ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 135
28 20.74
13 9.63
21 15.56
9 6.67
13 9.63
51 37.78
84 62.22%
2  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 336
63 18.75
36 10.71
18 5.36
24 7.14
58 17.26
137 40.77
199 59.23%
3  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 57
13 22.81
4 7.02
10 17.54
0 0.00
0 0.00
30 52.63
27 47.37%
4  โรงเรียนบ้านวังสารภี 178
15 8.43
27 15.17
20 11.24
13 7.30
8 4.49
95 53.37
83 46.63%
5  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 658
40 6.08
36 5.47
72 10.94
76 11.55
75 11.40
359 54.56
299 45.44%
6  โรงเรียนวัดลําสำรอง 105
20 19.05
13 12.38
2 1.90
2 1.90
8 7.62
60 57.14
45 42.86%
7  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 345
59 17.10
64 18.55
6 1.74
0 0.00
17 4.93
199 57.68
146 42.32%
8  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา 821
112 13.64
27 3.29
91 11.08
60 7.31
49 5.97
482 58.71
339 41.29%
9  โรงเรียนบ้านท่าแย้ 84
15 17.86
2 2.38
9 10.71
6 7.14
2 2.38
50 59.52
34 40.48%
10  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 631
83 13.15
11 1.74
126 19.97
6 0.95
0 0.00
405 64.18
226 35.82%
11  โรงเรียนวัดเขาน้อย 137
12 8.76
10 7.30
9 6.57
9 6.57
9 6.57
88 64.23
49 35.77%
12  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1846
78 4.23
44 2.38
246 13.33
126 6.83
166 8.99
1186 64.25
660 35.75%
13  โรงเรียนบ้านหัวหิน 171
13 7.60
10 5.85
13 7.60
20 11.70
3 1.75
112 65.50
59 34.50%
14  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 35
5 14.29
4 11.43
3 8.57
0 0.00
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
15  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 308
33 10.71
30 9.74
40 12.99
1 0.32
0 0.00
204 66.23
104 33.77%
16  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 127
4 3.15
16 12.60
19 14.96
3 2.36
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
17  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 137
6 4.38
8 5.84
20 14.60
11 8.03
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
18  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 145
12 8.28
11 7.59
15 10.34
7 4.83
2 1.38
98 67.59
47 32.41%
19  โรงเรียนบ้านหนองหิน 53
8 15.09
2 3.77
5 9.43
1 1.89
1 1.89
36 67.92
17 32.08%
20  โรงเรียนวัดหนองตะโก 149
9 6.04
8 5.37
22 14.77
7 4.70
0 0.00
103 69.13
46 30.87%
21  โรงเรียนบ้านหินแด้น 163
6 3.68
9 5.52
31 19.02
2 1.23
2 1.23
113 69.33
50 30.67%
22  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 98
12 12.24
7 7.14
9 9.18
2 2.04
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
23  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 76
10 13.16
0 0.00
13 17.11
0 0.00
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
24  โรงเรียนบ้านรางสะเดา 53
7 13.21
0 0.00
7 13.21
0 0.00
2 3.77
37 69.81
16 30.19%
25  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 186
19 10.22
6 3.23
22 11.83
2 1.08
7 3.76
130 69.89
56 30.11%
26  โรงเรียนบ้านดอนคราม 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
27  โรงเรียนบ้านกลอนโด 64
8 12.50
2 3.13
6 9.38
2 3.13
1 1.56
45 70.31
19 29.69%
28  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 105
7 6.67
7 6.67
13 12.38
2 1.90
1 0.95
75 71.43
30 28.57%
29  โรงเรียนบ้านพุเลียบ 202
21 10.40
6 2.97
9 4.46
18 8.91
3 1.49
145 71.78
57 28.22%
30  โรงเรียนบ้านหนองโสน 95
8 8.42
3 3.16
6 6.32
3 3.16
6 6.32
69 72.63
26 27.37%
31  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 237
22 9.28
17 7.17
25 10.55
0 0.00
0 0.00
173 73.00
64 27.00%
32  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 126
12 9.52
9 7.14
10 7.94
2 1.59
1 0.79
92 73.02
34 26.98%
33  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 90
6 6.67
6 6.67
10 11.11
1 1.11
1 1.11
66 73.33
24 26.67%
34  โรงเรียนบ้านโป่งโก 105
8 7.62
7 6.67
8 7.62
5 4.76
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 142
8 5.63
14 9.86
13 9.15
1 0.70
1 0.70
105 73.94
37 26.06%
36  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 47
1 2.13
4 8.51
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
37  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 183
12 6.56
14 7.65
16 8.74
4 2.19
0 0.00
137 74.86
46 25.14%
38  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ 28
3 10.71
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
39  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 196
12 6.12
6 3.06
9 4.59
11 5.61
10 5.10
148 75.51
48 24.49%
40  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 180
9 5.00
2 1.11
25 13.89
8 4.44
0 0.00
136 75.56
44 24.44%
41  โรงเรียนบ้านรางจิก 82
3 3.66
5 6.10
7 8.54
0 0.00
5 6.10
62 75.61
20 24.39%
42  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 276
28 10.14
6 2.17
25 9.06
8 2.90
0 0.00
209 75.72
67 24.28%
43  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 220
8 3.64
14 6.36
28 12.73
0 0.00
1 0.45
169 76.82
51 23.18%
44  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 74
5 6.76
5 6.76
7 9.46
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
45  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 114
6 5.26
8 7.02
10 8.77
1 0.88
1 0.88
88 77.19
26 22.81%
46  โรงเรียนตลาดสํารอง 196
10 5.10
7 3.57
27 13.78
0 0.00
0 0.00
152 77.55
44 22.45%
47  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 144
