ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 109
5 4.59
16 14.68
28 25.69
23 21.10
37 33.94
0 0.00
109 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 52
22 42.31
12 23.08
12 23.08
6 11.54
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 32
11 34.38
3 9.38
9 28.13
2 6.25
2 6.25
5 15.63
27 84.38%
4  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 177
27 15.25
30 16.95
26 14.69
25 14.12
10 5.65
59 33.33
118 66.67%
5  โรงเรียนบ้านหินแห่ 123
10 8.13
7 5.69
25 20.33
11 8.94
25 20.33
45 36.59
78 63.41%
6  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 62
14 22.58
5 8.06
0 0.00
6 9.68
14 22.58
23 37.10
39 62.90%
7  โรงเรียนบ้านกู่ 24
6 25.00
3 12.50
2 8.33
2 8.33
1 4.17
10 41.67
14 58.33%
8  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 103
6 5.83
14 13.59
4 3.88
14 13.59
18 17.48
47 45.63
56 54.37%
9  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 128
4 3.13
6 4.69
20 15.63
10 7.81
27 21.09
61 47.66
67 52.34%
10  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 152
20 13.16
10 6.58
30 19.74
12 7.89
7 4.61
73 48.03
79 51.97%
11  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 81
24 29.63
1 1.23
15 18.52
2 2.47
0 0.00
39 48.15
42 51.85%
12  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 143
18 12.59
22 15.38
13 9.09
13 9.09
6 4.20
71 49.65
72 50.35%
13  โรงเรียนบ้านหนองโจด 21
3 14.29
4 19.05
1 4.76
0 0.00
2 9.52
11 52.38
10 47.62%
14  โรงเรียนบ้านปรางค์ 208
23 11.06
7 3.37
34 16.35
5 2.40
28 13.46
111 53.37
97 46.63%
15  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 55
10 18.18
7 12.73
4 7.27
2 3.64
2 3.64
30 54.55
25 45.45%
16  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 42
6 14.29
1 2.38
7 16.67
2 4.76
2 4.76
24 57.14
18 42.86%
17  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 108
23 21.30
7 6.48
9 8.33
6 5.56
0 0.00
63 58.33
45 41.67%
18  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 42
6 14.29
1 2.38
5 11.90
5 11.90
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
19  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 118
10 8.47
13 11.02
5 4.24
8 6.78
9 7.63
73 61.86
45 38.14%
20  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 138
16 11.59
9 6.52
20 14.49
3 2.17
3 2.17
87 63.04
51 36.96%
21  โรงเรียนวันครู 2502 168
27 16.07
0 0.00
35 20.83
0 0.00
0 0.00
106 63.10
62 36.90%
22  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 45
3 6.67
1 2.22
12 26.67
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
23  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 83
6 7.23
5 6.02
14 16.87
3 3.61
1 1.20
54 65.06
29 34.94%
24  โรงเรียนวังโพน 46
4 8.70
3 6.52
6 13.04
3 6.52
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
25  โรงเรียนบ้านเมืองคง 131
19 14.50
13 9.92
10 7.63
3 2.29
0 0.00
86 65.65
45 34.35%
26  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 66
6 9.09
6 9.09
4 6.06
3 4.55
1 1.52
46 69.70
20 30.30%
27  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 40
4 10.00
3 7.50
4 10.00
0 0.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
28  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 170
12 7.06
9 5.29
23 13.53
3 1.76
3 1.76
120 70.59
50 29.41%
29  โรงเรียนบ้านสระครก 99
4 4.04
3 3.03
9 9.09
10 10.10
3 3.03
70 70.71
29 29.29%
30  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 72
7 9.72
1 1.39
13 18.06
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
31  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
5 6.58
3 3.95
54 71.05
22 28.95%
32  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 209
7 3.35
13 6.22
13 6.22
13 6.22
14 6.70
149 71.29
60 28.71%
33  โรงเรียนบ้านตะโก 176
29 16.48
2 1.14
19 10.80
0 0.00
0 0.00
126 71.59
50 28.41%
34  โรงเรียนบ้านโจด 87
8 9.20
0 0.00
16 18.39
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
35  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 40
2 5.00
3 7.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
36  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 40
3 7.50
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
37  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 124
5 4.03
0 0.00
23 18.55
6 4.84
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
38  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 48
2 4.17
0 0.00
10 20.83
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
39  โรงเรียนบ้านกระพี้ 52
7 13.46
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
40  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 75
12 16.00
3 4.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
41  โรงเรียนบ้านหนองจาน 38
3 7.89
1 2.63
5 13.16
0 0.00
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
42  โรงเรียนบ้านนาแค 54
5 9.26
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
43  โรงเรียนบ้านสีสุก 114
8 7.02
4 3.51
13 11.40
4 3.51
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
44  โรงเรียนปริยัติไพศาล 134
6 4.48
0 0.00
28 20.90
0 0.00
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
45  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 92
7 7.61
0 0.00
12 13.04
3 3.26
1 1.09
69 75.00
23 25.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 93
10 10.75
0 0.00
12 12.90
1 1.08
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
47  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 65
1 1.54
2 3.08
12 18.46
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
48  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 118
3 2.54
8 6.78
10 8.47
3 2.54
5 4.24
89 75.42
29 24.58%
49  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 90
8 8.89
4 4.44
8 8.89
2 2.22
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
50  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 127
12 9.45
5 3.94
13 10.24
1 0.79
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
51  โรงเรียนบ้านดงบัง 107
8 7.48
2 1.87
9 8.41
5 4.67
2 1.87
81 75.70
26 24.30%
52  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 112
9 8.04
1 0.89
15 13.39
2 1.79
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
53  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 50
2 4.00
4 8.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 193
15 7.77
0 0.00
31 16.06
0 0.00
0 0.00
147 76.17
46 23.83%
55  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 148
11 7.43
4 2.70
11 7.43
7 4.73
2 1.35
113 76.35
35 23.65%
56  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 64
0 0.00
12 18.75
3 4.69
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
57  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 77
6 7.79
1 1.30
11 14.29
