ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 74
56 75.68
0 0.00
17 22.97
1 1.35
0 0.00
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ 23
7 30.43
6 26.09
1 4.35
2 8.70
0 0.00
7 30.43
16 69.57%
3  โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 231
18 7.79
27 11.69
11 4.76
45 19.48
30 12.99
100 43.29
131 56.71%
4  โรงเรียนแม่ยาววิทยา 187
15 8.02
8 4.28
24 12.83
23 12.30
32 17.11
85 45.45
102 54.55%
5  โรงเรียนบ้านหัวดอย 233
24 10.30
19 8.15
32 13.73
17 7.30
35 15.02
106 45.49
127 54.51%
6  โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 87
11 12.64
16 18.39
9 10.34
9 10.34
0 0.00
42 48.28
45 51.72%
7  โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 82
20 24.39
7 8.54
12 14.63
3 3.66
0 0.00
40 48.78
42 51.22%
8  โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 325
21 6.46
29 8.92
16 4.92
50 15.38
42 12.92
167 51.38
158 48.62%
9  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 38
4 10.53
3 7.89
9 23.68
2 5.26
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
10  โรงเรียนบ้านท่าสาย 32
10 31.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
11  โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 49
8 16.33
5 10.20
6 12.24
3 6.12
0 0.00
27 55.10
22 44.90%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 147
23 15.65
6 4.08
11 7.48
15 10.20
9 6.12
83 56.46
64 43.54%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 108
13 12.04
10 9.26
11 10.19
10 9.26
2 1.85
62 57.41
46 42.59%
14  โรงเรียนบ้านจะคือ 193
12 6.22
44 22.80
21 10.88
3 1.55
1 0.52
112 58.03
81 41.97%
15  โรงเรียนบ้านดอยฮาง 113
9 7.96
5 4.42
19 16.81
11 9.73
3 2.65
66 58.41
47 41.59%
16  โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 296
33 11.15
24 8.11
50 16.89
13 4.39
2 0.68
174 58.78
122 41.22%
17  โรงเรียนบ้านเมืองชุม 258
38 14.73
16 6.20
48 18.60
2 0.78
2 0.78
152 58.91
106 41.09%
18  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 483
40 8.28
53 10.97
64 13.25
33 6.83
0 0.00
293 60.66
190 39.34%
19  โรงเรียนบ้านช่องลม 54
6 11.11
3 5.56
7 12.96
4 7.41
1 1.85
33 61.11
21 38.89%
20  โรงเรียนบ้านจอเจริญ 121
1 0.83
3 2.48
22 18.18
4 3.31
17 14.05
74 61.16
47 38.84%
21  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 2530
118 4.66
44 1.74
379 14.98
162 6.40
227 8.97
1600 63.24
930 36.76%
22  โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 157
19 12.10
15 9.55
15 9.55
8 5.10
0 0.00
100 63.69
57 36.31%
23  โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 59
7 11.86
0 0.00
8 13.56
0 0.00
6 10.17
38 64.41
21 35.59%
24  โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 74
12 16.22
8 10.81
5 6.76
1 1.35
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
25  โรงเรียนบ้านป่ายางมน 102
13 12.75
1 0.98
19 18.63
1 0.98
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
26  โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 48
8 16.67
5 10.42
3 6.25
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
27  โรงเรียนบ้านหัวดง 39
7 17.95
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
28  โรงเรียนบ้านป่าบง 79
7 8.86
1 1.27
15 18.99
3 3.80
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 134
5 3.73
4 2.99
24 17.91
4 2.99
7 5.22
90 67.16
44 32.84%
30  โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 50
4 8.00
0 0.00
9 18.00
2 4.00
1 2.00
34 68.00
16 32.00%
31  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 219
29 13.24
13 5.94
26 11.87
2 0.91
0 0.00
149 68.04
70 31.96%
32  โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 164
9 5.49
17 10.37
12 7.32
10 6.10
4 2.44
112 68.29
52 31.71%
33  โรงเรียนบ้านป่าซาง 76
5 6.58
1 1.32
13 17.11
2 2.63
3 3.95
52 68.42
24 31.58%
34  โรงเรียนบ้านผาลั้ง 19
2 10.53
0 0.00
0 0.00
2 10.53
2 10.53
13 68.42
6 31.58%
35  โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 178
27 15.17
4 2.25
19 10.67
0 0.00
3 1.69
125 70.22
53 29.78%
36  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 168
15 8.93
9 5.36
9 5.36
10 5.95
7 4.17
118 70.24
50 29.76%
37  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 129
