ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 213 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 202 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.84
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 17
7 41.18
1 5.88
5 29.41
3 17.65
1 5.88
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าเพกา 6
1 16.67
0 0.00
5 83.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 37
12 32.43
9 24.32
8 21.62
3 8.11
5 13.51
0 0.00
37 100.00%
4  โรงเรียนบ้านจะบู 46
4 8.70
7 15.22
7 15.22
10 21.74
12 26.09
6 13.04
40 86.96%
5  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 54
38 70.37
0 0.00
3 5.56
0 0.00
2 3.70
11 20.37
43 79.63%
6  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 23
12 52.17
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
7 30.43
16 69.57%
7  โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 166
26 15.66
21 12.65
34 20.48
14 8.43
10 6.02
61 36.75
105 63.25%
8  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) 146
10 6.85
12 8.22
14 9.59
22 15.07
26 17.81
62 42.47
84 57.53%
9  โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 120
12 10.00
14 11.67
18 15.00
8 6.67
11 9.17
57 47.50
63 52.50%
10  โรงเรียนบ้านบึงปรือ 161
12 7.45
9 5.59
16 9.94
21 13.04
25 15.53
78 48.45
83 51.55%
11  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 238
28 11.76
7 2.94
34 14.29
28 11.76
24 10.08
117 49.16
121 50.84%
12  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 117
16 13.68
7 5.98
14 11.97
12 10.26
10 8.55
58 49.57
59 50.43%
13  โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 30
6 20.00
0 0.00
8 26.67
1 3.33
0 0.00
15 50.00
15 50.00%
14  โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 61
17 27.87
4 6.56
7 11.48
2 3.28
0 0.00
31 50.82
30 49.18%
15  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 79
13 16.46
6 7.59
19 24.05
0 0.00
0 0.00
41 51.90
38 48.10%
16  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 146
11 7.53
6 4.11
20 13.70
11 7.53
20 13.70
78 53.42
68 46.58%
17  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 125
10 8.00
12 9.60
29 23.20
5 4.00
1 0.80
68 54.40
57 45.60%
18  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 110
14 12.73
9 8.18
14 12.73
6 5.45
7 6.36
60 54.55
50 45.45%
19  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 128
31 24.22
8 6.25
16 12.50
3 2.34
0 0.00
70 54.69
58 45.31%
20  โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 142
7 4.93
1 0.70
24 16.90
2 1.41
29 20.42
79 55.63
63 44.37%
21  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 611
123 20.13
56 9.17
92 15.06
0 0.00
0 0.00
340 55.65
271 44.35%
22  โรงเรียนบ้านหนองแวง 174
4 2.30
6 3.45
27 15.52
10 5.75
30 17.24
97 55.75
77 44.25%
23  โรงเรียนบ้านห้วยบง 205
11 5.37
9 4.39
27 13.17
20 9.76
23 11.22
115 56.10
90 43.90%
24  โรงเรียนบ้านหนองสาร 65
3 4.62
13 20.00
10 15.38
1 1.54
1 1.54
37 56.92
28 43.08%
25  โรงเรียนบ้านดอน 54
4 7.41
11 20.37
3 5.56
5 9.26
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
26  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 99
17 17.17
5 5.05
15 15.15
4 4.04
0 0.00
58 58.59
41 41.41%
27  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย 54
7 12.96
1 1.85
13 24.07
0 0.00
1 1.85
32 59.26
22 40.74%
28  โรงเรียนบึงคำคู 108
5 4.63
0 0.00
20 18.52
5 4.63
14 12.96
64 59.26
44 40.74%
29  โรงเรียนบ้านโพนไพล 118
7 5.93
5 4.24
24 20.34
12 10.17
0 0.00
70 59.32
48 40.68%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) 99
3 3.03
7 7.07
16 16.16
9 9.09
5 5.05
59 59.60
40 40.40%
31  โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 152
10 6.58
2 1.32
22 14.47
12 7.89
15 9.87
91 59.87
61 40.13%
32  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 43
4 9.30
2 4.65
8 18.60
2 4.65
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
33  โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 28
3 10.71
1 3.57
5 17.86
1 3.57
1 3.57
17 60.71
11 39.29%
34  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) 31
4 12.90
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
35  โรงเรียนบ้านหนองจาน 158
12 7.59
5 3.16
20 12.66
23 14.56
0 0.00
98 62.03
60 37.97%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 137
14 10.22
9 6.57
22 16.06
7 5.11
0 0.00
85 62.04
52 37.96%
37  โรงเรียนบ้านหนองกก(พระทองคำ) 46
6 13.04
2 4.35
9 19.57
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
38  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 52
6 11.54
0 0.00
13 25.00
0 0.00
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
39  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 110
5 4.55
11 10.00
22 20.00
2 1.82
0 0.00
70 63.64
40 36.36%
40  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 55
8 14.55
