ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 101 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.58
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดนันทาราม 6
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอ่าย 251
45 17.93
48 19.12
33 13.15
16 6.37
17 6.77
92 36.65
159 63.35%
3  โรงเรียนบ้านแม่ข่า 232
40 17.24
24 10.34
12 5.17
33 14.22
20 8.62
103 44.40
129 55.60%
4  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 120
5 4.17
7 5.83
16 13.33
17 14.17
21 17.50
54 45.00
66 55.00%
5  โรงเรียนบ้านดอน 44
8 18.18
5 11.36
7 15.91
2 4.55
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 233
5 2.15
18 7.73
16 6.87
23 9.87
34 14.59
137 58.80
96 41.20%
7  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 136
10 7.35
13 9.56
12 8.82
10 7.35
11 8.09
80 58.82
56 41.18%
8  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 542
45 8.30
34 6.27
58 10.70
75 13.84
10 1.85
320 59.04
222 40.96%
9  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 259
33 12.74
36 13.90
22 8.49
9 3.47
2 0.77
157 60.62
102 39.38%
10  โรงเรียนวัดจอมคีรี 67
11 16.42
10 14.93
5 7.46
0 0.00
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
11  โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 299
12 4.01
20 6.69
24 8.03
27 9.03
27 9.03
189 63.21
110 36.79%
12  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 447
43 9.62
22 4.92
37 8.28
37 8.28
22 4.92
286 63.98
161 36.02%
13  โรงเรียนบ้านปางป๋อ 169
15 8.88
25 14.79
19 11.24
0 0.00
0 0.00
110 65.09
59 34.91%
14  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 67
2 2.99
6 8.96
14 20.90
0 0.00
1 1.49
44 65.67
23 34.33%
15  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 410
23 5.61
60 14.63
28 6.83
28 6.83
0 0.00
271 66.10
139 33.90%
16  โรงเรียนบ้านเชียงดาว 705
73 10.35
10 1.42
103 14.61
30 4.26
20 2.84
469 66.52
236 33.48%
17  โรงเรียนบ้านขอบด้ง 309
11 3.56
61 19.74
19 6.15
8 2.59
4 1.29
206 66.67
103 33.33%
18  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 49
4 8.16
8 16.33
4 8.16
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
19  โรงเรียนวัดป่าแดง 173
11 6.36
6 3.47
20 11.56
15 8.67
3 1.73
118 68.21
55 31.79%
20  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 180
8 4.44
14 7.78
28 15.56
5 2.78
2 1.11
123 68.33
57 31.67%
21  โรงเรียนบ้านยาง 117
7 5.98
9 7.69
3 2.56
8 6.84
10 8.55
80 68.38
37 31.62%
22  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 357
32 8.96
32 8.96
44 12.32
3 0.84
1 0.28
245 68.63
112 31.37%
23  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 300
10 3.33
15 5.00
13 4.33
25 8.33
28 9.33
209 69.67
91 30.33%
24  โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 202
43 21.29
5 2.48
11 5.45
1 0.50
0 0.00
142 70.30
60 29.70%
25  โรงเรียนบ้านนามน 152
4 2.63
7 4.61
14 9.21
10 6.58
10 6.58
107 70.39
45 29.61%
26  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 703
24 3.41
20 2.84
64 9.10
44 6.26
55 7.82
496 70.55
207 29.45%
27  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 85
13 15.29
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
28  โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 196
9 4.59
15 7.65
11 5.61
14 7.14
4 2.04
143 72.96
53 27.04%
29  โรงเรียนบ้านห้วยบง 64
3 4.69
2 3.13
5 7.81
2 3.13
5 7.81
47 73.44
17 26.56%
30  โรงเรียนแกน้อยศึกษา 362
33 9.12
22 6.08
11 3.04
19 5.25
11 3.04
266 73.48
96 26.52%
31  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 200
9 4.50
22 11.00
14 7.00
2 1.00
6 3.00
147 73.50
53 26.50%
32  โรงเรียนบ้านเมืองนะ 568
37 6.51
40 7.04
71 12.50
0 0.00
0 0.00
420 73.94
148 26.06%
33  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 77
5 6.49
8 10.39
4 5.19
3 3.90
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
34  โรงเรียนบ้านจอง 308
14 4.55
19 6.17
27 8.77
19 6.17
0 0.00
229 74.35
79 25.65%
35  โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 94
8 8.51
7 7.45
3 3.19
6 6.38
