ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 261
25 9.58
45 17.24
7 2.68
61 23.37
53 20.31
70 26.82
191 73.18%
2  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 250
60 24.00
49 19.60
2 0.80
35 14.00
0 0.00
104 41.60
146 58.40%
3  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 91
14 15.38
19 20.88
13 14.29
4 4.40
0 0.00
41 45.05
50 54.95%
4  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 248
24 9.68
26 10.48
13 5.24
45 18.15
26 10.48
114 45.97
134 54.03%
5  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 80
11 13.75
12 15.00
11 13.75
7 8.75
0 0.00
39 48.75
41 51.25%
6  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 605
114 18.84
71 11.74
47 7.77
57 9.42
15 2.48
301 49.75
304 50.25%
7  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 390
56 14.36
45 11.54
51 13.08
25 6.41
14 3.59
199 51.03
191 48.97%
8  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 586
81 13.82
89 15.19
69 11.77
12 2.05
1 0.17
334 57.00
252 43.00%
9  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 66
10 15.15
0 0.00
12 18.18
2 3.03
3 4.55
39 59.09
27 40.91%
10  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 191
25 13.09
17 8.90
13 6.81
13 6.81
6 3.14
117 61.26
74 38.74%
11  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 97
6 6.19
8 8.25
7 7.22
8 8.25
8 8.25
60 61.86
37 38.14%
12  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 347
19 5.48
8 2.31
43 12.39
27 7.78
31 8.93
219 63.11
128 36.89%
13  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 213
4 1.88
12 5.63
21 9.86
16 7.51
24 11.27
136 63.85
77 36.15%
14  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 158
6 3.80
15 9.49
20 12.66
7 4.43
9 5.70
101 63.92
57 36.08%
15  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 175
10 5.71
12 6.86
17 9.71
12 6.86
10 5.71
114 65.14
61 34.86%
16  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1755
126 7.18
207 11.79
73 4.16
121 6.89
73 4.16
1155 65.81
600 34.19%
17  โรงเรียนบ้านวังผาตาด 126
8 6.35
16 12.70
8 6.35
10 7.94
1 0.79
83 65.87
43 34.13%
18  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 124
7 5.65
12 9.68
20 16.13
3 2.42
0 0.00
82 66.13
42 33.87%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 228
24 10.53
17 7.46
12 5.26
10 4.39
11 4.82
154 67.54
74 32.46%
20  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 250
26 10.40
15 6.00
26 10.40
13 5.20
1 0.40
169 67.60
81 32.40%
21  โรงเรียนบ้านประจําไม้ 142
6 4.23
4 2.82
11 7.75
10 7.04
14 9.86
97 68.31
45 31.69%
22  โรงเรียนวัดปากกิเลน 98
6 6.12
4 4.08
20 20.41
0 0.00
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
23  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 128
15 11.72
2 1.56
14 10.94
8 6.25
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
24  โรงเรียนบ้านแก่งจอ 87
7 8.05
9 10.34
3 3.45
3 3.45
4 4.60
61 70.11
26 29.89%
25  โรงเรียนบ้านหินแหลม 263
31 11.79
15 5.70
25 9.51
0 0.00
1 0.38
191 72.62
72 27.38%
26  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 48
2 4.17
0 0.00
10 20.83
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
27  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 64
3 4.69
8 12.50
5 7.81
0 0.00
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
28  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 584
33 5.65
59 10.10
52 8.90
9 1.54
1 0.17
430 73.63
154 26.37%
29  โรงเรียนบ้านยางขาว 152
6 3.95
10 6.58
16 10.53
2 1.32
6 3.95
112 73.68
40 26.32%
30  โรงเรียนบ้านยางโทน 69
8 11.59
2 2.90
6 8.70
0 0.00
2 2.90
51 73.91
18 26.09%
31  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 265
14 5.28
27 10.19
11 4.15
16 6.04
0 0.00
197 74.34
68 25.66%
32  โรงเรียนบ้านจันเดย์ 134
12 8.96
11 8.21
4 2.99
7 5.22
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
33  โรงเรียนบ้านพุองกะ 162
20 12.35
11 6.79
9 5.56
0 0.00
0 0.00
122 75.31
40 24.69%
34  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 503
47 9.34
36 7.16
16 3.18
20 3.98
4 0.80
380 75.55
123 24.45%
35  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 199
6 3.02
4 2.01
17 8.54
18 9.05
1 0.50
153 76.88
46 23.12%
36  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 132
12 9.09
8 6.06
10 7.58
0 0.00
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
37  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 610
22 3.61
17 2.79
92 15.08
1 0.16
0 0.00
478 78.36
132 21.64%
38  โรงเรียนวัดปรังกาสี 539
51 9.46
29 5.38
26 4.82
9 1.67
1 0.19
423 78.48
116 21.52%
39  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 213
11 5.16
24 11.27
10 4.69
0 0.00
0 0.00
168 78.87
45 21.13%
40  โรงเรียนบ้านนามกุย 191
10 5.24
15 7.85
4 2.09
11 5.76
0 0.00
151 79.06
40 20.94%
41  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 490