0 0.00
11 20.00
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
41  โรงเรียนบ้านหนองแหน 31
4 12.90
0 0.00
4 12.90
3 9.68
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
42  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 67
5 7.46
5 7.46
9 13.43
4 5.97
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
43  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 140
22 15.71
3 2.14
19 13.57
3 2.14
1 0.71
92 65.71
48 34.29%
44  โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 191
16 8.38
11 5.76
33 17.28
5 2.62
0 0.00
126 65.97
65 34.03%
45  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 139
14 10.07
5 3.60
28 20.14
0 0.00
0 0.00
92 66.19
47 33.81%
46  โรงเรียนบ้านมาบกราด 59
5 8.47
3 5.08
10 16.95
1 1.69
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
47  โรงเรียนบ้านบุตะโก 78
5 6.41
1 1.28
9 11.54
6 7.69
4 5.13
53 67.95
25 32.05%
48  โรงเรียนบ้านเกาะลอย 38
1 2.63
0 0.00
10 26.32
1 2.63
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
49  โรงเรียนบ้านหนองบง 109
4 3.67
3 2.75
21 19.27
3 2.75
3 2.75
75 68.81
34 31.19%
50  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 105
7 6.67
2 1.90
22 20.95
1 0.95
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
51  โรงเรียนบ้านหาญ 140
7 5.00
11 7.86
24 17.14
0 0.00
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
52  โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) 177
31 17.51
5 2.82
17 9.60
0 0.00
0 0.00
124 70.06
53 29.94%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 205
21 10.24
2 0.98
35 17.07
2 0.98
1 0.49
144 70.24
61 29.76%
54  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) 37
11 29.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
55  โรงเรียนบ้านพันดุง 101
1 0.99
4 3.96
25 24.75
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
56  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 88
14 15.91
0 0.00
12 13.64
0 0.00
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
57  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 86
7 8.14
3 3.49
14 16.28
1 1.16
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
58  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 69
1 1.45
5 7.25
12 17.39
2 2.90
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
59  โรงเรียนบ้านพันชนะ 67
7 10.45
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
60  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ 57
5 8.77
5 8.77
2 3.51
3 5.26
1 1.75
41 71.93
16 28.07%
61  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 57
5 8.77
6 10.53
5 8.77
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 133
8 6.02
0 0.00
29 21.80
0 0.00
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
63  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 54
4 7.41
3 5.56
4 7.41
2 3.70
2 3.70
39 72.22
15 27.78%
64  โรงเรียนบ้านเจริญผล 144
7 4.86
2 1.39
25 17.36
6 4.17
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
65  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 58
4 6.90
1 1.72
11 18.97
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
66  โรงเรียนวัดกุดพิมาน 51
4 7.84
1 1.96
8 15.69
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
67  โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 62
5 8.06
3 4.84
5 8.06
3 4.84
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
68  โรงเรียนบ้านสระพัง 103
10 9.71
2 1.94
15 14.56
1 0.97
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
69  โรงเรียนบ้านโคกแขวน 70
1 1.43
11 15.71
7 10.00
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
70  โรงเรียนบ้านมะเริง 48
8 16.67
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
71  โรงเรียนบ้านเมืองนาท 123
14 11.38
1 0.81
18 14.63
0 0.00
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
72  โรงเรียนบ้านหินลาด 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
5 9.43
39 73.58
14 26.42%
73  โรงเรียนบ้านครึมม่วง 91
7 7.69
1 1.10
16 17.58
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 179
8 4.47
8 4.47
26 14.53
3 1.68
2 1.12
132 73.74
47 26.26%
75  โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 99
5 5.05
3 3.03
16 16.16
2 2.02
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
76  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 80
3 3.75
5 6.25
12 15.00
1 1.25
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
77  โรงเรียนบ้านค้างพลู 172
13 7.56
3 1.74
26 15.12
3 1.74
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
78  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 111
1 0.90
8 7.21
20 18.02
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
79  โรงเรียนบ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) 69
6 8.70
0 0.00
9 13.04
2 2.90
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
