ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 116 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.93
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทรายทอง 228
26 11.40
51 22.37
4 1.75
2 0.88
0 0.00
145 63.60
83 36.40%
2  โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 209
12 5.74
36 17.22
19 9.09
1 0.48
0 0.00
141 67.46
68 32.54%
3  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 116
14 12.07
7 6.03
12 10.34
4 3.45
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
4  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 88
13 14.77
4 4.55
11 12.50
0 0.00
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
5  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 45
4 8.89
1 2.22
9 20.00
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
6  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 86
11 12.79
7 8.14
3 3.49
4 4.65
1 1.16
60 69.77
26 30.23%
7  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 24
0 0.00
4 16.67
3 12.50
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
8  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 79
5 6.33
0 0.00
18 22.78
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
9  โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 45
6 13.33
3 6.67
2 4.44
2 4.44
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
10  โรงเรียนบ้านใหม่ 56
3 5.36
3 5.36
4 7.14
1 1.79
5 8.93
40 71.43
16 28.57%
11  โรงเรียนบ้านขอนซุง 36
6 16.67
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
12  โรงเรียนบ้านบุญนาค 120
11 9.17
15 12.50
7 5.83
0 0.00
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
13  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 251
18 7.17
20 7.97
12 4.78
13 5.18
6 2.39
182 72.51
69 27.49%
14  โรงเรียนบ้านร่องแช่ 125
15 12.00
7 5.60
9 7.20
0 0.00
3 2.40
91 72.80
34 27.20%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 137
5 3.65
2 1.46
23 16.79
3 2.19
4 2.92
100 72.99
37 27.01%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 237
4 1.69
46 19.41
8 3.38
4 1.69
0 0.00
175 73.84
62 26.16%
17  โรงเรียนบ้านบ่อแสง 131
12 9.16
3 2.29
19 14.50
0 0.00
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
18  โรงเรียนบ้านหนองบัว 27
0 0.00
4 14.81
3 11.11
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
19  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 937
46 4.91
41 4.38
64 6.83
42 4.48
41 4.38
703 75.03
234 24.97%
20  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 207
1 0.48
26 12.56
9 4.35
8 3.86
7 3.38
156 75.36
51 24.64%
21  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 175
0 0.00
31 17.71
10 5.71
0 0.00
1 0.57
133 76.00
42 24.00%
22  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 64
8 12.50
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
23  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 96
7 7.29
6 6.25
9 9.38
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
24  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 147
4 2.72
19 12.93
8 5.44
2 1.36
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
25  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 116
8 6.90
3 2.59
15 12.93
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
26  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 103
2 1.94
10 9.71
11 10.68
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
27  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 90
5 5.56
10 11.11
5 5.56
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
28  โรงเรียนปอวิทยา 309
13 4.21
40 12.94
13 4.21
1 0.32
1 0.32
241 77.99
68 22.01%
29  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 245
28 11.43
23 9.39
2 0.82
0 0.00
0 0.00
192 78.37
53 21.63%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 56
5 8.93
1 1.79
6 10.71
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
31  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 399
12 3.01
47 11.78
16 4.01
10 2.51
0 0.00
314 78.70
85 21.30%
32  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 83
3 3.61
3 3.61
11 13.25
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
33  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 288
13 4.51
3 1.04
42 14.58
0 0.00
0 0.00
230 79.86
58 20.14%
34  โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 164
8 4.88
6 3.66
18 10.98
1 0.61
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
35  โรงเรียนบ้านกระแล 166
0 0.00
16 9.64
5 3.01
12 7.23
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
36  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 192
0 0.00
26 13.54
11 5.73
0 0.00
1 0.52
154 80.21
38 19.79%
37  โรงเรียนบ้านก๊อ 42
1 2.38
3 7.14
3 7.14
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 85
7 8.24
4 4.71
0 0.00
5 5.88
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
39  โรงเรียนบ้านหวาย 123
8 6.50
1 0.81
12 9.76
1 0.81
1 0.81
100 81.30
23 18.70%
40  โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 91
5 5.49
0 0.00
9 9.89
3 3.30
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
41  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 60
3 5.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
42  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 279
11 3.94
17 6.09
4 1.43
16 5.73
3 1.08
228 81.72
51 18.28%
43  โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 66
1 1.52
1 1.52
4 6.06
2 3.03
4 6.06
54 81.82
12 18.18%
44  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 88
2 2.27
10 11.36
3 3.41
1 1.14
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
45  โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 55
4 7.27
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
46  โรงเรียนริมโขงวิทยา 116
2 1.72
8 6.90
11 9.48
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
47  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 89
11 12.36
1 1.12
4 4.49
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
48  โรงเรียนบ้านหลู้ 131
3 2.29
15 11.45
5 3.82
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
49  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1020
29 2.84
29 2.84
117 11.47
3 0.29
0 0.00
842 82.55
178 17.45%
50  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 178
8 4.49
8 4.49
10 5.62
2 1.12
3 1.69
147 82.58
31 17.42%
51  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 41
1 2.44
3 7.32
2 4.88
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
52  โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 59
4 6.78
0 0.00
4 6.78
0 0.00
2 3.39
49 83.05
10 16.95%
53  โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 71
4 5.63
2 2.82
6 8.45
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 54
0 0.00
0 0.00
8 14.81
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
55  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 55
4 7.27
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
