ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 213 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 213 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 17
7 41.18
1 5.88
5 29.41
3 17.65
1 5.88
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าเพกา 6
1 16.67
0 0.00
5 83.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 37
12 32.43
9 24.32
8 21.62
3 8.11
5 13.51
0 0.00
37 100.00%
4  โรงเรียนบ้านจะบู 46
4 8.70
7 15.22
7 15.22
10 21.74
12 26.09
6 13.04
40 86.96%
5  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 54
38 70.37
0 0.00
3 5.56
0 0.00
2 3.70
11 20.37
43 79.63%
6  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 23
12 52.17
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
7 30.43
16 69.57%
7  โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 166
26 15.66
21 12.65
34 20.48
14 8.43
10 6.02
61 36.75
105 63.25%
8  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) 146
10 6.85
12 8.22
14 9.59
22 15.07
26 17.81
62 42.47
84 57.53%
9  โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 120
12 10.00
14 11.67
18 15.00
8 6.67
11 9.17
57 47.50
63 52.50%
10  โรงเรียนบ้านบึงปรือ 161
12 7.45
9 5.59
16 9.94
21 13.04
25 15.53
78 48.45
83 51.55%
11  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 238
28 11.76
7 2.94
34 14.29
28 11.76
24 10.08
117 49.16
121 50.84%
12  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 117
16 13.68
7 5.98
14 11.97
12 10.26
10 8.55
58 49.57
59 50.43%
13  โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 30
6 20.00
0 0.00
8 26.67
1 3.33
0 0.00
15 50.00
15 50.00%
14  โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 61
17 27.87
4 6.56
7 11.48
2 3.28
0 0.00
31 50.82
30 49.18%
15  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 79
13 16.46
6 7.59
19 24.05
0 0.00
0 0.00
41 51.90
38 48.10%
16  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 146
11 7.53
6 4.11
20 13.70
11 7.53
20 13.70
78 53.42
68 46.58%
17  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 125
10 8.00
12 9.60
29 23.20
5 4.00
1 0.80
68 54.40
57 45.60%
18  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 110
14 12.73
9 8.18
14 12.73
6 5.45
7 6.36
60 54.55
50 45.45%
19  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 128
31 24.22
8 6.25
16 12.50
3 2.34
0 0.00
70 54.69
58 45.31%
20  โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 142
7 4.93
1 0.70
24 16.90
2 1.41
29 20.42
79 55.63
63 44.37%
21  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 611
123 20.13
56 9.17
92 15.06
0 0.00
0 0.00
340 55.65
271 44.35%
22  โรงเรียนบ้านหนองแวง 174
4 2.30
6 3.45
27 15.52
10 5.75
30 17.24
97 55.75
77 44.25%
23  โรงเรียนบ้านห้วยบง 205
11 5.37
9 4.39
27 13.17
20 9.76
23 11.22
115 56.10
90 43.90%
24  โรงเรียนบ้านหนองสาร 65
3 4.62
13 20.00
10 15.38
1 1.54
1 1.54
37 56.92
28 43.08%
25  โรงเรียนบ้านดอน 54
4 7.41
11 20.37
3 5.56
5 9.26
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
26  โรงเรียนบ้านทองหลาง 69
14 20.29
2 2.90
12 17.39
1 1.45
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
27  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 99
17 17.17
5 5.05
15 15.15
4 4.04
0 0.00
58 58.59
41 41.41%
28  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย 54
7 12.96
1 1.85
13 24.07
0 0.00
1 1.85
32 59.26
22 40.74%
29  โรงเรียนบึงคำคู 108
5 4.63
0 0.00
20 18.52
5 4.63
14 12.96
64 59.26
44 40.74%
30  โรงเรียนบ้านโพนไพล 118
7 5.93
5 4.24
24 20.34
12 10.17
0 0.00
70 59.32
48 40.68%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) 99
3 3.03
7 7.07
16 16.16
9 9.09
5 5.05
59 59.60
40 40.40%
32  โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 152
10 6.58
2 1.32
22 14.47
12 7.89
15 9.87
91 59.87
61 40.13%
33  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 43
4 9.30
2 4.65
8 18.60
2 4.65
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
34  โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 28
3 10.71
1 3.57
5 17.86
1 3.57
1 3.57
17 60.71
11 39.29%
35  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) 31
4 12.90
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
36  โรงเรียนบ้านหนองจาน 158
12 7.59
5 3.16
20 12.66
23 14.56
0 0.00
98 62.03
60 37.97%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 137
14 10.22
9 6.57
22 16.06
7 5.11
0 0.00
85 62.04
52 37.96%
38  โรงเรียนบ้านหนองกก(พระทองคำ) 46
6 13.04
2 4.35
9 19.57
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
39  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 52
6 11.54
0 0.00
13 25.00
0 0.00
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
40  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 110
5 4.55
11 10.00
22 20.00
2 1.82
0 0.00
70 63.64
40 36.36%
41  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 55
8 14.55
0 0.00
11 20.00
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
42  โรงเรียนบ้านหนองแหน 31
4 12.90
0 0.00
4 12.90
3 9.68
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
