ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตราด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.89
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไทรทอง 212
42 19.81
25 11.79
11 5.19
19 8.96
29 13.68
86 40.57
126 59.43%
2  โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 273
34 12.45
15 5.49
39 14.29
31 11.36
36 13.19
118 43.22
155 56.78%
3  โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 565
92 16.28
86 15.22
49 8.67
53 9.38
17 3.01
268 47.43
297 52.57%
4  โรงเรียนวัดบางปรือ 136
3 2.21
4 2.94
36 26.47
2 1.47
24 17.65
67 49.26
69 50.74%
5  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 19
2 10.53
1 5.26
1 5.26
1 5.26
4 21.05
10 52.63
9 47.37%
6  โรงเรียนบ้านโป่ง 233
25 10.73
41 17.60
8 3.43
28 12.02
7 3.00
124 53.22
109 46.78%
7  โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 86
5 5.81
6 6.98
5 5.81
11 12.79
10 11.63
49 56.98
37 43.02%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 129
15 11.63
10 7.75
8 6.20
14 10.85
8 6.20
74 57.36
55 42.64%
9  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 127
26 20.47
4 3.15
21 16.54
0 0.00
0 0.00
76 59.84
51 40.16%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัว 163
18 11.04
15 9.20
10 6.13
14 8.59
5 3.07
101 61.96
62 38.04%
11  โรงเรียนวัดคลองขุด 152
14 9.21
15 9.87
13 8.55
8 5.26
4 2.63
98 64.47
54 35.53%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 94
15 15.96
6 6.38
6 6.38
6 6.38
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
13  โรงเรียนวัดฆ้อ 135
13 9.63
16 11.85
14 10.37
4 2.96
0 0.00
88 65.19
47 34.81%
14  โรงเรียนอนุบาลตราด 2055
73 3.55
18 0.88
344 16.74
91 4.43
178 8.66
1351 65.74
704 34.26%
15  โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 179
2 1.12
2 1.12
25 13.97
5 2.79
27 15.08
118 65.92
61 34.08%
16  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 74
7 9.46
1 1.35
7 9.46
4 5.41
6 8.11
49 66.22
25 33.78%
17  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 114
9 7.89
1 0.88
12 10.53
11 9.65
5 4.39
76 66.67
38 33.33%
18  โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 160
7 4.38
9 5.63
13 8.13
7 4.38
16 10.00
108 67.50
52 32.50%
19  โรงเรียนบ้านปะอา 194
7 3.61
8 4.12
16 8.25
15 7.73
16 8.25
132 68.04
62 31.96%
20  โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 73
8 10.96
0 0.00
15 20.55
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
21  โรงเรียนบ้านโขดทราย 68
7 10.29
2 2.94
7 10.29
5 7.35
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
22  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 214
16 7.48
11 5.14
19 8.88
11 5.14
9 4.21
148 69.16
66 30.84%
23  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 138
2 1.45
6 4.35
14 10.14
4 2.90
16 11.59
96 69.57
42 30.43%
24  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 139
6 4.32
11 7.91
19 13.67
4 2.88
2 1.44
97 69.78
42 30.22%
25  โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 105
4 3.81
5 4.76
6 5.71
6 5.71
10 9.52
74 70.48
31 29.52%
26  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 172
6 3.49
5 2.91
17 9.88
11 6.40
11 6.40
122 70.93
50 29.07%
27  โรงเรียนวัดแหลมหิน 98
7 7.14
6 6.12
15 15.31
0 0.00
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
28  โรงเรียนวัดพนมพริก 109
7 6.42
4 3.67
10 9.17
2 1.83
8 7.34
78 71.56
31 28.44%
29  โรงเรียนบ้านบางปรง 68
6 8.82
0 0.00
12 17.65
0 0.00
1 1.47
49 72.06
19 27.94%
30  โรงเรียนบ้านดงกลาง 240
30 12.50
0 0.00
35 14.58
0 0.00
0 0.00
175 72.92
65 27.08%
31  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 142
9 6.34
22 15.49
7 4.93
0 0.00
0 0.00
104 73.24
38 26.76%
32  โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 187
13 6.95
17 9.09
18 9.63
2 1.07
0 0.00
137 73.26
50 26.74%
33  โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 106
7 6.60
6 5.66
13 12.26
1 0.94
1 0.94
78 73.58
28 26.42%
34  โรงเรียนวัดตะกาง 73
9 12.33
1 1.37
9 12.33
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
35  โรงเรียนบ้านบางเบ้า 128
4 3.13
11 8.59
15 11.72
3 2.34
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
36  โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 149
