ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองสาย 154
93 60.39
16 10.39
24 15.58
17 11.04
4 2.60
0 0.00
154 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบึงไทย 62
2 3.23
1 1.61
55 88.71
3 4.84
0 0.00
1 1.61
61 98.39%
3  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 97
7 7.22
6 6.19
12 12.37
5 5.15
64 65.98
3 3.09
94 96.91%
4  โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 41
11 26.83
9 21.95
8 19.51
6 14.63
2 4.88
5 12.20
36 87.80%
5  โรงเรียนบ้านโคกพระ 122
30 24.59
26 21.31
11 9.02
33 27.05
4 3.28
18 14.75
104 85.25%
6  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 83
9 10.84
23 27.71
17 20.48
8 9.64
11 13.25
15 18.07
68 81.93%
7  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 32
13 40.63
8 25.00
2 6.25
3 9.38
0 0.00
6 18.75
26 81.25%
8  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 195
18 9.23
13 6.67
24 12.31
31 15.90
37 18.97
72 36.92
123 63.08%
9  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 80
13 16.25
8 10.00
20 25.00
5 6.25
4 5.00
30 37.50
50 62.50%
10  โรงเรียนเพชรมาตุคลา 92
11 11.96
4 4.35
15 16.30
13 14.13
11 11.96
38 41.30
54 58.70%
11  โรงเรียนบ้านหินดาด 238
20 8.40
14 5.88
25 10.50
34 14.29
39 16.39
106 44.54
132 55.46%
12  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 106
37 34.91
2 1.89
17 16.04
1 0.94
0 0.00
49 46.23
57 53.77%
13  โรงเรียนบ้านบึงพระ 91
3 3.30
1 1.10
19 20.88
4 4.40
20 21.98
44 48.35
47 51.65%
14  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 139
24 17.27
24 17.27
14 10.07
8 5.76
1 0.72
68 48.92
71 51.08%
15  โรงเรียนบ้านสวนปอ 69
9 13.04
5 7.25
13 18.84
2 2.90
6 8.70
34 49.28
35 50.72%
16  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97
10 10.31
10 10.31
4 4.12
19 19.59
6 6.19
48 49.48
49 50.52%
17  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 144
9 6.25
10 6.94
11 7.64
19 13.19
21 14.58
74 51.39
70 48.61%
18  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 859
120 13.97
13 1.51
70 8.15
133 15.48
68 7.92
455 52.97
404 47.03%
19  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 141
8 5.67
3 2.13
34 24.11
1 0.71
20 14.18
75 53.19
66 46.81%
20  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1091
116 10.63
70 6.42
193 17.69
45 4.12
65 5.96
602 55.18
489 44.82%
21  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 75
5 6.67
13 17.33
12 16.00
0 0.00
3 4.00
42 56.00
33 44.00%
22  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 141
15 10.64
18 12.77
17 12.06
6 4.26
6 4.26
79 56.03
62 43.97%
23  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 239
26 10.88
14 5.86
36 15.06
7 2.93
19 7.95
137 57.32
102 42.68%
24  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 93
13 13.98
10 10.75
6 6.45
10 10.75
0 0.00
54 58.06
39 41.94%
25  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 116
12 10.34
12 10.34
6 5.17
12 10.34
6 5.17
68 58.62
48 41.38%
26  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 93
10 10.75
14 15.05
8 8.60
5 5.38
0 0.00
56 60.22
37 39.78%
27  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 234
27 11.54
27 11.54
11 4.70
17 7.26
9 3.85
143 61.11
91 38.89%
28  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 160
12 7.50
12 7.50
14 8.75
11 6.88
13 8.13
98 61.25
62 38.75%
29  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 83
9 10.84
7 8.43
12 14.46
3 3.61
1 1.20
51 61.45
32 38.55%
30  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 756
24 3.17
34 4.50
93 12.30
61 8.07
75 9.92
469 62.04
287 37.96%
31  โรงเรียนบ้านปรางค์ 67
5 7.46
7 10.45
11 16.42
2 2.99
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
32  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 43
5 11.63
2 4.65
9 20.93
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
33  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 80
10 12.50
6 7.50
12 15.00
0 0.00
1 1.25
51 63.75
29 36.25%
34  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 65
7 10.77
4 6.15
6 9.23
3 4.62
3 4.62
42 64.62
23 35.38%
35  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 146
19 13.01
13 8.90
17 11.64
2 1.37
0 0.00
95 65.07
51 34.93%
36  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 157
12 7.64
7 4.46
20 12.74
8 5.10
7 4.46
103 65.61
54 34.39%
37  โรงเรียนบ้านพระ 264
32 12.12
13 4.92
45 17.05
0 0.00
0 0.00
174 65.91
90 34.09%
38  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 91
9 9.89
0 0.00
22 24.18
0 0.00
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
39  โรงเรียนบ้านหินโคน 92
10 10.87
9 9.78
9 9.78
1 1.09
2 2.17
61 66.30
31 33.70%
40  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 187
6 3.21
4 2.14
23 12.30
10 5.35
20 10.70
124 66.31
63 33.69%
41  โรงเรียนบ้านหนองยาง 179
17 9.50
17 9.50
20 11.17
4 2.23
1 0.56
120 67.04
59 32.96%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 138
0 0.00
