ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.77
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนหนองประดู่ 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 140
12 8.57
9 6.43
31 22.14
21 15.00
48 34.29
19 13.57
121 86.43%
3  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 46
16 34.78
3 6.52
7 15.22
0 0.00
0 0.00
20 43.48
26 56.52%
4  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 149
15 10.07
15 10.07
24 16.11
18 12.08
8 5.37
69 46.31
80 53.69%
5  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 71
21 29.58
1 1.41
9 12.68
4 5.63
2 2.82
34 47.89
37 52.11%
6  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 77
17 22.08
3 3.90
14 18.18
6 7.79
0 0.00
37 48.05
40 51.95%
7  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 145
3 2.07
8 5.52
27 18.62
11 7.59
26 17.93
70 48.28
75 51.72%
8  โรงเรียนจอมทองวิทยา 152
20 13.16
10 6.58
9 5.92
39 25.66
0 0.00
74 48.68
78 51.32%
9  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 145
23 15.86
24 16.55
22 15.17
0 0.00
3 2.07
73 50.34
72 49.66%
10  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 89
7 7.87
1 1.12
25 28.09
4 4.49
2 2.25
50 56.18
39 43.82%
11  โรงเรียนบ้านหนองแดง 149
10 6.71
3 2.01
18 12.08
13 8.72
21 14.09
84 56.38
65 43.62%
12  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 7
0 0.00
1 14.29
1 14.29
1 14.29
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
13  โรงเรียนบ้านบุตะโก 162
55 33.95
0 0.00
8 4.94
5 3.09
0 0.00
94 58.02
68 41.98%
14  โรงเรียนบ้านหนองกก 65
4 6.15
3 4.62
15 23.08
4 6.15
1 1.54
38 58.46
27 41.54%
15  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 109
12 11.01
7 6.42
9 8.26
10 9.17
7 6.42
64 58.72
45 41.28%
16  โรงเรียนวัดพรหมราช 189
5 2.65
9 4.76
29 15.34
14 7.41
20 10.58
112 59.26
77 40.74%
17  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 77
5 6.49
5 6.49
20 25.97
0 0.00
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
18  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 192
19 9.90
13 6.77
37 19.27
4 2.08
0 0.00
119 61.98
73 38.02%
19  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 92
4 4.35
20 21.74
8 8.70
0 0.00
2 2.17
58 63.04
34 36.96%
20  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 303
25 8.25
24 7.92
25 8.25
15 4.95
22 7.26
192 63.37
111 36.63%
21  โรงเรียนวัดโพนทราย 104
8 7.69
11 10.58
19 18.27
0 0.00
0 0.00
66 63.46
38 36.54%
22  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 50
1 2.00
5 10.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
23  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 115
6 5.22
7 6.09
25 21.74
3 2.61
0 0.00
74 64.35
41 35.65%
24  โรงเรียนบ้านใหญ่ 195
14 7.18
12 6.15
42 21.54
0 0.00
0 0.00
127 65.13
68 34.87%
25  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 168
2 1.19
7 4.17
20 11.90
9 5.36
20 11.90
110 65.48
58 34.52%
26  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 61
13 21.31
1 1.64
6 9.84
1 1.64
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
27  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 469
11 2.35
30 6.40
58 12.37
19 4.05
40 8.53
311 66.31
158 33.69%
28  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 51
12 23.53
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
29  โรงเรียนบ้านมาบกราด 224
24 10.71
16 7.14
32 14.29
2 0.89
0 0.00
150 66.96
74 33.04%
30  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 71
8 11.27
6 8.45
8 11.27
1 1.41
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
31  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 19
0 0.00
0 0.00
6 31.58
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
32  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 108
4 3.70
3 2.78
24 22.22
3 2.78
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
33  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 80
0 0.00
19 23.75
4 5.00
2 2.50
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
34  โรงเรียนบ้านคลองบง 87
6 6.90
0 0.00
10 11.49
11 12.64
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
35  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 249
17 6.83
23 9.24
32 12.85
1 0.40
4 1.61
172 69.08
77 30.92%
36  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 135
13 9.63
9 6.67
10 7.41
9 6.67
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
37  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 94
8 8.51
7 7.45
12 12.77
1 1.06
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
38  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 105
1 0.95
6 5.71
21 20.00
2 1.90
1 0.95
74 70.48
31 29.52%
39  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 61
1 1.64
0 0.00
14 22.95
3 4.92
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
40  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 600
22 3.67
11 1.83
70 11.67
15 2.50
59 9.83
423 70.50
177 29.50%
41  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 92
4 4.35
2 2.17
12 13.04
9 9.78
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
42  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 101
5 4.95
0 0.00
18 17.82
0 0.00
6 5.94
72 71.29
29 28.71%
43  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
44  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 98
4 4.08
2 2.04
22 22.45
0 0.00
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
