ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองตัน 51
39 76.47
0 0.00
11 21.57
1 1.96
0 0.00
0 0.00
51 100.00%
2  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 44
14 31.82
8 18.18
14 31.82
3 6.82
5 11.36
0 0.00
44 100.00%
3  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน 63
10 15.87
27 42.86
5 7.94
13 20.63
8 12.70
0 0.00
63 100.00%
4  โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 408
51 12.50
39 9.56
59 14.46
90 22.06
98 24.02
71 17.40
337 82.60%
5  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 271
49 18.08
53 19.56
25 9.23
18 6.64
8 2.95
118 43.54
153 56.46%
6  โรงเรียนวัดดอนยายหอม 503
28 5.57
10 1.99
74 14.71
5 0.99
148 29.42
238 47.32
265 52.68%
7  โรงเรียนวัดท่าเสา 130
32 24.62
10 7.69
8 6.15
10 7.69
7 5.38
63 48.46
67 51.54%
8  โรงเรียนบ้านดอนทอง 159
28 17.61
27 16.98
14 8.81
11 6.92
0 0.00
79 49.69
80 50.31%
9  โรงเรียนบ้านบัวแดง 169
26 15.38
17 10.06
28 16.57
13 7.69
0 0.00
85 50.30
84 49.70%
10  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 223
24 10.76
15 6.73
50 22.42
16 7.17
1 0.45
117 52.47
106 47.53%
11  โรงเรียนวัดลำเหย 171
27 15.79
23 13.45
12 7.02
16 9.36
0 0.00
93 54.39
78 45.61%
12  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 182
20 10.99
24 13.19
26 14.29
6 3.30
7 3.85
99 54.40
83 45.60%
13  โรงเรียนบ้านหนองหิน 69
1 1.45
18 26.09
11 15.94
0 0.00
1 1.45
38 55.07
31 44.93%
14  โรงเรียนบ้านใหม่ 57
10 17.54
6 10.53
8 14.04
0 0.00
0 0.00
33 57.89
24 42.11%
15  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1419
65 4.58
20 1.41
256 18.04
85 5.99
138 9.73
855 60.25
564 39.75%
16  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 210
18 8.57
14 6.67
46 21.90
1 0.48
2 0.95
129 61.43
81 38.57%
17  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด 213
21 9.86
36 16.90
24 11.27
1 0.47
0 0.00
131 61.50
82 38.50%
18  โรงเรียนวัดสามควายเผือก 455
62 13.63
42 9.23
70 15.38
0 0.00
0 0.00
281 61.76
174 38.24%
19  โรงเรียนวัดดอนขนาก 92
3 3.26
8 8.70
12 13.04
9 9.78
3 3.26
57 61.96
35 38.04%
20  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 253
23 9.09
5 1.98
28 11.07
21 8.30
18 7.11
158 62.45
95 37.55%
21  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 40
4 10.00
1 2.50
6 15.00
0 0.00
4 10.00
25 62.50
15 37.50%
22  โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 265
29 10.94
0 0.00
37 13.96
33 12.45
0 0.00
166 62.64
99 37.36%
23  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 375
21 5.60
8 2.13
43 11.47
29 7.73
37 9.87
237 63.20
138 36.80%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 109
10 9.17
2 1.83
18 16.51
4 3.67
5 4.59
70 64.22
39 35.78%
25  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 120
11 9.17
4 3.33
22 18.33
2 1.67
2 1.67
79 65.83
41 34.17%
26  โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 56
4 7.14
7 12.50
5 8.93
2 3.57
1 1.79
37 66.07
19 33.93%
27  โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 134
12 8.96
0 0.00
16 11.94
17 12.69
0 0.00
89 66.42
45 33.58%
28  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 178
15 8.43
5 2.81
33 18.54
6 3.37
0 0.00
119 66.85
59 33.15%
29  โรงเรียนบ้านลำพยา 116
10 8.62
0 0.00
15 12.93
11 9.48
2 1.72
78 67.24
38 32.76%
30  โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 98
10 10.20
9 9.18
8 8.16
3 3.06
2 2.04
66 67.35
32 32.65%
31  โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 133
18 13.53
0 0.00
22 16.54
1 0.75
0 0.00
92 69.17
41 30.83%
32  โรงเรียนวัดหนองเสือ 387
20 5.17
19 4.91
72 18.60
8 2.07
0 0.00
268 69.25
119 30.75%
33  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 70
4 5.71
1 1.43
12 17.14
0 0.00
4 5.71
49 70.00
21 30.00%
34  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 262
17 6.49
17 6.49
28 10.69
9 3.44
6 2.29
185 70.61
77 29.39%
35  โรงเรียนวัดสระพัง 72
9 12.50
2 2.78
10 13.89
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
36  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 101
9 8.91
1 0.99
19 18.81
0 0.00
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
37  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 561
32 5.70
31 5.53
75 13.37
20 3.57
1 0.18
402 71.66
159 28.34%
38  โรงเรียนวัดห้วยม่วง 107
14 13.08
4 3.74
12 11.21
0 0.00
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
39  โรงเรียนวัดทัพหลวง 314
24 7.64
7 2.23
25 7.96
12 3.82
20 6.37
226 71.97
88 28.03%
40  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 94
13 13.83
3 3.19
8 8.51
2 2.13
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
41  โรงเรียนวัดห้วยผักชี 58
3 5.17
2 3.45
11 18.97
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
42  โรงเรียนวัดหนองศาลา 341