3 2.33
12 9.30
22 17.05
0 0.00
1 0.78
91 70.54
38 29.46%
38  โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 133
10 7.52
8 6.02
19 14.29
0 0.00
2 1.50
94 70.68
39 29.32%
39  โรงเรียนบ้านศรีเวียง 62
1 1.61
8 12.90
5 8.06
3 4.84
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
40  โรงเรียนแม่มอญวิทยา 189
5 2.65
6 3.17
19 10.05
11 5.82
13 6.88
135 71.43
54 28.57%
41  โรงเรียนดอยลานพิทยา 99
15 15.15
3 3.03
9 9.09
1 1.01
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
42  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 103
9 8.74
5 4.85
8 7.77
7 6.80
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
43  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 25
1 4.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
44  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 18
0 0.00
2 11.11
2 11.11
1 5.56
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
45  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 40
4 10.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
46  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 251
16 6.37
15 5.98
16 6.37
12 4.78
10 3.98
182 72.51
69 27.49%
47  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 113
20 17.70
0 0.00
10 8.85
1 0.88
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
48  โรงเรียนบ้านดอยงาม 73
4 5.48
3 4.11
4 5.48
7 9.59
2 2.74
53 72.60
20 27.40%
49  โรงเรียนบ้านปางลาว 111
10 9.01
8 7.21
3 2.70
6 5.41
3 2.70
81 72.97
30 27.03%
50  โรงเรียนบ้านร่องหวาย 108
3 2.78
18 16.67
4 3.70
3 2.78
1 0.93
79 73.15
29 26.85%
51  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 103
4 3.88
4 3.88
15 14.56
2 1.94
2 1.94
76 73.79
27 26.21%
52  โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 51
0 0.00
3 5.88
10 19.61
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
53  โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 75
5 6.67
3 4.00
5 6.67
4 5.33
2 2.67
56 74.67
19 25.33%
54  โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 107
7 6.54
5 4.67
15 14.02
0 0.00
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
55  โรงเรียนบ้านปุยคำ 116
6 5.17
10 8.62
12 10.34
1 0.86
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
56  โรงเรียนบ้านรวมมิตร 240
13 5.42
18 7.50
26 10.83
2 0.83
1 0.42
180 75.00
60 25.00%
57  โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 89
5 5.62
2 2.25
8 8.99
4 4.49
3 3.37
67 75.28
22 24.72%
58  โรงเรียนบ้านร่องเผียว 105
1 0.95
7 6.67
17 16.19
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
59  โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 99
8 8.08
6 6.06
5 5.05
3 3.03
1 1.01
76 76.77
23 23.23%
60  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 48
1 2.08
1 2.08
9 18.75
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
61  โรงเรียนบ้านนางแล 123
4 3.25
6 4.88
9 7.32
5 4.07
4 3.25
95 77.24
28 22.76%
62  โรงเรียนบ้านเวียงชัย 66
3 4.55
0 0.00
12 18.18
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
63  โรงเรียนบ้านปางขอน 120
3 2.50
10 8.33
12 10.00
2 1.67
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
64  โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 192
13 6.77
4 2.08
15 7.81
9 4.69
2 1.04
149 77.60
43 22.40%
65  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 132
7 5.30
11 8.33
10 7.58
0 0.00
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
66  โรงเรียนบ้านปงเคียน 166
12 7.23
11 6.63
8 4.82
3 1.81
1 0.60
131 78.92
35 21.08%
67  โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 170
3 1.76
3 1.76
27 15.88
1 0.59
1 0.59
135 79.41
35 20.59%
68  โรงเรียนบ้านดอน 167
14 8.38
4 2.40
16 9.58
0 0.00
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
69  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 2039
45 2.21
39 1.91
225 11.03
65 3.19
33 1.62
1632 80.04
407 19.96%
70  โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 51
3 5.88
4 7.84
2 3.92
1 1.96
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
71  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 302
7 2.32
12 3.97
40 13.25