13 9.03
0 0.00
19 13.19
0 0.00
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
48  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 133
8 6.02
1 0.75
5 3.76
8 6.02
7 5.26
104 78.20
29 21.80%
49  โรงเรียนบ้านสามหลัง 185
12 6.49
8 4.32
15 8.11
5 2.70
0 0.00
145 78.38
40 21.62%
50  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 155
7 4.52
5 3.23
18 11.61
1 0.65
2 1.29
122 78.71
33 21.29%
51  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 114
10 8.77
0 0.00
14 12.28
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
52  โรงเรียนวัดวังศาลา 197
9 4.57
3 1.52
21 10.66
3 1.52
5 2.54
156 79.19
41 20.81%
53  โรงเรียนบ้านน้ำมุด 199
11 5.53
7 3.52
10 5.03
6 3.02
7 3.52
158 79.40
41 20.60%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 83
0 0.00
6 7.23
9 10.84
2 2.41
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
55  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 171
6 3.51
5 2.92
17 9.94
7 4.09
0 0.00
136 79.53
35 20.47%
56  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 44
2 4.55
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
57  โรงเรียนวัดบ้านยาง 113
2 1.77
5 4.42
16 14.16
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
58  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 64
4 6.25
1 1.56
6 9.38
0 0.00
2 3.13
51 79.69
13 20.31%
59  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 69
2 2.90
3 4.35
8 11.59
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
60  โรงเรียนบ้านทับศิลา 41
3 7.32
3 7.32
1 2.44
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
61  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 108
8 7.41
1 0.93
12 11.11
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
62  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 124
2 1.61
6 4.84
16 12.90
0 0.00
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
63  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 176
7 3.98
4 2.27
17 9.66
4 2.27
1 0.57
143 81.25
33 18.75%
64  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 92
3 3.26
5 5.43
9 9.78
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
65  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 65
4 6.15
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
66  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 271
10 3.69
8 2.95
31 11.44
0 0.00
0 0.00
222 81.92
49 18.08%
67  โรงเรียนบ้านวังลาน 189
6 3.17
3 1.59
24 12.70
1 0.53
0 0.00
155 82.01
34 17.99%
68  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 156
13 8.33
5 3.21
9 5.77
1 0.64
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
69  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 174
16 9.20
5 2.87
10 5.75
0 0.00
0 0.00
143 82.18
31 17.82%
70  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 180
10 5.56
9 5.00
12 6.67
1 0.56
0 0.00
148 82.22
32 17.78%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 154
4 2.60
10 6.49
13 8.44
0 0.00
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
72  โรงเรียนบ้านดงยาง 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
73  โรงเรียนบ้านท่าหวี 80
3 3.75
0 0.00
10 12.50
1 1.25
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
74  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 63
2 3.17
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
75  โรงเรียนบ้านหัวนา 150
3 2.00
4 2.67
13 8.67
6 4.00
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
76  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 93
5 5.38
5 5.38
3 3.23
1 1.08
2 2.15
77 82.80
16 17.20%
77  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 77
0 0.00
2 2.60
9 11.69
2 2.60
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
78  โรงเรียนวัดอินทาราม 233
6 2.58
9 3.86
12 5.15
10 4.29
2 0.86
194 83.26
39 16.74%
79  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 36
4 11.11
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
80  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 393
16 4.07
8 2.04
40 10.18
0 0.00
0 0.00
329 83.72
64 16.28%
81  โรงเรียนวัดพุน้อย 74
4 5.41
2 2.70
4 5.41
2 2.70
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
82  โรงเรียนวัดยางเกาะ 118
3 2.54
4 3.39
12 10.17
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
83  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 106
7 6.60
3 2.83
2 1.89
4 3.77
1 0.94
89 83.96
17 16.04%
84  โรงเรียนบ้านดงเสลา 144
10 6.94
6 4.17
7 4.86
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
85  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 126
5 3.97
0 0.00
11 8.73
0 0.00
4 3.17
106 84.13
20 15.87%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 303
15 4.95
3 0.99
15 4.95
15 4.95
0 0.00
255 84.16
48 15.84%
87  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 140
4 2.86
2 1.43
10 7.14
6 4.29
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
88  โรงเรียนวัดหนองเสือ 185
2 1.08
0 0.00
25 13.51
1 0.54
0 0.00
157 84.86
28 15.14%
89  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 192
3 1.56
7 3.65
19 9.90
0 0.00
0 0.00
163 84.90
29 15.10%
90  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 114
2 1.75
6 5.26
7 6.14
2 1.75
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
