ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 164 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.69
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 12
8 66.67
1 8.33
2 16.67
0 0.00
0 0.00
1 8.33
11 91.67%
2  โรงเรียนบ้านชายควน 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
3  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 149
8 5.37
0 0.00
27 18.12
8 5.37
27 18.12
79 53.02
70 46.98%
4  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 140
19 13.57
15 10.71
17 12.14
7 5.00
6 4.29
76 54.29
64 45.71%
5  โรงเรียนวัดเขาน้อย 102
13 12.75
12 11.76
11 10.78
8 7.84
2 1.96
56 54.90
46 45.10%
6  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
7  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 97
7 7.22
2 2.06
15 15.46
2 2.06
17 17.53
54 55.67
43 44.33%
8  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 70
6 8.57
4 5.71
14 20.00
4 5.71
3 4.29
39 55.71
31 44.29%
9  โรงเรียนวัดตรงบน 34
3 8.82
2 5.88
8 23.53
2 5.88
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
10  โรงเรียนวัดบางทวด 84
4 4.76
11 13.10
20 23.81
1 1.19
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
11  โรงเรียนวัดบางคุระ 73
7 9.59
7 9.59
9 12.33
4 5.48
4 5.48
42 57.53
31 42.47%
12  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 31
9 29.03
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
13  โรงเรียนวัดทะเลปัง 70
16 22.86
3 4.29
7 10.00
2 2.86
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
14  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 38
1 2.63
0 0.00
13 34.21
0 0.00
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
15  โรงเรียนวัดดอนรักษา 41
1 2.44
1 2.44
7 17.07
6 14.63
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
16  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 42
5 11.90
4 9.52
6 14.29
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
17  โรงเรียนวัดอิมอญ 96
5 5.21
9 9.38
13 13.54
7 7.29
0 0.00
62 64.58
34 35.42%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 156
21 13.46
0 0.00
31 19.87
0 0.00
0 0.00
104 66.67
52 33.33%
19  โรงเรียนบ้านเกยเชน 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
20  โรงเรียนบ้านพรุบัว 108
18 16.67
8 7.41
9 8.33
0 0.00
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
21  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 86
9 10.47
10 11.63
8 9.30
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
22  โรงเรียนวัดโคกคราม 32
3 9.38
1 3.13
3 9.38
2 6.25
1 3.13
22 68.75
10 31.25%
23  โรงเรียนวัดควนป้อม 69
5 7.25
7 10.14
9 13.04
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
24  โรงเรียนเขาพระทอง 150
13 8.67
11 7.33
16 10.67
5 3.33
0 0.00
105 70.00
45 30.00%
25  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 65
12 18.46
2 3.08
3 4.62
2 3.08
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
26  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 148
4 2.70
5 3.38
31 20.95
2 1.35
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
27  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
28  โรงเรียนบ้านคอกวัว 47
3 6.38
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
29  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 108
11 10.19
8 7.41
8 7.41
2 1.85
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
30  โรงเรียนบ้านหนองกก 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
1 6.67
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
31  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 68
8 11.76
1 1.47
9 13.24
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
32  โรงเรียนวัดหน้าสตน 144
9 6.25
3 2.08
17 11.81
5 3.47
4 2.78
106 73.61
38 26.39%
33  โรงเรียนวัดปิยาราม 46
4 8.70
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
34  โรงเรียนบ้านไสขาม 50
0 0.00
6 12.00
6 12.00
0 0.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
35  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1112
73 6.56
40 3.60
165 14.84
8 0.72
3 0.27
823 74.01
289 25.99%
36  โรงเรียนวัดทายิการาม 54
1 1.85
1 1.85
10 18.52
2 3.70
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
37  โรงเรียนบ้านบางลึก 58
3 5.17
4 6.90
8 13.79
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
38  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 208
12 5.77
12 5.77
17 8.17
10 4.81
2 0.96
155 74.52
53 25.48%
39  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 110
6 5.45
2 1.82
15 13.64
5 4.55
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
40  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 81
5 6.17
2 2.47
13 16.05
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
41  โรงเรียนบ้านหอยราก 61
0 0.00
1 1.64
13 21.31
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
42  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 37
0 0.00
0 0.00
9 24.32
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
43  โรงเรียนวัดบางฉนาก 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
44  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
45  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 181
7 3.87
7 3.87
16 8.84
1 0.55
12 6.63
138 76.24
43 23.76%
46  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 637
42 6.59
18 2.83
65 10.20
16 2.51
10 1.57
486 76.30
151 23.70%
47  โรงเรียนบ้านควนมุด 99
1 1.01
3 3.03
11 11.11
8 8.08
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
48  โรงเรียนวัดควนเกย 125
10 8.00
1 0.80
18 14.40
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
49  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 95
9 9.47
4 4.21
6 6.32
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
50  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 126
12 9.52
1 0.79
12 9.52
4 3.17
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