7 4.70
6 4.03
15 10.07
5 3.36
5 3.36
111 74.50
38 25.50%
37  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 103
6 5.83
7 6.80
6 5.83
7 6.80
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
38  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 419
34 8.11
16 3.82
21 5.01
16 3.82
17 4.06
315 75.18
104 24.82%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 417
35 8.39
25 6.00
42 10.07
0 0.00
0 0.00
315 75.54
102 24.46%
40  โรงเรียนบ้านปะเดา 131
13 9.92
4 3.05
15 11.45
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
41  โรงเรียนวัดสลัก 62
2 3.23
1 1.61
11 17.74
1 1.61
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
42  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 240
7 2.92
7 2.92
40 16.67
3 1.25
0 0.00
183 76.25
57 23.75%
43  โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.88
3 17.65
13 76.47
4 23.53%
44  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 77
9 11.69
5 6.49
4 5.19
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
45  โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 153
11 7.19
13 8.50
3 1.96
6 3.92
2 1.31
118 77.12
35 22.88%
46  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
2 9.09
17 77.27
5 22.73%
47  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 111
3 2.70
3 2.70
5 4.50
6 5.41
8 7.21
86 77.48
25 22.52%
48  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 81
6 7.41
1 1.23
11 13.58
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
49  โรงเรียนบ้านจัดสรร 92
5 5.43
2 2.17
8 8.70
1 1.09
4 4.35
72 78.26
20 21.74%
50  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 223
29 13.00
0 0.00
16 7.17
1 0.45
2 0.90
175 78.48
48 21.52%
51  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 264
14 5.30
14 5.30
25 9.47
3 1.14
0 0.00
208 78.79
56 21.21%
52  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 125
7 5.60
8 6.40
7 5.60
4 3.20
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
53  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 101
11 10.89
0 0.00
6 5.94
0 0.00
4 3.96
80 79.21
21 20.79%
54  โรงเรียนวัดสลักเพชร 154
12 7.79
4 2.60
15 9.74
1 0.65
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
55  โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 111
7 6.31
0 0.00
7 6.31
7 6.31
2 1.80
88 79.28
23 20.72%
56  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 121
7 5.79
7 5.79
11 9.09
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
57  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 78
5 6.41
0 0.00
11 14.10
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
58  โรงเรียนบ้านตาหนึก 90
7 7.78
0 0.00
11 12.22
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
59  โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 112
9 8.04
1 0.89
11 9.82
1 0.89
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
60  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 57
6 10.53
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
61  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 83
3 3.61
3 3.61
10 12.05
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
62  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 686
50 7.29
20 2.92
58 8.45
1 0.15
0 0.00
557 81.20
129 18.80%
63  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 299
15 5.02
5 1.67
20 6.69
13 4.35
3 1.00
243 81.27
56 18.73%
64  โรงเรียนวัดดินแดง 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
2 3.70
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
65  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 188
3 1.60
6 3.19
9 4.79
5 2.66
11 5.85
154 81.91
34 18.09%
66  โรงเรียนบ้านหนองบอน 337
24 7.12
10 2.97
14 4.15
7 2.08
4 1.19
278 82.49
59 17.51%
67  โรงเรียนวัดท่าหาด 75
4 5.33
3 4.00
3 4.00
3 4.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
68  โรงเรียนวัดหนองคันทรง 82
3 3.66
8 9.76
2 2.44
1 1.22
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
69  โรงเรียนวัดสะพานหิน 130
6 4.62
4 3.08
12 9.23
0 0.00
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
70  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 420