14 10.14
15 10.87
16 11.59
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
43  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 144
6 4.17
6 4.17
8 5.56
12 8.33
14 9.72
98 68.06
46 31.94%
44  โรงเรียนบ้านปอพราน 200
8 4.00
16 8.00
37 18.50
0 0.00
1 0.50
138 69.00
62 31.00%
45  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 173
6 3.47
9 5.20
35 20.23
1 0.58
2 1.16
120 69.36
53 30.64%
46  โรงเรียนบ้านโจด 98
9 9.18
6 6.12
12 12.24
3 3.06
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
47  โรงเรียนบ้านถนนหัก 82
7 8.54
5 6.10
13 15.85
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
48  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 33
4 12.12
3 9.09
3 9.09
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 198
9 4.55
13 6.57
27 13.64
9 4.55
1 0.51
139 70.20
59 29.80%
50  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 27
3 11.11
0 0.00
2 7.41
3 11.11
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
51  โรงเรียนภูทองวิทยา 24
3 12.50
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
52  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 38
2 5.26
1 2.63
7 18.42
1 2.63
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
53  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 121
10 8.26
11 9.09
13 10.74
1 0.83
0 0.00
86 71.07
35 28.93%
54  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 118
5 4.24
4 3.39
8 6.78
7 5.93
10 8.47
84 71.19
34 28.81%
55  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 441
55 12.47
8 1.81
63 14.29
1 0.23
0 0.00
314 71.20
127 28.80%
56  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 73
5 6.85
6 8.22
10 13.70
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
57  โรงเรียนบ้านคลองกลาง 73
5 6.85
3 4.11
3 4.11
8 10.96
2 2.74
52 71.23
21 28.77%
58  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 123
5 4.07
0 0.00
29 23.58
1 0.81
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
59  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 318
16 5.03
19 5.97
49 15.41
5 1.57
1 0.31
228 71.70
90 28.30%
60  โรงเรียนบ้านละลม 207
6 2.90
0 0.00
52 25.12
0 0.00
0 0.00
149 71.98
58 28.02%
61  โรงเรียนบ้านบุกระโทก 208
24 11.54
13 6.25
18 8.65
3 1.44
0 0.00
150 72.12
58 27.88%
62  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 202
15 7.43
6 2.97
22 10.89
6 2.97
7 3.47
146 72.28
56 27.72%
63  โรงเรียนบ้านช่องโค 76
5 6.58
3 3.95
8 10.53
1 1.32
4 5.26
55 72.37
21 27.63%
64  โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 98
2 2.04
6 6.12
19 19.39
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
65  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 99
2 2.02
2 2.02
22 22.22
1 1.01
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
66  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 385
12 3.12
12 3.12
13 3.38
34 8.83
33 8.57
281 72.99
104 27.01%
67  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 102
6 5.88
5 4.90
4 3.92
4 3.92
8 7.84
75 73.53
27 26.47%
68  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 119
6 5.04
3 2.52
18 15.13
4 3.36
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
69  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 62
1 1.61
1 1.61
11 17.74
2 3.23
1 1.61
46 74.19
16 25.81%
70  โรงเรียนไทรทอง 94
4 4.26
6 6.38
13 13.83
0 0.00
1 1.06
70 74.47
24 25.53%
71  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 118
12 10.17
7 5.93
8 6.78
1 0.85
2 1.69
88 74.58
30 25.42%
72  โรงเรียนบ้านดอน 64
0 0.00
6 9.38
10 15.63
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
73  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 73
0 0.00
4 5.48
10 13.70
0 0.00
4 5.48
55 75.34
18 24.66%
74  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 12.24
6 12.24
37 75.51
12 24.49%
75  โรงเรียนวัดกุดสวาย 41
8 19.51
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
76  โรงเรียนบ้านสวนหอม 100
6 6.00
7 7.00
5 5.00
4 4.00
2 2.00
76 76.00
24 24.00%
77  โรงเรียนบ้านตะแกรง 109
10 9.17
4 3.67
11 10.09
1 0.92
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
78  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1725
79 4.58
39 2.26
287 16.64
3 0.17
3 0.17
1314 76.17
411 23.83%
79  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 153
8 5.23
7 4.58
21 13.73
0 0.00
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
80  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 51
2 3.92
3 5.88
4 7.84
3 5.88
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
81  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 191
3 1.57
8 4.19
12 6.28
19 9.95
2 1.05
147 76.96
44 23.04%
82  โรงเรียนโนนตาวิทย์ 84
7 8.33
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
83  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 85
11 12.94
2 2.35
5 5.88
0 0.00
1 1.18
66 77.65
19 22.35%
84  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 36