91  โรงเรียนบ้านพุประดู่ 81
4 4.94
6 7.41
1 1.23
1 1.23
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
92  โรงเรียนวัดท่าล้อ 130
7 5.38
3 2.31
7 5.38
1 0.77
1 0.77
111 85.38
19 14.62%
93  โรงเรียนบ้านถ้ำ 69
2 2.90
1 1.45
6 8.70
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
94  โรงเรียนบ้านวังด้ง 169
1 0.59
7 4.14
14 8.28
2 1.18
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 148
6 4.05
6 4.05
3 2.03
6 4.05
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
96  โรงเรียนวัดหนองบัว 113
8 7.08
1 0.88
5 4.42
1 0.88
1 0.88
97 85.84
16 14.16%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 68
0 0.00
2 2.94
3 4.41
4 5.88
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
98  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 63
0 0.00
1 1.59
6 9.52
0 0.00
1 1.59
55 87.30
8 12.70%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 88
3 3.41
2 2.27
6 6.82
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
100  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 139
8 5.76
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
101  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 148
2 1.35
4 2.70
11 7.43
1 0.68
0 0.00
130 87.84
18 12.16%
102  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 76
1 1.32
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
103  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 217
7 3.23
5 2.30
8 3.69
5 2.30
0 0.00
192 88.48
25 11.52%
104  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
4 6.35
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
105  โรงเรียนวัดชุกพี้ 69
3 4.35
0 0.00
3 4.35
0 0.00
1 1.45
62 89.86
7 10.14%
106  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
1 3.33
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
107  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 71
4 5.63
0 0.00
2 2.82
1 1.41
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
108  โรงเรียนบ้านจันอุย 92
6 6.52
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
109  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 64
1 1.56
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
110  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 301
1 0.33
0 0.00
27 8.97
0 0.00
0 0.00
273 90.70
28 9.30%
111  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 90
3 3.33
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
112  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 158
5 3.16
0 0.00
8 5.06
0 0.00
0 0.00
145 91.77
13 8.23%
113  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 98
0 0.00
0 0.00
6 6.12
2 2.04
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
114  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 89
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
115  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 181
1 0.55
5 2.76
7 3.87
0 0.00
0 0.00
168 92.82
13 7.18%
116  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 99
0 0.00
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
117  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
2 2.27
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
119  โรงเรียนบ้านเขาปูน 59
1 1.69
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
120  โรงเรียนดิศกุล 282
10 3.55
4 1.42
2 0.71
3 1.06
0 0.00
263 93.26
19 6.74%
121  โรงเรียนวัดม่วงชุม 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
122  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
123  โรงเรียนบ้านท่าพุ 159
3 1.89
2 1.26
3 1.89
1 0.63
0 0.00
150 94.34
9 5.66%
124  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 130
3 2.31
0 0.00
3 2.31
1 0.77
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
125  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
1 1.30
1 1.30
73 94.81
4 5.19%
126  โรงเรียนบ้านองหลุ 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
127  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 290
7 2.41
0 0.00
4 1.38
1 0.34
2 0.69
276 95.17
14 4.83%
128  โรงเรียนบ้านนาสวน 95
1 1.05
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
129  โรงเรียนบ้านองสิต 121
3 2.48
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
130  โรงเรียนบ้านไทรทอง 158
0 0.00
2 1.27
4 2.53
0 0.00
0 0.00
152 96.20
6 3.80%
131  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 106
0 0.00
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
132  โรงเรียนบ้านปากนาสวน 154
3 1.95
0 0.00
2 1.30
0 0.00
0 0.00
149 96.75
5 3.25%
133  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 106
1 0.94
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
134  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 102
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
135  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านหนองหอย 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านเนินไพร 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,271 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,261 5.93
เตี้ย  761 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,872 8.80
ผอมและเตี้ย  583 2.74
อ้วนและเตี้ย  494 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,300 76.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,971 คน


23.37%


Powered By www.thaieducation.net