ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 88 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.68
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแสนตอ 72
3 4.17
2 2.78
7 9.72
5 6.94
49 68.06
6 8.33
66 91.67%
2  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 222
24 10.81
36 16.22
27 12.16
59 26.58
51 22.97
25 11.26
197 88.74%
3  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 27
5 18.52
7 25.93
10 37.04
0 0.00
0 0.00
5 18.52
22 81.48%
4  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง 29
6 20.69
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
15 51.72
14 48.28%
5  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 150
27 18.00
15 10.00
9 6.00
18 12.00
2 1.33
79 52.67
71 47.33%
6  โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 131
3 2.29
11 8.40
10 7.63
13 9.92
18 13.74
76 58.02
55 41.98%
7  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 108
27 25.00
5 4.63
10 9.26
0 0.00
0 0.00
66 61.11
42 38.89%
8  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 87
7 8.05
5 5.75
19 21.84
1 1.15
1 1.15
54 62.07
33 37.93%
9  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 68
7 10.29
5 7.35
11 16.18
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
10  โรงเรียนบ้านสามหลัง 127
14 11.02
12 9.45
16 12.60
0 0.00
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
11  โรงเรียนวัดนันทาราม 244
25 10.25
35 14.34
16 6.56
2 0.82
0 0.00
166 68.03
78 31.97%
12  โรงเรียนวัดกองทราย 247
20 8.10
17 6.88
11 4.45
21 8.50
9 3.64
169 68.42
78 31.58%
13  โรงเรียนบ้านแม่ขาน 46
6 13.04
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
14  โรงเรียนวัดศรีสว่าง 100
4 4.00
9 9.00
15 15.00
0 0.00
0 0.00
72 72.00
28 28.00%
15  โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 173
12 6.94
12 6.94
21 12.14
1 0.58
1 0.58
126 72.83
47 27.17%
16  โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 139
4 2.88
9 6.47
19 13.67
5 3.60
0 0.00
102 73.38
37 26.62%
17  โรงเรียนวัดพญาชมภู 112
6 5.36
4 3.57
18 16.07
1 0.89
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
18  โรงเรียนบ้านเปียง 66
4 6.06
4 6.06
7 10.61
2 3.03
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
19  โรงเรียนแม่วินสามัคคี 215
5 2.33
16 7.44
34 15.81
0 0.00
0 0.00
160 74.42
55 25.58%
20  โรงเรียนวัดช่างคำ 130
7 5.38
5 3.85
21 16.15
0 0.00
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
21  โรงเรียนบ้านปง 141
1 0.71
2 1.42
31 21.99
1 0.71
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
22  โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 29
2 6.90
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
23  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 136
11 8.09
6 4.41
6 4.41
9 6.62
0 0.00
104 76.47
32 23.53%
24  โรงเรียนวัดอุเม็ง 62
0 0.00
2 3.23
12 19.35
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
25  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 54
2 3.70
2 3.70
7 12.96
1 1.85
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
26  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 108
4 3.70
2 1.85
18 16.67
0 0.00
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
27  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 264
6 2.27
23 8.71
7 2.65
10 3.79
12 4.55
206 78.03
58 21.97%
28  โรงเรียนวัดเทพาราม 130
3 2.31
6 4.62
19 14.62
0 0.00
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
29  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 75
3 4.00
4 5.33
9 12.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
30  โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 116
6 5.17
3 2.59
14 12.07
1 0.86
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
31  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 60
4 6.67
1 1.67
6 10.00
0 0.00
1 1.67
48 80.00
12 20.00%
32  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 112
5 4.46
3 2.68
13 11.61
1 0.89
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
33  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 43
0 0.00
0 0.00
7 16.28
0 0.00
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
34  โรงเรียนวัดกู่คำ 196
10 5.10
4 2.04
9 4.59
11 5.61
2 1.02
160 81.63
36 18.37%
35  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 49
2 4.08
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
36  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
37  โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 73
4 5.48
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
38  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1355
65 4.80
48 3.54
115 8.49
0 0.00
0 0.00
1127 83.17
228 16.83%
39  โรงเรียนบ้านไร่ 114
2 1.75
2 1.75
11 9.65
2 1.75
2 1.75
95 83.33
19 16.67%
40  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 152
11 7.24
9 5.92
4 2.63
0 0.00
1 0.66
127 83.55
25 16.45%
41  โรงเรียนบ้านพันตน 98
1 1.02
0 0.00
7 7.14
8 8.16
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
42  โรงเรียนวัดจอมทอง 125
4 3.20
3 2.40
12 9.60
1 0.80
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
43  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 66
4 6.06
1 1.52
4 6.06
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
44  โรงเรียนบ้านหัวข่วง 53
1 1.89
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 76
2 2.63
1 1.32
8 10.53
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
46  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 211
6 2.84
1 0.47
15 7.11
3 1.42
4 1.90
182 86.26
29 13.74%
47  โรงเรียนวัดท่ากาน 73
0 0.00
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
48  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 279
10 3.58
11 3.94
15 5.38
0 0.00
0 0.00
243 87.10
36 12.90%
49  โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 75
0 0.00
2 2.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
50  โรงเรียนวัดคีรีเขต 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
1 1.59
3 4.76
56 88.89
7 11.11%
51  โรงเรียนบ้านป่าตาล 241
4 1.66
4 1.66
7 2.90
4 1.66
7 2.90
215 89.21
26 10.79%
52  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 194
0 0.00
0 0.00
12 6.19
4 2.06
4 2.06
174 89.69
20 10.31%
53  โรงเรียนบ้านหนองตอง 51
1 1.96
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
54  โรงเรียนวัดวังขามป้อม 102
6 5.88
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
55  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 180
2 1.11
2 1.11
10 5.56
3 1.67
0 0.00
163 90.56
17 9.44%
56  โรงเรียนวัดสามหลัง 88
3 3.41
0 0.00
3 3.41
2 2.27
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
57  โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
58  โรงเรียนบ้านวังศรี 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
59  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 198
2 1.01
0 0.00
11 5.56
3 1.52
0 0.00
182 91.92
16 8.08%
60  โรงเรียนวัดโรงวัว 90
1 1.11
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 168
0 0.00
7 4.17
0 0.00
0 0.00
6 3.57
155 92.26
13 7.74%
62  โรงเรียนบ้านฟ่อน 129
4 3.10
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
120 93.02
9 6.98%
63  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 88
1 1.14
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
64  โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 75
1 1.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
1 1.33
70 93.33
5 6.67%
65  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
66  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 131
1 0.76
1 0.76
2 1.53
4 3.05
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
67  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 84
1 1.19
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
68  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 198
0 0.00
2 1.01
3 1.52
0 0.00
5 2.53
188 94.95
10 5.05%
69  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
70  โรงเรียนวัดศรีล้อม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
71  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,076 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  414 4.56
เตี้ย  369 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  779 8.58
ผอมและเตี้ย  198 2.18
อ้วนและเตี้ย  180 1.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,136 78.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,940 คน


21.38%


Powered By www.thaieducation.net