45  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 80
6 7.50
5 6.25
11 13.75
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
46  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 203
20 9.85
13 6.40
21 10.34
1 0.49
0 0.00
148 72.91
55 27.09%
47  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 135
19 14.07
4 2.96
13 9.63
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
48  โรงเรียนไผ่สีสุก 124
2 1.61
6 4.84
25 20.16
0 0.00
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
49  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 125
13 10.40
1 0.80
18 14.40
1 0.80
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
50  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 357
22 6.16
0 0.00
67 18.77
4 1.12
0 0.00
264 73.95
93 26.05%
51  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 93
7 7.53
6 6.45
5 5.38
4 4.30
2 2.15
69 74.19
24 25.81%
52  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 128
5 3.91
9 7.03
19 14.84
0 0.00
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
53  โรงเรียนบ้านลำเพียก 94
7 7.45
4 4.26
13 13.83
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
54  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 87
9 10.34
9 10.34
4 4.60
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
55  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 116
13 11.21
3 2.59
13 11.21
0 0.00
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
56  โรงเรียนวัดม่วง 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
57  โรงเรียนวัดหงษ์ 25
3 12.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
58  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 217
4 1.84
11 5.07
37 17.05
0 0.00
0 0.00
165 76.04
52 23.96%
59  โรงเรียนบ้านไผ่ 88
0 0.00
4 4.55
9 10.23
0 0.00
8 9.09
67 76.14
21 23.86%
60  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 118
4 3.39
6 5.08
14 11.86
3 2.54
1 0.85
90 76.27
28 23.73%
61  โรงเรียนบ้านหนองตาด 72
7 9.72
2 2.78
7 9.72
1 1.39
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
62  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 89
12 13.48
1 1.12
5 5.62
0 0.00
3 3.37
68 76.40
21 23.60%
63  โรงเรียนตะแบกวิทยา 187
16 8.56
20 10.70
8 4.28
0 0.00
0 0.00
143 76.47
44 23.53%
64  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 200
10 5.00
12 6.00
14 7.00
9 4.50
2 1.00
153 76.50
47 23.50%
65  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 103
8 7.77
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
66  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 110
2 1.82
0 0.00
23 20.91
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
67  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 125
8 6.40
0 0.00
17 13.60
3 2.40
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
68  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 64
1 1.56
1 1.56
11 17.19
0 0.00
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
69  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 157
7 4.46
9 5.73
17 10.83
1 0.64
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
70  โรงเรียนบ้านสันติสุข 236
7 2.97
7 2.97
19 8.05
13 5.51
5 2.12
185 78.39
51 21.61%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 541
17 3.14
9 1.66
81 14.97
6 1.11
0 0.00
428 79.11
113 20.89%
72  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 92
10 10.87
0 0.00
5 5.43
0 0.00
4 4.35
73 79.35
19 20.65%
73  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 520
30 5.77
6 1.15
65 12.50
3 0.58
1 0.19
415 79.81
105 20.19%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 135
6 4.44
6 4.44
13 9.63
2 1.48
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
75  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 140
7 5.00
2 1.43
17 12.14
1 0.71
1 0.71
112 80.00
28 20.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
77  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 82
3 3.66
5 6.10
5 6.10
2 2.44
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
78  โรงเรียนบ้านหนองเมา 77
3 3.90
0 0.00
11 14.29
0 0.00
1 1.30
62 80.52
15 19.48%
79  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 141
3 2.13
4 2.84
20 14.18
0 0.00
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
80  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 111
6 5.41
5 4.50
10 9.01
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
81  โรงเรียนบ้านซับเต่า 90
11 12.22
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
82  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 101
3 2.97
3 2.97
8 7.92
4 3.96
1 0.99
82 81.19
19 18.81%
83  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 126
5 3.97
5 3.97
13 10.32
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
84  โรงเรียนบ้านกลาง 66
1 1.52
1 1.52
10 15.15
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
85  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 149
6 4.03
6 4.03
15 10.07
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
86  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 221
11 4.98
10 4.52
10 4.52
7 3.17
2 0.90
181 81.90
40 18.10%
87  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 125
6 4.80
0 0.00
16 12.80
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
88  โรงเรียนบ้านแชะ 178
9 5.06
19 10.67
2 1.12
1 0.56
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
