ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.23
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 462
59 12.77
52 11.26
34 7.36
69 14.94
41 8.87
207 44.81
255 55.19%
2  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 28
5 17.86
5 17.86
5 17.86
0 0.00
0 0.00
13 46.43
15 53.57%
3  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 30
3 10.00
2 6.67
0 0.00
10 33.33
1 3.33
14 46.67
16 53.33%
4  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 28
7 25.00
3 10.71
4 14.29
0 0.00
0 0.00
14 50.00
14 50.00%
5  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 65
6 9.23
4 6.15
17 26.15
1 1.54
1 1.54
36 55.38
29 44.62%
6  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 25
3 12.00
3 12.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 515
17 3.30
12 2.33
73 14.17
28 5.44
91 17.67
294 57.09
221 42.91%
8  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 42
3 7.14
5 11.90
5 11.90
5 11.90
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
9  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 161
26 16.15
10 6.21
28 17.39
4 2.48
0 0.00
93 57.76
68 42.24%
10  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 33
1 3.03
11 33.33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
11  โรงเรียนบ้านวังพง 30
2 6.67
1 3.33
6 20.00
2 6.67
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
12  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 115
18 15.65
10 8.70
8 6.96
6 5.22
0 0.00
73 63.48
42 36.52%
13  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 297
11 3.70
10 3.37
38 12.79
20 6.73
28 9.43
190 63.97
107 36.03%
14  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 310
29 9.35
29 9.35
24 7.74
29 9.35
0 0.00
199 64.19
111 35.81%
15  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 90
4 4.44
1 1.11
12 13.33
14 15.56
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
16  โรงเรียนบ้านหนองขาม 91
15 16.48
10 10.99
6 6.59
0 0.00
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
17  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 27
3 11.11
3 11.11
2 7.41
0 0.00
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
18  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 91
11 12.09
12 13.19
6 6.59
1 1.10
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
19  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 63
7 11.11
2 3.17
9 14.29
1 1.59
1 1.59
43 68.25
20 31.75%
20  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 176
11 6.25
15 8.52
13 7.39
9 5.11
6 3.41
122 69.32
54 30.68%
21  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 33
5 15.15
0 0.00
3 9.09
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
22  โรงเรียนหัวสระวิทยา 126
5 3.97
9 7.14
9 7.14
7 5.56
8 6.35
88 69.84
38 30.16%
23  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 405
15 3.70
15 3.70
48 11.85
28 6.91
14 3.46
285 70.37
120 29.63%
24  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 44
0 0.00
1 2.27
12 27.27
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
25  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 62
5 8.06
6 9.68
3 4.84
3 4.84
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
26  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 176
23 13.07
10 5.68
16 9.09
2 1.14
0 0.00
125 71.02
51 28.98%
27  โรงเรียนบ้านเดื่อ 91
4 4.40
1 1.10
18 19.78
2 2.20
1 1.10
65 71.43
26 28.57%
28  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 84
5 5.95
0 0.00
11 13.10
5 5.95
3 3.57
60 71.43
24 28.57%
29  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 93
6 6.45
5 5.38
15 16.13
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
30  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 708
38 5.37
35 4.94
62 8.76
25 3.53
36 5.08
512 72.32
196 27.68%
31  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 76
5 6.58
1 1.32
12 15.79
3 3.95
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
32  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 40
4 10.00
3 7.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
33  โรงเรียนบ้านโคกแสว 44
6 13.64
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
34  โรงเรียนบ้านไทรงาม 81
8 9.88
9 11.11
5 6.17
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
35  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 42
0 0.00
4 9.52
6 14.29
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
36  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 156
12 7.69
4 2.56
12 7.69
10 6.41
2 1.28
116 74.36
40 25.64%
37  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 81
11 13.58
3 3.70
2 2.47
1 1.23
3 3.70
61 75.31
20 24.69%
38  โรงเรียนบ้านหนองจาน 41
2 4.88
1 2.44
5 12.20
2 4.88
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
39  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 352
17 4.83
25 7.10
13 3.69
17 4.83
12 3.41
268 76.14
84 23.86%
40  โรงเรียนบ้านห้วยบง 63
2 3.17
5 7.94
8 12.70
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
41  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 34
4 11.76
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
42  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 156
10 6.41
5 3.21
8 5.13
8 5.13
5 3.21
120 76.92
36 23.08%
43  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 89
3 3.37
2 2.25
7 7.87
8 8.99
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
44  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 117
7 5.98
0 0.00
14 11.97
5 4.27
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
45  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 132
16 12.12
0 0.00
10 7.58
3 2.27
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
46  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 350
13 3.71
10 2.86
44 12.57
4 1.14
5 1.43
274 78.29
76 21.71%
47  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 106
0 0.00
0 0.00
22 20.75
0 0.00
1 0.94
83 78.30
23 21.70%
48  โรงเรียนบ้านหนองตอ 64
2 3.13
1 1.56
9 14.06
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
49  โรงเรียนบ้านหนองโจด 192
16 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 11.98
153 79.69
39 20.31%
50  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 134
11 8.21
4 2.99
9 6.72
2 1.49
1 0.75
107 79.85
27 20.15%
51  โรงเรียนวังกะอาม 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
52  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 73
5 6.85
2 2.74
5 6.85
2 2.74
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
53  โรงเรียนบ้านยางเครือ 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
54  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 84
6 7.14
0 0.00
3 3.57
6 7.14
1 1.19
68 80.95
16 19.05%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 385
16 4.16
26 6.75
29 7.53
1 0.26
1 0.26
312 81.04
73 18.96%
56  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 95
8 8.42
0 0.00
5 5.26
0 0.00
5 5.26
77 81.05
18 18.95%
57  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 38
0 0.00
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
58  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 71
3 4.23
