ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 60
8 13.33
10 16.67
14 23.33
4 6.67
3 5.00
21 35.00
39 65.00%
2  โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 56
6 10.71
8 14.29
9 16.07
4 7.14
3 5.36
26 46.43
30 53.57%
3  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 104
10 9.62
10 9.62
11 10.58
10 9.62
11 10.58
52 50.00
52 50.00%
4  โรงเรียนอ่างห้วยยาง 207
16 7.73
6 2.90
47 22.71
4 1.93
30 14.49
104 50.24
103 49.76%
5  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 157
19 12.10
12 7.64
31 19.75
8 5.10
5 3.18
82 52.23
75 47.77%
6  โรงเรียนบ้านคนชุม 111
4 3.60
3 2.70
24 21.62
7 6.31
15 13.51
58 52.25
53 47.75%
7  โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 134
8 5.97
5 3.73
15 11.19
13 9.70
22 16.42
71 52.99
63 47.01%
8  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 121
5 4.13
10 8.26
33 27.27
7 5.79
1 0.83
65 53.72
56 46.28%
9  โรงเรียนบ้านหนองจำปา 73
17 23.29
16 21.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 54.79
33 45.21%
10  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 4410
233 5.28
118 2.68
751 17.03
351 7.96
480 10.88
2477 56.17
1933 43.83%
11  โรงเรียนประชาสามัคคี 336
44 13.10
27 8.04
47 13.99
24 7.14
0 0.00
194 57.74
142 42.26%
12  โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 153
6 3.92
19 12.42
30 19.61
7 4.58
0 0.00
91 59.48
62 40.52%
13  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 60
5 8.33
3 5.00
12 20.00
0 0.00
4 6.67
36 60.00
24 40.00%
14  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 53
11 20.75
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
15  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) 165
25 15.15
7 4.24
25 15.15
3 1.82
5 3.03
100 60.61
65 39.39%
16  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 61
2 3.28
2 3.28
7 11.48
4 6.56
9 14.75
37 60.66
24 39.34%
17  โรงเรียนบ้านจอหอ 488
38 7.79
26 5.33
19 3.89
64 13.11
45 9.22
296 60.66
192 39.34%
18  โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ 135
6 4.44
8 5.93
11 8.15
14 10.37
13 9.63
83 61.48
52 38.52%
19  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 272
52 19.12
2 0.74
42 15.44
5 1.84
0 0.00
171 62.87
101 37.13%
20  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 192
7 3.65
4 2.08
28 14.58
11 5.73
21 10.94
121 63.02
71 36.98%
21  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 29
2 6.90
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
22  โรงเรียนสุขานารี 2869
102 3.56
72 2.51
778 27.12
35 1.22
0 0.00
1882 65.60
987 34.40%
23  โรงเรียนบ้านวังม่วง 41
6 14.63
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
24  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 515
20 3.88
16 3.11
65 12.62
6 1.17
65 12.62
343 66.60
172 33.40%
25  โรงเรียนบ้านพะไล 220
23 10.45
6 2.73
39 17.73
4 1.82
0 0.00
148 67.27
72 32.73%
26  โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) 139
13 9.35
7 5.04
12 8.63
2 1.44
10 7.19
95 68.35
44 31.65%
27  โรงเรียนบ้านไพ 89
21 23.60
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
28  โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 67
7 10.45
6 8.96
8 11.94
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
29  โรงเรียนบ้านพะเนา 64
1 1.56
7 10.94
12 18.75
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
30  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 288
25 8.68
25 8.68
38 13.19
0 0.00
0 0.00
200 69.44
88 30.56%
31  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 124
14 11.29
7 5.65
14 11.29
1 0.81
0 0.00
88 70.97
36 29.03%
32  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 135
8 5.93
8 5.93
20 14.81
3 2.22
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
33  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 102
7 6.86
2 1.96
13 12.75
7 6.86
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
34  โรงเรียนบ้านสะพาน 113
12 10.62
2 1.77
13 11.50
3 2.65
2 1.77
81 71.68
32 28.32%
35  โรงเรียนบ้านหนองปรู 288
20 6.94
9 3.13
51 17.71
1 0.35
0 0.00
207 71.88
81 28.13%
36  โรงเรียนบ้านโคกสูง 274
12 4.38
5 1.82
54 19.71
5 1.82
0 0.00
198 72.26
76 27.74%
37  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 58
6 10.34
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
38  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 142
10 7.04
7 4.93
21 14.79
1 0.70
0 0.00
103 72.54
39 27.46%
39  โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 379
14 3.69
17 4.49
42 11.08
31 8.18
0 0.00
275 72.56
104 27.44%
40  โรงเรียนบ้านพลจลก 161
8 4.97
6 3.73
21 13.04
3 1.86
6 3.73
117 72.67
44 27.33%
41  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) 67
5 7.46
2 2.99
9 13.43
2 2.99
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
42  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 288
19 6.60
9 3.13
48 16.67
1 0.35
0 0.00
211 73.26
77 26.74%
43  โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 185
15 8.11
7 3.78
17 9.19
7 3.78
3 1.62
136 73.51
49 26.49%
44  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 248
28 11.29
0 0.00
33 13.31
4 1.61
0 0.00
183 73.79
65 26.21%
45  โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 938
59 6.29
31 3.30
137 14.61
18 1.92
0 0.00
693 73.88
245 26.12%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 224
7 3.13
12 5.36
17 7.59
8 3.57
14 6.25
166 74.11
58 25.89%
47  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 233
8 3.43
12 5.15
40 17.17
0 0.00
0 0.00
173 74.25
60 25.75%
48  โรงเรียนบ้านโตนด 171
18 10.53
3 1.75
19 11.11
1 0.58
3 1.75
127 74.27
44 25.73%
49  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) 218
7 3.21
9 4.13
39 17.89
1 0.46
0 0.00