80  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 215
33 15.35
7 3.26
14 6.51
2 0.93
0 0.00
159 73.95
56 26.05%
81  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 108
6 5.56
2 1.85
20 18.52
0 0.00
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
82  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 101
8 7.92
0 0.00
18 17.82
0 0.00
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
83  โรงเรียนบ้านจาน 207
10 4.83
18 8.70
19 9.18
4 1.93
1 0.48
155 74.88
52 25.12%
84  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 104
9 8.65
1 0.96
15 14.42
0 0.00
1 0.96
78 75.00
26 25.00%
85  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 161
12 7.45
0 0.00
28 17.39
0 0.00
0 0.00
121 75.16
40 24.84%
86  โรงเรียนบ้านคลองแค 128
6 4.69
9 7.03
16 12.50
0 0.00
0 0.00
97 75.78
31 24.22%
87  โรงเรียนโนนไทย 500
25 5.00
15 3.00
76 15.20
4 0.80
1 0.20
379 75.80
121 24.20%
88  โรงเรียนบ้านหินดาด 240
13 5.42
12 5.00
23 9.58
10 4.17
0 0.00
182 75.83
58 24.17%
89  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
90  โรงเรียนบ้านวังสนวน 118
6 5.08
7 5.93
15 12.71
0 0.00
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
91  โรงเรียนบ้านแปรง 152
12 7.89
6 3.95
16 10.53
2 1.32
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
92  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) 76
9 11.84
3 3.95
5 6.58
1 1.32
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
93  โรงเรียนศิริบ้านไร่ 38
4 10.53
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
94  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 93
6 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 17.20
71 76.34
22 23.66%
95  โรงเรียนบ้านถนนหัก 34
5 14.71
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
96  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 30
1 3.33
1 3.33
5 16.67
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
97  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 142
6 4.23
2 1.41
23 16.20
2 1.41
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
98  โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 656
48 7.32
8 1.22
92 14.02
4 0.61
0 0.00
504 76.83
152 23.17%
99  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 78
0 0.00
1 1.28
16 20.51
1 1.28
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
100  โรงเรียนบ้านหนองไทร 122
11 9.02
2 1.64
15 12.30
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
101  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 61
10 16.39
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
102  โรงเรียนบ้านปราสาท 105
9 8.57
6 5.71
9 8.57
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
103  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 70
5 7.14
1 1.43
10 14.29
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
104  โรงเรียนบ้านตะเคียน 215
6 2.79
9 4.19
33 15.35
1 0.47
0 0.00
166 77.21
49 22.79%
105  โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 172
7 4.07
4 2.33
27 15.70
1 0.58
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
106  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 186
5 2.69
11 5.91
26 13.98
0 0.00
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
107  โรงเรียนบ้านหนองหอย 107
5 4.67
4 3.74
13 12.15
2 1.87
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
108  โรงเรียนบ้านกำปัง 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
109  โรงเรียนบ้านห้วย 36
3 8.33
2 5.56
3 8.33
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
110  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 18
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
111  โรงเรียนด่านขุนทด 1027
44 4.28
16 1.56
166 16.16
1 0.10
0 0.00
800 77.90
227 22.10%
112  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
2 6.25
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
113  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 97
4 4.12
5 5.15
8 8.25
2 2.06
2 2.06
76 78.35
21 21.65%
114  โรงเรียนบ้านสระตอง 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
115  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 62
3 4.84
2 3.23
3 4.84
5 8.06
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
116  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 86
4 4.65
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
117  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 58
2 3.45
0 0.00
10 17.24
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
118  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 63
4 6.35
1 1.59
7 11.11
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
119  โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) 74
7 9.46
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
