ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านรางยอม 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 100
17 17.00
19 19.00
23 23.00
22 22.00
19 19.00
0 0.00
100 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 139
19 13.67
15 10.79
13 9.35
31 22.30
30 21.58
31 22.30
108 77.70%
4  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 201
43 21.39
20 9.95
12 5.97
16 7.96
22 10.95
88 43.78
113 56.22%
5  โรงเรียนบ้านเขากรวด 107
16 14.95
9 8.41
23 21.50
3 2.80
5 4.67
51 47.66
56 52.34%
6  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 344
14 4.07
19 5.52
53 15.41
31 9.01
62 18.02
165 47.97
179 52.03%
7  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 81
9 11.11
7 8.64
13 16.05
2 2.47
8 9.88
42 51.85
39 48.15%
8  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 81
9 11.11
7 8.64
14 17.28
1 1.23
8 9.88
42 51.85
39 48.15%
9  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 82
23 28.05
2 2.44
10 12.20
3 3.66
0 0.00
44 53.66
38 46.34%
10  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 202
15 7.43
22 10.89
11 5.45
18 8.91
21 10.40
115 56.93
87 43.07%
11  โรงเรียนบ้านดอนสระ 65
3 4.62
0 0.00
14 21.54
3 4.62
7 10.77
38 58.46
27 41.54%
12  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 703
18 2.56
39 5.55
127 18.07
39 5.55
66 9.39
414 58.89
289 41.11%
13  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 67
1 1.49
4 5.97
9 13.43
5 7.46
7 10.45
41 61.19
26 38.81%
14  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 126
23 18.25
1 0.79
7 5.56
15 11.90
0 0.00
80 63.49
46 36.51%
15  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 184
9 4.89
8 4.35
13 7.07
19 10.33
17 9.24
118 64.13
66 35.87%
16  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 145
12 8.28
0 0.00
40 27.59
0 0.00
0 0.00
93 64.14
52 35.86%
17  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 172
11 6.40
13 7.56
34 19.77
0 0.00
0 0.00
114 66.28
58 33.72%
18  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 278
20 7.19
25 8.99
16 5.76
16 5.76
16 5.76
185 66.55
93 33.45%
19  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 53
3 5.66
2 3.77
11 20.75
1 1.89
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 671
41 6.11
19 2.83
40 5.96
58 8.64
54 8.05
459 68.41
212 31.59%
21  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 166
12 7.23
11 6.63
17 10.24
9 5.42
3 1.81
114 68.67
52 31.33%
22  โรงเรียนบ้านพนมนาง 77
5 6.49
2 2.60
16 20.78
1 1.30
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
23  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 68
6 8.82
5 7.35
6 8.82
4 5.88
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
24  โรงเรียนบ้านไพรงาม 80
6 7.50
5 6.25
9 11.25
3 3.75
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
25  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 74
1 1.35
6 8.11
14 18.92
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
26  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 128
16 12.50
0 0.00
20 15.63
0 0.00
0 0.00
92 71.88
36 28.13%
27  โรงเรียนวัดพังตรุ 157
6 3.82
7 4.46
20 12.74
4 2.55
4 2.55
116 73.89
41 26.11%
28  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 81
2 2.47
2 2.47
16 19.75
1 1.23
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
29  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 216
14 6.48
15 6.94
24 11.11
2 0.93
0 0.00
161 74.54
55 25.46%
30  โรงเรียนวัดนาพระยา 55
5 9.09
1 1.82
7 12.73
1 1.82
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
31  โรงเรียนวัดสนามแย้ 234
26 11.11
0 0.00
32 13.68
0 0.00
0 0.00
176 75.21
58 24.79%
32  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 49
0 0.00
0 0.00
11 22.45
1 2.04
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
33  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 74
3 4.05
0 0.00
13 17.57
2 2.70
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
34  โรงเรียนบ้านหนองจอก 149
10 6.71
7 4.70
17 11.41
2 1.34
0 0.00
113 75.84
36 24.16%
35  โรงเรียนบ้านหนองลาน 149
10 6.71
1 0.67
22 14.77
0 0.00
3 2.01
113 75.84
36 24.16%
36  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 700
30 4.29
34 4.86
65 9.29
16 2.29
24 3.43
531 75.86
169 24.14%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 29
0 0.00
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
38  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 84
2 2.38
2 2.38
6 7.14
4 4.76
5 5.95
65 77.38
19 22.62%
39  โรงเรียนบ้านตลุง 133
3 2.26
10 7.52
15 11.28
0 0.00
2 1.50
103 77.44
30 22.56%
40  โรงเรียนวัดเบญพาด 329
28 8.51
13 3.95
32 9.73
1 0.30
0 0.00
255 77.51
74 22.49%
41  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 205
18 8.78
3 1.46
25 12.20
0 0.00
0 0.00
159 77.56
46 22.44%
42  โรงเรียนบ้านโคราช 92
6 6.52
2 2.17
11 11.96
1 1.09
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
43  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 86
2 2.33
4 4.65
10 11.63
2 2.33
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
44  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 34
1 2.94
1 2.94
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
45  โรงเรียนบ้านชายธูป 39
3 7.69
3 7.69
2 5.13
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
46  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 59
2 3.39
2 3.39
6 10.17
0 0.00
2 3.39
47 79.66
12 20.34%
47  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 153
11 7.19
8 5.23
6 3.92
3 1.96
3 1.96
122 79.74
31 20.26%
48  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 312
6 1.92
0 0.00
44 14.10
13 4.17
0 0.00
249 79.81
63 20.19%
49  โรงเรียนบ้านกระเจา 136
3 2.21
10 7.35
14 10.29
0 0.00
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
50  โรงเรียนบ้านหนองกรด 113
4 3.54
6 5.31
12 10.62
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
51  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
2 3.23
3 4.84
2 3.23
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
52  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 150
