ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 109 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 199
36 18.09
30 15.08
41 20.60
4 2.01
1 0.50
87 43.72
112 56.28%
2  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 154
7 4.55
5 3.25
23 14.94
23 14.94
25 16.23
71 46.10
83 53.90%
3  โรงเรียนวัดดินดอน 110
10 9.09
6 5.45
12 10.91
17 15.45
11 10.00
54 49.09
56 50.91%
4  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 2132
56 2.63
49 2.30
493 23.12
105 4.92
310 14.54
1119 52.49
1013 47.51%
5  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 43
11 25.58
3 6.98
5 11.63
1 2.33
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
6  โรงเรียนบ้านร่อน 85
5 5.88
4 4.71
22 25.88
4 4.71
4 4.71
46 54.12
39 45.88%
7  โรงเรียนวัดสวนพล 47
3 6.38
1 2.13
5 10.64
4 8.51
8 17.02
26 55.32
21 44.68%
8  โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 41
5 12.20
5 12.20
5 12.20
2 4.88
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
9  โรงเรียนวัดชัน 162
9 5.56
4 2.47
49 30.25
2 1.23
0 0.00
98 60.49
64 39.51%
10  โรงเรียนวัดสระแก้ว 132
17 12.88
13 9.85
21 15.91
1 0.76
0 0.00
80 60.61
52 39.39%
11  โรงเรียนวัดนางพระยา 64
5 7.81
2 3.13
16 25.00
2 3.13
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
12  โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 69
9 13.04
9 13.04
7 10.14
1 1.45
0 0.00
43 62.32
26 37.68%
13  โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 94
8 8.51
6 6.38
14 14.89
5 5.32
2 2.13
59 62.77
35 37.23%
14  โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 17
0 0.00
0 0.00
6 35.29
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
15  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 91
7 7.69
4 4.40
20 21.98
1 1.10
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
16  โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 43
3 6.98
0 0.00
6 13.95
6 13.95
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
17  โรงเรียนวัดโคกกะถิน 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
3 16.67
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
18  โรงเรียนวัดโดน 24
3 12.50
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
19  โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 110
8 7.27
7 6.36
17 15.45
3 2.73
1 0.91
74 67.27
36 32.73%
20  โรงเรียนวัดพระเพรง 65
2 3.08
7 10.77
12 18.46
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
21  โรงเรียนบ้านคันธง 146
1 0.68
4 2.74
17 11.64
23 15.75
2 1.37
99 67.81
47 32.19%
22  โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม 81
6 7.41
7 8.64
10 12.35
3 3.70
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
23  โรงเรียนวัดสระเพลง 97
7 7.22
5 5.15
4 4.12
7 7.22
8 8.25
66 68.04
31 31.96%
24  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 94
9 9.57
5 5.32
9 9.57
6 6.38
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
25  โรงเรียนบ้านเนิน 52
3 5.77
2 3.85
10 19.23
1 1.92
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
26  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 117
3 2.56
3 2.56
28 23.93
1 0.85
0 0.00
82 70.09
35 29.91%
27  โรงเรียนวัดจังหูน 64
3 4.69
2 3.13
11 17.19
2 3.13
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
28  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 82
7 8.54
5 6.10
9 10.98
2 2.44
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
29  โรงเรียนวัดท่างาม 94
4 4.26
8 8.51
13 13.83
1 1.06
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
30  โรงเรียนบ้านนาเคียน 269
18 6.69
19 7.06
13 4.83
15 5.58
7 2.60
197 73.23
72 26.77%
31  โรงเรียนวัดพังยอม 150
14 9.33
7 4.67
19 12.67
0 0.00
0 0.00
110 73.33
40 26.67%
32  โรงเรียนบ้านทวดทอง 1568
47 3.00
22 1.40
301 19.20
11 0.70
36 2.30
1151 73.41
417 26.59%
33  โรงเรียนวัดเชิงแตระ 159
11 6.92
6 3.77
25 15.72
0 0.00
0 0.00
117 73.58
42 26.42%
34  โรงเรียนวัดท่านคร 92
9 9.78
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
