ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 85
16 18.82
59 69.41
0 0.00
0 0.00
10 11.76
0 0.00
85 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 58
10 17.24
9 15.52
0 0.00
39 67.24
0 0.00
0 0.00
58 100.00%
3  โรงเรียนอรุณเมธา 475
30 6.32
63 13.26
152 32.00
167 35.16
63 13.26
0 0.00
475 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350
240 68.57
66 18.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 12.57
306 87.43%
5  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 576
59 10.24
95 16.49
25 4.34
154 26.74
104 18.06
139 24.13
437 75.87%
6  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 140
17 12.14
31 22.14
8 5.71
37 26.43
3 2.14
44 31.43
96 68.57%
7  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 400
104 26.00
91 22.75
3 0.75
73 18.25
2 0.50
127 31.75
273 68.25%
8  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 216
5 2.31
18 8.33
40 18.52
22 10.19
39 18.06
92 42.59
124 57.41%
9  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 471
30 6.37
210 44.59
8 1.70
18 3.82
2 0.42
203 43.10
268 56.90%
10  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 214
37 17.29
51 23.83
12 5.61
19 8.88
0 0.00
95 44.39
119 55.61%
11  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 756
42 5.56
295 39.02
16 2.12
38 5.03
1 0.13
364 48.15
392 51.85%
12  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 134
12 8.96
8 5.97
10 7.46
20 14.93
18 13.43
66 49.25
68 50.75%
13  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 376
32 8.51
128 34.04
10 2.66
18 4.79
2 0.53
186 49.47
190 50.53%
14  โรงเรียนบ้านยะพอ 307
24 7.82
82 26.71
23 7.49
14 4.56
10 3.26
154 50.16
153 49.84%
15  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 298
21 7.05
18 6.04
30 10.07
39 13.09
39 13.09
151 50.67
147 49.33%
16  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 205
20 9.76
31 15.12
10 4.88
24 11.71
16 7.80
104 50.73
101 49.27%
17  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 170
24 14.12
42 24.71
2 1.18
12 7.06
0 0.00
90 52.94
80 47.06%
18  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 289
19 6.57
19 6.57
17 5.88
46 15.92
30 10.38
158 54.67
131 45.33%
19  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 173
16 9.25
21 12.14
3 1.73
37 21.39
1 0.58
95 54.91
78 45.09%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1085
58 5.35
49 4.52
120 11.06
107 9.86
111 10.23
640 58.99
445 41.01%
21  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 209
20 9.57
20 9.57
15 7.18
14 6.70
15 7.18
125 59.81
84 40.19%
22  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 206
22 10.68
33 16.02
17 8.25
7 3.40
0 0.00
127 61.65
79 38.35%
23  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 180
10 5.56
23 12.78
25 13.89
3 1.67
8 4.44
111 61.67
69 38.33%
24  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 233
4 1.72
25 10.73
4 1.72
29 12.45
27 11.59
144 61.80
89 38.20%
25  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 112
7 6.25
13 11.61
1 0.89
20 17.86
1 0.89
70 62.50
42 37.50%
26  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 470
52 11.06
70 14.89
10 2.13
23 4.89
20 4.26
295 62.77
175 37.23%
27  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 379
55 14.51
48 12.66
8 2.11
30 7.92
0 0.00
238 62.80
141 37.20%
28  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 201
3 1.49
21 10.45
13 6.47
24 11.94
13 6.47
127 63.18
74 36.82%
29  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 529
19 3.59
33 6.24
28 5.29
52 9.83
55 10.40
342 64.65
187 35.35%
30  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 125
16 12.80
9 7.20
7 5.60
10 8.00
2 1.60
81 64.80
44 35.20%
31  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 538
56 10.41
80 14.87
2 0.37
50 9.29
0 0.00
350 65.06
188 34.94%
32  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274
17 6.20
54 19.71
14 5.11
6 2.19
3 1.09
180 65.69
94 34.31%
33  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 134
24 17.91
8 5.97
12 8.96
1 0.75
0 0.00
89 66.42
45 33.58%
34  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 102
7 6.86
13 12.75
2 1.96
9 8.82
2 1.96
69 67.65
33 32.35%
35  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 150
14 9.33
21 14.00
7 4.67
5 3.33
0 0.00
103 68.67
47 31.33%
36  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 216
17 7.87
44 20.37
5 2.31
0 0.00
0 0.00
150 69.44
66 30.56%
37  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 820
69 8.41
62 7.56
32 3.90
85 10.37
0 0.00
572 69.76
248 30.24%
38  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 428
5 1.17
101 23.60
8 1.87
14 3.27
1 0.23
299 69.86
129 30.14%
39  โรงเรียนบ้านจกปก 72
10 13.89
5 6.94
0 0.00
6 8.33
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
40  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 652
76 11.66
91 13.96
23 3.53
0 0.00
0 0.00
462 70.86
190 29.14%
41  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 165
18 10.91
21 12.73
7 4.24
2 1.21
0 0.00
117 70.91