2 5.56
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
85  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 142
4 2.82
9 6.34
9 6.34
9 6.34
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
86  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 92
0 0.00
0 0.00
11 11.96
6 6.52
3 3.26
72 78.26
20 21.74%
87  โรงเรียนวัดสลักได 60
6 10.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
88  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 139
11 7.91
2 1.44
14 10.07
3 2.16
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
89  โรงเรียนบ้านละกอ 177
7 3.95
0 0.00
19 10.73
12 6.78
0 0.00
139 78.53
38 21.47%
90  โรงเรียนบ้านหนองกก 215
15 6.98
0 0.00
29 13.49
0 0.00
1 0.47
170 79.07
45 20.93%
91  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 155
5 3.23
5 3.23
19 12.26
3 1.94
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
92  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 186
2 1.08
5 2.69
30 16.13
1 0.54
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
93  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 152
13 8.55
5 3.29
9 5.92
4 2.63
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
94  โรงเรียนชุมชนดอนไพล 134
2 1.49
5 3.73
15 11.19
4 2.99
1 0.75
107 79.85
27 20.15%
95  โรงเรียนบ้านทองหลาง 35
3 8.57
3 8.57
0 0.00
0 0.00
1 2.86
28 80.00
7 20.00%
96  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 15
0 0.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
97  โรงเรียนวัดหินมงคล 80
1 1.25
2 2.50
12 15.00
1 1.25
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
98  โรงเรียนวัดหนองพลวง 199
3 1.51
6 3.02
30 15.08
0 0.00
0 0.00
160 80.40
39 19.60%
99  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 266
29 10.90
6 2.26
17 6.39
0 0.00
0 0.00
214 80.45
52 19.55%
100  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 119
6 5.04
4 3.36
13 10.92
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
101  โรงเรียนบ้านกรูด 106
2 1.89
8 7.55
10 9.43
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
102  โรงเรียนบ้านหนองไทร 53
1 1.89
1 1.89
8 15.09
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
103  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 69
0 0.00
3 4.35
6 8.70
3 4.35
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
104  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 96
6 6.25
4 4.17
5 5.21
3 3.13
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
105  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 128
12 9.38
5 3.91
6 4.69
1 0.78
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
106  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 124
11 8.87
0 0.00
6 4.84
3 2.42
2 1.61
102 82.26
22 17.74%
107  โรงเรียนบ้านเมืองรัง 81
3 3.70
4 4.94
7 8.64
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
108  โรงเรียนบ้านยอกขาม 53
1 1.89
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
109  โรงเรียนบ้านหนองแมว 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
110  โรงเรียนเทียมนครวิทยา 231
2 0.87
9 3.90
27 11.69
1 0.43
0 0.00
192 83.12
39 16.88%
111  โรงเรียนบ้านโคกพลวง 55
0 0.00
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
112  โรงเรียนบ้านบิง 68
4 5.88
0 0.00
5 7.35
0 0.00
2 2.94
57 83.82
11 16.18%
113  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 99
8 8.08
5 5.05
0 0.00
3 3.03
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
114  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 151
3 1.99
0 0.00
21 13.91
0 0.00
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
115  โรงเรียนบ้านดงพลอง 183
6 3.28
5 2.73
17 9.29
1 0.55
0 0.00
154 84.15
29 15.85%
116  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 140
2 1.43
5 3.57
14 10.00
1 0.71
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
117  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 276
13 4.71
11 3.99
18 6.52
1 0.36
0 0.00
233 84.42
43 15.58%
118  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 135
3 2.22
2 1.48
16 11.85
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
119  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 45
0 0.00
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
120  โรงเรียนบ้านจอมศรี 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
1 3.03
28 84.85
5 15.15%
121  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 113
8 7.08
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
122  โรงเรียนชาติวิทยา 241
1 0.41
3 1.24
12 4.98
4 1.66
15 6.22
206 85.48
35 14.52%
123  โรงเรียนบ้านโนนทอง 90
2 2.22
2 2.22
3 3.33
2 2.22
4 4.44
77 85.56
13 14.44%
124  โรงเรียนบ้านกันผม 107
7 6.54
1 0.93
7 6.54
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
125  โรงเรียนบ้านตูม 107
1 0.93
3 2.80
8 7.48
2 1.87
1 0.93
92 85.98
15 14.02%
126  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 50
3 6.00
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
