ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.27
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 104
31 29.81
6 5.77
20 19.23
4 3.85
0 0.00
43 41.35
61 58.65%
2  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 982
41 4.18
50 5.09
308 31.36
22 2.24
136 13.85
425 43.28
557 56.72%
3  โรงเรียนบ้านควนยวน 99
8 8.08
3 3.03
14 14.14
9 9.09
17 17.17
48 48.48
51 51.52%
4  โรงเรียนบ้านไร่พรุ 303
22 7.26
17 5.61
35 11.55
41 13.53
39 12.87
149 49.17
154 50.83%
5  โรงเรียนบ้านบกหัก 88
20 22.73
13 14.77
5 5.68
3 3.41
0 0.00
47 53.41
41 46.59%
6  โรงเรียนบ้านกลางนา 48
5 10.42
3 6.25
13 27.08
1 2.08
0 0.00
26 54.17
22 45.83%
7  โรงเรียนวัดโพธาราม 98
5 5.10
16 16.33
16 16.33
5 5.10
2 2.04
54 55.10
44 44.90%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 27
3 11.11
2 7.41
7 25.93
0 0.00
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
9  โรงเรียนวัดจอมไตร 142
8 5.63
19 13.38
15 10.56
19 13.38
0 0.00
81 57.04
61 42.96%
10  โรงเรียนบ้านปะเหลียน 355
37 10.42
27 7.61
61 17.18
15 4.23
5 1.41
210 59.15
145 40.85%
11  โรงเรียนหาดทรายทอง 112
14 12.50
6 5.36
18 16.07
3 2.68
0 0.00
71 63.39
41 36.61%
12  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 93
5 5.38
5 5.38
14 15.05
8 8.60
2 2.15
59 63.44
34 36.56%
13  โรงเรียนบ้านควนปริง 182
16 8.79
21 11.54
7 3.85
13 7.14
9 4.95
116 63.74
66 36.26%
14  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 210
16 7.62
29 13.81
25 11.90
4 1.90
0 0.00
136 64.76
74 35.24%
15  โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 54
5 9.26
3 5.56
10 18.52
1 1.85
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
16  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 102
7 6.86
6 5.88
7 6.86
12 11.76
2 1.96
68 66.67
34 33.33%
17  โรงเรียนบ้านบางยาง 145
18 12.41
2 1.38
12 8.28
3 2.07
12 8.28
98 67.59
47 32.41%
18  โรงเรียนหนองผักฉีด 41
2 4.88
3 7.32
6 14.63
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
19  โรงเรียนบ้านทอนพลา 44
0 0.00
0 0.00
12 27.27
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
20  โรงเรียนวัดควนวิไล 54
6 11.11
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
21  โรงเรียนบ้านหาดเลา 120
6 5.00
7 5.83
13 10.83
5 4.17
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
22  โรงเรียนบ้านปากห้วย 66
3 4.55
0 0.00
11 16.67
3 4.55
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
23  โรงเรียนบ้านเขาติง 106
15 14.15
2 1.89
6 5.66
3 2.83
1 0.94
79 74.53
27 25.47%
24  โรงเรียนบ้านควนยาง 143
7 4.90
4 2.80
10 6.99
5 3.50
10 6.99
107 74.83
36 25.17%
25  โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 85
2 2.35
2 2.35
12 14.12
4 4.71
1 1.18
64 75.29
21 24.71%
26  โรงเรียนบ้านหนองไทร 417
19 4.56
17 4.08
65 15.59
1 0.24
0 0.00
315 75.54
102 24.46%
27  โรงเรียนอนุบาลตรัง 1814
44 2.43
24 1.32
137 7.55
77 4.24
160 8.82
1372 75.63
442 24.37%
28  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 38
1 2.63
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
29  โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 111
12 10.81
4 3.60
9 8.11
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
30  โรงเรียนบ้านสามแยก 126
4 3.17
8 6.35
16 12.70
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
31  โรงเรียนวัดนิคมประทีป 136
8 5.88
0 0.00
12 8.82
0 0.00
10 7.35
106 77.94
30 22.06%
32  โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 52
1 1.92
1 1.92
7 13.46
2 3.85
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
33  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 52
3 5.77
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
34  โรงเรียนบ้านช่อง 77
2 2.60
3 3.90
11 14.29
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
35  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 150
6 4.00
2 1.33
23 15.33
0 0.00
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
36  โรงเรียนบ้านลำพิกุล 219
8 3.65
10 4.57
27 12.33
0 0.00
0 0.00
174 79.45
45 20.55%
37  โรงเรียนบ้านบางด้วน 160
2 1.25
7 4.38
23 14.38
0 0.00
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
38  โรงเรียนวัดสาริการาม 69
1 1.45
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
39  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 126
3 2.38
8 6.35
10 7.94
2 1.59
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
40  โรงเรียนบ้านไทรงาม 120
6 5.00
6 5.00
8 6.67
1 0.83
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
41  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 52
4 7.69
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 64
5 7.81
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
43  โรงเรียนบ้านหนองยวน 101
0 0.00
2 1.98
13 12.87
1 0.99
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
44  โรงเรียนวัดธรรมาราม 147
7 4.76
8 5.44
8 5.44
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
45  โรงเรียนวัดท่าพญา 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
2 4.44
4 8.89
38 84.44
7 15.56%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 84
1 1.19
1 1.19
11 13.10
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
48  โรงเรียนบ้านหัวควน 44
4 9.09
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
49  โรงเรียนบ้านยูงงาม 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
50  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 79
1 1.27
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
51  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
52  โรงเรียนบ้านด่าน 51
0 0.00
4 7.84
0 0.00
2 3.92
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
53  โรงเรียนวัดนางประหลาด 130
4 3.08
0 0.00
11 8.46
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
54  โรงเรียนวัดแจ้ง 89
3 3.37
0 0.00
3 3.37
4 4.49
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
55  โรงเรียนบ้านนาโตง 105
0 0.00
3 2.86
8 7.62
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
56  โรงเรียนวัดหนองสมาน 202
6 2.97
2 0.99
11 5.45
2 0.99
0 0.00
181 89.60
21 10.40%
57  โรงเรียนบ้านทอนหาน 98
0 0.00
1 1.02
7 7.14
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
58  โรงเรียนวัดมงคลสถาน 165
6 3.64
3 1.82
2 1.21
1 0.61
1 0.61
152 92.12
13 7.88%
59  โรงเรียนบ้านโคกรัก 132
4 3.03
1 0.76
5 3.79
0 0.00
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
60  โรงเรียนทุ่งรวงทอง 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
61  โรงเรียนบ้านปากไพ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
62  โรงเรียนบ้านหนองชวด 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
63  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
65  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
66  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
67  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
68  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
69  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,408 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  474 5.04
เตี้ย  363 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,157 12.30
ผอมและเตี้ย  280 2.98
อ้วนและเตี้ย  411 4.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,723 71.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,685 คน


28.54%


Powered By www.thaieducation.net