120  โรงเรียนบ้านโนนตาล 227
4 1.76
5 2.20
36 15.86
0 0.00
1 0.44
181 79.74
46 20.26%
121  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 104
2 1.92
1 0.96
15 14.42
3 2.88
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
122  โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 194
8 4.12
5 2.58
26 13.40
0 0.00
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 469
38 8.10
7 1.49
42 8.96
7 1.49
0 0.00
375 79.96
94 20.04%
124  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) 40
0 0.00
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองหัน 10
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
126  โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 318
12 3.77
7 2.20
42 13.21
2 0.63
0 0.00
255 80.19
63 19.81%
127  โรงเรียนบ้านนา 207
10 4.83
3 1.45
25 12.08
3 1.45
0 0.00
166 80.19
41 19.81%
128  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 86
6 6.98
3 3.49
7 8.14
0 0.00
1 1.16
69 80.23
17 19.77%
129  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 152
2 1.32
3 1.97
23 15.13
2 1.32
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
130  โรงเรียนบ้านหนองดุม 147
13 8.84
4 2.72
12 8.16
0 0.00
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
131  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 143
9 6.29
3 2.10
16 11.19
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
132  โรงเรียนบ้านโนนผักชี 128
8 6.25
5 3.91
6 4.69
4 3.13
2 1.56
103 80.47
25 19.53%
133  โรงเรียนสระพระขมาดไพร 205
5 2.44
0 0.00
34 16.59
1 0.49
0 0.00
165 80.49
40 19.51%
134  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 324
20 6.17
13 4.01
28 8.64
1 0.31
1 0.31
261 80.56
63 19.44%
135  โรงเรียนบ้านหนุก 62
2 3.23
4 6.45
3 4.84
3 4.84
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
136  โรงเรียนเทพคงคา 52
2 3.85
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
137  โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 125
3 2.40
2 1.60
19 15.20
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
138  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 68
1 1.47
3 4.41
7 10.29
2 2.94
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
139  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) 80
1 1.25
1 1.25
12 15.00
1 1.25
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
140  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108
2 1.85
2 1.85
16 14.81
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
141  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 138
3 2.17
2 1.45
20 14.49
0 0.00
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
142  โรงเรียนบ้านซับยาง 100
4 4.00
0 0.00
6 6.00
6 6.00
2 2.00
82 82.00
18 18.00%
143  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 73
0 0.00
1 1.37
10 13.70
2 2.74
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
144  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
145  โรงเรียนบ้านซับพลู 115
6 5.22
0 0.00
5 4.35
1 0.87
8 6.96
95 82.61
20 17.39%
146  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 81
3 3.70
5 6.17
6 7.41
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
147  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 162
12 7.41
0 0.00
16 9.88
0 0.00
0 0.00
134 82.72
28 17.28%
148  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 139
7 5.04
3 2.16
13 9.35
1 0.72
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
149  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
150  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 229
14 6.11
0 0.00
25 10.92
0 0.00
0 0.00
190 82.97
39 17.03%
151  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 59
2 3.39
4 6.78
3 5.08
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
152  โรงเรียนบ้านงิ้ว 60
1 1.67
0 0.00
5 8.33
1 1.67
3 5.00
50 83.33
10 16.67%
153  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 37
3 8.11
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
154  โรงเรียนบ้านคูเมือง 126
8 6.35
1 0.79
7 5.56
4 3.17
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
155  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 178
7 3.93
3 1.69
15 8.43
3 1.69
0 0.00
150 84.27
28 15.73%
156  โรงเรียนบ้านโนน 64
4 6.25
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
157  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 45
0 0.00
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
158  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 58
2 3.45
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
159  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 84
7 8.33
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
160  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 85
4 4.71
2 2.35
6 7.06
0 0.00
