ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 17
2 11.76
3 17.65
7 41.18
2 11.76
3 17.65
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 73
44 60.27
21 28.77
3 4.11
3 4.11
2 2.74
0 0.00
73 100.00%
3  โรงเรียนวัดเขาพระ 109
14 12.84
1 0.92
14 12.84
2 1.83
78 71.56
0 0.00
109 100.00%
4  โรงเรียนบ้านบางสัก 371
77 20.75
67 18.06
34 9.16
45 12.13
5 1.35
143 38.54
228 61.46%
5  โรงเรียนบ้านคลองลุ 147
32 21.77
22 14.97
13 8.84
14 9.52
7 4.76
59 40.14
88 59.86%
6  โรงเรียนบ้านในปง 188
16 8.51
13 6.91
24 12.77
29 15.43
26 13.83
80 42.55
108 57.45%
7  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 48
12 25.00
2 4.17
10 20.83
0 0.00
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 58
5 8.62
13 22.41
8 13.79
2 3.45
0 0.00
30 51.72
28 48.28%
9  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 303
26 8.58
37 12.21
27 8.91
21 6.93
30 9.90
162 53.47
141 46.53%
10  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 665
59 8.87
37 5.56
145 21.80
33 4.96
0 0.00
391 58.80
274 41.20%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 137
14 10.22
11 8.03
25 18.25
4 2.92
2 1.46
81 59.12
56 40.88%
12  โรงเรียนวัดเขา 196
5 2.55
3 1.53
41 20.92
8 4.08
22 11.22
117 59.69
79 40.31%
13  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 445
27 6.07
17 3.82
53 11.91
40 8.99
41 9.21
267 60.00
178 40.00%
14  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 118
5 4.24
5 4.24
13 11.02
10 8.47
12 10.17
73 61.86
45 38.14%
15  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 59
14 23.73
7 11.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
16  โรงเรียนบ้านแหลม 80
9 11.25
5 6.25
5 6.25
3 3.75
6 7.50
52 65.00
28 35.00%
17  โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 92
0 0.00
14 15.22
14 15.22
1 1.09
2 2.17
61 66.30
31 33.70%
18  โรงเรียนบ้านโคกยาง 212
17 8.02
5 2.36
36 16.98
13 6.13
0 0.00
141 66.51
71 33.49%
19  โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 205
35 17.07
4 1.95
18 8.78
11 5.37
0 0.00
137 66.83
68 33.17%
20  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 59
5 8.47
4 6.78
10 16.95
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
21  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 187
24 12.83
13 6.95
4 2.14
9 4.81
9 4.81
128 68.45
59 31.55%
22  โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 45
7 15.56
0 0.00
1 2.22
0 0.00
6 13.33
31 68.89
14 31.11%
23  โรงเรียนบ้านซา 139
4 2.88
10 7.19
15 10.79
14 10.07
0 0.00
96 69.06
43 30.94%
24  โรงเรียนบ้านวังหลาม 217
14 6.45
14 6.45
39 17.97
0 0.00
0 0.00
150 69.12
67 30.88%
25  โรงเรียนบ้านหาดยาว 65
9 13.85
5 7.69
3 4.62
3 4.62
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
26  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 83
3 3.61
7 8.43
13 15.66
2 2.41
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
27  โรงเรียนบ้านไชยภักดี 353
13 3.68
17 4.82
40 11.33
16 4.53
20 5.67
247 69.97
106 30.03%
28  โรงเรียนบ้านลำแพะ 116
16 13.79
0 0.00
18 15.52
0 0.00
0 0.00
82 70.69
34 29.31%
29  โรงเรียนวัดนาวง 154
6 3.90
2 1.30
19 12.34
4 2.60
13 8.44
110 71.43
44 28.57%
30  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 95
6 6.32
5 5.26
7 7.37
5 5.26
4 4.21
68 71.58
27 28.42%
31  โรงเรียนบ้านควนเลียบ 153
13 8.50
8 5.23
20 13.07
2 1.31
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 50
6 12.00
1 2.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
33  โรงเรียนบ้านควนหนองกก 79
6 7.59
0 0.00
15 18.99
1 1.27
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
34  โรงเรียนบ้านช่องลม 127
5 3.94
7 5.51
15 11.81
5 3.94
3 2.36
92 72.44
35 27.56%
35  โรงเรียนบ้านเขากอบ 277
13 4.69
13 4.69
35 12.64
14 5.05
1 0.36
201 72.56
76 27.44%
36  โรงเรียนบ้านบางพระ 157
16 10.19
18 11.46
0 0.00
0 0.00
9 5.73
114 72.61
43 27.39%
37  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 250
26 10.40
14 5.60
28 11.20
0 0.00
0 0.00
182 72.80
68 27.20%
38  โรงเรียนบ้านต้นไทร 151
2 1.32
7 4.64
32 21.19
0 0.00
0 0.00
110 72.85
41 27.15%
39  โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 53
8 15.09
0 0.00
3 5.66
3 5.66
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
40  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 261
19 7.28
16 6.13
21 8.05
12 4.60
0 0.00
193 73.95
68 26.05%
41  โรงเรียนบ้านพรุเตย 119
4 3.36
13 10.92
13 10.92
1 0.84
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
42  โรงเรียนวัดปากแจ่ม 50
3 6.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
43  โรงเรียนบ้านจิจิก 66
0 0.00
0 0.00
17 25.76
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
44  โรงเรียนวัดควนเมา 317
9 2.84
5 1.58
30 9.46
14 4.42
23 7.26
236 74.45
81 25.55%
45  โรงเรียนบ้านปาเต 36
3 8.33
3 8.33
3 8.33
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
46  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 40
0 0.00
2 5.00
7 17.50
0 0.00
