ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.55
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 128
10 7.81
14 10.94
16 12.50
13 10.16
11 8.59
64 50.00
64 50.00%
2  โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 27
4 14.81
3 11.11
3 11.11
2 7.41
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
3  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 381
26 6.82
21 5.51
50 13.12
31 8.14
29 7.61
224 58.79
157 41.21%
4  โรงเรียนบ้านดอนแค 114
7 6.14
18 15.79
19 16.67
0 0.00
0 0.00
70 61.40
44 38.60%
5  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 75
6 8.00
2 2.67
14 18.67
3 4.00
2 2.67
48 64.00
27 36.00%
6  โรงเรียนวัดดอนชัย 62
5 8.06
4 6.45
4 6.45
5 8.06
4 6.45
40 64.52
22 35.48%
7  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 91
6 6.59
4 4.40
12 13.19
6 6.59
4 4.40
59 64.84
32 35.16%
8  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 37
6 16.22
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
9  โรงเรียนวัดหนองบัว 69
6 8.70
4 5.80
14 20.29
0 0.00
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
10  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 50
5 10.00
3 6.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
11  โรงเรียนวัดท่าทอง 65
6 9.23
0 0.00
16 24.62
0 0.00
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
12  โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 18
3 16.67
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
13  โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 145
14 9.66
5 3.45
24 16.55
5 3.45
0 0.00
97 66.90
48 33.10%
14  โรงเรียนบ้านในกริม 89
8 8.99
3 3.37
16 17.98
1 1.12
1 1.12
60 67.42
29 32.58%
15  โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 93
3 3.23
0 0.00
22 23.66
4 4.30
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
16  โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 170
9 5.29
10 5.88
16 9.41
5 2.94
12 7.06
118 69.41
52 30.59%
17  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1080
31 2.87
33 3.06
127 11.76
26 2.41
109 10.09
754 69.81
326 30.19%
18  โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 143
10 6.99
1 0.70
20 13.99
12 8.39
0 0.00
100 69.93
43 30.07%
19  โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 50
11 22.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
20  โรงเรียนวัดวาลุการาม 60
4 6.67
4 6.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
21  โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 429
57 13.29
5 1.17
48 11.19
9 2.10
9 2.10
301 70.16
128 29.84%
22  โรงเรียนบ้านดวด 152
11 7.24
3 1.97
25 16.45
4 2.63
2 1.32
107 70.39
45 29.61%
23  โรงเรียนวัดสว่างมนัส 492
21 4.27
28 5.69
59 11.99
29 5.89
6 1.22
349 70.93
143 29.07%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 337
8 2.37
6 1.78
45 13.35
14 4.15
23 6.82
241 71.51
96 28.49%
25  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 496
29 5.85
1 0.20
109 21.98
0 0.00
0 0.00
357 71.98
139 28.02%
26  โรงเรียนพัฒนศึกษา 222
4 1.80
12 5.41
45 20.27
0 0.00
1 0.45
160 72.07
62 27.93%
27  โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 205
12 5.85
2 0.98
42 20.49
0 0.00
0 0.00
149 72.68
56 27.32%
28  โรงเรียนบ้านพังเหา 111
8 7.21
2 1.80
16 14.41
3 2.70
1 0.90
81 72.97
30 27.03%
29  โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 189
3 1.59
5 2.65
34 17.99
9 4.76
0 0.00
138 73.02
51 26.98%
30  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 202
6 2.97
7 3.47
40 19.80
1 0.50
0 0.00
148 73.27
54 26.73%
31  โรงเรียนชุมชนสวี 293
10 3.41
9 3.07
51 17.41
6 2.05
2 0.68
215 73.38
78 26.62%
32  โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' 64
3 4.69
1 1.56
12 18.75
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
33  โรงเรียนบ้านคลองระ 68
3 4.41
2 2.94
10 14.71
3 4.41
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
34  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 878
46 5.24
19 2.16
119 13.55
42 4.78
4 0.46
648 73.80
230 26.20%
35  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 81
10 12.35
3 3.70
8 9.88
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
36  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 177
1 0.56
5 2.82
39 22.03
0 0.00
0 0.00
132 74.58
45 25.42%
37  โรงเรียนบ้านเขาแงน 71
6 8.45
1 1.41
11 15.49
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
38  โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 96
7 7.29
4 4.17
13 13.54
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
39  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 233
10 4.29
6 2.58
10 4.29
16 6.87
16 6.87
175 75.11
58 24.89%
40  โรงเรียนบ้านดอนนน 49
3 6.12
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
41  โรงเรียนบ้านคู 250
11 4.40
4 1.60
30 12.00
14 5.60
2 0.80
189 75.60
61 24.40%
42  โรงเรียนบ้านน้ำตก 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
43  โรงเรียนวัดนาทิการาม 37
1 2.70
0 0.00
7 18.92
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
44  โรงเรียนวัดราชบุรณะ 67
3 4.48
1 1.49
10 14.93
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
45  โรงเรียนบ้านคลองสง 149
5 3.36
1 0.67
12 8.05
2 1.34
14 9.40
115 77.18
34 22.82%
46  โรงเรียนบ้านเขาค่าย 499
27 5.41
15 3.01
70 14.03
0 0.00
0 0.00
387 77.56
112 22.44%
47  โรงเรียนวัดแหลมปอ 146
3 2.05
3 2.05
23 15.75
3 2.05
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
48  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 172
7 4.07
8 4.65
22 12.79
0 0.00
0 0.00
135 78.49
37 21.51%
49  โรงเรียนบ้านปากเลข 85
4 4.71
4 4.71
8 9.41
2 2.35
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
50  โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 57
4 7.02
3 5.26
5 8.77
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
51  โรงเรียนบ้านวังปลา 275
26 9.45
7 2.55
15 5.45
4 1.45
4 1.45
219 79.64
56 20.36%
52  โรงเรียนบ้านคลองน้อย 150