43  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 67
5 7.46
5 7.46
9 13.43
4 5.97
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
44  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 140
22 15.71
3 2.14
19 13.57
3 2.14
1 0.71
92 65.71
48 34.29%
45  โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 191
16 8.38
11 5.76
33 17.28
5 2.62
0 0.00
126 65.97
65 34.03%
46  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 139
14 10.07
5 3.60
28 20.14
0 0.00
0 0.00
92 66.19
47 33.81%
47  โรงเรียนบ้านมาบกราด 59
5 8.47
3 5.08
10 16.95
1 1.69
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
48  โรงเรียนบ้านบุตะโก 78
5 6.41
1 1.28
9 11.54
6 7.69
4 5.13
53 67.95
25 32.05%
49  โรงเรียนบ้านหนองแดง 50
7 14.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
2 4.00
34 68.00
16 32.00%
50  โรงเรียนวัดสระจรเข้(โนนไทย) 85
5 5.88
0 0.00
16 18.82
5 5.88
1 1.18
58 68.24
27 31.76%
51  โรงเรียนบ้านเกาะลอย 38
1 2.63
0 0.00
10 26.32
1 2.63
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
52  โรงเรียนบ้านหนองบง 109
4 3.67
3 2.75
21 19.27
3 2.75
3 2.75
75 68.81
34 31.19%
53  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 105
7 6.67
2 1.90
22 20.95
1 0.95
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
54  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 79
7 8.86
7 8.86
10 12.66
0 0.00
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
55  โรงเรียนบ้านหาญ 140
7 5.00
11 7.86
24 17.14
0 0.00
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
56  โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) 177
31 17.51
5 2.82
17 9.60
0 0.00
0 0.00
124 70.06
53 29.94%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 205
21 10.24
2 0.98
35 17.07
2 0.98
1 0.49
144 70.24
61 29.76%
58  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) 37
11 29.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
59  โรงเรียนบ้านพันดุง 101
1 0.99
4 3.96
25 24.75
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
60  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 88
14 15.91
0 0.00
12 13.64
0 0.00
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
61  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 86
7 8.14
3 3.49
14 16.28
1 1.16
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
62  โรงเรียนบ้านอ้อไพล 138
10 7.25
13 9.42
17 12.32
0 0.00
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
63  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 69
1 1.45
5 7.25
12 17.39
2 2.90
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
64  โรงเรียนบ้านพันชนะ 67
7 10.45
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
65  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ 57
5 8.77
5 8.77
2 3.51
3 5.26
1 1.75
41 71.93
16 28.07%
66  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 57
5 8.77
6 10.53
5 8.77
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
67  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 133
8 6.02
0 0.00
29 21.80
0 0.00
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
68  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 54
4 7.41
3 5.56
4 7.41
2 3.70
2 3.70
39 72.22
15 27.78%
69  โรงเรียนบ้านเจริญผล 144
7 4.86
2 1.39
25 17.36
6 4.17
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
70  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 58
4 6.90
1 1.72
11 18.97
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
71  โรงเรียนวัดกุดพิมาน 51
4 7.84
1 1.96
8 15.69
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
72  โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 62
5 8.06
3 4.84
5 8.06
3 4.84
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
73  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 342
11 3.22
11 3.22
49 14.33
22 6.43
0 0.00
249 72.81
93 27.19%
74  โรงเรียนบ้านสระพัง 103
10 9.71
2 1.94
15 14.56
1 0.97
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
75  โรงเรียนบ้านโคกแขวน 70
1 1.43
11 15.71
7 10.00
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
76  โรงเรียนบ้านมะเริง 48
8 16.67
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
77  โรงเรียนบ้านเมืองนาท 123
14 11.38
1 0.81
18 14.63
0 0.00
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
78  โรงเรียนบ้านหินลาด 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
5 9.43
39 73.58
14 26.42%
79  โรงเรียนบ้านครึมม่วง 91
7 7.69
1 1.10
16 17.58
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 179
8 4.47
8 4.47
26 14.53
3 1.68
2 1.12
132 73.74
47 26.26%
81  โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 99
5 5.05
3 3.03
16 16.16
2 2.02
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
82  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 80
3 3.75
5 6.25
12 15.00
1 1.25
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
83  โรงเรียนบ้านค้างพลู 172
13 7.56
3 1.74
26 15.12
3 1.74
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
84  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 111
1 0.90
8 7.21
20 18.02