48 29.09%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 210
22 10.48
15 7.14
24 11.43
0 0.00
0 0.00
149 70.95
61 29.05%
43  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 100
8 8.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
3 3.00
71 71.00
29 29.00%
44  โรงเรียนบ้านแม่พลู 581
84 14.46
67 11.53
0 0.00
17 2.93
0 0.00
413 71.08
168 28.92%
45  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 144
11 7.64
16 11.11
13 9.03
1 0.69
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
46  โรงเรียนบ้านวังผา 243
14 5.76
26 10.70
26 10.70
3 1.23
0 0.00
174 71.60
69 28.40%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 819
81 9.89
101 12.33
32 3.91
7 0.85
6 0.73
592 72.28
227 27.72%
48  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 389
23 5.91
30 7.71
42 10.80
6 1.54
5 1.29
283 72.75
106 27.25%
49  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 465
23 4.95
19 4.09
32 6.88
21 4.52
29 6.24
341 73.33
124 26.67%
50  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 416
35 8.41
24 5.77
47 11.30
1 0.24
3 0.72
306 73.56
110 26.44%
51  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 829
3 0.36
144 17.37
66 7.96
3 0.36
2 0.24
611 73.70
218 26.30%
52  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 222
22 9.91
6 2.70
30 13.51
0 0.00
0 0.00
164 73.87
58 26.13%
53  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 157
19 12.10
17 10.83
4 2.55
1 0.64
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
54  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 561
48 8.56
37 6.60
24 4.28
37 6.60
0 0.00
415 73.98
146 26.02%
55  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 378
16 4.23
28 7.41
3 0.79
51 13.49
0 0.00
280 74.07
98 25.93%
56  โรงเรียนบ้านหนองบัว 989
35 3.54
156 15.77
52 5.26
6 0.61
4 0.40
736 74.42
253 25.58%
57  โรงเรียนบ้านแม่โพ 142
5 3.52
3 2.11
8 5.63
8 5.63
11 7.75
107 75.35
35 24.65%
58  โรงเรียนแม่สอด 724
86 11.88
12 1.66
77 10.64
2 0.28
0 0.00
547 75.55
177 24.45%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 107
12 11.21
11 10.28
2 1.87
1 0.93
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
60  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 185
11 5.95
6 3.24
24 12.97
2 1.08
1 0.54
141 76.22
44 23.78%
61  โรงเรียนบ้านปางส้าน 206
11 5.34
17 8.25
16 7.77
2 0.97
1 0.49
159 77.18
47 22.82%
62  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 165
12 7.27
15 9.09
0 0.00
10 6.06
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
63  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 266
14 5.26
19 7.14
18 6.77
8 3.01
0 0.00
207 77.82
59 22.18%
64  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 317
7 2.21
32 10.09
23 7.26
5 1.58
3 0.95
247 77.92
70 22.08%
65  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 201
7 3.48
19 9.45
11 5.47
6 2.99
0 0.00
158 78.61
43 21.39%
66  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 80
8 10.00
5 6.25
3 3.75
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
67  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 126
9 7.14
8 6.35
0 0.00
8 6.35
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
68  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307
7 2.28
16 5.21
29 9.45
8 2.61
0 0.00
247 80.46
60 19.54%
69  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 295
5 1.69
30 10.17
18 6.10
2 0.68
2 0.68
238 80.68
57 19.32%
70  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 384
19 4.95
10 2.60
36 9.38
9 2.34
0 0.00
310 80.73
74 19.27%
71  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 603
58 9.62
52 8.62
6 1.00
0 0.00
0 0.00
487 80.76
116 19.24%
72  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 272
4 1.47
33 12.13
13 4.78
2 0.74
0 0.00
220 80.88
52 19.12%
73  โรงเรียนบ้านเซอทะ 187
8 4.28
13 6.95
2 1.07
10 5.35
2 1.07
152 81.28
35 18.72%
74  โรงเรียนบ้านพะละ 81
9 11.11
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 194
6 3.09
8 4.12
7 3.61
14 7.22
0 0.00
159 81.96
35 18.04%
76  โรงเรียนบ้านแม่สละ 206
13 6.31
12 5.83
12 5.83
0 0.00
0 0.00
169 82.04
37 17.96%
77  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 95
5 5.26
6 6.32
6 6.32
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
78  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 166
6 3.61
10 6.02
12 7.23
0 0.00
1 0.60
137 82.53
29 17.47%
79  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 487
15 3.08
66 13.55
4 0.82
0 0.00
0 0.00
402 82.55
85 17.45%
80  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 207
9 4.35
19 9.18
8 3.86
0 0.00
0 0.00
171 82.61
36 17.39%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 524
17 3.24
13 2.48
45 8.59
16 3.05
0 0.00
433 82.63
91 17.37%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 170
14 8.24
7 4.12
5 2.94
3 1.76
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
83  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 406
20 4.93
40 9.85
6 1.48
1 0.25
2 0.49
337 83.00
69 17.00%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 366
13 3.55