20 4.76
14 3.33
37 8.81
0 0.00
0 0.00
349 83.10
71 16.90%
71  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 237
9 3.80
3 1.27
24 10.13
2 0.84
2 0.84
197 83.12
40 16.88%
72  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 133
12 9.02
1 0.75
9 6.77
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
73  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 43
3 6.98
0 0.00
2 4.65
2 4.65
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
74  โรงเรียนคลองขวาง 316
22 6.96
19 6.01
10 3.16
0 0.00
0 0.00
265 83.86
51 16.14%
75  โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 31
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
76  โรงเรียนวัดบางปิดบน 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
77  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 407
12 2.95
14 3.44
14 3.44
12 2.95
12 2.95
343 84.28
64 15.72%
78  โรงเรียนบ้านเนินตาล 425
15 3.53
3 0.71
44 10.35
2 0.47
1 0.24
360 84.71
65 15.29%
79  โรงเรียนวัดประณีต 136
14 10.29
6 4.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 85.29
20 14.71%
80  โรงเรียนบ้านคลองประทุน 317
15 4.73
1 0.32
29 9.15
0 0.00
0 0.00
272 85.80
45 14.20%
81  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 130
4 3.08
2 1.54
10 7.69
2 1.54
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
82  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 124
7 5.65
0 0.00
6 4.84
2 1.61
2 1.61
107 86.29
17 13.71%
83  โรงเรียนบ้านคลองจาก 234
32 13.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
202 86.32
32 13.68%
84  โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 85
2 2.35
2 2.35
7 8.24
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
85  โรงเรียนบ้านมะนาว 62
6 9.68
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
86  โรงเรียนวัดห้วงโสม 62
2 3.23
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
87  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 132
0 0.00
1 0.76
15 11.36
1 0.76
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
88  โรงเรียนบ้านมณฑล 105
0 0.00
7 6.67
6 5.71
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
89  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 158
2 1.27
2 1.27
11 6.96
4 2.53
0 0.00
139 87.97
19 12.03%
90  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 158
3 1.90
2 1.27
5 3.16
3 1.90
6 3.80
139 87.97
19 12.03%
91  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 155
10 6.45
2 1.29
6 3.87
0 0.00
0 0.00
137 88.39
18 11.61%
92  โรงเรียนบ้านดอนสูง 300
6 2.00
0 0.00
17 5.67
6 2.00
5 1.67
266 88.67
34 11.33%
93  โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 125
4 3.20
0 0.00
5 4.00
4 3.20
1 0.80
111 88.80
14 11.20%
94  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 231
9 3.90
0 0.00
13 5.63
1 0.43
0 0.00
208 90.04
23 9.96%
95  โรงเรียนบ้านสวนใน 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
96  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 294
5 1.70
4 1.36
18 6.12
0 0.00
0 0.00
267 90.82
27 9.18%
97  โรงเรียนวัดช้างทูน 210
5 2.38
0 0.00
12 5.71
0 0.00
0 0.00
193 91.90
17 8.10%
98  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 103
1 0.97
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
99  โรงเรียนบ้านเนินตะบก 219
10 4.57
0 0.00
4 1.83
0 0.00
0 0.00
205 93.61
14 6.39%
100  โรงเรียนบ้านไร่ป่า 128
0 0.00
0 0.00
5 3.91
1 0.78
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
101  โรงเรียนวัดตาพลาย 154
0 0.00
0 0.00
7 4.55
0 0.00
0 0.00
147 95.45
7 4.55%
102  โรงเรียนวัดแหลมกลัด 108
2 1.85
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
103  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 673
5 0.74
0 0.00
16 2.38
0 0.00
0 0.00
652 96.88
21 3.12%
104  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,149 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,155 6.03
เตี้ย  661 3.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,660 8.67
ผอมและเตี้ย  511 2.67
อ้วนและเตี้ย  547 2.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,615 76.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,534 คน


23.68%


Powered By www.thaieducation.net