวัดบางทองคำ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
173  โรงเรียนวัดหนา 100
0 0.00
3 3.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
174  โรงเรียนวัดคงคาวดี 112
2 1.79
3 2.68
5 4.46
0 0.00
1 0.89
101 90.18
11 9.82%
175  โรงเรียนวัดสุขุม 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
176  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
177  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 78
3 3.85
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
178  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
179  โรงเรียนวัดปากตรง 161
6 3.73
0 0.00
8 4.97
0 0.00
0 0.00
147 91.30
14 8.70%
180  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
1 2.86
32 91.43
3 8.57%
181  โรงเรียนวัดโคกทราง 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
182  โรงเรียนบ้านชายทะเล 95
2 2.11
3 3.16
3 3.16
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
183  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 125
6 4.80
0 0.00
4 3.20
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
184  โรงเรียนวัดทวยเทพ 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
185  โรงเรียนวัดบางไทร 102
0 0.00
0 0.00
4 3.92
4 3.92
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
186  โรงเรียนบ้านคอพรุ 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
187  โรงเรียนวัดวัวหลุง 94
3 3.19
2 2.13
1 1.06
1 1.06
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
188  โรงเรียนวัดรามแก้ว 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
189  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 123
0 0.00
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
190  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 319
7 2.19
7 2.19
6 1.88
2 0.63
1 0.31
296 92.79
23 7.21%
191  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 221
6 2.71
3 1.36
1 0.45
4 1.81
1 0.45
206 93.21
15 6.79%
192  โรงเรียนวัดสามแพรก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
193  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
194  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 216
4 1.85
4 1.85
1 0.46
4 1.85
0 0.00
203 93.98
13 6.02%
195  โรงเรียนวัดบ่อโพง 118
1 0.85
1 0.85
4 3.39
1 0.85
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
196  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 259
5 1.93
0 0.00
10 3.86
0 0.00
0 0.00
244 94.21
15 5.79%
197  โรงเรียนวัดถลุงทอง 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
198  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 91
1 1.10
1 1.10
2 2.20
1 1.10
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
199  โรงเรียนบ้านวังหอน 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
200  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 93
2 2.15
1 1.08
2 2.15
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
201  โรงเรียนวัดบ้านงาม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
202  โรงเรียนวัดควนใส 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
1 1.72
55 94.83
3 5.17%
203  โรงเรียนบ้านนางหลง 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
204  โรงเรียนวัดคลองขยัน 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
205  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 111
4 3.60
0 0.00
1 0.90
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
206  โรงเรียนวัดโคกยาง 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
207  โรงเรียนวัดปากแพรก 102
0 0.00
1 0.98
3 2.94
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
208  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
209  โรงเรียนบ้านควนโตน 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
210  โรงเรียนบ้านควนรุย 195
3 1.54
0 0.00
2 1.03
0 0.00
0 0.00
190 97.44
5 2.56%
211  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
212  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
213  โรงเรียนบ้านตรอกแค 143
0 0.00
0 0.00
3 2.10
0 0.00
0 0.00
140 97.90
3 2.10%
214  โรงเรียนวัดสระแก้ว 107
0 0.00
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
105 98.13
2 1.87%
215  โรงเรียนวัดธาราวง 140
2 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
216  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านบางปรง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านบางแรด 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหัวปอ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านใสถิน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดธงทอง 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดบางศาลา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดแจ้ง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดเหมก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,363 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,334 5.06
เตี้ย  779 2.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,448 9.29
ผอมและเตี้ย  486 1.84
อ้วนและเตี้ย  388 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,928 79.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,435 คน


20.62%


Powered By www.thaieducation.net