162 74.31
56 25.69%
50  โรงเรียนบ้านต่างตา 170
25 14.71
1 0.59
17 10.00
0 0.00
0 0.00
127 74.71
43 25.29%
51  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 95
10 10.53
0 0.00
7 7.37
7 7.37
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
52  โรงเรียนบ้านบึงสาร 279
7 2.51
12 4.30
46 16.49
4 1.43
1 0.36
209 74.91
70 25.09%
53  โรงเรียนวัดสระแก้ว 2379
125 5.25
40 1.68
429 18.03
3 0.13
0 0.00
1782 74.91
597 25.09%
54  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 28
2 7.14
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
55  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1939
92 4.74
27 1.39
364 18.77
0 0.00
0 0.00
1456 75.09
483 24.91%
56  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 85
2 2.35
0 0.00
19 22.35
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 135
5 3.70
9 6.67
19 14.07
0 0.00
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
58  โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 131
11 8.40
6 4.58
13 9.92
1 0.76
1 0.76
99 75.57
32 24.43%
59  โรงเรียนบ้านระกาย 178
12 6.74
6 3.37
25 14.04
0 0.00
0 0.00
135 75.84
43 24.16%
60  โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 54
1 1.85
1 1.85
11 20.37
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
61  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 78
1 1.28
1 1.28
15 19.23
1 1.28
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
62  โรงเรียนบ้านธารปราสาท 148
13 8.78
3 2.03
18 12.16
0 0.00
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
63  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 157
5 3.18
13 8.28
17 10.83
0 0.00
1 0.64
121 77.07
36 22.93%
64  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 66
4 6.06
0 0.00
10 15.15
0 0.00
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
65  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 119
0 0.00
10 8.40
17 14.29
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
66  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 218
8 3.67
0 0.00
41 18.81
0 0.00
0 0.00
169 77.52
49 22.48%
67  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) 54
3 5.56
2 3.70
6 11.11
1 1.85
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
68  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 72
0 0.00
3 4.17
13 18.06
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
69  โรงเรียนบ้านทับช้าง 181
4 2.21
7 3.87
27 14.92
1 0.55
1 0.55
141 77.90
40 22.10%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 82
7 8.54
0 0.00
7 8.54
2 2.44
2 2.44
64 78.05
18 21.95%
71  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 119
1 0.84
5 4.20
19 15.97
0 0.00
1 0.84
93 78.15
26 21.85%
72  โรงเรียนบ้านหนองม้า 179
10 5.59
6 3.35
20 11.17
3 1.68
0 0.00
140 78.21
39 21.79%
73  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 149
18 12.08
0 0.00
13 8.72
1 0.67
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
74  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ 113
0 0.00
0 0.00
11 9.73
13 11.50
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
75  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 200
16 8.00
12 6.00
12 6.00
2 1.00
0 0.00
158 79.00
42 21.00%
76  โรงเรียนสวนหม่อน 571
31 5.43
17 2.98
71 12.43
0 0.00
0 0.00
452 79.16
119 20.84%
77  โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 125
8 6.40
6 4.80
12 9.60
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
78  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 154
11 7.14
2 1.30
19 12.34
0 0.00
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
79  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 185
12 6.49
4 2.16
20 10.81
2 1.08
0 0.00
147 79.46
38 20.54%
80  โรงเรียนบ้านจันอัด 98
9 9.18
3 3.06
1 1.02
2 2.04
5 5.10
78 79.59
20 20.41%
81  โรงเรียนบ้านคอนน้อย 64
2 3.13
0 0.00
11 17.19
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
82  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) 192
12 6.25
8 4.17
16 8.33
1 0.52
2 1.04
153 79.69
39 20.31%
83  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 74
2 2.70
2 2.70
9 12.16
1 1.35
1 1.35
59 79.73
15 20.27%
84  โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 45
5 11.11
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
85  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 150
13 8.67
3 2.00
13 8.67
1 0.67
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
86  โรงเรียนบ้านเมืองที 70
8 11.43
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
87  โรงเรียนบ้านบึงตะโก 142
11 7.75
2 1.41
15 10.56
0 0.00
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
88  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 97
13 13.40
1 1.03
5 5.15
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
89  โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 52
1 1.92
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
3 6.38
38 80.85
9 19.15%
91  โรงเรียนบ้านหนองนา 68
2 2.94
4 5.88
6 8.82
1 1.47
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
92  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 110
3 2.73
4 3.64
4 3.64
5 4.55
5 4.55
89 80.91
21 19.09%
93  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 421
11 2.61
1 0.24
65 15.44
3 0.71
0 0.00
341 81.00
80 19.00%
94  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 139
4 2.88
2 1.44
20 14.39
0 0.00
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
95  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 234
8 3.42
10 4.27
11 4.70
6 2.56
8 3.42
191 81.62
43 18.38%
96  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1240
25 2.02
61 4.92
105 8.47
24 1.94
12 0.97
1013 81.69
227 18.31%