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 200
16 8.00
1 0.50
29 14.50
1 0.50
3 1.50
150 75.00
50 25.00%
48  โรงเรียนบ้านหนองบัว 70
9 12.86
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
49  โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) 291
20 6.87
19 6.53
27 9.28
4 1.37
0 0.00
221 75.95
70 24.05%
50  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 572
20 3.50
25 4.37
76 13.29
15 2.62
0 0.00
436 76.22
136 23.78%
51  โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 183
34 18.58
4 2.19
2 1.09
3 1.64
0 0.00
140 76.50
43 23.50%
52  โรงเรียนบ้านบางเตา 69
9 13.04
0 0.00
4 5.80
0 0.00
3 4.35
53 76.81
16 23.19%
53  โรงเรียนบ้านไสต้นวา 134
19 14.18
4 2.99
8 5.97
0 0.00
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
54  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 232
12 5.17
13 5.60
26 11.21
1 0.43
1 0.43
179 77.16
53 22.84%
55  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 136
0 0.00
7 5.15
24 17.65
0 0.00
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
56  โรงเรียนบ้านไสบ่อ 84
6 7.14
4 4.76
9 10.71
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
57  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 124
9 7.26
10 8.06
9 7.26
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
58  โรงเรียนบ้านพรุจูด 85
5 5.88
0 0.00
14 16.47
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
59  โรงเรียนบ้านต้นปรง 1030
63 6.12
32 3.11
111 10.78
17 1.65
4 0.39
803 77.96
227 22.04%
60  โรงเรียนบ้านบางหมาก 64
1 1.56
0 0.00
9 14.06
4 6.25
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
61  โรงเรียนบ้านท่าปาบ 101
7 6.93
8 7.92
5 4.95
2 1.98
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
62  โรงเรียนบ้านนาเกลือ 137
6 4.38
2 1.46
8 5.84
9 6.57
3 2.19
109 79.56
28 20.44%
63  โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 128
2 1.56
6 4.69
18 14.06
0 0.00
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
64  โรงเรียนบ้านไร่ออก 149
8 5.37
15 10.07
7 4.70
0 0.00
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 120
6 5.00
4 3.33
2 1.67
7 5.83
4 3.33
97 80.83
23 19.17%
66  โรงเรียนบ้านบางเป้า 90
8 8.89
4 4.44
1 1.11
4 4.44
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 202
15 7.43
2 0.99
21 10.40
0 0.00
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
68  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 101
1 0.99
0 0.00
18 17.82
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
69  โรงเรียนวัดสิทธิโชค 64
3 4.69
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
70  โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 220
8 3.64
11 5.00
16 7.27
5 2.27
0 0.00
180 81.82
40 18.18%
71  โรงเรียนบ้านโตน 116
3 2.59
5 4.31
13 11.21
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
72  โรงเรียนบ้านควนอารี 112
2 1.79
0 0.00
18 16.07
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
73  โรงเรียนวัดโคกเลียบ 213
5 2.35
8 3.76
23 10.80
2 0.94
0 0.00
175 82.16
38 17.84%
74  โรงเรียนบ้านหนองมวง 86
3 3.49
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
75  โรงเรียนกมลศรี 109
1 0.92
9 8.26
6 5.50
3 2.75
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
76  โรงเรียนบ้านป่ากอ 99
5 5.05
8 8.08
4 4.04
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
77  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 170
7 4.12
6 3.53
12 7.06
4 2.35
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
78  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 59
7 11.86
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
79  โรงเรียนบ้านวังลำ 276
12 4.35
14 5.07
20 7.25
0 0.00
0 0.00
230 83.33
46 16.67%
80  โรงเรียนบ้านคลองมวน 505
24 4.75
6 1.19
34 6.73
13 2.57
7 1.39
421 83.37
84 16.63%
81  โรงเรียนบ้านควนพญา 189
12 6.35
2 1.06
16 8.47
1 0.53
0 0.00
158 83.60
31 16.40%
82  โรงเรียนบ้านผมเด็น 55
0 0.00
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
83  โรงเรียนวัดควนธานี 38
0 0.00
2 5.26
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
84  โรงเรียนบ้านพระม่วง 115
4 3.48
3 2.61
11 9.57
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
85  โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 135
0 0.00
3 2.22
9 6.67
5 3.70
4 2.96
114 84.44
21 15.56%
86  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 143
4 2.80
8 5.59
10 6.99
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
87  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 80
4 5.00
0 0.00
6 7.50
1 1.25
1 1.25
68 85.00
12 15.00%
88  โรงเรียนบ้านหลังเขา 482
23 4.77
16 3.32
32 6.64
0 0.00
0 0.00
411 85.27
71 14.73%
89  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 137
0 0.00
5 3.65
10 7.30
0 0.00
5 3.65
117 85.40
20 14.60%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 84
4 4.76
0 0.00
7 8.33
1 1.19
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
91  โรงเรียนบ้านหนองราโพ 92
5 5.43