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
36  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 196
18 9.18
18 9.18
9 4.59
3 1.53
1 0.51
147 75.00
49 25.00%
37  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 121
0 0.00
19 15.70
7 5.79
4 3.31
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
38  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 164
10 6.10
18 10.98
11 6.71
1 0.61
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
39  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 272
5 1.84
13 4.78
36 13.24
4 1.47
8 2.94
206 75.74
66 24.26%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 152
7 4.61
13 8.55
14 9.21
0 0.00
2 1.32
116 76.32
36 23.68%
41  โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 141
1 0.71
13 9.22
19 13.48
0 0.00
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
42  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 90
13 14.44
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
43  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 120
9 7.50
7 5.83
10 8.33
2 1.67
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
44  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 125
2 1.60
3 2.40
9 7.20
6 4.80
9 7.20
96 76.80
29 23.20%
45  โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 124
8 6.45
4 3.23
11 8.87
2 1.61
3 2.42
96 77.42
28 22.58%
46  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) 120
4 3.33
2 1.67
13 10.83
8 6.67
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
47  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 176
5 2.84
9 5.11
21 11.93
1 0.57
3 1.70
137 77.84
39 22.16%
48  โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 235
7 2.98
13 5.53
13 5.53
18 7.66
0 0.00
184 78.30
51 21.70%
49  โรงเรียนบ้านแม่ขิ 131
13 9.92
9 6.87
6 4.58
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
50  โรงเรียนบ้านสบคาบ 81
3 3.70
1 1.23
6 7.41
5 6.17
2 2.47
64 79.01
17 20.99%
51  โรงเรียนบ้านถ้ำ 67
6 8.96
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
52  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 91
7 7.69
6 6.59
4 4.40
2 2.20
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
53  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 413
11 2.66
32 7.75
14 3.39
17 4.12
12 2.91
327 79.18
86 20.82%
54  โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 322
23 7.14
18 5.59
26 8.07
0 0.00
0 0.00
255 79.19
67 20.81%
55  โรงเรียนสันติวนา 92
4 4.35
9 9.78
6 6.52
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
56  โรงเรียนบ้านสันม่วง 45
3 6.67
4 8.89
2 4.44
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
57  โรงเรียนบ้านวังมะริว 91
6 6.59
3 3.30
4 4.40
3 3.30
2 2.20
73 80.22
18 19.78%
58  โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 127
7 5.51
8 6.30
9 7.09
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
59  โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 171
11 6.43
9 5.26
6 3.51
6 3.51
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
60  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 270
3 1.11
10 3.70
37 13.70
0 0.00
0 0.00
220 81.48
50 18.52%
61  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 130
0 0.00
2 1.54
21 16.15
1 0.77
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
62  โรงเรียนบ้านแม่คะ 224
2 0.89
12 5.36
27 12.05
0 0.00
0 0.00
183 81.70
41 18.30%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 333
22 6.61
13 3.90
22 6.61
0 0.00
3 0.90
273 81.98
60 18.02%
64  โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 206
2 0.97
20 9.71
9 4.37
0 0.00
5 2.43
170 82.52
36 17.48%
65  โรงเรียนบ้านผาแดง 83
4 4.82
5 6.02
5 6.02
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
66  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 340
10 2.94
32 9.41
15 4.41
0 0.00
0 0.00
283 83.24
57 16.76%
67  โรงเรียนบ้านหลวง 418
14 3.35
22 5.26
30 7.18
3 0.72
1 0.24
348 83.25
70 16.75%
68  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 84
