ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 78 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 43.09
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 32
11 34.38
3 9.38
9 28.13
2 6.25
2 6.25
5 15.63
27 84.38%
2  โรงเรียนบ้านหินแห่ 123
10 8.13
7 5.69
25 20.33
11 8.94
25 20.33
45 36.59
78 63.41%
3  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 103
6 5.83
14 13.59
4 3.88
14 13.59
18 17.48
47 45.63
56 54.37%
4  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 55
10 18.18
7 12.73
4 7.27
2 3.64
2 3.64
30 54.55
25 45.45%
5  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 118
10 8.47
13 11.02
5 4.24
8 6.78
9 7.63
73 61.86
45 38.14%
6  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 138
16 11.59
9 6.52
20 14.49
3 2.17
3 2.17
87 63.04
51 36.96%
7  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 83
6 7.23
5 6.02
14 16.87
3 3.61
1 1.20
54 65.06
29 34.94%
8  โรงเรียนวังโพน 46
4 8.70
3 6.52
6 13.04
3 6.52
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
9  โรงเรียนบ้านเมืองคง 131
19 14.50
13 9.92
10 7.63
3 2.29
0 0.00
86 65.65
45 34.35%
10  โรงเรียนบ้านสระครก 99
4 4.04
3 3.03
9 9.09
10 10.10
3 3.03
70 70.71
29 29.29%
11  โรงเรียนบ้านตะโก 176
29 16.48
2 1.14
19 10.80
0 0.00
0 0.00
126 71.59
50 28.41%
12  โรงเรียนบ้านโจด 87
8 9.20
0 0.00
16 18.39
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
13  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 124
5 4.03
0 0.00
23 18.55
6 4.84
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
14  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 48
2 4.17
0 0.00
10 20.83
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
15  โรงเรียนบ้านสีสุก 114
8 7.02
4 3.51
13 11.40
4 3.51
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
16  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 93
10 10.75
0 0.00
12 12.90
1 1.08
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
17  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 118
3 2.54
8 6.78
10 8.47
3 2.54
5 4.24
89 75.42
29 24.58%
18  โรงเรียนบ้านดงบัง 107
8 7.48
2 1.87
9 8.41
5 4.67
2 1.87
81 75.70
26 24.30%
19  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 112
9 8.04
1 0.89
15 13.39
2 1.79
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
20  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 148
11 7.43
4 2.70
11 7.43
7 4.73
2 1.35
113 76.35
35 23.65%
21  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 77
6 7.79
1 1.30
11 14.29
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
22  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 52
2 3.85
1 1.92
6 11.54
3 5.77
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
23  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 70
2 2.86
3 4.29
7 10.00
4 5.71
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
24  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 115
6 5.22
0 0.00
18 15.65
1 0.87
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
25  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 103
11 10.68
5 4.85
4 3.88
2 1.94
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
26  โรงเรียนบ้านมะค่า 34
2 5.88
3 8.82
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
27  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 88
0 0.00
7 7.95
6 6.82
4 4.55
1 1.14
70 79.55
18 20.45%
28  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 50
2 4.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
29  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 51
3 5.88
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
30  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 205
0 0.00
3 1.46
19 9.27
0 0.00
18 8.78
165 80.49
40 19.51%
31  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 113
5 4.42
0 0.00
17 15.04
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
32  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 47
3 6.38
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
33  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 116
7 6.03
6 5.17
9 7.76
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
34  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 94
2 2.13
1 1.06
14 14.89
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
35  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
36  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 56
1 1.79
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
37  โรงเรียนบ้านขามเวียน 53
0 0.00
1 1.89
8 15.09
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
38  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 65
7 10.77
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
39  โรงเรียนบ้านประคำ 108
2 1.85
3 2.78
4 3.70
5 4.63
4 3.70
90 83.33
18 16.67%
40  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
2 1.67
0 0.00
18 15.00
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 102
4 3.92
2 1.96
6 5.88
2 1.96
2 1.96
86 84.31
16 15.69%
42  โรงเรียนบ้านแฝก 72
5 6.94
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
43  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 126
2 1.59
0 0.00
12 9.52
2 1.59
3 2.38
107 84.92
19 15.08%
44  โรงเรียนบ้านทองหลาง 47
4 8.51
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
45  โรงเรียนบ้านหนองบง 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 263
8 3.04
9 3.42
16 6.08
5 1.90
0 0.00
225 85.55
38 14.45%
47  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 78
3 3.85
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
48  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 50
1 2.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
49  โรงเรียนบ้านหนองบง 65
3 4.62
3 4.62
1 1.54
2 3.08
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
50  โรงเรียนบ้านกระถิน 87
6 6.90
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
51  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
2 3.45
50 86.21
8 13.79%
52  โรงเรียนบ้านหมัน 107
4 3.74
2 1.87
3 2.80
1 0.93
4 3.74
93 86.92
14 13.08%
53  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 156
2 1.28
5 3.21
12 7.69
1 0.64
0 0.00
136 87.18
20 12.82%
54  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 90
1 1.11
1 1.11
9 10.00
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
55  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 125
1 0.80
2 1.60
12 9.60
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
56  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 117
3 2.56
3 2.56
8 6.84
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
57  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
58  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
59  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
3 4.35
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
60  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 95
1 1.05
4 4.21
6 6.32
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
61  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
62  โรงเรียนบ้านปอบิด 91
5 5.49
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
63  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 74
3 4.05
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
64  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
65  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 94
2 2.13
0 0.00
1 1.06
4 4.26
1 1.06
86 91.49
8 8.51%
66  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
67  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
68  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104
1 0.96
0 0.00
5 4.81
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
69  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 122
1 0.82
2 1.64
3 2.46
0 0.00
1 0.82
115 94.26
7 5.74%
70  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
71  โรงเรียนบ้านหนองผือ 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
72  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 68
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
73  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
74  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 146
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 100.00
0 0.00%
75  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
76  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,581 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  321 4.88
เตี้ย  176 2.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  582 8.84
ผอมและเตี้ย  129 1.96
อ้วนและเตี้ย  108 1.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,265 80.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,316 คน


20.00%


Powered By www.thaieducation.net