ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 65 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.08
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
3 14.29
13 61.90
8 38.10%
2  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 81
7 8.64
5 6.17
14 17.28
2 2.47
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
3  โรงเรียนวัดละมุด 131
11 8.40
9 6.87
16 12.21
8 6.11
0 0.00
87 66.41
44 33.59%
4  โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 300
16 5.33
19 6.33
57 19.00
1 0.33
0 0.00
207 69.00
93 31.00%
5  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1803
159 8.82
65 3.61
318 17.64
6 0.33
6 0.33
1249 69.27
554 30.73%
6  โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 43
3 6.98
0 0.00
10 23.26
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
7  โรงเรียนบ้านท่าตลาด 228
9 3.95
2 0.88
28 12.28
11 4.82
16 7.02
162 71.05
66 28.95%
8  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 112
5 4.46
5 4.46
20 17.86
2 1.79
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
9  โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 144
6 4.17
5 3.47
29 20.14
0 0.00
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
10  โรงเรียนวัดโคกเขมา 158
7 4.43
10 6.33
24 15.19
2 1.27
0 0.00
115 72.78
43 27.22%
11  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 70
4 5.71
2 2.86
5 7.14
4 5.71
4 5.71
51 72.86
19 27.14%
12  โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 15
2 13.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
13  โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 50
7 14.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
14  โรงเรียนวัดทรงคนอง 226
23 10.18
10 4.42
22 9.73
1 0.44
2 0.88
168 74.34
58 25.66%
15  โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 78
3 3.85
1 1.28
15 19.23
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
16  โรงเรียนวัดสำโรง 78
5 6.41
0 0.00
13 16.67
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
17  โรงเรียนบ้านบางประแดง 140
4 2.86
4 2.86
26 18.57
0 0.00
0 0.00
106 75.71
34 24.29%
18  โรงเรียนบ้านบางเลน 522
41 7.85
0 0.00
75 14.37
3 0.57
5 0.96
398 76.25
124 23.75%
19  โรงเรียนวัดบางปลา 102
4 3.92
0 0.00
13 12.75
6 5.88
1 0.98
78 76.47
24 23.53%
20  โรงเรียนคลองทางหลวง 166
5 3.01
8 4.82
18 10.84
7 4.22
0 0.00
128 77.11
38 22.89%
21  โรงเรียนวัดตุ๊กตา 298
8 2.68
6 2.01
52 17.45
1 0.34
1 0.34
230 77.18
68 22.82%
22  โรงเรียนบ้านคลองโยง 114
2 1.75
4 3.51
19 16.67
1 0.88
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
23  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ 102
9 8.82
0 0.00
14 13.73
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
24  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 120
2 1.67
4 3.33
21 17.50
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
25  โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 63
5 7.94
5 7.94
4 6.35
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
26  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 446
18 4.04
11 2.47
65 14.57
1 0.22
1 0.22
350 78.48
96 21.52%
27  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 1832
116 6.33
12 0.66
228 12.45
24 1.31
7 0.38
1445 78.88
387 21.12%
28  โรงเรียนวัดดอนยอ 157
0 0.00
2 1.27
24 15.29
6 3.82
1 0.64
124 78.98
33 21.02%
29  โรงเรียนวัดจินดาราม 493
18 3.65
14 2.84
69 14.00
2 0.41
0 0.00
390 79.11
103 20.89%
30  โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 24
3 12.50
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
31  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 485
18 3.71
18 3.71
63 12.99
1 0.21
1 0.21
384 79.18
101 20.82%
32  โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 92
4 4.35
4 4.35
8 8.70
3 3.26
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
33  โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 69
3 4.35
3 4.35
6 8.70
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
34  โรงเรียนวัดผาสุการาม 130
5 3.85
0 0.00
21 16.15
0 0.00
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
35  โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 215
7 3.26
2 0.93
32 14.88
1 0.47
0 0.00
173 80.47
42 19.53%
36  โรงเรียนบ้านคลองจินดา 82
6 7.32
2 2.44
8 9.76
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
37  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 319
25 7.84
7 2.19
28 8.78
0 0.00
0 0.00
259 81.19
60 18.81%
38  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 997
83 8.32
35 3.51
41 4.11
20 2.01
0 0.00
818 82.05
179 17.95%
39  โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 56
2 3.57
4 7.14
4 7.14
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
40  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 130
8 6.15
0 0.00
15 11.54
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
41  โรงเรียนบ้านตากแดด 70
1 1.43
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
42  โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 148
6 4.05
4 2.70
9 6.08
3 2.03
3 2.03
123 83.11
25 16.89%
43  โรงเรียนวัดบัวหวั่น 137
6 4.38
6 4.38
11 8.03
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
44  โรงเรียนวัดสาลวัน 226
4 1.77
3 1.33
29 12.83
0 0.00
0 0.00
190 84.07
36 15.93%
45  โรงเรียนบ้านลานแหลม 130
1 0.77
0 0.00
19 14.62
0 0.00
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
46  โรงเรียนวัดมะเกลือ 441
13 2.95
8 1.81
31 7.03
5 1.13
5 1.13
379 85.94
62 14.06%
47  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 224
5 2.23
6 2.68
8 3.57
5 2.23
6 2.68
194 86.61
30 13.39%
48  โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
49  โรงเรียนวัดห้วยตะโก 142
3 2.11
2 1.41
11 7.75
1 0.70
1 0.70
124 87.32
18 12.68%
50  โรงเรียนวัดบัวปากท่า 150
6 4.00
3 2.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
51  โรงเรียนวัดศิลามูล 203
4 1.97
2 0.99
11 5.42
4 1.97
4 1.97
178 87.68
25 12.32%
52  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 414
5 1.21
15 3.62
31 7.49
0 0.00
0 0.00
363 87.68
51 12.32%
53  โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 131
4 3.05
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
54  โรงเรียนบ้านหนองปรง 47
1 2.13
3 6.38
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
55  โรงเรียนวัดลานคา 231
9 3.90
7 3.03
4 1.73
2 0.87
2 0.87
207 89.61
24 10.39%
56  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
57  โรงเรียนวัดปรีดาราม 272
3 1.10
3 1.10
10 3.68
3 1.10
5 1.84
248 91.18
24 8.82%
58  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 71
5 7.04
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
59  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 107
1 0.93
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
60  โรงเรียนวัดบางพระ 152
0 0.00
2 1.32
7 4.61
1 0.66
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
61  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
2 3.08
61 93.85
4 6.15%
62  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 145
2 1.38
0 0.00
6 4.14
0 0.00
0 0.00
137 94.48
8 5.52%
63  โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
64  โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 243
2 0.82
2 0.82
4 1.65
0 0.00
0 0.00
235 96.71
8 3.29%
65  โรงเรียนวัดลาดสะแก 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
63 96.92
2 3.08%

 

จำนวนนักเรียน  14,610 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  746 5.11
เตี้ย  348 2.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,680 11.50
ผอมและเตี้ย  142 0.97
อ้วนและเตี้ย  76 0.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,618 79.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,992 คน


20.48%


Powered By www.thaieducation.net