ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 138
24 17.39
15 10.87
23 16.67
10 7.25
5 3.62
61 44.20
77 55.80%
2  โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 97
13 13.40
5 5.15
17 17.53
4 4.12
7 7.22
51 52.58
46 47.42%
3  โรงเรียนวัดท้องไทร 136
13 9.56
13 9.56
13 9.56
17 12.50
4 2.94
76 55.88
60 44.12%
4  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 187
15 8.02
13 6.95
33 17.65
8 4.28
13 6.95
105 56.15
82 43.85%
5  โรงเรียนวัดศีรษะทอง 272
28 10.29
22 8.09
55 20.22
9 3.31
1 0.37
157 57.72
115 42.28%
6  โรงเรียนวัดบางน้อยใน 76
5 6.58
8 10.53
19 25.00
0 0.00
0 0.00
44 57.89
32 42.11%
7  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 151
14 9.27
11 7.28
26 17.22
7 4.64
0 0.00
93 61.59
58 38.41%
8  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
3 14.29
13 61.90
8 38.10%
9  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 179
24 13.41
0 0.00
14 7.82
0 0.00
26 14.53
115 64.25
64 35.75%
10  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 81
7 8.64
5 6.17
14 17.28
2 2.47
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
11  โรงเรียนวัดละมุด 131
11 8.40
9 6.87
16 12.21
8 6.11
0 0.00
87 66.41
44 33.59%
12  โรงเรียนวัดประชานาถ 175
8 4.57
8 4.57
22 12.57
8 4.57
9 5.14
120 68.57
55 31.43%
13  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 29
3 10.34
1 3.45
4 13.79
1 3.45
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
14  โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 300
16 5.33
19 6.33
57 19.00
1 0.33
0 0.00
207 69.00
93 31.00%
15  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1803
159 8.82
65 3.61
318 17.64
6 0.33
6 0.33
1249 69.27
554 30.73%
16  โรงเรียนตลาดเกาะแรต 72
4 5.56
4 5.56
11 15.28
0 0.00
3 4.17
50 69.44
22 30.56%
17  โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 273
11 4.03
6 2.20
56 20.51
10 3.66
0 0.00
190 69.60
83 30.40%
18  โรงเรียนวัดลำพญา 125
14 11.20
4 3.20
15 12.00
3 2.40
2 1.60
87 69.60
38 30.40%
19  โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 43
3 6.98
0 0.00
10 23.26
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
20  โรงเรียนบ้านบางเตย 230
20 8.70
10 4.35
36 15.65
3 1.30
0 0.00
161 70.00
69 30.00%
21  โรงเรียนบ้านท่าตลาด 228
9 3.95
2 0.88
28 12.28
11 4.82
16 7.02
162 71.05
66 28.95%
22  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 112
5 4.46
5 4.46
20 17.86
2 1.79
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
23  โรงเรียนวัดรางกำหยาด 140
12 8.57
0 0.00
19 13.57
6 4.29
2 1.43
101 72.14
39 27.86%
24  โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 144
6 4.17
5 3.47
29 20.14
0 0.00
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
25  โรงเรียนวัดโคกเขมา 158
7 4.43
10 6.33
24 15.19
2 1.27
0 0.00
115 72.78
43 27.22%
26  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 70
4 5.71
2 2.86
5 7.14
4 5.71
4 5.71
51 72.86
19 27.14%
27  โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 15
2 13.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
28  โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 50
7 14.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
29  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 832
39 4.69
25 3.00
143 17.19
8 0.96
1 0.12
616 74.04
216 25.96%
30  โรงเรียนวัดทรงคนอง 226
23 10.18
10 4.42
22 9.73
1 0.44
2 0.88
168 74.34
58 25.66%
31  โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 78
3 3.85
1 1.28
15 19.23
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
32  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 472
16 3.39
5 1.06
99 20.97
0 0.00
0 0.00
352 74.58
120 25.42%
33  โรงเรียนวัดงิ้วราย 187
13 6.95
10 5.35
9 4.81
4 2.14
11 5.88
140 74.87
47 25.13%
34  โรงเรียนวัดเกษตราราม 76
5 6.58
2 2.63
11 14.47
1 1.32
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
35  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 90
0 0.00
0 0.00
18 20.00
4 4.44
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
36  โรงเรียนวัดสำโรง 78
5 6.41
0 0.00
13 16.67
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
37  โรงเรียนบ้านบางประแดง 140
4 2.86
4 2.86
26 18.57
0 0.00
0 0.00
106 75.71
34 24.29%
38  โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 329
12 3.65
18 5.47
46 13.98
3 0.91
0 0.00
250 75.99
79 24.01%
39  โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
3 6.00
4 8.00
38 76.00
12 24.00%
40  โรงเรียนบ้านบางเลน 522
41 7.85
0 0.00
75 14.37