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
92  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 121
3 2.48
4 3.31
5 4.13
2 1.65
3 2.48
104 85.95
17 14.05%
93  โรงเรียนหาดปากเมง 278
13 4.68
7 2.52
16 5.76
3 1.08
0 0.00
239 85.97
39 14.03%
94  โรงเรียนบ้านควนตัง 108
8 7.41
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
95  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 127
1 0.79
4 3.15
12 9.45
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
96  โรงเรียนบ้านดุหุน 176
10 5.68
3 1.70
6 3.41
2 1.14
2 1.14
153 86.93
23 13.07%
97  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 63
2 3.17
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
98  โรงเรียนบ้านสายควน 169
4 2.37
3 1.78
14 8.28
0 0.00
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
99  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 121
9 7.44
1 0.83
4 3.31
1 0.83
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
100  โรงเรียนบ้านบางคราม 181
3 1.66
5 2.76
11 6.08
3 1.66
0 0.00
159 87.85
22 12.15%
101  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 99
6 6.06
1 1.01
5 5.05
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
102  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 83
2 2.41
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
103  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
104  โรงเรียนบ้านคลองโตน 195
0 0.00
0 0.00
23 11.79
0 0.00
0 0.00
172 88.21
23 11.79%
105  โรงเรียนบ้านป่าเตียว 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
106  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 96
1 1.04
0 0.00
7 7.29
0 0.00
3 3.13
85 88.54
11 11.46%
107  โรงเรียนบ้านน้ำพราย 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
1 1.41
3 4.23
63 88.73
8 11.27%
108  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 172
1 0.58
5 2.91
5 2.91
7 4.07
0 0.00
154 89.53
18 10.47%
109  โรงเรียนวัดบางดี 278
19 6.83
6 2.16
4 1.44
0 0.00
0 0.00
249 89.57
29 10.43%
110  โรงเรียนบ้านฉางหลาง 159
2 1.26
0 0.00
12 7.55
2 1.26
0 0.00
143 89.94
16 10.06%
111  โรงเรียนบ้านหัวหิน 130
6 4.62
2 1.54
5 3.85
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
112  โรงเรียนบ้านช่องหาร 112
4 3.57
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
113  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
3 4.92
56 91.80
5 8.20%
114  โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 127
0 0.00
0 0.00
3 2.36
3 2.36
4 3.15
117 92.13
10 7.87%
115  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 281
5 1.78
5 1.78
8 2.85
2 0.71
2 0.71
259 92.17
22 7.83%
116  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 496
8 1.61
9 1.81
7 1.41
8 1.61
6 1.21
458 92.34
38 7.66%
117  โรงเรียนวัดควนไทร 81
1 1.23
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
118  โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
119  โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 280
3 1.07
3 1.07
13 4.64
0 0.00
0 0.00
261 93.21
19 6.79%
120  โรงเรียนบ้านลำช้าง 135
1 0.74
2 1.48
6 4.44
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
121  โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 94
1 1.06
1 1.06
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
122  โรงเรียนบ้านน้ำราบ 132
6 4.55
2 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
123  โรงเรียนบ้านท่าส้ม 295
0 0.00
3 1.02
7 2.37
4 1.36
2 0.68
279 94.58
16 5.42%
124  โรงเรียนบ้านมดตะนอย 117
6 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
125  โรงเรียนบ้านหนองหมอ 99
3 3.03
0 0.00
1 1.01
1 1.01
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
127  โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 121
0 0.00
2 1.65
3 2.48
0 0.00
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
128  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 110
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
129  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 121
0 0.00
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
117 96.69
4 3.31%
130  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 62
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
60 96.77
2 3.23%
131  โรงเรียนบ้านลำภูรา 422
1 0.24
2 0.47
9 2.13
0 0.00
0 0.00
410 97.16
12 2.84%
132  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 247
0 0.00
2 0.81
0 0.00
1 0.40
3 1.21
241 97.57
6 2.43%
133  โรงเรียนบ้านเขาโอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนวัดวารีวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดไม้ฝาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,356 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,198 5.61
เตี้ย  817 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,884 8.82
ผอมและเตี้ย  490 2.29
อ้วนและเตี้ย  394 1.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,573 77.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,783 คน


22.40%


Powered By www.thaieducation.net