ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 140 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.71
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 203
0 0.00
42 20.69
108 53.20
10 4.93
43 21.18
0 0.00
203 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 11
2 18.18
0 0.00
8 72.73
0 0.00
1 9.09
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนสบเปิงวิทยา 191
95 49.74
24 12.57
21 10.99
25 13.09
26 13.61
0 0.00
191 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 89
5 5.62
10 11.24
15 16.85
16 17.98
17 19.10
26 29.21
63 70.79%
5  โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 71
5 7.04
4 5.63
15 21.13
9 12.68
14 19.72
24 33.80
47 66.20%
6  โรงเรียนบ้านหนองปิด 74
11 14.86
9 12.16
16 21.62
8 10.81
4 5.41
26 35.14
48 64.86%
7  โรงเรียนบ้านบวกเปา 109
58 53.21
0 0.00
6 5.50
6 5.50
0 0.00
39 35.78
70 64.22%
8  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 295
21 7.12
31 10.51
13 4.41
52 17.63
72 24.41
106 35.93
189 64.07%
9  โรงเรียนบ้านร่มหลวง 69
9 13.04
8 11.59
10 14.49
11 15.94
2 2.90
29 42.03
40 57.97%
10  โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 259
26 10.04
24 9.27
33 12.74
36 13.90
29 11.20
111 42.86
148 57.14%
11  โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 857
64 7.47
64 7.47
76 8.87
128 14.94
140 16.34
385 44.92
472 55.08%
12  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 277
10 3.61
33 11.91
29 10.47
42 15.16
37 13.36
126 45.49
151 54.51%
13  โรงเรียนบ้านหนองก๋าย 13
1 7.69
0 0.00
5 38.46
0 0.00
1 7.69
6 46.15
7 53.85%
14  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 17
3 17.65
0 0.00
2 11.76
1 5.88
3 17.65
8 47.06
9 52.94%
15  โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 87
7 8.05
10 11.49
8 9.20
12 13.79
9 10.34
41 47.13
46 52.87%
16  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 131
15 11.45
13 9.92
12 9.16
13 9.92
14 10.69
64 48.85
67 51.15%
17  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 22
5 22.73
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
18  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 75
4 5.33
3 4.00
20 26.67
1 1.33
6 8.00
41 54.67
34 45.33%
19  โรงเรียนบ้านป่าลาน 112
14 12.50
0 0.00
26 23.21
0 0.00
8 7.14
64 57.14
48 42.86%
20  โรงเรียนบ้านป่าก้าง 85
16 18.82
10 11.76
4 4.71
3 3.53
3 3.53
49 57.65
36 42.35%
21  โรงเรียนบ้านเอียก 12
1 8.33
0 0.00
4 33.33
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
22  โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 137
9 6.57
11 8.03
20 14.60
4 2.92
12 8.76
81 59.12
56 40.88%
23  โรงเรียนวัดทรายมูล 146
12 8.22
6 4.11
13 8.90
18 12.33
10 6.85
87 59.59
59 40.41%
24  โรงเรียนบ้านห้วยบง 67
0 0.00
4 5.97
10 14.93
4 5.97
9 13.43
40 59.70
27 40.30%
25  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 38
8 21.05
2 5.26
4 10.53
1 2.63
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
26  โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 134
26 19.40
9 6.72
17 12.69
0 0.00
0 0.00
82 61.19
52 38.81%
27  โรงเรียนบ้านแม่สา 202
3 1.49
7 3.47
29 14.36
10 4.95
29 14.36
124 61.39
78 38.61%
28  โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 135
5 3.70
10 7.41
10 7.41
16 11.85
10 7.41
84 62.22
51 37.78%
29  โรงเรียนบ้านต้นรุง 138
22 15.94
9 6.52
19 13.77
0 0.00
0 0.00
88 63.77
50 36.23%
30  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 258
11 4.26
53 20.54
21 8.14
3 1.16
5 1.94
165 63.95
93 36.05%
31  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 225
26 11.56
22 9.78
27 12.00
5 2.22
0 0.00
145 64.44
80 35.56%
32  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 83
11 13.25
0 0.00
18 21.69
0 0.00
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 61
6 9.84
3 4.92
3 4.92
7 11.48
2 3.28
40 65.57
21 34.43%
34  โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 195
4 2.05
39 20.00
14 7.18
0 0.00
10 5.13
128 65.64
67 34.36%
35  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 211
41 19.43
13 6.16
2 0.95
6 2.84
10 4.74
139 65.88
72 34.12%
36  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
2 9.52
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
37  โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 233
13 5.58
25 10.73
30 12.88
4 1.72
5 2.15
156 66.95
77 33.05%
38  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 74
3 4.05
10 13.51
10 13.51
0 0.00
1 1.35
50 67.57
24 32.43%
39  โรงเรียนบ้านแม่แฝก 132
7 5.30
11 8.33
15 11.36
5 3.79
4 3.03
90 68.18
42 31.82%
40  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 161
3 1.86
19 11.80
28 17.39
1 0.62
0 0.00
110 68.32
51 31.68%
41  โรงเรียนบ้านบวกจั่น 126
8 6.35
11 8.73
11 8.73
9 7.14
0 0.00
87 69.05
39 30.95%
42  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 145
3 2.07
7 4.83
33 22.76
1 0.69
0 0.00
101 69.66
44 30.34%
43  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 265
16 6.04
17 6.42
18 6.79
17 6.42
12 4.53
185 69.81
80 30.19%
44  โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 50
2 4.00