22 4.49
15 3.06
48 9.80
17 3.47
0 0.00
388 79.18
102 20.82%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 83
6 7.23
1 1.20
10 12.05
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
43  โรงเรียนบ้านหินดาด 177
11 6.21
7 3.95
10 5.65
8 4.52
0 0.00
141 79.66
36 20.34%
44  โรงเรียนหลุงกัง 114
7 6.14
2 1.75
9 7.89
5 4.39
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
45  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 467
28 6.00
41 8.78
20 4.28
5 1.07
0 0.00
373 79.87
94 20.13%
46  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 125
5 4.00
11 8.80
9 7.20
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
47  โรงเรียนบ้านไร่ 296
13 4.39
29 9.80
17 5.74
0 0.00
0 0.00
237 80.07
59 19.93%
48  โรงเรียนบ้านเขาพัง 71
5 7.04
4 5.63
4 5.63
1 1.41
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
49  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 418
42 10.05
21 5.02
5 1.20
10 2.39
3 0.72
337 80.62
81 19.38%
50  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 181
9 4.97
7 3.87
13 7.18
6 3.31
0 0.00
146 80.66
35 19.34%
51  โรงเรียนบ้านไร่ป้า 179
10 5.59
10 5.59
8 4.47
3 1.68
3 1.68
145 81.01
34 18.99%
52  โรงเรียนวัดหินดาด 250
19 7.60
10 4.00
17 6.80
0 0.00
0 0.00
204 81.60
46 18.40%
53  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 536
20 3.73
30 5.60
37 6.90
8 1.49
0 0.00
441 82.28
95 17.72%
54  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 347
11 3.17
11 3.17
25 7.20
11 3.17
0 0.00
289 83.29
58 16.71%
55  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 60
3 5.00
1 1.67
2 3.33
3 5.00
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
56  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก 177
8 4.52
4 2.26
14 7.91
3 1.69
0 0.00
148 83.62
29 16.38%
57  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 69
6 8.70
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
58  โรงเรียนบ้านอูล่อง 480
20 4.17
39 8.13
11 2.29
4 0.83
0 0.00
406 84.58
74 15.42%
59  โรงเรียนบ้านหินดาด 73
0 0.00
3 4.11
4 5.48
4 5.48
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
60  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 443
25 5.64
18 4.06
15 3.39
5 1.13
1 0.23
379 85.55
64 14.45%
61  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 263
7 2.66
22 8.37
6 2.28
3 1.14
0 0.00
225 85.55
38 14.45%
62  โรงเรียนบ้านสารวัตร 178
4 2.25
6 3.37
7 3.93
2 1.12
6 3.37
153 85.96
25 14.04%
63  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 193
10 5.18
9 4.66
4 2.07
2 1.04
0 0.00
168 87.05
25 12.95%
64  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 96
7 7.29
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
65  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 778
17 2.19
6 0.77
36 4.63
33 4.24
1 0.13
685 88.05
93 11.95%
66  โรงเรียนบ้านดินโส 300
7 2.33
4 1.33
20 6.67
2 0.67
1 0.33
266 88.67
34 11.33%
67  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 192
15 7.81
1 0.52
4 2.08
0 0.00
0 0.00
172 89.58
20 10.42%
68  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
69  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 76
0 0.00
2 2.63
3 3.95
2 2.63
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 138
3 2.17
3 2.17
5 3.62
0 0.00
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
71  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 152
4 2.63
1 0.66
7 4.61
0 0.00
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
72  โรงเรียนบ้านหนองขอน 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
73  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 183
2 1.09
3 1.64
4 2.19
0 0.00
0 0.00
174 95.08
9 4.92%
74  โรงเรียนบ้านพุเตย 85
2 2.35
0 0.00
1 1.18
1 1.18
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
75  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 130
1 0.77
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
76  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 262
5 1.91
0 0.00
5 1.91
0 0.00
0 0.00
252 96.18
10 3.82%
77  โรงเรียนบ้านห้วยกบ 375
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 1.87
5 1.33
363 96.80
12 3.20%
78  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 259
2 0.77
3 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
254 98.07
5 1.93%
79  โรงเรียนคุรุสภา 208
0 0.00
0 0.00
4 1.92
0 0.00
0 0.00
204 98.08
4 1.92%
80  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,897 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,337 6.72
เตี้ย  1,316 6.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,244 6.25
ผอมและเตี้ย  749 3.76
อ้วนและเตี้ย  342 1.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,909 74.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,988 คน


25.07%


Powered By www.thaieducation.net