45 13.20
0 0.00
44 12.90
5 1.47
0 0.00
247 72.43
94 27.57%
43  โรงเรียนวัดสุขวราราม 117
8 6.84
13 11.11
5 4.27
3 2.56
3 2.56
85 72.65
32 27.35%
44  โรงเรียนวัดม่วงตารศ 271
13 4.80
3 1.11
40 14.76
5 1.85
12 4.43
198 73.06
73 26.94%
45  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 611
42 6.87
38 6.22
79 12.93
0 0.00
0 0.00
452 73.98
159 26.02%
46  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 2436
178 7.31
138 5.67
0 0.00
316 12.97
0 0.00
1804 74.06
632 25.94%
47  โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 66
2 3.03
2 3.03
11 16.67
2 3.03
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
48  โรงเรียนบ้านคอวัง 43
2 4.65
3 6.98
2 4.65
4 9.30
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
49  โรงเรียนวัดตะโกสูง 86
9 10.47
0 0.00
9 10.47
3 3.49
1 1.16
64 74.42
22 25.58%
50  โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 80
4 5.00
8 10.00
7 8.75
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
51  โรงเรียนวัดทุ่งรี 125
11 8.80
1 0.80
15 12.00
4 3.20
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
52  โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 134
10 7.46
6 4.48
17 12.69
0 0.00
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
53  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง 119
7 5.88
6 5.04
10 8.40
6 5.04
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
54  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 91
2 2.20
2 2.20
17 18.68
1 1.10
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
55  โรงเรียนวัดสระกะเทียม 299
33 11.04
3 1.00
36 12.04
0 0.00
0 0.00
227 75.92
72 24.08%
56  โรงเรียนวัดลำลูกบัว 63
2 3.17
6 9.52
6 9.52
1 1.59
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
57  โรงเรียนบ้านดอนซาก 119
5 4.20
3 2.52
18 15.13
2 1.68
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
58  โรงเรียนวัดกงลาด 124
4 3.23
3 2.42
14 11.29
8 6.45
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
59  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 200
18 9.00
10 5.00
13 6.50
3 1.50
2 1.00
154 77.00
46 23.00%
60  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2882
122 4.23
74 2.57
455 15.79
8 0.28
0 0.00
2223 77.13
659 22.87%
61  โรงเรียนวัดทะเลบก 364
18 4.95
19 5.22
46 12.64
0 0.00
0 0.00
281 77.20
83 22.80%
62  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1553
69 4.44
31 2.00
253 16.29
0 0.00
0 0.00
1200 77.27
353 22.73%
63  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 122
7 5.74
0 0.00
16 13.11
4 3.28
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
64  โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 95
4 4.21
3 3.16
8 8.42
5 5.26
1 1.05
74 77.89
21 22.11%
65  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 59
0 0.00
0 0.00
13 22.03
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
66  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 871
21 2.41
19 2.18
119 13.66
10 1.15
21 2.41
681 78.19
190 21.81%
67  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 139
15 10.79
0 0.00
14 10.07
1 0.72
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
68  โรงเรียนบ้านหัวถนน 61
3 4.92
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
69  โรงเรียนบ้านแจงงาม 143
0 0.00
3 2.10
25 17.48
2 1.40
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
70  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 196
16 8.16
7 3.57
11 5.61
5 2.55
2 1.02
155 79.08
41 20.92%
71  โรงเรียนวัดสองห้อง 67
3 4.48
0 0.00
9 13.43
0 0.00
2 2.99
53 79.10
14 20.90%
72  โรงเรียนบ้านสามัคคี 120
8 6.67
2 1.67
15 12.50
0 0.00
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
73  โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 399
21 5.26
6 1.50
54 13.53
1 0.25
1 0.25
316 79.20
83 20.80%
74  โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 87
6 6.90
1 1.15
8 9.20
2 2.30
1 1.15
69 79.31
18 20.69%
75  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 156
11 7.05
0 0.00
21 13.46
0 0.00
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
76  โรงเรียนบ้านหนองพงนก 211
8 3.79
4 1.90
15 7.11
9 4.27
7 3.32
168 79.62
43 20.38%
77  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 275
29 10.55
4 1.45
23 8.36
0 0.00
0 0.00
219 79.64
56 20.36%
78  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 128
4 3.13
2 1.56
16 12.50
2 1.56
2 1.56
102 79.69
26 20.31%
79  โรงเรียนบ้านนาสร้าง 90
4 4.44
1 1.11
13 14.44
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
80  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 134
10 7.46
1 0.75
14 10.45
1 0.75
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
81  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 324