3 0.57
5 0.96
398 76.25
124 23.75%
41  โรงเรียนวัดบางปลา 102
4 3.92
0 0.00
13 12.75
6 5.88
1 0.98
78 76.47
24 23.53%
42  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 189
6 3.17
8 4.23
30 15.87
0 0.00
0 0.00
145 76.72
44 23.28%
43  โรงเรียนคลองทางหลวง 166
5 3.01
8 4.82
18 10.84
7 4.22
0 0.00
128 77.11
38 22.89%
44  โรงเรียนวัดตุ๊กตา 298
8 2.68
6 2.01
52 17.45
1 0.34
1 0.34
230 77.18
68 22.82%
45  โรงเรียนบ้านคลองโยง 114
2 1.75
4 3.51
19 16.67
1 0.88
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
46  โรงเรียนวัดไทร 373
18 4.83
15 4.02
42 11.26
10 2.68
0 0.00
288 77.21
85 22.79%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ 102
9 8.82
0 0.00
14 13.73
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
48  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 120
2 1.67
4 3.33
21 17.50
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
49  โรงเรียนวัดบางหลวง 620
24 3.87
17 2.74
96 15.48
2 0.32
0 0.00
481 77.58
139 22.42%
50  โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 63
5 7.94
5 7.94
4 6.35
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
51  โรงเรียนบ้านฉาง 82
7 8.54
3 3.66
8 9.76
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
52  โรงเรียนคลองบางกระทึก 356
14 3.93
11 3.09
53 14.89
0 0.00
0 0.00
278 78.09
78 21.91%
53  โรงเรียนวัดโพธิ์ 257
15 5.84
8 3.11
33 12.84
0 0.00
0 0.00
201 78.21
56 21.79%
54  โรงเรียนบ้านห้วยกรด 92
10 10.87
2 2.17
7 7.61
1 1.09
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
55  โรงเรียนวัดน้อย 138
7 5.07
6 4.35
17 12.32
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
56  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 446
18 4.04
11 2.47
65 14.57
1 0.22
1 0.22
350 78.48
96 21.52%
57  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 1832
116 6.33
12 0.66
228 12.45
24 1.31
7 0.38
1445 78.88
387 21.12%
58  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 190
11 5.79
0 0.00
24 12.63
5 2.63
0 0.00
150 78.95
40 21.05%
59  โรงเรียนวัดดอนยอ 157
0 0.00
2 1.27
24 15.29
6 3.82
1 0.64
124 78.98
33 21.02%
60  โรงเรียนวัดจินดาราม 493
18 3.65
14 2.84
69 14.00
2 0.41
0 0.00
390 79.11
103 20.89%
61  โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 24
3 12.50
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
62  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 485
18 3.71
18 3.71
63 12.99
1 0.21
1 0.21
384 79.18
101 20.82%
63  โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 92
4 4.35
4 4.35
8 8.70
3 3.26
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
64  โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 223
7 3.14
2 0.90
29 13.00
8 3.59
0 0.00
177 79.37
46 20.63%
65  โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 69
3 4.35
3 4.35
6 8.70
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
66  โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 99
6 6.06
2 2.02
12 12.12
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
67  โรงเรียนวัดผาสุการาม 130
5 3.85
0 0.00
21 16.15
0 0.00
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
68  โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 215
7 3.26
2 0.93
32 14.88
1 0.47
0 0.00
173 80.47
42 19.53%
69  โรงเรียนบ้านคลองจินดา 82
6 7.32
2 2.44
8 9.76
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
70  โรงเรียนวัดนิลเพชร 169
12 7.10
2 1.18
18 10.65
0 0.00
0 0.00
137 81.07
32 18.93%
71  โรงเรียนวัดท่าพูด 886
32 3.61
28 3.16
88 9.93
15 1.69
4 0.45
719 81.15
167 18.85%
72  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 319
25 7.84
7 2.19
28 8.78
0 0.00
0 0.00
259 81.19
60 18.81%
73  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 997
83 8.32
35 3.51
41 4.11
20 2.01
0 0.00
818 82.05
179 17.95%
74  โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 56
2 3.57
4 7.14
4 7.14
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
75  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 130
8 6.15
0 0.00
15 11.54
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
76  โรงเรียนวัดกกตาล 164
4 2.44
3 1.83
0 0.00
0 0.00
22 13.41
135 82.32
29 17.68%
77  โรงเรียนวัดบางภาษี 85
1 1.18
1 1.18
13 15.29
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
78  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 213
3 1.41
8 3.76
26 12.21
0 0.00
0 0.00
176 82.63
37 17.37%
79  โรงเรียนบ้านตากแดด 70
1 1.43
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