8 5.33
3 2.00
12 8.00
5 3.33
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
53  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 145
6 4.14
6 4.14
6 4.14
4 2.76
5 3.45
118 81.38
27 18.62%
54  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 199
9 4.52
1 0.50
25 12.56
2 1.01
0 0.00
162 81.41
37 18.59%
55  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 49
0 0.00
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
56  โรงเรียนบ้านหนองขุย 67
1 1.49
4 5.97
5 7.46
2 2.99
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
57  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 136
3 2.21
2 1.47
17 12.50
1 0.74
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
58  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 84
5 5.95
3 3.57
4 4.76
0 0.00
2 2.38
70 83.33
14 16.67%
59  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 128
4 3.13
0 0.00
17 13.28
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
60  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 122
8 6.56
4 3.28
6 4.92
1 0.82
1 0.82
102 83.61
20 16.39%
61  โรงเรียนวัดหนองลาน 69
4 5.80
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
62  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 173
8 4.62
8 4.62
6 3.47
3 1.73
1 0.58
147 84.97
26 15.03%
63  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
64  โรงเรียนวัดหนองพลับ 109
0 0.00
0 0.00
16 14.68
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
65  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 49
0 0.00
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
66  โรงเรียนบ้านวังรัก 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
67  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 123
7 5.69
2 1.63
5 4.07
1 0.81
2 1.63
106 86.18
17 13.82%
68  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 123
3 2.44
1 0.81
13 10.57
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
69  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 87
1 1.15
0 0.00
10 11.49
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
70  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 74
3 4.05
5 6.76
1 1.35
1 1.35
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
71  โรงเรียนวัดหนองโรง 82
4 4.88
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 157
10 6.37
4 2.55
7 4.46
0 0.00
0 0.00
136 86.62
21 13.38%
73  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 106
2 1.89
3 2.83
9 8.49
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
74  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 99
0 0.00
0 0.00
12 12.12
1 1.01
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
75  โรงเรียนบ้านหนองหิน 155
5 3.23
5 3.23
6 3.87
4 2.58
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
76  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 109
0 0.00
4 3.67
10 9.17
0 0.00
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
77  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 134
6 4.48
2 1.49
7 5.22
2 1.49
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
78  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 332
10 3.01
6 1.81
15 4.52
5 1.51
6 1.81
290 87.35
42 12.65%
79  โรงเรียนบ้านซ่อง 127
5 3.94
3 2.36
8 6.30
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
80  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 167
4 2.40
3 1.80
14 8.38
0 0.00
0 0.00
146 87.43
21 12.57%
81  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 107
3 2.80
4 3.74
6 5.61
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
82  โรงเรียนวัดบ้านทวน 231
10 4.33
0 0.00
17 7.36
0 0.00
0 0.00
204 88.31
27 11.69%
83  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 264
2 0.76
5 1.89
23 8.71
0 0.00
0 0.00
234 88.64
30 11.36%
84  โรงเรียนวัดหนองปลิง 150
9 6.00
3 2.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
85  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 89
2 2.25
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
86  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 173
7 4.05
3 1.73
4 2.31
3 1.73
2 1.16
154 89.02
19 10.98%
87  โรงเรียนเมตตาจิตต 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
88  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 151
0 0.00
0 0.00
12 7.95
3 1.99
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
89  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 103
2 1.94
0 0.00
5 4.85
2 1.94
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
90  โรงเรียนบ้านไผ่สี 101
4 3.96
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
91  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 159
2 1.26
0 0.00
9 5.66
0 0.00
0 0.00
148 93.08
11 6.92%
92  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 76
1 1.32
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
93  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 309
12 3.88
3 0.97
3 0.97
2 0.65
0 0.00
289 93.53
20 6.47%
94  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 152
3 1.97
3 1.97
3 1.97
0 0.00
0 0.00
143 94.08
9 5.92%
95  โรงเรียนวัดดงสัก 56
2 3.57
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
96  โรงเรียนบ้านดอนรัก 141
0 0.00
2 1.42
4 2.84
0 0.00
0 0.00
135 95.74
6 4.26%
97  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 215
2 0.93
1 0.47
6 2.79
0 0.00
0 0.00
206 95.81
9 4.19%
98  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 92
1 1.09
1 1.09
1 1.09
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
99  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 79
0 0.00
0 0.00
1 1.27
0 0.00
0 0.00
78 98.73
1 1.27%
100  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,306 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  730 5.10
เตี้ย  489 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,377 9.63
ผอมและเตี้ย  401 2.80
อ้วนและเตี้ย  408 2.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,901 76.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,405 คน


23.80%


Powered By www.thaieducation.net