56  โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 86
5 5.81
7 8.14
2 2.33
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
57  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 111
4 3.60
4 3.60
6 5.41
2 1.80
2 1.80
93 83.78
18 16.22%
58  โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 106
3 2.83
1 0.94
13 12.26
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
59  โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
3 9.38
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
60  โรงเรียนบ้านหนองเตา 96
6 6.25
6 6.25
0 0.00
3 3.13
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 77
5 6.49
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 233
11 4.72
5 2.15
20 8.58
0 0.00
0 0.00
197 84.55
36 15.45%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 117
7 5.98
2 1.71
9 7.69
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
64  โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
65  โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
66  โรงเรียนบ้านม่วงยาย 127
4 3.15
6 4.72
9 7.09
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
67  โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 406
19 4.68
20 4.93
17 4.19
3 0.74
1 0.25
346 85.22
60 14.78%
68  โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 61
4 6.56
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
69  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 137
3 2.19
13 9.49
4 2.92
0 0.00
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
70  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 188
2 1.06
2 1.06
23 12.23
0 0.00
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
71  โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 56
3 5.36
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
72  โรงเรียนบ้านส้าน 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
73  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 140
8 5.71
3 2.14
9 6.43
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
74  โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
75  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 201
8 3.98
5 2.49
15 7.46
0 0.00
0 0.00
173 86.07
28 13.93%
76  โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 72
5 6.94
2 2.78
3 4.17
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
77  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 337
0 0.00
40 11.87
5 1.48
0 0.00
0 0.00
292 86.65
45 13.35%
78  โรงเรียนเพียงหลวง 16 225
2 0.89
22 9.78
6 2.67
0 0.00
0 0.00
195 86.67
30 13.33%
79  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 149
8 5.37
0 0.00
6 4.03
3 2.01
2 1.34
130 87.25
19 12.75%
80  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 126
7 5.56
2 1.59
4 3.17
3 2.38
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
81  โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 183
5 2.73
8 4.37
5 2.73
5 2.73
0 0.00
160 87.43
23 12.57%
82  โรงเรียนบ้านชมภู 92
6 6.52
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
83  โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
84  โรงเรียนบ้านปากอิง 70
1 1.43
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
85  โรงเรียนหนองแรดวิทยา 105
2 1.90
4 3.81
4 3.81
1 0.95
1 0.95
93 88.57
12 11.43%
86  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 35
3 8.57
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
87  โรงเรียนบ้านหนองเสา 62
1 1.61
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
88  โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 90
1 1.11
1 1.11
1 1.11
6 6.67
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
89  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 361
8 2.22
1 0.28
24 6.65
0 0.00
3 0.83
325 90.03
36 9.97%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
1 1.41
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
91  โรงเรียนบ้านน้ำม้า 103
3 2.91
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
92  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 128
8 6.25
2 1.56
2 1.56
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
93  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 144
2 1.39
3 2.08
8 5.56
0 0.00
0 0.00
131 90.97
13 9.03%
94  โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 102
4 3.92
2 1.96
3 2.94
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
95  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
97  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 131
3 2.29
2 1.53
4 3.05
1 0.76
1 0.76
120 91.60
11 8.40%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 86
3 3.49
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
99  โรงเรียนบ้านครึ่ง 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
100  โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 7.37
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
101  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 110
0 0.00
1 0.91
4 3.64
2 1.82
1 0.91
102 92.73
8 7.27%
102  โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 70
1 1.43
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
103  โรงเรียนบรรพตวิทยา 269
9 3.35
5 1.86
2 0.74
3 1.12
0 0.00
250 92.94
19 7.06%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
105  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 100
3 3.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
106  โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 43
1 2.33
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
107  โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
108  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 34
1 2.94
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
109  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 136
0 0.00
0 0.00
7 5.15
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
110  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
111  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 101
2 1.98
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
112  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 102
0 0.00
0 0.00
4 3.92
0 0.00
1 0.98
97 95.10
5 4.90%
113  โรงเรียนบ้านดอนแยง 90
1 1.11
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
114  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 48
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
115  โรงเรียนบ้านหลวง 107
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 98.13
2 1.87%
116  โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 114
0 0.00
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
112 98.25
2 1.75%

 

จำนวนนักเรียน  15,366 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  634 4.13
เตี้ย  807 5.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  963 6.27
ผอมและเตี้ย  198 1.29
อ้วนและเตี้ย  95 0.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,669 82.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,697 คน


17.55%


Powered By www.thaieducation.net