51  โรงเรียนวัดหอยกัน 57
0 0.00
0 0.00
13 22.81
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
52  โรงเรียนวัดแดง 193
11 5.70
4 2.07
17 8.81
11 5.70
1 0.52
149 77.20
44 22.80%
53  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 40
2 5.00
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
54  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 116
8 6.90
2 1.72
16 13.79
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
55  โรงเรียนบ้านบางวัง 36
1 2.78
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
56  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 531
43 8.10
23 4.33
47 8.85
3 0.56
1 0.19
414 77.97
117 22.03%
57  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 137
7 5.11
2 1.46
21 15.33
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
58  โรงเรียนวัดชะอวด 124
13 10.48
4 3.23
10 8.06
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
59  โรงเรียนบ้านบางโหนด 69
8 11.59
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
60  โรงเรียนบ้านบางน้อย 125
6 4.80
5 4.00
9 7.20
3 2.40
4 3.20
98 78.40
27 21.60%
61  โรงเรียนบ้านบางเนียน 88
5 5.68
0 0.00
14 15.91
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
62  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 79
5 6.33
1 1.27
6 7.59
1 1.27
4 5.06
62 78.48
17 21.52%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
64  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
1 7.14
1 7.14
11 78.57
3 21.43%
65  โรงเรียนบ้านด่าน 154
6 3.90
5 3.25
13 8.44
4 2.60
4 2.60
122 79.22
32 20.78%
66  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 406
32 7.88
31 7.64
21 5.17
0 0.00
0 0.00
322 79.31
84 20.69%
67  โรงเรียนบ้านปลายราง 93
5 5.38
1 1.08
13 13.98
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
68  โรงเรียนวัดทองพูน 74
3 4.05
2 2.70
5 6.76
3 4.05
2 2.70
59 79.73
15 20.27%
69  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 94
6 6.38
3 3.19
5 5.32
3 3.19
2 2.13
75 79.79
19 20.21%
70  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 162
13 8.02
6 3.70
4 2.47
6 3.70
3 1.85
130 80.25
32 19.75%
71  โรงเรียนบ้านลำคลอง 61
3 4.92
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
72  โรงเรียนวัดเกาะจาก 204
11 5.39
9 4.41
19 9.31
1 0.49
0 0.00
164 80.39
40 19.61%
73  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 213
11 5.16
8 3.76
14 6.57
8 3.76
0 0.00
172 80.75
41 19.25%
74  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
0 0.00
3 5.77
42 80.77
10 19.23%
75  โรงเรียนบ้านบางพระ 276
27 9.78
0 0.00
26 9.42
0 0.00
0 0.00
223 80.80
53 19.20%
76  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 96
6 6.25
3 3.13
9 9.38
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
77  โรงเรียนวัดพระบาท 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
2 7.41
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 76
6 7.89
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
79  โรงเรียนบ้านหนองบัว 60
4 6.67
0 0.00
6 10.00
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
80  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 66
4 6.06
2 3.03
6 9.09
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
81  โรงเรียนบ้านบางด้วน 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
82  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
1 2.22
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
83  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
1 5.88
14 82.35
3 17.65%
84  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 212
5 2.36
9 4.25
21 9.91
2 0.94
0 0.00
175 82.55
37 17.45%
85  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 41
2 4.88
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 153
13 8.50
3 1.96
9 5.88
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
87  โรงเรียนบ้านโคกทราย 95
0 0.00
4 4.21
12 12.63
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
88  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 114
3 2.63
0 0.00
16 14.04
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
89  โรงเรียนวัดหนองจิก 144
8 5.56
2 1.39
11 7.64
0 0.00
3 2.08
120 83.33
24 16.67%
90  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 96
8 8.33
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
91  โรงเรียนบ้านขอนหาด 177
15 8.47
0 0.00
13 7.34
0 0.00
0 0.00
149 84.18
28 15.82%
92  โรงเรียนสุนทราภิบาล 76
3 3.95
3 3.95
5 6.58
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
93  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
4 5.71
1 1.43
2 2.86
2 2.86
2 2.86
59 84.29
11 15.71%
94  โรงเรียนวัดป่าระกำ 79
2 2.53
5 6.33
5 6.33
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
95  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
96  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 60
0 0.00
3 5.00
3 5.00
2 3.33
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 134
3 2.24
7 5.22
6 4.48
4 2.99
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
98  โรงเรียนวัดขนาบนาก 94
6 6.38
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
99  โรงเรียนวัดฉิมหลา 128
4 3.13
6 4.69
9 7.03
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
100  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 149
4 2.68
8 5.37
5 3.36
3 2.01
2 1.34
127 85.23
22 14.77%
101  โรงเรียนวัดควนชะลิก 185
5 2.70
0 0.00
22 11.89
0 0.00
0 0.00
158 85.41
27 14.59%
102  โรงเรียนวัดแหลม 214
3 1.40
7 3.27
8 3.74
7 3.27
6 2.80
183 85.51
31 14.49%
103  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
3 5.36
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
104  โรงเรียนวัดสมควร 171
14 8.19
7 4.09
3 1.75
0 0.00
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
105  โรงเรียนทัศนาวลัย 87
2 2.30
2 2.30
7 8.05
