ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 101 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.81
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 17
2 11.76
3 17.65
7 41.18
2 11.76
3 17.65
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 73
44 60.27
21 28.77
3 4.11
3 4.11
2 2.74
0 0.00
73 100.00%
3  โรงเรียนวัดเขาพระ 109
14 12.84
1 0.92
14 12.84
2 1.83
78 71.56
0 0.00
109 100.00%
4  โรงเรียนบ้านคลองลุ 147
32 21.77
22 14.97
13 8.84
14 9.52
7 4.76
59 40.14
88 59.86%
5  โรงเรียนบ้านในปง 188
16 8.51
13 6.91
24 12.77
29 15.43
26 13.83
80 42.55
108 57.45%
6  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 48
12 25.00
2 4.17
10 20.83
0 0.00
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
7  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 303
26 8.58
37 12.21
27 8.91
21 6.93
30 9.90
162 53.47
141 46.53%
8  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 665
59 8.87
37 5.56
145 21.80
33 4.96
0 0.00
391 58.80
274 41.20%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 137
14 10.22
11 8.03
25 18.25
4 2.92
2 1.46
81 59.12
56 40.88%
10  โรงเรียนวัดเขา 196
5 2.55
3 1.53
41 20.92
8 4.08
22 11.22
117 59.69
79 40.31%
11  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 445
27 6.07
17 3.82
53 11.91
40 8.99
41 9.21
267 60.00
178 40.00%
12  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 118
5 4.24
5 4.24
13 11.02
10 8.47
12 10.17
73 61.86
45 38.14%
13  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 59
14 23.73
7 11.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
14  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 95
6 6.32
5 5.26
4 4.21
10 10.53
8 8.42
62 65.26
33 34.74%
15  โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 92
0 0.00
14 15.22
14 15.22
1 1.09
2 2.17
61 66.30
31 33.70%
16  โรงเรียนบ้านโคกยาง 212
17 8.02
5 2.36
36 16.98
13 6.13
0 0.00
141 66.51
71 33.49%
17  โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 205
35 17.07
4 1.95
18 8.78
11 5.37
0 0.00
137 66.83
68 33.17%
18  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 59
5 8.47
4 6.78
10 16.95
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
19  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 187
24 12.83
13 6.95
4 2.14
9 4.81
9 4.81
128 68.45
59 31.55%
20  โรงเรียนบ้านซา 139
4 2.88
10 7.19
15 10.79
14 10.07
0 0.00
96 69.06
43 30.94%
21  โรงเรียนบ้านหาดยาว 65
9 13.85
5 7.69
3 4.62
3 4.62
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
22  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 83
3 3.61
7 8.43
13 15.66
2 2.41
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
23  โรงเรียนบ้านลำแพะ 116
16 13.79
0 0.00
18 15.52
0 0.00
0 0.00
82 70.69
34 29.31%
24  โรงเรียนบ้านควนเลียบ 153
13 8.50
8 5.23
20 13.07
2 1.31
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 50
6 12.00
1 2.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
26  โรงเรียนบ้านช่องลม 127
5 3.94
7 5.51
15 11.81
5 3.94
3 2.36
92 72.44
35 27.56%
27  โรงเรียนบ้านบางพระ 157
16 10.19
18 11.46
0 0.00
0 0.00
9 5.73
114 72.61
43 27.39%
28  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 250
26 10.40
14 5.60
28 11.20
0 0.00
0 0.00
182 72.80
68 27.20%
29  โรงเรียนบ้านต้นไทร 151
2 1.32
7 4.64
32 21.19
0 0.00
0 0.00
110 72.85
41 27.15%
30  โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 53
8 15.09
0 0.00
3 5.66
3 5.66
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
31  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 261
19 7.28
16 6.13
21 8.05
12 4.60
0 0.00
193 73.95
68 26.05%
32  โรงเรียนบ้านพรุเตย 119
4 3.36
13 10.92
13 10.92
1 0.84
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
33  โรงเรียนวัดปากแจ่ม 50
3 6.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
34  โรงเรียนบ้านจิจิก 66
0 0.00
0 0.00
17 25.76
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
35  โรงเรียนบ้านปาเต 36
3 8.33
3 8.33
3 8.33
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
36  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 40
0 0.00
2 5.00
7 17.50
0 0.00
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
37  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 200
16 8.00
1 0.50
29 14.50
1 0.50
3 1.50
150 75.00
50 25.00%
38  โรงเรียนบ้านหนองบัว 70
9 12.86
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
39  โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) 291
20 6.87
19 6.53
27 9.28
4 1.37
0 0.00
221 75.95
70 24.05%
40  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 572
20 3.50
25 4.37
76 13.29
15 2.62
0 0.00
436 76.22
136 23.78%
41  โรงเรียนบ้านบางเตา 69
9 13.04
0 0.00
4 5.80
0 0.00
3 4.35
53 76.81
16 23.19%
42  โรงเรียนบ้านไสต้นวา 134
19 14.18
4 2.99
8 5.97
0 0.00
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
43  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 232
12 5.17
13 5.60
26 11.21
1 0.43
1 0.43
179 77.16
53 22.84%
44  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 136
0 0.00
7 5.15
24 17.65
0 0.00
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
45  โรงเรียนบ้านไสบ่อ 84
6 7.14
4 4.76
9 10.71
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
46  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 124
9 7.26
10 8.06
9 7.26
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
47  โรงเรียนบ้านท่าปาบ 101
7 6.93
8 7.92
5 4.95
2 1.98
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
48  โรงเรียนบ้านนาเกลือ 137
6 4.38
2 1.46
8 5.84
9 6.57
3 2.19
109 79.56
28 20.44%
49  โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 128
2 1.56
6 4.69
18 14.06
0 0.00
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
50  โรงเรียนบ้านไร่ออก 149
8 5.37
15 10.07
7 4.70
0 0.00