6 12.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
45  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 167
7 4.19
37 22.16
6 3.59
0 0.00
0 0.00
117 70.06
50 29.94%
46  โรงเรียนบ้านพระนอน 203
7 3.45
10 4.93
25 12.32
6 2.96
12 5.91
143 70.44
60 29.56%
47  โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 197
3 1.52
19 9.64
19 9.64
3 1.52
14 7.11
139 70.56
58 29.44%
48  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 236
19 8.05
29 12.29
14 5.93
4 1.69
3 1.27
167 70.76
69 29.24%
49  โรงเรียนบ้านต้นขาม 55
1 1.82
6 10.91
9 16.36
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
50  โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 146
12 8.22
9 6.16
17 11.64
1 0.68
1 0.68
106 72.60
40 27.40%
51  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 117
16 13.68
9 7.69
7 5.98
0 0.00
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
52  โรงเรียนบ้านปางไฮ 88
3 3.41
9 10.23
8 9.09
3 3.41
1 1.14
64 72.73
24 27.27%
53  โรงเรียนบ้านสันป่าตอง 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
4 18.18
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
54  โรงเรียนสันทรายหลวง 564
40 7.09
15 2.66
90 15.96
4 0.71
3 0.53
412 73.05
152 26.95%
55  โรงเรียนบ้านหลักปัน 238
12 5.04
10 4.20
24 10.08
8 3.36
10 4.20
174 73.11
64 26.89%
56  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 97
4 4.12
2 2.06
6 6.19
6 6.19
8 8.25
71 73.20
26 26.80%
57  โรงเรียนวัดท่าข้าม 101
11 10.89
5 4.95
11 10.89
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
58  โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 794
36 4.53
8 1.01
58 7.30
44 5.54
66 8.31
582 73.30
212 26.70%
59  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 431
13 3.02
17 3.94
45 10.44
24 5.57
16 3.71
316 73.32
115 26.68%
60  โรงเรียนบ้านกาดฮาว 165
8 4.85
11 6.67
23 13.94
1 0.61
0 0.00
122 73.94
43 26.06%
61  โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 142
2 1.41
7 4.93
28 19.72
0 0.00
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
62  โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 102
0 0.00
10 9.80
15 14.71
1 0.98
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
63  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 59
14 23.73
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
64  โรงเรียนบ้านใหม่ 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
4 7.55
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
65  โรงเรียนบ้านหลวง 41
6 14.63
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
66  โรงเรียนประดู่วิทยา 111
8 7.21
0 0.00
17 15.32
2 1.80
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
67  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 74
5 6.76
8 10.81
3 4.05
2 2.70
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
68  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 95
6 6.32
6 6.32
5 5.26
4 4.21
2 2.11
72 75.79
23 24.21%
69  โรงเรียนบ้านศรีงาม 83
4 4.82
0 0.00
5 6.02
4 4.82
7 8.43
63 75.90
20 24.10%
70  โรงเรียนบ้านโป่ง 42
3 7.14
3 7.14
4 9.52
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
71  โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
72  โรงเรียนวัดนาเม็ง 35
2 5.71
1 2.86
4 11.43
1 2.86
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
73  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 92
2 2.17
3 3.26
16 17.39
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
74  โรงเรียนบ้านน้ำริน 79
6 7.59
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
75  โรงเรียนบ้านแม่แต 62
3 4.84
5 8.06
6 9.68
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
76  โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.45
5 16.13
24 77.42
7 22.58%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 243
11 4.53
17 7.00
19 7.82
6 2.47
1 0.41
189 77.78
54 22.22%
78  โรงเรียนบ้านผาหมอน 27
0 0.00
5 18.52
1 3.70
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
79  โรงเรียนบ้านแม่เลา 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
80  โรงเรียนวัดบ้านป้อก 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
81  โรงเรียนพร้าวบูรพา 106
4 3.77
4 3.77
0 0.00
15 14.15
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
82  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 116
2 1.72
7 6.03
16 13.79
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
83  โรงเรียนวัดยั้งเมิน 107
3 2.80
2 1.87
9 8.41
9 8.41
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
84  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 80
6 7.50
4 5.00
6 7.50
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
85  โรงเรียนบ้านสันคะยอม 173
12 6.94
8 4.62
16 9.25
0 0.00
0 0.00
137 79.19
36 20.81%
86  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 183
6 3.28
7 3.83
23 12.57
1 0.55
0 0.00
146 79.78
37 20.22%
87  โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 70
3 4.29
6 8.57
3 4.29
2 2.86
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
88  โรงเรียนบ้านริมใต้ 865
12 1.39
17 1.97
66 7.63
30 3.47
46 5.32
694 80.23
171 19.77%
89  โรงเรียนบ้านแม่แว 72
6 8.33
4 5.56
4 5.56
