ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.26
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 210
32 15.24
25 11.90
36 17.14
15 7.14
0 0.00
102 48.57
108 51.43%
2  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 114
15 13.16
3 2.63
32 28.07
2 1.75
0 0.00
62 54.39
52 45.61%
3  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2083
85 4.08
54 2.59
381 18.29
109 5.23
221 10.61
1233 59.19
850 40.81%
4  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 215
9 4.19
5 2.33
26 12.09
14 6.51
31 14.42
130 60.47
85 39.53%
5  โรงเรียนบ้านคอสน 65
6 9.23
6 9.23
7 10.77
5 7.69
1 1.54
40 61.54
25 38.46%
6  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 63
6 9.52
11 17.46
7 11.11
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
7  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 121
8 6.61
19 15.70
12 9.92
3 2.48
0 0.00
79 65.29
42 34.71%
8  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100
10 10.00
15 15.00
4 4.00
4 4.00
0 0.00
67 67.00
33 33.00%
9  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 112
12 10.71
7 6.25
17 15.18
0 0.00
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112
4 3.57
12 10.71
10 8.93
2 1.79
6 5.36
78 69.64
34 30.36%
11  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 247
8 3.24
37 14.98
10 4.05
16 6.48
0 0.00
176 71.26
71 28.74%
12  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 28
2 7.14
2 7.14
1 3.57
1 3.57
2 7.14
20 71.43
8 28.57%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 114
8 7.02
3 2.63
17 14.91
4 3.51
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
14  โรงเรียนบ้านเนินทอง 303
11 3.63
15 4.95
55 18.15
2 0.66
0 0.00
220 72.61
83 27.39%
15  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 147
10 6.80
4 2.72
20 13.61
5 3.40
1 0.68
107 72.79
40 27.21%
16  โรงเรียนบ้านจันทึง 162
10 6.17
7 4.32
23 14.20
3 1.85
0 0.00
119 73.46
43 26.54%
17  โรงเรียนบ้านดอนทราย 46
3 6.52
2 4.35
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
18  โรงเรียนวัดควนมณี 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 224
27 12.05
7 3.13
21 9.38
0 0.00
0 0.00
169 75.45
55 24.55%
20  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504
29 5.75
23 4.56
54 10.71
10 1.98
6 1.19
382 75.79
122 24.21%
21  โรงเรียนวัดวังไผ่ 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
22  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 217
15 6.91
5 2.30
18 8.29
8 3.69
1 0.46
170 78.34
47 21.66%
23  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 543
29 5.34
15 2.76
67 12.34
0 0.00
6 1.10
426 78.45
117 21.55%
24  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 65
6 9.23
2 3.08
2 3.08
3 4.62
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
25  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 165
3 1.82
4 2.42
25 15.15
2 1.21
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
26  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78
1 1.28
3 3.85
9 11.54
1 1.28
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
27  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 242
9 3.72
3 1.24
33 13.64
0 0.00
0 0.00
197 81.40
45 18.60%
28  โรงเรียนบ้านเขาพาง 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
2 6.06
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
29  โรงเรียนบ้านในห้วย 60
1 1.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
4 6.67
50 83.33
10 16.67%
30  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 79
5 6.33
1 1.27
7 8.86
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
31  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 135
4 2.96
4 2.96
10 7.41
4 2.96
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
32  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 63
0 0.00
0 0.00
8 12.70
2 3.17
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
33  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 115
6 5.22
3 2.61
9 7.83
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
34  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 131
5 3.82
7 5.34
7 5.34
1 0.76
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
35  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 927
23 2.48
35 3.78
69 7.44
14 1.51
0 0.00
786 84.79
141 15.21%
36  โรงเรียนวัดดอนเมือง 173
8 4.62
1 0.58
16 9.25
1 0.58
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
37  โรงเรียนบ้านวังช้าง 200
6 3.00
7 3.50
15 7.50
0 0.00
0 0.00
172 86.00
28 14.00%
38  โรงเรียนประชาพัฒนา 72
1 1.39
1 1.39
3 4.17
1 1.39
4 5.56
62 86.11
10 13.89%
39  โรงเรียนบ้านสามเสียม 94
5 5.32
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
40  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 111
5 4.50
1 0.90
5 4.50
2 1.80
2 1.80
96 86.49
15 13.51%
41  โรงเรียนบ้านบางจาก 164
6 3.66
5 3.05
9 5.49
0 0.00
2 1.22
142 86.59
22 13.41%
42  โรงเรียนบ้านละมุ 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
1 1.56
1 1.56
56 87.50
8 12.50%
43  โรงเรียนประชานิคม 2 154
2 1.30
2 1.30
12 7.79
2 1.30
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
44  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1372
31 2.26
22 1.60
61 4.45
20 1.46
23 1.68
1215 88.56
157 11.44%
45  โรงเรียนประชานิคม 4 294
11 3.74
7 2.38
8 2.72
3 1.02
4 1.36
261 88.78
33 11.22%
46  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 165
10 6.06
1 0.61
6 3.64
0 0.00
1 0.61
147 89.09
18 10.91%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 93
0 0.00
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
48  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
49  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
50  โรงเรียนบ้านบางหลง 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
51  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 57
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
2 3.51
53 92.98
4 7.02%
52  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.67
42 93.33
3 6.67%
53  โรงเรียนวัดคูขุด 82
0 0.00
1 1.22
3 3.66
0 0.00
1 1.22
77 93.90
5 6.10%
54  โรงเรียนบ้านหินกบ 83
0 0.00
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
55  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
1 0.99
2 1.98
96 95.05
5 4.95%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 154
0 0.00
0 0.00
7 4.55
0 0.00
0 0.00
147 95.45
7 4.55%
57  โรงเรียนวัดทุ่งคา 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
58  โรงเรียนบ้านชุมโค 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
1 1.23
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
59  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 81
1 1.23
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
60  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165
0 0.00
2 1.21
4 2.42
0 0.00
0 0.00
159 96.36
6 3.64%
61  โรงเรียนบ้านคอกม้า 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
62  โรงเรียนบ้านเขาวง 107
0 0.00
0 0.00
2 1.87
1 0.93
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
63  โรงเรียนบ้านไชยราช 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.28
1 1.28
76 97.44
2 2.56%
64  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 119
0 0.00
3 2.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 97.48
3 2.52%
65  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
66  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
67  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
68  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,545 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  494 3.94
เตี้ย  394 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,216 9.69
ผอมและเตี้ย  267 2.13
อ้วนและเตี้ย  327 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,847 78.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,698 คน


21.51%


Powered By www.thaieducation.net