0 0.00
10 14.08
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
59  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
60  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 33
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
61  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 88
8 9.09
3 3.41
4 4.55
1 1.14
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
62  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 83
3 3.61
0 0.00
9 10.84
3 3.61
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
63  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 141
6 4.26
7 4.96
9 6.38
3 2.13
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
64  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 103
1 0.97
3 2.91
14 13.59
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
65  โรงเรียนบ้านดอนกอก 92
1 1.09
1 1.09
12 13.04
2 2.17
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
66  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 52
6 11.54
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
67  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
4 13.79
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
68  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 41
6 14.63
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
69  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 119
2 1.68
6 5.04
12 10.08
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
70  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 256
12 4.69
12 4.69
17 6.64
1 0.39
1 0.39
213 83.20
43 16.80%
71  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 72
5 6.94
1 1.39
6 8.33
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
72  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 78
1 1.28
2 2.56
10 12.82
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
73  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 61
4 6.56
1 1.64
3 4.92
1 1.64
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
74  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 171
9 5.26
4 2.34
11 6.43
2 1.17
2 1.17
143 83.63
28 16.37%
75  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 148
4 2.70
2 1.35
17 11.49
1 0.68
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
76  โรงเรียนบ้านหนองโสน 105
7 6.67
4 3.81
6 5.71
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
77  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 101
7 6.93
2 1.98
5 4.95
2 1.98
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
78  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 45
0 0.00
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
79  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
80  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 145
6 4.14
3 2.07
11 7.59
2 1.38
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
81  โรงเรียนบ้านดงลาน 81
0 0.00
3 3.70
9 11.11
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
82  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 85
0 0.00
10 11.76
2 2.35
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
83  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
84  โรงเรียนบ้านซับยาง 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
85  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 22
0 0.00
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
86  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 208
7 3.37
18 8.65
2 0.96
0 0.00
0 0.00
181 87.02
27 12.98%
87  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
1 1.61
1 1.61
54 87.10
8 12.90%
88  โรงเรียนบ้านหนองโดน 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
89  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 147
6 4.08
0 0.00
12 8.16
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
90  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 33
3 9.09
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
91  โรงเรียนบ้านซับหมี 141
3 2.13
5 3.55
8 5.67
1 0.71
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
92  โรงเรียนบ้านงิ้ว 117
1 0.85
2 1.71
11 9.40
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
93  โรงเรียนบ้านหนองแขม 60
1 1.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
1 1.67
53 88.33
7 11.67%
94  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 104
4 3.85
2 1.92
6 5.77
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
95  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 206
7 3.40
8 3.88
8 3.88
0 0.00
0 0.00
183 88.83
23 11.17%
96  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 183
7 3.83
3 1.64
10 5.46
0 0.00
0 0.00
163 89.07
20 10.93%
97  โรงเรียนบ้านบะเสียว 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
2 4.26
42 89.36
5 10.64%
98  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 119
3 2.52
4 3.36
4 3.36
0 0.00
1 0.84
107 89.92
12 10.08%
99  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
100  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 61
0 0.00
3 4.92
3 4.92
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
101  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 83
2 2.41
0 0.00
4 4.82
1 1.20
1 1.20
75 90.36
8 9.64%
102  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 43
0 0.00
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
103  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 121
0 0.00
0 0.00
7 5.79
4 3.31
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
104  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
105  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 46
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
106  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 166
3 1.81
4 2.41
4 2.41
1 0.60
2 1.20
152 91.57
14 8.43%
107  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 143
3 2.10
2 1.40
4 2.80
2 1.40
0 0.00
132 92.31
11 7.69%
108  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
109  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 101
2 1.98
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
110  โรงเรียนบ้านตาล 130
5 3.85
1 0.77
1 0.77
1 0.77
1 0.77
121 93.08
9 6.92%
111  โรงเรียนบ้านวังกุง 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
112  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 104
3 2.88
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
113  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
114  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
115  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
116  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 110
2 1.82
0 0.00
1 0.91
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
117  โรงเรียนบ้านหนองตานา 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,018 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  705 5.42
เตี้ย  510 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,070 8.22
ผอมและเตี้ย  391 3.00
อ้วนและเตี้ย  305 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,037 77.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,981 คน


22.90%


Powered By www.thaieducation.net