ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 25
7 28.00
0 0.00
12 48.00
5 20.00
1 4.00
0 0.00
25 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 35
22 62.86
2 5.71
9 25.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
3  โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 454
207 45.59
53 11.67
53 11.67
75 16.52
39 8.59
27 5.95
427 94.05%
4  โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 23
4 17.39
5 21.74
3 13.04
5 21.74
0 0.00
6 26.09
17 73.91%
5  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 114
20 17.54
17 14.91
22 19.30
6 5.26
3 2.63
46 40.35
68 59.65%
6  โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 127
14 11.02
11 8.66
16 12.60
19 14.96
15 11.81
52 40.94
75 59.06%
7  โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 139
15 10.79
28 20.14
5 3.60
33 23.74
0 0.00
58 41.73
81 58.27%
8  โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 20
4 20.00
0 0.00
7 35.00
0 0.00
0 0.00
9 45.00
11 55.00%
9  โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) 33
3 9.09
2 6.06
7 21.21
4 12.12
2 6.06
15 45.45
18 54.55%
10  โรงเรียนบ้านอูมวาบ 40
7 17.50
7 17.50
0 0.00
7 17.50
0 0.00
19 47.50
21 52.50%
11  โรงเรียนบ้านวังตำลึง 49
14 28.57
0 0.00
0 0.00
11 22.45
0 0.00
24 48.98
25 51.02%
12  โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 114
15 13.16
8 7.02
14 12.28
7 6.14
8 7.02
62 54.39
52 45.61%
13  โรงเรียนเสริมปัญญา 11
2 18.18
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
14  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 71
1 1.41
5 7.04
25 35.21
0 0.00
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
15  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 131
22 16.79
17 12.98
12 9.16
5 3.82
0 0.00
75 57.25
56 42.75%
16  โรงเรียนบ้านสันกลาง 12
0 0.00
1 8.33
3 25.00
0 0.00
1 8.33
7 58.33
5 41.67%
17  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 135
8 5.93
7 5.19
38 28.15
3 2.22
0 0.00
79 58.52
56 41.48%
18  โรงเรียนบ้านแม่สลิด 108
7 6.48
8 7.41
27 25.00
2 1.85
0 0.00
64 59.26
44 40.74%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 72
6 8.33
10 13.89
10 13.89
2 2.78
1 1.39
43 59.72
29 40.28%
20  โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 10
1 10.00
1 10.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
21  โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 447
48 10.74
32 7.16
55 12.30
24 5.37
18 4.03
270 60.40
177 39.60%
22  โรงเรียนบ้านหนองร่ม 174
19 10.92
14 8.05
11 6.32
12 6.90
10 5.75
108 62.07
66 37.93%
23  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 75
13 17.33
1 1.33
10 13.33
4 5.33
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
24  โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 44
5 11.36
1 2.27
7 15.91
2 4.55
1 2.27
28 63.64
16 36.36%
25  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 100
17 17.00
11 11.00
4 4.00
4 4.00
0 0.00
64 64.00
36 36.00%
26  โรงเรียนบ้านใหม่ 73
3 4.11
4 5.48
15 20.55
3 4.11
1 1.37
47 64.38
26 35.62%
27  โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 119
10 8.40
9 7.56
21 17.65
2 1.68
0 0.00
77 64.71
42 35.29%
28  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 105
8 7.62
6 5.71
22 20.95
1 0.95
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
29  โรงเรียนบ้านฉลอม 37
4 10.81
3 8.11
6 16.22
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
30  โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 80
4 5.00
4 5.00
15 18.75
3 3.75
2 2.50
52 65.00
28 35.00%
31  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 227
34 14.98
13 5.73
18 7.93
12 5.29
0 0.00
150 66.08
77 33.92%
32  โรงเรียนบ้านลานสาง 83
8 9.64
3 3.61
13 15.66
3 3.61
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
33  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 194
40 20.62
12 6.19
8 4.12
2 1.03
1 0.52
131 67.53
63 32.47%
34  โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 59
12 20.34
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
35  โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 97
8 8.25
1 1.03
20 20.62
1 1.03
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
36  โรงเรียนบ้านท่าเล่ 49
10 20.41
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
37  โรงเรียนวัดสามเงา 49
7 14.29
2 4.08
5 10.20
1 2.04
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
38  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 221
14 6.33
16 7.24
36 16.29
1 0.45
0 0.00
154 69.68
67 30.32%
39  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 60
7 11.67
4 6.67
5 8.33
1 1.67
1 1.67
42 70.00
18 30.00%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 140
11 7.86
1 0.71
23 16.43
5 3.57
1 0.71
99 70.71
41 29.29%
41  โรงเรียนบ้านคลองสัก 21
3 14.29
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
42  โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 75
8 10.67
0 0.00
11 14.67
2 2.67
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
43  โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 293
18 6.14
8 2.73
51 17.41
2 0.68
0 0.00
214 73.04
79 26.96%
44  โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 142
8 5.63
14 9.86
13 9.15
3 2.11
0 0.00
104 73.24
38 26.76%
45  โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 105
2 1.90
12 11.43
3 2.86
10 9.52
1 0.95
77 73.33
28 26.67%
46  โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 45
5 11.11
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
47  โรงเรียนบ้านยางโองนอก 98
12 12.24
2 2.04
10 10.20
2 2.04
0 0.00
72 73.47
26 26.53%
48  โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 123
8 6.50
8 6.50
16 13.01
0 0.00
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
49  โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 136
10 7.35
7 5.15
14 10.29
4 2.94
0 0.00
101 74.26
35 25.74%