89  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 288
10 3.47
8 2.78
31 10.76
1 0.35
0 0.00
238 82.64
50 17.36%
90  โรงเรียนบ้านหนองไทร 106
8 7.55
0 0.00
1 0.94
9 8.49
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
91  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
1 1.89
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
92  โรงเรียนบ้านหนองแวง 162
9 5.56
8 4.94
7 4.32
3 1.85
0 0.00
135 83.33
27 16.67%
93  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 78
5 6.41
1 1.28
7 8.97
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
94  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 91
5 5.49
0 0.00
10 10.99
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
95  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 213
22 10.33
6 2.82
7 3.29
0 0.00
0 0.00
178 83.57
35 16.43%
96  โรงเรียนบ้านหนองโสน 68
0 0.00
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
97  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 82
3 3.66
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
98  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 57
3 5.26
0 0.00
5 8.77
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
99  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 525
8 1.52
7 1.33
62 11.81
5 0.95
0 0.00
443 84.38
82 15.62%
100  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 202
10 4.95
4 1.98
14 6.93
2 0.99
1 0.50
171 84.65
31 15.35%
101  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 144
9 6.25
9 6.25
2 1.39
2 1.39
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
102  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 132
4 3.03
3 2.27
8 6.06
0 0.00
5 3.79
112 84.85
20 15.15%
103  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
104  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 165
8 4.85
9 5.45
5 3.03
2 1.21
0 0.00
141 85.45
24 14.55%
105  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 69
2 2.90
2 2.90
6 8.70
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
106  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 69
0 0.00
2 2.90
8 11.59
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
107  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 412
17 4.13
7 1.70
32 7.77
0 0.00
1 0.24
355 86.17
57 13.83%
108  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 96
1 1.04
0 0.00
11 11.46
1 1.04
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
109  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 254
11 4.33
9 3.54
10 3.94
4 1.57
0 0.00
220 86.61
34 13.39%
110  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 264
13 4.92
8 3.03
9 3.41
5 1.89
0 0.00
229 86.74
35 13.26%
111  โรงเรียนบ้านโนนแดง 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
112  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 66
3 4.55
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
113  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 50
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
114  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 110
5 4.55
0 0.00
7 6.36
1 0.91
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
115  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
2 2.86
1 1.43
62 88.57
8 11.43%
116  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 180
9 5.00
0 0.00
11 6.11
0 0.00
0 0.00
160 88.89
20 11.11%
117  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 105
2 1.90
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
118  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 78
5 6.41
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
119  โรงเรียนบ้านลำไซกง 69
1 1.45
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
120  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 89
1 1.12
0 0.00
6 6.74
2 2.25
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
121  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 82
1 1.22
1 1.22
3 3.66
0 0.00
3 3.66
74 90.24
8 9.76%
122  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 72
0 0.00
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
123  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 97
0 0.00
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
124  โรงเรียนบ้านไทรงาม 117
3 2.56
3 2.56
4 3.42
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
125  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 86
1 1.16
1 1.16
4 4.65
1 1.16
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
126  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 101
0 0.00
0 0.00
7 6.93
1 0.99
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
127  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 151
0 0.00
2 1.32
8 5.30
0 0.00
0 0.00
141 93.38
10 6.62%
128  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
129  โรงเรียนบ้านคลองทราย 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
130  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านปางไม้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,303 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  995 5.75
เตี้ย  653 3.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,898 10.97
ผอมและเตี้ย  370 2.14
อ้วนและเตี้ย  337 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,050 75.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,253 คน


24.58%


Powered By www.thaieducation.net