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
90  โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 58
3 5.17
2 3.45
6 10.34
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
91  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 168
4 2.38
5 2.98
11 6.55
6 3.57
5 2.98
137 81.55
31 18.45%
92  โรงเรียนภูดินวิทยา 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
93  โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 583
29 4.97
23 3.95
40 6.86
6 1.03
5 0.86
480 82.33
103 17.67%
94  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 658
2 0.30
21 3.19
88 13.37
2 0.30
2 0.30
543 82.52
115 17.48%
95  โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
96  โรงเรียนวัดแม่กะ 164
6 3.66
12 7.32
10 6.10
0 0.00
0 0.00
136 82.93
28 17.07%
97  โรงเรียนบ้านป่าบง 170
2 1.18
3 1.76
22 12.94
2 1.18
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
98  โรงเรียนวัดห้วยไร่ 107
9 8.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 8.41
89 83.18
18 16.82%
99  โรงเรียนบ้านผึ้ง 139
3 2.16
1 0.72
18 12.95
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
100  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 610
26 4.26
31 5.08
19 3.11
17 2.79
3 0.49
514 84.26
96 15.74%
101  โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 104
7 6.73
6 5.77
3 2.88
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
102  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 128
4 3.13
4 3.13
0 0.00
11 8.59
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
103  โรงเรียนบ้านเมืองขอน 54
3 5.56
0 0.00
4 7.41
1 1.85
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
104  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 81
1 1.23
0 0.00
9 11.11
0 0.00
2 2.47
69 85.19
12 14.81%
105  โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 165
14 8.48
0 0.00
7 4.24
3 1.82
0 0.00
141 85.45
24 14.55%
106  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 159
6 3.77
6 3.77
8 5.03
2 1.26
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
107  โรงเรียนบ้านปางกว้าง 51
3 5.88
4 7.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
108  โรงเรียนบ้านสันปง 67
0 0.00
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
109  โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
110  โรงเรียนบ้านสันกลาง 99
7 7.07
3 3.03
3 3.03
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
111  โรงเรียนวัดปางเติม 66
0 0.00
3 4.55
4 6.06
1 1.52
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
112  โรงเรียนบ้านปางขุม 79
2 2.53
1 1.27
2 2.53
4 5.06
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
113  โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 62
4 6.45
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
114  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 179
0 0.00
0 0.00
8 4.47
12 6.70
0 0.00
159 88.83
20 11.17%
115  โรงเรียนวัดหนองออน 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
116  โรงเรียนวัดแม่เลย 55
0 0.00
2 3.64
3 5.45
0 0.00
1 1.82
49 89.09
6 10.91%
117  โรงเรียนบ้านโปง 127
2 1.57
2 1.57
5 3.94
2 1.57
2 1.57
114 89.76
13 10.24%
118  โรงเรียนบ้านสันศรี 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
120  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
121  โรงเรียนบ้านกองแหะ 77
2 2.60
2 2.60
2 2.60
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
122  โรงเรียนวัดสันคะยอม 119
0 0.00
1 0.84
8 6.72
0 0.00
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
123  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 108
4 3.70
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
124  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 118
8 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
125  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 282
2 0.71
1 0.35
16 5.67
0 0.00
0 0.00
263 93.26
19 6.74%
126  โรงเรียนบ้านช้างใน 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
127  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 112
0 0.00
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
128  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
129  โรงเรียนบ้านแม่แมม 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
130  โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
1 1.45
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
132  โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 168
0 0.00
0 0.00
5 2.98
0 0.00
0 0.00
163 97.02
5 2.98%
133  โรงเรียนบ้านนากู่ 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
134  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านปง 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านแม่แสะ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,348 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,100 5.69
เตี้ย  1,038 5.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,812 9.37
ผอมและเตี้ย  753 3.89
อ้วนและเตี้ย  774 4.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,871 71.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,477 คน


28.31%


Powered By www.thaieducation.net