ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 64 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.89
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองตัน 51
39 76.47
0 0.00
11 21.57
1 1.96
0 0.00
0 0.00
51 100.00%
2  โรงเรียนวัดดอนยายหอม 503
28 5.57
10 1.99
74 14.71
5 0.99
148 29.42
238 47.32
265 52.68%
3  โรงเรียนบ้านดอนทอง 159
28 17.61
27 16.98
14 8.81
11 6.92
0 0.00
79 49.69
80 50.31%
4  โรงเรียนบ้านบัวแดง 169
26 15.38
17 10.06
28 16.57
13 7.69
0 0.00
85 50.30
84 49.70%
5  โรงเรียนวัดลำเหย 171
27 15.79
23 13.45
12 7.02
16 9.36
0 0.00
93 54.39
78 45.61%
6  โรงเรียนบ้านหนองหิน 69
1 1.45
18 26.09
11 15.94
0 0.00
1 1.45
38 55.07
31 44.93%
7  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1419
65 4.58
20 1.41
256 18.04
85 5.99
138 9.73
855 60.25
564 39.75%
8  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด 213
21 9.86
36 16.90
24 11.27
1 0.47
0 0.00
131 61.50
82 38.50%
9  โรงเรียนวัดสามควายเผือก 455
62 13.63
42 9.23
70 15.38
0 0.00
0 0.00
281 61.76
174 38.24%
10  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 40
4 10.00
1 2.50
6 15.00
0 0.00
4 10.00
25 62.50
15 37.50%
11  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 375
21 5.60
8 2.13
43 11.47
29 7.73
37 9.87
237 63.20
138 36.80%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 109
10 9.17
2 1.83
18 16.51
4 3.67
5 4.59
70 64.22
39 35.78%
13  โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 98
10 10.20
9 9.18
8 8.16
3 3.06
2 2.04
66 67.35
32 32.65%
14  โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 133
18 13.53
0 0.00
22 16.54
1 0.75
0 0.00
92 69.17
41 30.83%
15  โรงเรียนวัดหนองเสือ 387
20 5.17
19 4.91
72 18.60
8 2.07
0 0.00
268 69.25
119 30.75%
16  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 70
4 5.71
1 1.43
12 17.14
0 0.00
4 5.71
49 70.00
21 30.00%
17  โรงเรียนวัดสระพัง 72
9 12.50
2 2.78
10 13.89
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
18  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 101
9 8.91
1 0.99
19 18.81
0 0.00
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
19  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 561
32 5.70
31 5.53
75 13.37
20 3.57
1 0.18
402 71.66
159 28.34%
20  โรงเรียนวัดห้วยม่วง 107
14 13.08
4 3.74
12 11.21
0 0.00
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
21  โรงเรียนวัดทัพหลวง 314
24 7.64
7 2.23
25 7.96
12 3.82
20 6.37
226 71.97
88 28.03%
22  โรงเรียนวัดม่วงตารศ 271
13 4.80
3 1.11
40 14.76
5 1.85
12 4.43
198 73.06
73 26.94%
23  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 611
42 6.87
38 6.22
79 12.93
0 0.00
0 0.00
452 73.98
159 26.02%
24  โรงเรียนวัดตะโกสูง 86
9 10.47
0 0.00
9 10.47
3 3.49
1 1.16
64 74.42
22 25.58%
25  โรงเรียนวัดทุ่งรี 125
11 8.80
1 0.80
15 12.00
4 3.20
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
26  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง 119
7 5.88
6 5.04
10 8.40
6 5.04
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
27  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 91
2 2.20
2 2.20
17 18.68
1 1.10
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
28  โรงเรียนวัดสระกะเทียม 299
33 11.04
3 1.00
36 12.04
0 0.00
0 0.00
227 75.92
72 24.08%
29  โรงเรียนบ้านดอนซาก 119
5 4.20
3 2.52
18 15.13
2 1.68
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
30  โรงเรียนวัดกงลาด 124
4 3.23
3 2.42
14 11.29
8 6.45
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
31  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 200
18 9.00
10 5.00
13 6.50
3 1.50
2 1.00
154 77.00
46 23.00%
32  โรงเรียนวัดทะเลบก 364
18 4.95
19 5.22
46 12.64
0 0.00
0 0.00
281 77.20
83 22.80%
33  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1553
69 4.44
31 2.00
253 16.29
0 0.00
0 0.00
1200 77.27
353 22.73%