27 7.38
20 5.46
2 0.55
0 0.00
304 83.06
62 16.94%
85  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 135
6 4.44
9 6.67
4 2.96
3 2.22
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
86  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 167
4 2.40
8 4.79
15 8.98
0 0.00
0 0.00
140 83.83
27 16.17%
87  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 192
2 1.04
8 4.17
15 7.81
6 3.13
0 0.00
161 83.85
31 16.15%
88  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 908
13 1.43
51 5.62
12 1.32
55 6.06
15 1.65
762 83.92
146 16.08%
89  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 157
11 7.01
7 4.46
7 4.46
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
90  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 183
3 1.64
10 5.46
10 5.46
5 2.73
0 0.00
155 84.70
28 15.30%
91  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 144
6 4.17
8 5.56
5 3.47
3 2.08
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
92  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 151
4 2.65
9 5.96
9 5.96
1 0.66
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
93  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 134
6 4.48
4 2.99
10 7.46
0 0.00
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
94  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 945
14 1.48
25 2.65
61 6.46
21 2.22
19 2.01
805 85.19
140 14.81%
95  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 331
4 1.21
12 3.63
6 1.81
10 3.02
17 5.14
282 85.20
49 14.80%
96  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 127
3 2.36
8 6.30
5 3.94
2 1.57
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
97  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 196
8 4.08
12 6.12
6 3.06
1 0.51
0 0.00
169 86.22
27 13.78%
98  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140
8 5.71
0 0.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
99  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 118
2 1.69
4 3.39
0 0.00
10 8.47
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
100  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 126
4 3.17
5 3.97
8 6.35
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
101  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 336
14 4.17
23 6.85
7 2.08
1 0.30
0 0.00
291 86.61
45 13.39%
102  โรงเรียนบ้านธงชัย 152
8 5.26
2 1.32
5 3.29
5 3.29
0 0.00
132 86.84
20 13.16%
103  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1945
53 2.72
153 7.87
41 2.11
5 0.26
2 0.10
1691 86.94
254 13.06%
104  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 116
9 7.76
2 1.72
0 0.00
2 1.72
2 1.72
101 87.07
15 12.93%
105  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 163
3 1.84
5 3.07
7 4.29
6 3.68
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
106  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 459
16 3.49
18 3.92
25 5.45
0 0.00
0 0.00
400 87.15
59 12.85%
107  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 108
3 2.78
5 4.63
5 4.63
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
108  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 466
7 1.50
8 1.72
5 1.07
20 4.29
16 3.43
410 87.98
56 12.02%
109  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 689
7 1.02
62 9.00
8 1.16
5 0.73
0 0.00
607 88.10
82 11.90%
110  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108
3 2.78
5 4.63
4 3.70
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
111  โรงเรียนบ้านมอเกอ 237
3 1.27
15 6.33
7 2.95
0 0.00
0 0.00
212 89.45
25 10.55%
112  โรงเรียนบ้านปูแป้ 72
1 1.39
0 0.00
5 6.94
1 1.39
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
113  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 266
0 0.00
11 4.14
9 3.38
5 1.88
0 0.00
241 90.60
25 9.40%
114  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 115
4 3.48
2 1.74
1 0.87
0 0.00
1 0.87
107 93.04
8 6.96%
115  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 747
25 3.35
9 1.20
5 0.67
4 0.54
4 0.54
700 93.71
47 6.29%
116  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 140
1 0.71
1 0.71
5 3.57
0 0.00
0 0.00
133 95.00
7 5.00%
117  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 198
4 2.02
0 0.00
5 2.53
0 0.00
0 0.00
189 95.45
9 4.55%
118  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 604
6 0.99
13 2.15
5 0.83
1 0.17
0 0.00
579 95.86
25 4.14%
120  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 180
2 1.11
4 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
174 96.67
6 3.33%
121  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 259
2 0.77
3 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
254 98.07
5 1.93%

 

จำนวนนักเรียน  38,525 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,460 6.39
เตี้ย  3,918 10.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,872 4.86
ผอมและเตี้ย  1,721 4.47
อ้วนและเตี้ย  749 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,805 72.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,720 คน


27.83%


Powered By www.thaieducation.net