35  โรงเรียนวัดไทรงาม 47
4 8.51
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
36  โรงเรียนวัดดอนยาง 114
7 6.14
2 1.75
18 15.79
2 1.75
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
37  โรงเรียนบ้านคดศอก 32
4 12.50
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
38  โรงเรียนวัดดอนตรอ 172
9 5.23
5 2.91
21 12.21
2 1.16
5 2.91
130 75.58
42 24.42%
39  โรงเรียนวัดบ้านตาล 82
6 7.32
4 4.88
3 3.66
6 7.32
1 1.22
62 75.61
20 24.39%
40  โรงเรียนบ้านบางหลวง 140
10 7.14
7 5.00
9 6.43
6 4.29
2 1.43
106 75.71
34 24.29%
41  โรงเรียนบ้านตลาด 403
20 4.96
14 3.47
56 13.90
5 1.24
0 0.00
308 76.43
95 23.57%
42  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 132
4 3.03
4 3.03
19 14.39
4 3.03
0 0.00
101 76.52
31 23.48%
43  โรงเรียนวัดสระไคร 241
7 2.90
12 4.98
22 9.13
8 3.32
7 2.90
185 76.76
56 23.24%
44  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 95
15 15.79
0 0.00
6 6.32
1 1.05
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
45  โรงเรียนวัดคันนาราม 83
7 8.43
3 3.61
2 2.41
7 8.43
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
46  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 35
1 2.86
2 5.71
4 11.43
1 2.86
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
47  โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 49
9 18.37
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
48  โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 144
4 2.78
1 0.69
16 11.11
5 3.47
6 4.17
112 77.78
32 22.22%
49  โรงเรียนวัดท่าแพ 114
9 7.89
1 0.88
14 12.28
1 0.88
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
50  โรงเรียนวัดสมอ 208
6 2.88
0 0.00
17 8.17
8 3.85
14 6.73
163 78.37
45 21.63%
51  โรงเรียนวัดพังสิงห์ 75
1 1.33
11 14.67
3 4.00
1 1.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
52  โรงเรียนชุมชนลานสกา 57
4 7.02
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
53  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
3 5.66
4 7.55
42 79.25
11 20.75%
54  โรงเรียนวัดบางตะพาน 92
6 6.52
1 1.09
10 10.87
2 2.17
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
55  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) 168
13 7.74
10 5.95
7 4.17
4 2.38
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
56  โรงเรียนวัดนาวง 114
6 5.26
6 5.26
11 9.65
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
57  โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 51
3 5.88
4 7.84
3 5.88
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
58  โรงเรียนวัดท่าช้าง 67
8 11.94
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
59  โรงเรียนวัดท่าม่วง 62
1 1.61
1 1.61
7 11.29
2 3.23
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
60  โรงเรียนบ้านหนองหนอน 47
2 4.26
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
61  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 184
10 5.43
4 2.17
19 10.33
2 1.09
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
62  โรงเรียนวัดมุขธารา 284
5 1.76
13 4.58
36 12.68
0 0.00
0 0.00
230 80.99
54 19.01%
63  โรงเรียนวัดกัด 144
3 2.08
4 2.78
7 4.86
7 4.86
6 4.17
117 81.25
27 18.75%
64  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 132
10 7.58
1 0.76
13 9.85
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
65  โรงเรียนวัดห้วยพระ 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
66  โรงเรียนวัดโบสถ์ 188
5 2.66
1 0.53
24 12.77
0 0.00
4 2.13
154 81.91
34 18.09%
67  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 50
4 8.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
68  โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 50
4 8.00
0 0.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
69  โรงเรียนวัดหนองบัว 67
3 4.48
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
70  โรงเรียนวัดวังหงส์ 151
7 4.64
0 0.00
13 8.61
6 3.97
1 0.66
124 82.12
27 17.88%
71  โรงเรียนวัดสอ 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
72  โรงเรียนวัดพระพรหม 366
