ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านในเหมือง 331
20 6.04
21 6.34
56 16.92
42 12.69
44 13.29
148 44.71
183 55.29%
2  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 128
10 7.81
14 10.94
16 12.50
13 10.16
11 8.59
64 50.00
64 50.00%
3  โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 27
4 14.81
3 11.11
3 11.11
2 7.41
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
4  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 381
26 6.82
21 5.51
50 13.12
31 8.14
29 7.61
224 58.79
157 41.21%
5  โรงเรียนบ้านดอนแค 114
7 6.14
18 15.79
19 16.67
0 0.00
0 0.00
70 61.40
44 38.60%
6  โรงเรียนบ้านปังหวาน 182
20 10.99
8 4.40
41 22.53
0 0.00
0 0.00
113 62.09
69 37.91%
7  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1415
50 3.53
4 0.28
236 16.68
72 5.09
152 10.74
901 63.67
514 36.33%
8  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 75
6 8.00
2 2.67
14 18.67
3 4.00
2 2.67
48 64.00
27 36.00%
9  โรงเรียนวัดดอนชัย 62
5 8.06
4 6.45
4 6.45
5 8.06
4 6.45
40 64.52
22 35.48%
10  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 91
6 6.59
4 4.40
12 13.19
6 6.59
4 4.40
59 64.84
32 35.16%
11  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 37
6 16.22
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
12  โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 123
17 13.82
5 4.07
19 15.45
2 1.63
0 0.00
80 65.04
43 34.96%
13  โรงเรียนบ้านทับช้าง 63
7 11.11
5 7.94
9 14.29
1 1.59
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
14  โรงเรียนวัดหนองบัว 69
6 8.70
4 5.80
14 20.29
0 0.00
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
15  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 50
5 10.00
3 6.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
16  โรงเรียนวัดท่าทอง 65
6 9.23
0 0.00
16 24.62
0 0.00
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
17  โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 18
3 16.67
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
18  โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 145
14 9.66
5 3.45
24 16.55
5 3.45
0 0.00
97 66.90
48 33.10%
19  โรงเรียนบ้านในกริม 89
8 8.99
3 3.37
16 17.98
1 1.12
1 1.12
60 67.42
29 32.58%
20  โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 93
3 3.23
0 0.00
22 23.66
4 4.30
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
21  โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 170
9 5.29
10 5.88
16 9.41
5 2.94
12 7.06
118 69.41
52 30.59%
22  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1080
31 2.87
33 3.06
127 11.76
26 2.41
109 10.09
754 69.81
326 30.19%
23  โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 143
10 6.99
1 0.70
20 13.99
12 8.39
0 0.00
100 69.93
43 30.07%
24  โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 50
11 22.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
25  โรงเรียนวัดวาลุการาม 60
4 6.67
4 6.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
26  โรงเรียนวัดเชิงคีรี 30
2 6.67
2 6.67
5 16.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
27  โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 429
57 13.29
5 1.17
48 11.19
9 2.10
9 2.10
301 70.16
128 29.84%
28  โรงเรียนบ้านดวด 152
11 7.24
3 1.97
25 16.45
4 2.63
2 1.32
107 70.39
45 29.61%
29  โรงเรียนวัดสว่างมนัส 492
21 4.27
28 5.69
59 11.99
29 5.89
6 1.22
349 70.93
143 29.07%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 337
8 2.37
6 1.78
45 13.35
14 4.15
23 6.82
241 71.51
96 28.49%
31  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 496
29 5.85
1 0.20
109 21.98
0 0.00
0 0.00
357 71.98
139 28.02%
32  โรงเรียนพัฒนศึกษา 222
4 1.80
12 5.41
45 20.27
0 0.00
1 0.45
160 72.07
62 27.93%
33  โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 205
12 5.85
2 0.98
42 20.49
0 0.00
0 0.00
149 72.68
56 27.32%
34  โรงเรียนบ้านพังเหา 111
8 7.21
2 1.80
16 14.41
3 2.70
1 0.90
81 72.97
30 27.03%
35  โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 189
3 1.59
5 2.65
34 17.99
9 4.76
0 0.00
138 73.02
51 26.98%
36  โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
2 7.69
2 7.69
19 73.08
7 26.92%
37  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 202
6 2.97
7 3.47
40 19.80
1 0.50
0 0.00
148 73.27
54 26.73%
38  โรงเรียนชุมชนสวี 293
10 3.41
9 3.07
51 17.41
6 2.05
2 0.68
215 73.38
78 26.62%
39  โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' 64
3 4.69
1 1.56
12 18.75
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
40  โรงเรียนบ้านคลองระ 68
3 4.41
2 2.94
10 14.71
3 4.41