34  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 122
7 5.74
0 0.00
16 13.11
4 3.28
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
35  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 59
0 0.00
0 0.00
13 22.03
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
36  โรงเรียนบ้านหัวถนน 61
3 4.92
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
37  โรงเรียนบ้านแจงงาม 143
0 0.00
3 2.10
25 17.48
2 1.40
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
38  โรงเรียนบ้านสามัคคี 120
8 6.67
2 1.67
15 12.50
0 0.00
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
39  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 156
11 7.05
0 0.00
21 13.46
0 0.00
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
40  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 275
29 10.55
4 1.45
23 8.36
0 0.00
0 0.00
219 79.64
56 20.36%
41  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 128
4 3.13
2 1.56
16 12.50
2 1.56
2 1.56
102 79.69
26 20.31%
42  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 134
10 7.46
1 0.75
14 10.45
1 0.75
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
43  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 324
9 2.78
8 2.47
38 11.73
1 0.31
4 1.23
264 81.48
60 18.52%
44  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) 330
24 7.27
20 6.06
15 4.55
0 0.00
0 0.00
271 82.12
59 17.88%
45  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 74
4 5.41
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
46  โรงเรียนบ้านหลักเมตร 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
47  โรงเรียนวัดหนองจิก 136
3 2.21
8 5.88
9 6.62
0 0.00
1 0.74
115 84.56
21 15.44%
48  โรงเรียนวัดตาก้อง 301
24 7.97
5 1.66
11 3.65
4 1.33
0 0.00
257 85.38
44 14.62%
49  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 128
6 4.69
6 4.69
6 4.69
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
50  โรงเรียนบ้านหนองขาม 126
8 6.35
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
51  โรงเรียนบ้านคลองยาง 121
0 0.00
2 1.65
13 10.74
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
52  โรงเรียนบ้านหนองเขมร 109
1 0.92
1 0.92
10 9.17
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
53  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 194
0 0.00
0 0.00
20 10.31
0 0.00
1 0.52
173 89.18
21 10.82%
54  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
55  โรงเรียนบ้านมาบแค 111
3 2.70
2 1.80
3 2.70
2 1.80
1 0.90
100 90.09
11 9.91%
56  โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
1 1.64
4 6.56
55 90.16
6 9.84%
57  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 74
0 0.00
0 0.00
6 8.11
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
58  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 150
5 3.33
0 0.00
7 4.67
0 0.00
2 1.33
136 90.67
14 9.33%
59  โรงเรียนวัดห้วยพระ 86
1 1.16
0 0.00
6 6.98
1 1.16
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
60  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 131
4 3.05
2 1.53
3 2.29
0 0.00
2 1.53
120 91.60
11 8.40%
61  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 137
0 0.00
3 2.19
6 4.38
2 1.46
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
62  โรงเรียนบ้านหนองโสน 123
0 0.00
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
63  โรงเรียนวัดกำแพงแสน 172
0 0.00
0 0.00
9 5.23
1 0.58
0 0.00
162 94.19
10 5.81%
64  โรงเรียนวัดธรรมศาลา 571
8 1.40
2 0.35
5 0.88
5 0.88
10 1.75
541 94.75
30 5.25%

 

จำนวนนักเรียน  14,308 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  877 6.13
เตี้ย  469 3.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,727 12.07
ผอมและเตี้ย  271 1.89
อ้วนและเตี้ย  402 2.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,562 73.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,746 คน


26.18%


Powered By www.thaieducation.net