80  โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 148
6 4.05
4 2.70
9 6.08
3 2.03
3 2.03
123 83.11
25 16.89%
81  โรงเรียนวัดบัวหวั่น 137
6 4.38
6 4.38
11 8.03
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
82  โรงเรียนวัดกลาง 115
5 4.35
0 0.00
13 11.30
1 0.87
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
83  โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 129
2 1.55
9 6.98
9 6.98
1 0.78
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
84  โรงเรียนวัดสาลวัน 226
4 1.77
3 1.33
29 12.83
0 0.00
0 0.00
190 84.07
36 15.93%
85  โรงเรียนบ้านบางม่วง 83
1 1.20
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
86  โรงเรียนวัดเกาะแรต 142
8 5.63
0 0.00
14 9.86
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
87  โรงเรียนบ้านลานแหลม 130
1 0.77
0 0.00
19 14.62
0 0.00
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
88  โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 220
7 3.18
6 2.73
12 5.45
5 2.27
3 1.36
187 85.00
33 15.00%
89  โรงเรียนวัดมะเกลือ 441
13 2.95
8 1.81
31 7.03
5 1.13
5 1.13
379 85.94
62 14.06%
90  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 224
5 2.23
6 2.68
8 3.57
5 2.23
6 2.68
194 86.61
30 13.39%
91  โรงเรียนวัดไทยาวาส 114
1 0.88
1 0.88
13 11.40
0 0.00
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
92  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 894
25 2.80
21 2.35
67 7.49
2 0.22
2 0.22
777 86.91
117 13.09%
93  โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
94  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) 373
12 3.22
7 1.88
18 4.83
7 1.88
4 1.07
325 87.13
48 12.87%
95  โรงเรียนวัดห้วยตะโก 142
3 2.11
2 1.41
11 7.75
1 0.70
1 0.70
124 87.32
18 12.68%
96  โรงเรียนวัดบัวปากท่า 150
6 4.00
3 2.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
97  โรงเรียนวัดศิลามูล 203
4 1.97
2 0.99
11 5.42
4 1.97
4 1.97
178 87.68
25 12.32%
98  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 414
5 1.21
15 3.62
31 7.49
0 0.00
0 0.00
363 87.68
51 12.32%
99  โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 131
4 3.05
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
100  โรงเรียนวัดท่าข้าม 186
3 1.61
5 2.69
11 5.91
2 1.08
0 0.00
165 88.71
21 11.29%
101  โรงเรียนวัดสัมปทวน 83
3 3.61
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
102  โรงเรียนบ้านหนองปรง 47
1 2.13
3 6.38
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
103  โรงเรียนวัดลานคา 231
9 3.90
7 3.03
4 1.73
2 0.87
2 0.87
207 89.61
24 10.39%
104  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 126
2 1.59
1 0.79
10 7.94
0 0.00
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
105  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
106  โรงเรียนวัดปรีดาราม 272
3 1.10
3 1.10
10 3.68
3 1.10
5 1.84
248 91.18
24 8.82%
107  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 71
5 7.04
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
108  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 107
1 0.93
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
109  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 115
1 0.87
0 0.00
3 2.61
0 0.00
4 3.48
107 93.04
8 6.96%
110  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 102
4 3.92
2 1.96
1 0.98
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
111  โรงเรียนวัดบางพระ 152
0 0.00
2 1.32
7 4.61
1 0.66
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
112  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
2 3.08
61 93.85
4 6.15%
113  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 145
2 1.38
0 0.00
6 4.14
0 0.00
0 0.00
137 94.48
8 5.52%
114  โรงเรียนบ้านดงเกตุ 312
3 0.96
0 0.00
8 2.56
0 0.00
3 0.96
298 95.51
14 4.49%
115  โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
116  โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 243
2 0.82
2 0.82
4 1.65
0 0.00
0 0.00
235 96.71
8 3.29%
117  โรงเรียนวัดลาดสะแก 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
118  โรงเรียนตลาดเจริญสุข 108
1 0.93
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%

 

จำนวนนักเรียน  26,164 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,295 4.95
เตี้ย  696 2.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,067 11.72
ผอมและเตี้ย  310 1.18
อ้วนและเตี้ย  206 0.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,590 78.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,574 คน


21.30%


Powered By www.thaieducation.net