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 120
6 5.00
4 3.33
2 1.67
7 5.83
4 3.33
97 80.83
23 19.17%
52  โรงเรียนบ้านบางเป้า 90
8 8.89
4 4.44
1 1.11
4 4.44
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
53  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 101
1 0.99
0 0.00
18 17.82
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
54  โรงเรียนวัดสิทธิโชค 64
3 4.69
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
55  โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 220
8 3.64
11 5.00
16 7.27
5 2.27
0 0.00
180 81.82
40 18.18%
56  โรงเรียนวัดโคกเลียบ 213
5 2.35
8 3.76
23 10.80
2 0.94
0 0.00
175 82.16
38 17.84%
57  โรงเรียนบ้านหนองมวง 86
3 3.49
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
58  โรงเรียนกมลศรี 109
1 0.92
9 8.26
6 5.50
3 2.75
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
59  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 170
7 4.12
6 3.53
12 7.06
4 2.35
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
60  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 59
7 11.86
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
61  โรงเรียนบ้านวังลำ 276
12 4.35
14 5.07
20 7.25
0 0.00
0 0.00
230 83.33
46 16.67%
62  โรงเรียนบ้านคลองมวน 505
24 4.75
6 1.19
34 6.73
13 2.57
7 1.39
421 83.37
84 16.63%
63  โรงเรียนบ้านควนพญา 189
12 6.35
2 1.06
16 8.47
1 0.53
0 0.00
158 83.60
31 16.40%
64  โรงเรียนบ้านผมเด็น 55
0 0.00
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
65  โรงเรียนวัดควนธานี 38
0 0.00
2 5.26
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
66  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 80
4 5.00
0 0.00
6 7.50
1 1.25
1 1.25
68 85.00
12 15.00%
67  โรงเรียนบ้านหนองราโพ 92
5 5.43
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
68  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 121
3 2.48
4 3.31
5 4.13
2 1.65
3 2.48
104 85.95
17 14.05%
69  โรงเรียนหาดปากเมง 278
13 4.68
7 2.52
16 5.76
3 1.08
0 0.00
239 85.97
39 14.03%
70  โรงเรียนบ้านควนตัง 108
8 7.41
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
71  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 127
1 0.79
4 3.15
12 9.45
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
72  โรงเรียนบ้านดุหุน 176
10 5.68
3 1.70
6 3.41
2 1.14
2 1.14
153 86.93
23 13.07%
73  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 63
2 3.17
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
74  โรงเรียนบ้านสายควน 169
4 2.37
3 1.78
14 8.28
0 0.00
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
75  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 121
9 7.44
1 0.83
4 3.31
1 0.83
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
76  โรงเรียนบ้านบางคราม 181
3 1.66
5 2.76
11 6.08
3 1.66
0 0.00
159 87.85
22 12.15%
77  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 99
6 6.06
1 1.01
5 5.05
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
78  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 83
2 2.41
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
79  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
80  โรงเรียนบ้านคลองโตน 195
0 0.00
0 0.00
23 11.79
0 0.00
0 0.00
172 88.21
23 11.79%
81  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 96
1 1.04
0 0.00
7 7.29
0 0.00
3 3.13
85 88.54
11 11.46%
82  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 172
1 0.58
5 2.91
5 2.91
7 4.07
0 0.00
154 89.53
18 10.47%
83  โรงเรียนวัดบางดี 278
19 6.83
6 2.16
4 1.44
0 0.00
0 0.00
249 89.57
29 10.43%
84  โรงเรียนบ้านหัวหิน 130
6 4.62
2 1.54
5 3.85
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
85  โรงเรียนบ้านช่องหาร 112
4 3.57
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
86  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
3 4.92
56 91.80
5 8.20%
87  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 281
5 1.78
5 1.78
8 2.85
2 0.71
2 0.71
259 92.17
22 7.83%
88  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 496
8 1.61
9 1.81
7 1.41
8 1.61
6 1.21
458 92.34
38 7.66%
89  โรงเรียนวัดควนไทร 81
1 1.23
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
90  โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
91  โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 280
3 1.07
3 1.07
13 4.64
0 0.00
0 0.00
261 93.21
19 6.79%
92  โรงเรียนบ้านลำช้าง 135
1 0.74
2 1.48
6 4.44
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
93  โรงเรียนบ้านน้ำราบ 132
6 4.55
2 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
94  โรงเรียนบ้านท่าส้ม 295
0 0.00
3 1.02
7 2.37
4 1.36
2 0.68
279 94.58
16 5.42%
95  โรงเรียนบ้านมดตะนอย 117
6 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
97  โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 121
0 0.00
2 1.65
3 2.48
0 0.00
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
98  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 110
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
99  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 121
0 0.00
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
117 96.69
4 3.31%
100  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 62
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
60 96.77
2 3.23%
101  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 247
0 0.00
2 0.81
0 0.00
1 0.40
3 1.21
241 97.57
6 2.43%

 

จำนวนนักเรียน  15,394 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  867 5.63
เตี้ย  591 3.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,349 8.76
ผอมและเตี้ย  359 2.33
อ้วนและเตี้ย  303 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,925 77.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,469 คน


22.53%


Powered By www.thaieducation.net