50  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1055
76 7.20
28 2.65
165 15.64
0 0.00
0 0.00
786 74.50
269 25.50%
51  โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 81
6 7.41
1 1.23
12 14.81
0 0.00
1 1.23
61 75.31
20 24.69%
52  โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 260
4 1.54
4 1.54
54 20.77
0 0.00
0 0.00
198 76.15
62 23.85%
53  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 152
10 6.58
9 5.92
13 8.55
4 2.63
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
54  โรงเรียนบ้านนาตาโพ 68
2 2.94
2 2.94
3 4.41
4 5.88
5 7.35
52 76.47
16 23.53%
55  โรงเรียนบ้านโสมง 30
6 20.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
56  โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 73
0 0.00
0 0.00
1 1.37
0 0.00
16 21.92
56 76.71
17 23.29%
57  โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 69
5 7.25
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
58  โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 96
6 6.25
1 1.04
15 15.63
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
59  โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 70
6 8.57
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
60  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 195
17 8.72
7 3.59
17 8.72
3 1.54
0 0.00
151 77.44
44 22.56%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 139
4 2.88
2 1.44
5 3.60
14 10.07
6 4.32
108 77.70
31 22.30%
62  โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 109
2 1.83
3 2.75
3 2.75
16 14.68
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
63  โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
3 6.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
64  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 115
10 8.70
1 0.87
13 11.30
1 0.87
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
65  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 125
3 2.40
4 3.20
19 15.20
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 28
3 10.71
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
67  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 176
7 3.98
7 3.98
22 12.50
1 0.57
0 0.00
139 78.98
37 21.02%
68  โรงเรียนบ้านมูเซอ 342
3 0.88
46 13.45
21 6.14
0 0.00
1 0.29
271 79.24
71 20.76%
69  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 88
3 3.41
4 4.55
9 10.23
2 2.27
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
70  โรงเรียนประชาพัฒนา 15
0 0.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
71  โรงเรียนเด่นวิทยา 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
72  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 66
3 4.55
4 6.06
3 4.55
2 3.03
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
73  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 37
1 2.70
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
74  โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 135
2 1.48
0 0.00
23 17.04
0 0.00
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
75  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 61
2 3.28
1 1.64
7 11.48
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
76  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 145
5 3.45
0 0.00
18 12.41
3 2.07
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
77  โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
78  โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 108
6 5.56
1 0.93
12 11.11
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 97
7 7.22
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
80  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 85
4 4.71
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
81  โรงเรียนบ้านวังม่วง 27
3 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.70
23 85.19
4 14.81%
82  โรงเรียนสว่างวิทยา 135
5 3.70
0 0.00
15 11.11
0 0.00
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
83  โรงเรียนบ้านดงลาน 77
9 11.69
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
84  โรงเรียนบ้านวังโพ 121
1 0.83
4 3.31
12 9.92
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
85  โรงเรียนบ้านสามเงา 89
4 4.49
5 5.62
3 3.37
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
86  โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 178
0 0.00
0 0.00
9 5.06
15 8.43
0 0.00
154 86.52
24 13.48%
87  โรงเรียนบ้านปากวัง 63
2 3.17
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
88  โรงเรียนศรีวิทยา 85
4 4.71
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
89  โรงเรียนบ้านดงยาง 71
1 1.41
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
90  โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 96
5 5.21
0 0.00
2 2.08
1 1.04
1 1.04
87 90.63
9 9.38%
91  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 233
4 1.72
4 1.72
7 3.00
2 0.86
1 0.43
215 92.27
18 7.73%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
93  โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
94  โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งกง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านวังประจบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านลานเต็ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านหนองแขม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
106  โรงเรียนอนุบาลตาก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
107  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
108  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,695 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  977 9.14
เตี้ย  520 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,263 11.81
ผอมและเตี้ย  364 3.40
อ้วนและเตี้ย  139 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,432 69.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,263 คน


30.51%


Powered By www.thaieducation.net