97  โรงเรียนบ้านลองตอง 221
6 2.71
2 0.90
32 14.48
0 0.00
0 0.00
181 81.90
40 18.10%
98  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 195
3 1.54
28 14.36
3 1.54
1 0.51
0 0.00
160 82.05
35 17.95%
99  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.88
12 11.76
84 82.35
18 17.65%
100  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 63
3 4.76
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
101  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 106
6 5.66
0 0.00
12 11.32
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
102  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
1 1.89
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
103  โรงเรียนบ้านหัวทะเล 143
4 2.80
2 1.40
17 11.89
0 0.00
1 0.70
119 83.22
24 16.78%
104  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 78
4 5.13
1 1.28
8 10.26
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
105  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 108
8 7.41
3 2.78
7 6.48
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
106  โรงเรียนบ้านดอนผวา 99
6 6.06
0 0.00
10 10.10
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
107  โรงเรียนบ้านมะรุม 155
5 3.23
2 1.29
18 11.61
0 0.00
0 0.00
130 83.87
25 16.13%
108  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 122
2 1.64
3 2.46
11 9.02
2 1.64
1 0.82
103 84.43
19 15.57%
109  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 397
10 2.52
9 2.27
19 4.79
8 2.02
15 3.78
336 84.63
61 15.37%
110  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 293
7 2.39
7 2.39
10 3.41
10 3.41
10 3.41
249 84.98
44 15.02%
111  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
0 0.00
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
112  โรงเรียนบ้านด่านติง 102
2 1.96
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
113  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 191
6 3.14
4 2.09
17 8.90
1 0.52
0 0.00
163 85.34
28 14.66%
114  โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) 111
6 5.41
0 0.00
10 9.01
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
115  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 140
6 4.29
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
116  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 201
4 1.99
3 1.49
16 7.96
3 1.49
2 1.00
173 86.07
28 13.93%
117  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 158
6 3.80
5 3.16
9 5.70
2 1.27
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
118  โรงเรียนบ้านพุดซา 88
1 1.14
0 0.00
10 11.36
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
119  โรงเรียนบ้านหนองรังกา 132
5 3.79
3 2.27
10 7.58
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
120  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
121  โรงเรียนบึงพญาปราบ 135
7 5.19
9 6.67
2 1.48
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
122  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 106
0 0.00
0 0.00
13 12.26
0 0.00
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
123  โรงเรียนบ้านซาด 52
1 1.92
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
124  โรงเรียนบ้านยองแยง 52
1 1.92
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
125  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 104
1 0.96
1 0.96
10 9.62
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
126  โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 62
2 3.23
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
127  โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 123
4 3.25
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
128  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 199
4 2.01
5 2.51
10 5.03
2 1.01
0 0.00
178 89.45
21 10.55%
129  โรงเรียนดอนท้าววิทยา 153
6 3.92
0 0.00
10 6.54
0 0.00
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
130  โรงเรียนบ้านหนองแจง 58
0 0.00
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
131  โรงเรียนบ้านหนองโจด 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
132  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
133  โรงเรียนบึงสาลี 127
0 0.00
0 0.00
9 7.09
2 1.57
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
134  โรงเรียนบ้านกระเพรา 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
135  โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 106
1 0.94
0 0.00
7 6.60
1 0.94
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
136  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 310
4 1.29
0 0.00
20 6.45
0 0.00
0 0.00
286 92.26
24 7.74%
137  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 416
7 1.68
20 4.81
0 0.00
3 0.72
2 0.48
384 92.31
32 7.69%
138  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 173
2 1.16
3 1.73
2 1.16
2 1.16
3 1.73
161 93.06
12 6.94%
139  โรงเรียนบ้านมะค่า 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.15
61 93.85
4 6.15%
140  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 109
2 1.83
4 3.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
141  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) 38
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
142  โรงเรียนบ้านกระโดน 133
2 1.50
0 0.00
3 2.26
0 0.00
1 0.75
127 95.49
6 4.51%
143  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%

 

จำนวนนักเรียน  33,771 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,742 5.16
เตี้ย  1,006 2.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,772 14.13
ผอมและเตี้ย  815 2.41
อ้วนและเตี้ย  867 2.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,569 72.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,202 คน


27.25%


Powered By www.thaieducation.net