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
58  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 159
7 4.40
0 0.00
30 18.87
0 0.00
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
59  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 52
2 3.85
1 1.92
6 11.54
3 5.77
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
60  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 87
7 8.05
7 8.05
6 6.90
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
61  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 70
2 2.86
3 4.29
7 10.00
4 5.71
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
62  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 44
1 2.27
1 2.27
8 18.18
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
63  โรงเรียนบ้านโนนสูง 81
4 4.94
7 8.64
7 8.64
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
64  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 188
10 5.32
5 2.66
12 6.38
4 2.13
10 5.32
147 78.19
41 21.81%
65  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 115
6 5.22
0 0.00
18 15.65
1 0.87
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
66  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 103
11 10.68
5 4.85
4 3.88
2 1.94
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
67  โรงเรียนบ้านมะค่า 34
2 5.88
3 8.82
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
68  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 146
22 15.07
0 0.00
6 4.11
2 1.37
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
69  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 88
0 0.00
7 7.95
6 6.82
4 4.55
1 1.14
70 79.55
18 20.45%
70  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 84
4 4.76
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
71  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 50
2 4.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
72  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 30
3 10.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
73  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 25
1 4.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
74  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 51
3 5.88
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
75  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 205
0 0.00
3 1.46
19 9.27
0 0.00
18 8.78
165 80.49
40 19.51%
76  โรงเรียนบ้านตาจั่น 154
0 0.00
13 8.44
17 11.04
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
77  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 113
5 4.42
0 0.00
17 15.04
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
78  โรงเรียนบ้านโนนสัง 252
19 7.54
1 0.40
26 10.32
3 1.19
0 0.00
203 80.56
49 19.44%
79  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 47
3 6.38
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
80  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 116
7 6.03
6 5.17
9 7.76
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
81  โรงเรียนบ้านโคกสี 164
8 4.88
2 1.22
13 7.93
2 1.22
6 3.66
133 81.10
31 18.90%
82  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
83  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 139
8 5.76
2 1.44
14 10.07
2 1.44
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
84  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 108
6 5.56
4 3.70
9 8.33
1 0.93
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
85  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
2 4.55
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
86  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 94
2 2.13
1 1.06
14 14.89
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
87  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 111
3 2.70
9 8.11
7 6.31
1 0.90
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
88  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
89  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 56
1 1.79
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
90  โรงเรียนบ้านไทรโยง 62
5 8.06
0 0.00
4 6.45
1 1.61
1 1.61
51 82.26
11 17.74%
91  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 68
3 4.41
2 2.94
7 10.29
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
92  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 179
6 3.35
3 1.68
9 5.03
5 2.79
8 4.47
148 82.68
31 17.32%
93  โรงเรียนบ้านหนองคอม 187
6 3.21
2 1.07
24 12.83
0 0.00
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
94  โรงเรียนบ้านขามเวียน 53
0 0.00
1 1.89
8 15.09
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
95  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 65
7 10.77
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
96  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 267
6 2.25
4 1.50
31 11.61
4 1.50
0 0.00
222 83.15
45 16.85%
97  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 131
2 1.53
5 3.82
15 11.45
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
98  โรงเรียนบ้านประคำ 108
2 1.85
3 2.78
4 3.70
5 4.63
4 3.70
90 83.33
18 16.67%
99  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 150
7 4.67
6 4.00
11 7.33
1 0.67
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
100  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
101  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
2 1.67
0 0.00
18 15.00
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
102  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 55
2 3.64
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
103  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 98
0 0.00
0 0.00
11 11.22
0 0.00
5 5.10
82 83.67
16 16.33%
104  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 37
3 8.11
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 102
4 3.92
2 1.96
6 5.88
2 1.96
2 1.96
86 84.31
16 15.69%
106  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 850
60 7.06
16 1.88
27 3.18
17 2.00
11 1.29
719 84.59
131 15.41%
107  โรงเรียนบ้านแฝก 72
5 6.94
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
108  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 66
6 9.09
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
109  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 126
2 1.59
0 0.00
12 9.52
2 1.59
3 2.38
107 84.92
19 15.08%
110  โรงเรียนบ้านทองหลาง 47
4 8.51
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
111  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 74
2 2.70
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
112  โรงเรียนบ้านหนองบง 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
113  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