6 4.00
2 1.33
21 14.00
1 0.67
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
53  โรงเรียนบ้านน้ำลอด 50
2 4.00
3 6.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน) 90
6 6.67
0 0.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
55  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 68
3 4.41
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
56  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 59
0 0.00
1 1.69
10 16.95
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
57  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 373
22 5.90
9 2.41
36 9.65
2 0.54
0 0.00
304 81.50
69 18.50%
58  โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 50
1 2.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
59  โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 107
4 3.74
5 4.67
9 8.41
1 0.93
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
60  โรงเรียนวัดพะงุ้น 80
4 5.00
2 2.50
8 10.00
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
61  โรงเรียนวัดธัญญาราม 178
8 4.49
5 2.81
13 7.30
5 2.81
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
62  โรงเรียนวัดชลธารวดี 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
1 2.17
1 2.17
38 82.61
8 17.39%
63  โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 46
0 0.00
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
64  โรงเรียนวัดนพคุณ 53
2 3.77
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
65  โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 42
0 0.00
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
66  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 223
4 1.79
2 0.90
30 13.45
1 0.45
0 0.00
186 83.41
37 16.59%
67  โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 99
3 3.03
0 0.00
12 12.12
0 0.00
1 1.01
83 83.84
16 16.16%
68  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
69  โรงเรียนบ้านบางหยี 160
7 4.38
4 2.50
12 7.50
1 0.63
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
70  โรงเรียนบ้านทรายทอง 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
71  โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 124
2 1.61
2 1.61
14 11.29
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
72  โรงเรียนบ้านปากทรง 76
4 5.26
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
73  โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 49
4 8.16
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
74  โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ 70
3 4.29
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
75  โรงเรียนวัดจันทราวาส 79
6 7.59
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
76  โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 65
1 1.54
2 3.08
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
77  โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 195
4 2.05
5 2.56
18 9.23
0 0.00
0 0.00
168 86.15
27 13.85%
78  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 215
6 2.79
3 1.40
9 4.19
5 2.33
6 2.79
186 86.51
29 13.49%
79  โรงเรียนบ้านเขาตากุน 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
80  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 216
4 1.85
2 0.93
21 9.72
0 0.00
0 0.00
189 87.50
27 12.50%
81  โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 178
2 1.12
2 1.12
7 3.93
2 1.12
9 5.06
156 87.64
22 12.36%
82  โรงเรียนบ้านคลองเหนก 110
0 0.00
0 0.00
13 11.82
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
84  โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 72
2 2.78
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 299
9 3.01
10 3.34
7 2.34
6 2.01
1 0.33
266 88.96
33 11.04%
86  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 241
7 2.90
0 0.00
19 7.88
0 0.00
0 0.00
215 89.21
26 10.79%
87  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ 362
10 2.76
15 4.14
9 2.49
2 0.55
1 0.28
325 89.78
37 10.22%
88  โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
89  โรงเรียนวัดนาสัก 105
2 1.90
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
90  โรงเรียนบ้านสะพานยูง 75
5 6.67
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
91  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
92  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 103
3 2.91
0 0.00
3 2.91
0 0.00
3 2.91
94 91.26
9 8.74%
93  โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 107
0 0.00
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
94  โรงเรียนบ้านยางงาม 61
0 0.00
1 1.64
2 3.28
2 3.28
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
95  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 126
1 0.79
2 1.59
7 5.56
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
96  โรงเรียนบ้านคลองกก 119
2 1.68
1 0.84
6 5.04
0 0.00
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
97  โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
98  โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 101
1 0.99
1 0.99
4 3.96
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
99  โรงเรียนประชาเอื้ออารี 207
0 0.00
0 0.00
12 5.80
0 0.00
0 0.00
195 94.20
12 5.80%
100  โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
101  โรงเรียนวัดชุมแสง 127
2 1.57
2 1.57
2 1.57
1 0.79
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
102  โรงเรียนวัดท้องตม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
35 97.22
1 2.78%
103  โรงเรียนบ้านเขาล้าน 209
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
209 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,541 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  693 4.46
เตี้ย  388 2.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,792 11.53
ผอมและเตี้ย  315 2.03
อ้วนและเตี้ย  279 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,074 77.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,467 คน


22.31%


Powered By www.thaieducation.net