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
85  โรงเรียนบ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) 69
6 8.70
0 0.00
9 13.04
2 2.90
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
86  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 215
33 15.35
7 3.26
14 6.51
2 0.93
0 0.00
159 73.95
56 26.05%
87  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 108
6 5.56
2 1.85
20 18.52
0 0.00
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
88  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 101
8 7.92
0 0.00
18 17.82
0 0.00
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
89  โรงเรียนบ้านจาน 207
10 4.83
18 8.70
19 9.18
4 1.93
1 0.48
155 74.88
52 25.12%
90  โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
91  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 104
9 8.65
1 0.96
15 14.42
0 0.00
1 0.96
78 75.00
26 25.00%
92  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 161
12 7.45
0 0.00
28 17.39
0 0.00
0 0.00
121 75.16
40 24.84%
93  โรงเรียนบ้านกะพี้ 73
4 5.48
3 4.11
9 12.33
2 2.74
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
94  โรงเรียนบ้านคลองแค 128
6 4.69
9 7.03
16 12.50
0 0.00
0 0.00
97 75.78
31 24.22%
95  โรงเรียนโนนไทย 500
25 5.00
15 3.00
76 15.20
4 0.80
1 0.20
379 75.80
121 24.20%
96  โรงเรียนบ้านหินดาด 240
13 5.42
12 5.00
23 9.58
10 4.17
0 0.00
182 75.83
58 24.17%
97  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 84
1 1.19
4 4.76
14 16.67
0 0.00
1 1.19
64 76.19
20 23.81%
98  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
99  โรงเรียนบ้านวังสนวน 118
6 5.08
7 5.93
15 12.71
0 0.00
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
100  โรงเรียนบ้านแปรง 152
12 7.89
6 3.95
16 10.53
2 1.32
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
101  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) 76
9 11.84
3 3.95
5 6.58
1 1.32
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
102  โรงเรียนศิริบ้านไร่ 38
4 10.53
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
103  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 93
6 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 17.20
71 76.34
22 23.66%
104  โรงเรียนบ้านถนนหัก 34
5 14.71
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
105  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 30
1 3.33
1 3.33
5 16.67
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
106  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 142
6 4.23
2 1.41
23 16.20
2 1.41
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
107  โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 656
48 7.32
8 1.22
92 14.02
4 0.61
0 0.00
504 76.83
152 23.17%
108  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 78
0 0.00
1 1.28
16 20.51
1 1.28
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
109  โรงเรียนบ้านหนองไทร 122
11 9.02
2 1.64
15 12.30
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
110  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 61
10 16.39
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
111  โรงเรียนบ้านปราสาท 105
9 8.57
6 5.71
9 8.57
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
112  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 70
5 7.14
1 1.43
10 14.29
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
113  โรงเรียนบ้านตะเคียน 215
6 2.79
9 4.19
33 15.35
1 0.47
0 0.00
166 77.21
49 22.79%
114  โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 172
7 4.07
4 2.33
27 15.70
1 0.58
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
115  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 186
5 2.69
11 5.91
26 13.98
0 0.00
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
116  โรงเรียนบ้านหนองหอย 107
5 4.67
4 3.74
13 12.15
2 1.87
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
117  โรงเรียนบ้านกำปัง 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
118  โรงเรียนบ้านห้วย 36
3 8.33
2 5.56
3 8.33
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
119  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 18
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
120  โรงเรียนด่านขุนทด 1027
44 4.28
16 1.56
166 16.16
1 0.10
0 0.00
800 77.90
227 22.10%
121  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
2 6.25
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
122  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 97
4 4.12
5 5.15
8 8.25
2 2.06
2 2.06
76 78.35
21 21.65%
123  โรงเรียนบ้านสระตอง 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
124  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 62
3 4.84
2 3.23
3 4.84
5 8.06
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
125  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 86
4 4.65
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
126  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 58
2 3.45
0 0.00
10 17.24
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
127  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 63