9 2.78
8 2.47
38 11.73
1 0.31
4 1.23
264 81.48
60 18.52%
82  โรงเรียนวัดวังเย็น 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
8 10.39
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
83  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 341
17 4.99
19 5.57
19 5.57
7 2.05
0 0.00
279 81.82
62 18.18%
84  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 100
8 8.00
5 5.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
85  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) 330
24 7.27
20 6.06
15 4.55
0 0.00
0 0.00
271 82.12
59 17.88%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 101
3 2.97
0 0.00
9 8.91
5 4.95
1 0.99
83 82.18
18 17.82%
87  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 464
27 5.82
10 2.16
38 8.19
4 0.86
0 0.00
385 82.97
79 17.03%
88  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 74
4 5.41
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
89  โรงเรียนบ้านหลักเมตร 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
90  โรงเรียนวัดหนองจิก 136
3 2.21
8 5.88
9 6.62
0 0.00
1 0.74
115 84.56
21 15.44%
91  โรงเรียนวัดบ้านหลวง 405
14 3.46
14 3.46
12 2.96
7 1.73
15 3.70
343 84.69
62 15.31%
92  โรงเรียนวัดตาก้อง 301
24 7.97
5 1.66
11 3.65
4 1.33
0 0.00
257 85.38
44 14.62%
93  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 128
6 4.69
6 4.69
6 4.69
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
94  โรงเรียนวัดหนองดินแดง 111
7 6.31
4 3.60
4 3.60
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
95  โรงเรียนบ้านรางมูก 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
96  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 54
0 0.00
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
97  โรงเรียนบ้านหนองขาม 126
8 6.35
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
98  โรงเรียนบ้านคลองยาง 121
0 0.00
2 1.65
13 10.74
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
99  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 138
2 1.45
2 1.45
13 9.42
0 0.00
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
100  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 205
2 0.98
2 0.98
19 9.27
2 0.98
0 0.00
180 87.80
25 12.20%
101  โรงเรียนวัดบ้านยาง 92
4 4.35
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
102  โรงเรียนบ้านหนองเขมร 109
1 0.92
1 0.92
10 9.17
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
103  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 194
0 0.00
0 0.00
20 10.31
0 0.00
1 0.52
173 89.18
21 10.82%
104  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 90
0 0.00
1 1.11
8 8.89
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
105  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
106  โรงเรียนบ้านมาบแค 111
3 2.70
2 1.80
3 2.70
2 1.80
1 0.90
100 90.09
11 9.91%
107  โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
1 1.64
4 6.56
55 90.16
6 9.84%
108  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 74
0 0.00
0 0.00
6 8.11
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
109  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 150
5 3.33
0 0.00
7 4.67
0 0.00
2 1.33
136 90.67
14 9.33%
110  โรงเรียนวัดห้วยพระ 86
1 1.16
0 0.00
6 6.98
1 1.16
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
111  โรงเรียนวัดเลาเต่า 174
3 1.72
0 0.00
9 5.17
4 2.30
0 0.00
158 90.80
16 9.20%
112  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1598
29 1.81
16 1.00
101 6.32
0 0.00
0 0.00
1452 90.86
146 9.14%
113  โรงเรียนวัดบางแขม 186
5 2.69
2 1.08
9 4.84
0 0.00
0 0.00
170 91.40
16 8.60%
114  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 131
4 3.05
2 1.53
3 2.29
0 0.00
2 1.53
120 91.60
11 8.40%
115  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 137
0 0.00
3 2.19
6 4.38
2 1.46
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
116  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 124
0 0.00
0 0.00
9 7.26
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
117  โรงเรียนบ้านหนองโสน 123
0 0.00
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
118  โรงเรียนวัดกำแพงแสน 172
0 0.00
0 0.00
9 5.23
1 0.58
0 0.00
162 94.19
10 5.81%
119  โรงเรียนวัดธรรมศาลา 571
8 1.40
2 0.35
5 0.88
5 0.88
10 1.75
541 94.75
30 5.25%
120  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,294 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,837 6.06
เตี้ย  1,082 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,260 10.76
ผอมและเตี้ย  952 3.14
อ้วนและเตี้ย  624 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,539 74.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,755 คน


25.60%


Powered By www.thaieducation.net