6 7.14
5 5.95
1 1.19
2 2.38
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
69  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) 90
5 5.56
1 1.11
9 10.00
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
70  โรงเรียนบ้านใหม่ 179
10 5.59
5 2.79
14 7.82
0 0.00
0 0.00
150 83.80
29 16.20%
71  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 173
13 7.51
4 2.31
11 6.36
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
72  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 169
3 1.78
12 7.10
10 5.92
1 0.59
1 0.59
142 84.02
27 15.98%
73  โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 65
0 0.00
2 3.08
8 12.31
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 341
15 4.40
20 5.87
15 4.40
2 0.59
0 0.00
289 84.75
52 15.25%
75  โรงเรียนบ้านปางมะเยา 301
10 3.32
25 8.31
0 0.00
5 1.66
5 1.66
256 85.05
45 14.95%
76  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 192
0 0.00
25 13.02
2 1.04
0 0.00
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
77  โรงเรียนบ้านต้นโชค 214
13 6.07
5 2.34
12 5.61
0 0.00
0 0.00
184 85.98
30 14.02%
78  โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 51
2 3.92
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
79  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 370
6 1.62
21 5.68
19 5.14
0 0.00
0 0.00
324 87.57
46 12.43%
80  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 148
4 2.70
0 0.00
3 2.03
10 6.76
1 0.68
130 87.84
18 12.16%
81  โรงเรียนบ้านห้วยปู 105
6 5.71
3 2.86
3 2.86
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 64
2 3.13
1 1.56
2 3.13
1 1.56
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
83  โรงเรียนบ้านโละ 141
3 2.13
6 4.26
5 3.55
0 0.00
1 0.71
126 89.36
15 10.64%
84  โรงเรียนบ้านแม่ใจ 96
0 0.00
0 0.00
10 10.42
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
85  โรงเรียนบ้านสินชัย 162
3 1.85
6 3.70
0 0.00
5 3.09
2 1.23
146 90.12
16 9.88%
86  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 142
2 1.41
0 0.00
12 8.45
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
87  โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 41
4 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
88  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 72
2 2.78
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
89  โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 125
5 4.00
3 2.40
4 3.20
0 0.00
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
90  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 45
1 2.22
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
91  โรงเรียนบ้านนาหวาย 254
3 1.18
4 1.57
5 1.97
4 1.57
5 1.97
233 91.73
21 8.27%
92  โรงเรียนบ้านเมืองคอง 88
1 1.14
0 0.00
1 1.14
1 1.14
4 4.55
81 92.05
7 7.95%
93  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 226
1 0.44
6 2.65
4 1.77
5 2.21
1 0.44
209 92.48
17 7.52%
94  โรงเรียนบ้านปางแดง 227
9 3.96
4 1.76
3 1.32
0 0.00
1 0.44
210 92.51
17 7.49%
95  โรงเรียนวัดปางมะโอ 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
96  โรงเรียนบ้านสันปอธง 124
1 0.81
4 3.23
0 0.00
0 0.00
1 0.81
118 95.16
6 4.84%
97  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 168
0 0.00
0 0.00
6 3.57
0 0.00
0 0.00
162 96.43
6 3.57%
98  โรงเรียนบ้านปงตำ 62
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
99  โรงเรียนบ้านแม่แมะ 66
2 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
100  โรงเรียนบ้านป่าแดง 235
2 0.85
0 0.00
2 0.85
1 0.43
1 0.43
229 97.45
6 2.55%
101  โรงเรียนบ้านรินหลวง 239
0 0.00
2 0.84
3 1.26
0 0.00
0 0.00
234 97.91
5 2.09%

 

จำนวนนักเรียน  19,227 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,030 5.36
เตี้ย  1,165 6.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,399 7.28
ผอมและเตี้ย  616 3.20
อ้วนและเตี้ย  399 2.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,618 76.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,609 คน


23.97%


Powered By www.thaieducation.net