4 6.35
1 1.59
7 11.11
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
128  โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) 74
7 9.46
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
129  โรงเรียนบ้านโนนตาล 227
4 1.76
5 2.20
36 15.86
0 0.00
1 0.44
181 79.74
46 20.26%
130  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 104
2 1.92
1 0.96
15 14.42
3 2.88
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
131  โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 194
8 4.12
5 2.58
26 13.40
0 0.00
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 469
38 8.10
7 1.49
42 8.96
7 1.49
0 0.00
375 79.96
94 20.04%
133  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) 40
0 0.00
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองหัน 10
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
135  โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 318
12 3.77
7 2.20
42 13.21
2 0.63
0 0.00
255 80.19
63 19.81%
136  โรงเรียนบ้านนา 207
10 4.83
3 1.45
25 12.08
3 1.45
0 0.00
166 80.19
41 19.81%
137  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 86
6 6.98
3 3.49
7 8.14
0 0.00
1 1.16
69 80.23
17 19.77%
138  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 152
2 1.32
3 1.97
23 15.13
2 1.32
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
139  โรงเรียนบ้านหนองดุม 147
13 8.84
4 2.72
12 8.16
0 0.00
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
140  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 143
9 6.29
3 2.10
16 11.19
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
141  โรงเรียนบ้านโนนผักชี 128
8 6.25
5 3.91
6 4.69
4 3.13
2 1.56
103 80.47
25 19.53%
142  โรงเรียนสระพระขมาดไพร 205
5 2.44
0 0.00
34 16.59
1 0.49
0 0.00
165 80.49
40 19.51%
143  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 324
20 6.17
13 4.01
28 8.64
1 0.31
1 0.31
261 80.56
63 19.44%
144  โรงเรียนบ้านหนุก 62
2 3.23
4 6.45
3 4.84
3 4.84
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
145  โรงเรียนเทพคงคา 52
2 3.85
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
146  โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 125
3 2.40
2 1.60
19 15.20
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
147  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 68
1 1.47
3 4.41
7 10.29
2 2.94
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
148  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) 80
1 1.25
1 1.25
12 15.00
1 1.25
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
149  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108
2 1.85
2 1.85
16 14.81
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
150  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 138
3 2.17
2 1.45
20 14.49
0 0.00
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
151  โรงเรียนบ้านซับยาง 100
4 4.00
0 0.00
6 6.00
6 6.00
2 2.00
82 82.00
18 18.00%
152  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 73
0 0.00
1 1.37
10 13.70
2 2.74
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
153  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
154  โรงเรียนบ้านซับพลู 115
6 5.22
0 0.00
5 4.35
1 0.87
8 6.96
95 82.61
20 17.39%
155  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 81
3 3.70
5 6.17
6 7.41
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
156  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 162
12 7.41
0 0.00
16 9.88
0 0.00
0 0.00
134 82.72
28 17.28%
157  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 139
7 5.04
3 2.16
13 9.35
1 0.72
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
158  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
159  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 229
14 6.11
0 0.00
25 10.92
0 0.00
0 0.00
190 82.97
39 17.03%
160  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 59
2 3.39
4 6.78
3 5.08
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
161  โรงเรียนบ้านงิ้ว 60
1 1.67
0 0.00
5 8.33
1 1.67
3 5.00
50 83.33
10 16.67%
162  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 37
3 8.11
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
163  โรงเรียนบ้านคูเมือง 126
8 6.35
1 0.79
7 5.56
4 3.17
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
164  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 178
7 3.93
3 1.69
15 8.43
3 1.69
0 0.00
150 84.27
28 15.73%
165  โรงเรียนบ้านโนน 64
4 6.25
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
166  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 45
0 0.00
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
167  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 58
2 3.45
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
168  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 84
7 8.33
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
169  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 85
4 4.71
2 2.35
6 7.06
0 0.00
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