20 5.46
11 3.01
17 4.64
9 2.46
7 1.91
302 82.51
64 17.49%
73  โรงเรียนบ้านบางไทร 82
6 7.32
0 0.00
3 3.66
5 6.10
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
74  โรงเรียนวัดป่าหวาย 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
2 5.56
30 83.33
6 16.67%
75  โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 166
5 3.01
5 3.01
6 3.61
6 3.61
4 2.41
140 84.34
26 15.66%
76  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
77  โรงเรียนบ้านบางเตย 60
2 3.33
0 0.00
5 8.33
0 0.00
2 3.33
51 85.00
9 15.00%
78  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 115
12 10.43
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
79  โรงเรียนชุมชนวัดหมน 61
0 0.00
1 1.64
8 13.11
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
80  โรงเรียนบ้านบางกระบือ 122
5 4.10
0 0.00
11 9.02
1 0.82
1 0.82
104 85.25
18 14.75%
81  โรงเรียนวัดหนองแตน 63
2 3.17
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
82  โรงเรียนวัดหัวอิฐ 84
3 3.57
4 4.76
5 5.95
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
83  โรงเรียนวัดหญ้า 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
84  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2546
70 2.75
71 2.79
74 2.91
64 2.51
70 2.75
2197 86.29
349 13.71%
85  โรงเรียนวัดไสมะนาว 142
6 4.23
3 2.11
2 1.41
3 2.11
4 2.82
124 87.32
18 12.68%
86  โรงเรียนวัดเจดีย์ 64
1 1.56
3 4.69
0 0.00
2 3.13
2 3.13
56 87.50
8 12.50%
87  โรงเรียนบ้านปากพญา 220
5 2.27
2 0.91
20 9.09
0 0.00
0 0.00
193 87.73
27 12.27%
88  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 109
0 0.00
0 0.00
13 11.93
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
89  โรงเรียนบ้านคลองดิน 442
6 1.36
12 2.71
30 6.79
3 0.68
0 0.00
391 88.46
51 11.54%
90  โรงเรียนวัดแพร่ 226
11 4.87
0 0.00
3 1.33
0 0.00
12 5.31
200 88.50
26 11.50%
91  โรงเรียนบ้านปากช่อง 63
2 3.17
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
92  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 318
1 0.31
1 0.31
32 10.06
1 0.31
0 0.00
283 88.99
35 11.01%
93  โรงเรียนวัดทางพูน 92
1 1.09
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
94  โรงเรียนวัดใหม่ทอน 74
1 1.35
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
95  โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 136
3 2.21
2 1.47
6 4.41
0 0.00
3 2.21
122 89.71
14 10.29%
96  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
97  โรงเรียนวัดศรีมงคล 202
4 1.98
3 1.49
5 2.48
2 0.99
2 0.99
186 92.08
16 7.92%
98  โรงเรียนวัดบางหว้า 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
99  โรงเรียนบ้านสันยูง 82
2 2.44
1 1.22
2 2.44
1 1.22
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
100  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 105
4 3.81
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
101  โรงเรียนวัดวนาราม 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
102  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
103  โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
104  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 250
6 2.40
2 0.80
5 2.00
0 0.00
0 0.00
237 94.80
13 5.20%
105  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 116
0 0.00
0 0.00
1 0.86
1 0.86
4 3.45
110 94.83
6 5.17%
106  โรงเรียนบ้านบางนกวัก 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
1 1.49
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
107  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
108  โรงเรียนบ้านชะเอียน 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนวัดจันทร์ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,850 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  759 4.25
เตี้ย  496 2.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,977 11.08
ผอมและเตี้ย  447 2.50
อ้วนและเตี้ย  579 3.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,592 76.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,258 คน


23.85%


Powered By www.thaieducation.net