127  โรงเรียนขามสงเคราะห์ 72
2 2.78
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
128  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 65
0 0.00
3 4.62
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
129  โรงเรียนบ้านแสนสุข 181
8 4.42
9 4.97
8 4.42
0 0.00
0 0.00
156 86.19
25 13.81%
130  โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 59
5 8.47
0 0.00
2 3.39
1 1.69
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
131  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 111
2 1.80
3 2.70
10 9.01
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
132  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 119
5 4.20
0 0.00
9 7.56
2 1.68
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
133  โรงเรียนชุมชนวัดรวง 300
9 3.00
3 1.00
28 9.33
0 0.00
0 0.00
260 86.67
40 13.33%
134  โรงเรียนบ้านโนนเพชร 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
135  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 32
1 3.13
0 0.00
0 0.00
2 6.25
1 3.13
28 87.50
4 12.50%
136  โรงเรียนวัดเหมสูง 120
5 4.17
0 0.00
9 7.50
0 0.00
1 0.83
105 87.50
15 12.50%
137  โรงเรียนบ้านตะโก 99
0 0.00
0 0.00
5 5.05
5 5.05
2 2.02
87 87.88
12 12.12%
138  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
139  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 103
7 6.80
1 0.97
4 3.88
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
140  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
2 3.77
47 88.68
6 11.32%
141  โรงเรียนบ้านหนองจาน 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
142  โรงเรียนบ้านหนองโสน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
143  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 82
2 2.44
1 1.22
5 6.10
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
144  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 205
18 8.78
0 0.00
1 0.49
2 0.98
1 0.49
183 89.27
22 10.73%
145  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 159
3 1.89
3 1.89
11 6.92
0 0.00
0 0.00
142 89.31
17 10.69%
146  โรงเรียนวัดหนองจอก 94
0 0.00
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
147  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 66
1 1.52
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
148  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 105
4 3.81
1 0.95
5 4.76
1 0.95
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
149  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 127
3 2.36
1 0.79
6 4.72
3 2.36
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
150  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
151  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 249
3 1.20
7 2.81
12 4.82
0 0.00
0 0.00
227 91.16
22 8.84%
152  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 162
1 0.62
0 0.00
13 8.02
0 0.00
0 0.00
148 91.36
14 8.64%
153  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
0 0.00
3 4.11
67 91.78
6 8.22%
154  โรงเรียนบ้านสารภี 279
9 3.23
7 2.51
4 1.43
0 0.00
0 0.00
259 92.83
20 7.17%
155  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
156  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 295
4 1.36
3 1.02
6 2.03
3 1.02
3 1.02
276 93.56
19 6.44%
157  โรงเรียนบ้านดะแลง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
158  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
159  โรงเรียนชุมชนพลับพลา 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
160  โรงเรียนบ้านหนองบอน 107
1 0.93
1 0.93
2 1.87
0 0.00
2 1.87
101 94.39
6 5.61%
161  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
162  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
2 1.98
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
163  โรงเรียนวัดพะโค 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
164  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 99
1 1.01
0 0.00
2 2.02
0 0.00
1 1.01
95 95.96
4 4.04%
165  โรงเรียนบ้านสระซาง 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
166  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
167  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
168  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 126
0 0.00
0 0.00
4 3.17
0 0.00
0 0.00
122 96.83
4 3.17%
169  โรงเรียนวัดหนองนา 66
1 1.52
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
170  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
171  โรงเรียนบ้านนาตะคุ 135
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองปรึก 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,030 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,547 6.44
เตี้ย  952 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,622 10.91
ผอมและเตี้ย  808 3.36
อ้วนและเตี้ย  702 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,399 72.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,631 คน


27.59%


Powered By www.thaieducation.net