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
41  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 878
46 5.24
19 2.16
119 13.55
42 4.78
4 0.46
648 73.80
230 26.20%
42  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 81
10 12.35
3 3.70
8 9.88
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
43  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 27
1 3.70
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
44  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 177
1 0.56
5 2.82
39 22.03
0 0.00
0 0.00
132 74.58
45 25.42%
45  โรงเรียนบ้านเขาแงน 71
6 8.45
1 1.41
11 15.49
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
46  โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 96
7 7.29
4 4.17
13 13.54
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
47  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 233
10 4.29
6 2.58
10 4.29
16 6.87
16 6.87
175 75.11
58 24.89%
48  โรงเรียนบ้านดอนนน 49
3 6.12
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
49  โรงเรียนบ้านคู 250
11 4.40
4 1.60
30 12.00
14 5.60
2 0.80
189 75.60
61 24.40%
50  โรงเรียนบ้านน้ำตก 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
51  โรงเรียนวัดนาทิการาม 37
1 2.70
0 0.00
7 18.92
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
52  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 179
9 5.03
3 1.68
29 16.20
2 1.12
0 0.00
136 75.98
43 24.02%
53  โรงเรียนวัดราชบุรณะ 67
3 4.48
1 1.49
10 14.93
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
54  โรงเรียนบ้านคลองสง 149
5 3.36
1 0.67
12 8.05
2 1.34
14 9.40
115 77.18
34 22.82%
55  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 229
6 2.62
11 4.80
18 7.86
9 3.93
8 3.49
177 77.29
52 22.71%
56  โรงเรียนบ้านเขาค่าย 499
27 5.41
15 3.01
70 14.03
0 0.00
0 0.00
387 77.56
112 22.44%
57  โรงเรียนบ้านในหุบ 194
16 8.25
6 3.09
21 10.82
0 0.00
0 0.00
151 77.84
43 22.16%
58  โรงเรียนวัดแหลมปอ 146
3 2.05
3 2.05
23 15.75
3 2.05
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
59  โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 55
5 9.09
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
60  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 172
7 4.07
8 4.65
22 12.79
0 0.00
0 0.00
135 78.49
37 21.51%
61  โรงเรียนบ้านปากเลข 85
4 4.71
4 4.71
8 9.41
2 2.35
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
62  โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 57
4 7.02
3 5.26
5 8.77
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
63  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 121
1 0.83
3 2.48
18 14.88
1 0.83
2 1.65
96 79.34
25 20.66%
64  โรงเรียนบ้านวังปลา 275
26 9.45
7 2.55
15 5.45
4 1.45
4 1.45
219 79.64
56 20.36%
65  โรงเรียนบ้านคลองน้อย 150
6 4.00
2 1.33
21 14.00
1 0.67
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
66  โรงเรียนบ้านน้ำลอด 50
2 4.00
3 6.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
67  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน) 90
6 6.67
0 0.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
68  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 68
3 4.41
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
69  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 59
0 0.00
1 1.69
10 16.95
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
70  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 373
22 5.90
9 2.41
36 9.65
2 0.54
0 0.00
304 81.50
69 18.50%
71  โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 50
1 2.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
72  โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 107
4 3.74
5 4.67
9 8.41
1 0.93
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
73  โรงเรียนวัดพะงุ้น 80
4 5.00
2 2.50
8 10.00
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
74  โรงเรียนวัดธัญญาราม 178
8 4.49
5 2.81
13 7.30
5 2.81
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
75  โรงเรียนวัดชลธารวดี 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
1 2.17
1 2.17
38 82.61
8 17.39%
76  โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 46
0 0.00
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
77  โรงเรียนวัดนพคุณ 53
2 3.77
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
78  โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 42
0 0.00
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
79  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 223
4 1.79
2 0.90
30 13.45
1 0.45
0 0.00
186 83.41
37 16.59%