170  โรงเรียนบ้านสระแจง 72
6 8.33
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
171  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
172  โรงเรียนบ้านโนนทอง 80
1 1.25
7 8.75
3 3.75
1 1.25
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
173  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 161
5 3.11
7 4.35
12 7.45
0 0.00
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
174  โรงเรียนบ้านหิงห้อย 104
10 9.62
1 0.96
3 2.88
1 0.96
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
175  โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
176  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 128
6 4.69
1 0.78
11 8.59
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
177  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 100
2 2.00
1 1.00
5 5.00
6 6.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
178  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 93
1 1.08
2 2.15
9 9.68
0 0.00
1 1.08
80 86.02
13 13.98%
179  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 115
5 4.35
3 2.61
7 6.09
1 0.87
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
180  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
181  โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 37
0 0.00
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
182  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 119
0 0.00
0 0.00
16 13.45
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
183  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 60
3 5.00
2 3.33
0 0.00
2 3.33
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
184  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
185  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 123
2 1.63
6 4.88
7 5.69
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
186  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
187  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 125
3 2.40
6 4.80
5 4.00
0 0.00
1 0.80
110 88.00
15 12.00%
188  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) 109
0 0.00
1 0.92
12 11.01
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
189  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
190  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 89
4 4.49
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
191  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
192  โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 76
1 1.32
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
193  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
194  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 174
12 6.90
1 0.57
5 2.87
0 0.00
0 0.00
156 89.66
18 10.34%
195  โรงเรียนบ้านบุระไหว 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
196  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 116
2 1.72
0 0.00
8 6.90
0 0.00
2 1.72
104 89.66
12 10.34%
197  โรงเรียนบ้านสำโรง 97
1 1.03
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
198  โรงเรียนบ้านเสมา 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
199  โรงเรียนบ้านหินหล่อง 54
1 1.85
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
200  โรงเรียนมาบกราดวิทยา 196
6 3.06
0 0.00
11 5.61
1 0.51
0 0.00
178 90.82
18 9.18%
201  โรงเรียนบ้านบุเขว้า 148
2 1.35
1 0.68
8 5.41
2 1.35
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
202  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 436
8 1.83
0 0.00
30 6.88
0 0.00
0 0.00
398 91.28
38 8.72%
203  โรงเรียนบ้านวังยายทอง 145
6 4.14
1 0.69
4 2.76
0 0.00
1 0.69
133 91.72
12 8.28%
204  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 73
1 1.37
0 0.00
4 5.48
1 1.37
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
205  โรงเรียนบ้านหินเพิง 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
206  โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 161
3 1.86
3 1.86
5 3.11
0 0.00
1 0.62
149 92.55
12 7.45%
207  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 135
3 2.22
0 0.00
7 5.19
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
208  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
209  โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.06
31 93.94
2 6.06%
210  โรงเรียนบ้านหนองแจง 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
211  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 103
0 0.00
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
212  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
213  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 115
0 0.00
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
112 97.39
3 2.61%

 

จำนวนนักเรียน  24,272 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,606 6.62
เตี้ย  746 3.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,005 12.38
ผอมและเตี้ย  464 1.91
อ้วนและเตี้ย  348 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,103 74.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,169 คน


25.42%


Powered By www.thaieducation.net