0 0.00
0 0.00
243 80.46
59 19.54%
72  โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 64
0 0.00
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
73  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 112
8 7.14
2 1.79
10 8.93
1 0.89
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
74  โรงเรียนบ้านห้วยขม 162
8 4.94
4 2.47
18 11.11
0 0.00
0 0.00
132 81.48
30 18.52%
75  โรงเรียนบ้านนางแลใน 130
3 2.31
5 3.85
16 12.31
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
76  โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 60
3 5.00
0 0.00
7 11.67
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
77  โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
78  โรงเรียนผาขวางวิทยา 230
1 0.43
32 13.91
8 3.48
0 0.00
1 0.43
188 81.74
42 18.26%
79  โรงเรียนบ้านริมลาว 108
9 8.33
3 2.78
6 5.56
1 0.93
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
80  โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 365
21 5.75
6 1.64
24 6.58
9 2.47
4 1.10
301 82.47
64 17.53%
81  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 69
0 0.00
5 7.25
7 10.14
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 156
15 9.62
0 0.00
10 6.41
2 1.28
0 0.00
129 82.69
27 17.31%
83  โรงเรียนบ้านปางคึก 81
0 0.00
5 6.17
8 9.88
0 0.00
1 1.23
67 82.72
14 17.28%
84  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 623
40 6.42
15 2.41
51 8.19
0 0.00
0 0.00
517 82.99
106 17.01%
85  โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 125
8 6.40
0 0.00
9 7.20
0 0.00
3 2.40
105 84.00
20 16.00%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 50
1 2.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
87  โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 58
3 5.17
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
88  โรงเรียนบ้านร่องห้า 26
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
1 3.85
22 84.62
4 15.38%
89  โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 84
1 1.19
1 1.19
8 9.52
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
90  โรงเรียนบ้านโป่ง 80
3 3.75
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
91  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 518
27 5.21
10 1.93
30 5.79
1 0.19
1 0.19
449 86.68
69 13.32%
92  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 87
3 3.45
1 1.15
7 8.05
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
93  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 146
7 4.79
3 2.05
8 5.48
0 0.00
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
94  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 114
1 0.88
1 0.88
10 8.77
0 0.00
1 0.88
101 88.60
13 11.40%
95  โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 79
2 2.53
2 2.53
3 3.80
2 2.53
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
96  โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
3 5.66
47 88.68
6 11.32%
97  โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 58
3 5.17
0 0.00
2 3.45
0 0.00
1 1.72
52 89.66
6 10.34%
98  โรงเรียนบ้านจำบอน 122
0 0.00
0 0.00
10 8.20
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
99  โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
100  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
0 0.00
1 1.39
67 93.06
5 6.94%
101  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
102  โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 217
8 3.69
0 0.00
4 1.84
0 0.00
1 0.46
204 94.01
13 5.99%
103  โรงเรียนบ้านสันกลาง 66
0 0.00
2 3.03
0 0.00
1 1.52
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
104  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 120
3 2.50
0 0.00
1 0.83
0 0.00
0 0.00
116 96.67
4 3.33%

 

จำนวนนักเรียน  17,614 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,104 6.27
เตี้ย  758 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,895 10.76
ผอมและเตี้ย  632 3.59
อ้วนและเตี้ย  537 3.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,688 72.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,926 คน


27.97%


Powered By www.thaieducation.net