80  โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 99
3 3.03
0 0.00
12 12.12
0 0.00
1 1.01
83 83.84
16 16.16%
81  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
82  โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 733
27 3.68
6 0.82
78 10.64
0 0.00
0 0.00
622 84.86
111 15.14%
83  โรงเรียนบ้านบางหยี 160
7 4.38
4 2.50
12 7.50
1 0.63
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
84  โรงเรียนบ้านทรายทอง 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
85  โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 124
2 1.61
2 1.61
14 11.29
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
86  โรงเรียนบ้านปากทรง 76
4 5.26
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
87  โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 49
4 8.16
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
88  โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ 70
3 4.29
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
89  โรงเรียนวัดจันทราวาส 79
6 7.59
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
90  โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 65
1 1.54
2 3.08
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
91  โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 195
4 2.05
5 2.56
18 9.23
0 0.00
0 0.00
168 86.15
27 13.85%
92  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 215
6 2.79
3 1.40
9 4.19
5 2.33
6 2.79
186 86.51
29 13.49%
93  โรงเรียนบ้านเขาตากุน 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
94  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 216
4 1.85
2 0.93
21 9.72
0 0.00
0 0.00
189 87.50
27 12.50%
95  โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 178
2 1.12
2 1.12
7 3.93
2 1.12
9 5.06
156 87.64
22 12.36%
96  โรงเรียนบ้านคลองเหนก 110
0 0.00
0 0.00
13 11.82
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
98  โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 72
2 2.78
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 299
9 3.01
10 3.34
7 2.34
6 2.01
1 0.33
266 88.96
33 11.04%
100  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 241
7 2.90
0 0.00
19 7.88
0 0.00
0 0.00
215 89.21
26 10.79%
101  โรงเรียนบ้านไทรล่า 93
3 3.23
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
102  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ 362
10 2.76
15 4.14
9 2.49
2 0.55
1 0.28
325 89.78
37 10.22%
103  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 109
1 0.92
0 0.00
10 9.17
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
104  โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
105  โรงเรียนวัดนาสัก 105
2 1.90
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
106  โรงเรียนบ้านสะพานยูง 75
5 6.67
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
107  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
108  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 103
3 2.91
0 0.00
3 2.91
0 0.00
3 2.91
94 91.26
9 8.74%
109  โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 107
0 0.00
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
110  โรงเรียนบ้านยางงาม 61
0 0.00
1 1.64
2 3.28
2 3.28
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
111  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 126
1 0.79
2 1.59
7 5.56
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
112  โรงเรียนบ้านคลองกก 119
2 1.68
1 0.84
6 5.04
0 0.00
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
113  โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
114  โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 101
1 0.99
1 0.99
4 3.96
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
115  โรงเรียนประชาเอื้ออารี 207
0 0.00
0 0.00
12 5.80
0 0.00
0 0.00
195 94.20
12 5.80%
116  โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
117  โรงเรียนวัดชุมแสง 127
2 1.57
2 1.57
2 1.57
1 0.79
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
118  โรงเรียนวัดท้องตม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
35 97.22
1 2.78%
119  โรงเรียนบ้านเขาล้าน 209
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
209 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,451 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  878 4.51
เตี้ย  462 2.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,355 12.11
ผอมและเตี้ย  446 2.29
อ้วนและเตี้ย  487 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,823 76.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,628 คน


23.79%


Powered By www.thaieducation.net