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
106  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 170
1 0.59
8 4.71
14 8.24
0 0.00
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
107  โรงเรียนบ้านหัวไทร 69
2 2.90
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
108  โรงเรียนวัดควนยาว 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
2 8.70
20 86.96
3 13.04%
109  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 155
11 7.10
0 0.00
9 5.81
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
110  โรงเรียนบ้านลานนา 101
2 1.98
2 1.98
9 8.91
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
111  โรงเรียนวัดปลายสระ 156
7 4.49
0 0.00
12 7.69
1 0.64
0 0.00
136 87.18
20 12.82%
112  โรงเรียนวัดท้ายโนต 127
1 0.79
1 0.79
3 2.36
9 7.09
2 1.57
111 87.40
16 12.60%
113  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 239
3 1.26
6 2.51
21 8.79
0 0.00
0 0.00
209 87.45
30 12.55%
114  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 256
9 3.52
0 0.00
22 8.59
0 0.00
0 0.00
225 87.89
31 12.11%
115  โรงเรียนบ้านหนองบอน 116
4 3.45
5 4.31
3 2.59
2 1.72
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
116  โรงเรียนบ้านตูล 85
3 3.53
2 2.35
4 4.71
1 1.18
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 137
1 0.73
4 2.92
10 7.30
1 0.73
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
118  โรงเรียนวัดบางด้วน 80
4 5.00
0 0.00
4 5.00
1 1.25
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
119  โรงเรียนบ้านกุมแป 197
9 4.57
4 2.03
6 3.05
3 1.52
0 0.00
175 88.83
22 11.17%
120  โรงเรียนวัดบางพระ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
121  โรงเรียนบ้านลำหัก 114
5 4.39
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
122  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 97
3 3.09
2 2.06
3 3.09
2 2.06
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
123  โรงเรียนบ้านอายเลา 140
8 5.71
2 1.43
1 0.71
3 2.14
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
124  โรงเรียนวัดบางทองคำ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
125  โรงเรียนวัดหนา 100
0 0.00
3 3.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
126  โรงเรียนวัดคงคาวดี 112
2 1.79
3 2.68
5 4.46
0 0.00
1 0.89
101 90.18
11 9.82%
127  โรงเรียนวัดสุขุม 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
128  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 78
3 3.85
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
129  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
130  โรงเรียนวัดปากตรง 161
6 3.73
0 0.00
8 4.97
0 0.00
0 0.00
147 91.30
14 8.70%
131  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
1 2.86
32 91.43
3 8.57%
132  โรงเรียนวัดโคกทราง 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
133  โรงเรียนบ้านชายทะเล 95
2 2.11
3 3.16
3 3.16
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
134  โรงเรียนวัดทวยเทพ 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
135  โรงเรียนบ้านคอพรุ 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
136  โรงเรียนวัดรามแก้ว 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
137  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 123
0 0.00
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
138  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 319
7 2.19
7 2.19
6 1.88
2 0.63
1 0.31
296 92.79
23 7.21%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 221
6 2.71
3 1.36
1 0.45
4 1.81
1 0.45
206 93.21
15 6.79%
140  โรงเรียนวัดสามแพรก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
141  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
142  โรงเรียนวัดบ่อโพง 118
1 0.85
1 0.85
4 3.39
1 0.85
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
143  โรงเรียนวัดถลุงทอง 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
144  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 91
1 1.10
1 1.10
2 2.20
1 1.10
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
145  โรงเรียนบ้านวังหอน 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
146  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 93
2 2.15
1 1.08
2 2.15
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
147  โรงเรียนวัดบ้านงาม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
148  โรงเรียนวัดควนใส 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
1 1.72
55 94.83
3 5.17%
149  โรงเรียนวัดคลองขยัน 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
150  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 111
4 3.60
0 0.00
1 0.90
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
151  โรงเรียนวัดโคกยาง 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
152  โรงเรียนวัดปากแพรก 102
0 0.00
1 0.98
3 2.94
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
153  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
154  โรงเรียนบ้านตรอกแค 143
0 0.00
0 0.00
3 2.10
0 0.00
0 0.00
140 97.90
3 2.10%
155  โรงเรียนบ้านบางปรง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านบางแรด 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านหัวปอ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านใสถิน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดธงทอง 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดบางศาลา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดแจ้ง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนวัดเหมก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,279 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  908 5.25
เตี้ย  496 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,521 8.80
ผอมและเตี้ย  252 1.46
อ้วนและเตี้ย  145 0.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,957 80.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,322 คน


19.23%


Powered By www.thaieducation.net