3 4.35
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 263
8 3.04
9 3.42
16 6.08
5 1.90
0 0.00
225 85.55
38 14.45%
115  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 90
2 2.22
2 2.22
7 7.78
1 1.11
1 1.11
77 85.56
13 14.44%
116  โรงเรียนบ้านเสมา 105
2 1.90
0 0.00
13 12.38
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
117  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 78
3 3.85
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
118  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 50
1 2.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
119  โรงเรียนบ้านหนองบง 65
3 4.62
3 4.62
1 1.54
2 3.08
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
120  โรงเรียนบ้านกระถิน 87
6 6.90
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
121  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
2 3.45
50 86.21
8 13.79%
122  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
1 1.49
3 4.48
3 4.48
2 2.99
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
123  โรงเรียนบ้านหมัน 107
4 3.74
2 1.87
3 2.80
1 0.93
4 3.74
93 86.92
14 13.08%
124  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 138
7 5.07
0 0.00
11 7.97
0 0.00
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
125  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
126  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 156
2 1.28
5 3.21
12 7.69
1 0.64
0 0.00
136 87.18
20 12.82%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 152
2 1.32
8 5.26
9 5.92
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
128  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
1 2.50
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
129  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 73
9 12.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
130  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 49
4 8.16
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
131  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 90
1 1.11
1 1.11
9 10.00
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
132  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 33
0 0.00
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
133  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 125
1 0.80
2 1.60
12 9.60
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
134  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 117
3 2.56
3 2.56
8 6.84
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
135  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
136  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
137  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
138  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
3 4.35
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
139  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 95
1 1.05
4 4.21
6 6.32
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
140  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
141  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 89
0 0.00
3 3.37
7 7.87
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
142  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 54
1 1.85
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
143  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 63
0 0.00
1 1.59
4 6.35
1 1.59
1 1.59
56 88.89
7 11.11%
144  โรงเรียนบ้านปอบิด 91
5 5.49
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
145  โรงเรียนบ้านหนองตาด 104
0 0.00
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
146  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 105
4 3.81
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
147  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
148  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 74
3 4.05
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
149  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
150  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 100
1 1.00
1 1.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
151  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 94
2 2.13
0 0.00
1 1.06
4 4.26
1 1.06
86 91.49
8 8.51%
152  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
153  โรงเรียนบ้านกอก 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
154  โรงเรียนบ้านตะหนอด 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
155  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
156  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
157  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104
1 0.96
0 0.00
5 4.81
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
158  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 122
1 0.82
2 1.64
3 2.46
0 0.00
1 0.82
115 94.26
7 5.74%
159  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
160  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
161  โรงเรียนบ้านหนองผือ 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
162  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 125
0 0.00
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
163  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 222
3 1.35
0 0.00
7 3.15
0 0.00
0 0.00
212 95.50
10 4.50%
164  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
165  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 161
3 1.86
0 0.00
4 2.48
0 0.00
0 0.00
154 95.65
7 4.35%
166  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 124
3 2.42
1 0.81
1 0.81
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
167  โรงเรียนบ้านโนนรัง 165
2 1.21
2 1.21
1 0.61
1 0.61
0 0.00
159 96.36
6 3.64%
168  โรงเรียนบ้านหนองแขม 122
1 0.82
0 0.00
3 2.46
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
169  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 68
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
170  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
171  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 110
0 0.00
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
172  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
173  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 146
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองแสง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,085 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  938 5.49
เตี้ย  491 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,546 9.05
ผอมและเตี้ย  333 1.95
อ้วนและเตี้ย  311 1.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,466 78.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,619 คน


21.18%


Powered By www.thaieducation.net