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
161  โรงเรียนบ้านสระแจง 72
6 8.33
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
162  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
163  โรงเรียนบ้านโนนทอง 80
1 1.25
7 8.75
3 3.75
1 1.25
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
164  โรงเรียนบ้านหิงห้อย 104
10 9.62
1 0.96
3 2.88
1 0.96
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
165  โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
166  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 128
6 4.69
1 0.78
11 8.59
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
167  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 100
2 2.00
1 1.00
5 5.00
6 6.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
168  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 93
1 1.08
2 2.15
9 9.68
0 0.00
1 1.08
80 86.02
13 13.98%
169  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 115
5 4.35
3 2.61
7 6.09
1 0.87
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
170  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
171  โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 37
0 0.00
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
172  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 119
0 0.00
0 0.00
16 13.45
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
173  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 60
3 5.00
2 3.33
0 0.00
2 3.33
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
174  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
175  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 123
2 1.63
6 4.88
7 5.69
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
176  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
177  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 125
3 2.40
6 4.80
5 4.00
0 0.00
1 0.80
110 88.00
15 12.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) 109
0 0.00
1 0.92
12 11.01
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
179  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
180  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 89
4 4.49
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
181  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
182  โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 76
1 1.32
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
183  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
184  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 174
12 6.90
1 0.57
5 2.87
0 0.00
0 0.00
156 89.66
18 10.34%
185  โรงเรียนบ้านบุระไหว 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
186  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 116
2 1.72
0 0.00
8 6.90
0 0.00
2 1.72
104 89.66
12 10.34%
187  โรงเรียนบ้านสำโรง 97
1 1.03
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
188  โรงเรียนบ้านเสมา 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
189  โรงเรียนบ้านหินหล่อง 54
1 1.85
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
190  โรงเรียนมาบกราดวิทยา 196
6 3.06
0 0.00
11 5.61
1 0.51
0 0.00
178 90.82
18 9.18%
191  โรงเรียนบ้านบุเขว้า 148
2 1.35
1 0.68
8 5.41
2 1.35
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
192  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 436
8 1.83
0 0.00
30 6.88
0 0.00
0 0.00
398 91.28
38 8.72%
193  โรงเรียนบ้านวังยายทอง 145
6 4.14
1 0.69
4 2.76
0 0.00
1 0.69
133 91.72
12 8.28%
194  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 73
1 1.37
0 0.00
4 5.48
1 1.37
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
195  โรงเรียนบ้านหินเพิง 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
196  โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 161
3 1.86
3 1.86
5 3.11
0 0.00
1 0.62
149 92.55
12 7.45%
197  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 135
3 2.22
0 0.00
7 5.19
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
198  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
199  โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.06
31 93.94
2 6.06%
200  โรงเรียนบ้านหนองแจง 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
201  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
202  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 115
0 0.00
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
112 97.39
3 2.61%

 

จำนวนนักเรียน  23,080 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,540 6.67
เตี้ย  696 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,858 12.38
ผอมและเตี้ย  434 1.88
อ้วนและเตี้ย  344 1.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,208 74.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,872 คน


25.44%


Powered By www.thaieducation.net