ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 223 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 224 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.45
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 102
11 10.78
11 10.78
18 17.65
15 14.71
24 23.53
23 22.55
79 77.45%
2  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 70
41 58.57
0 0.00
8 11.43
0 0.00
1 1.43
20 28.57
50 71.43%
3  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 86
12 13.95
17 19.77
22 25.58
4 4.65
0 0.00
31 36.05
55 63.95%
4  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 144
75 52.08
0 0.00
12 8.33
0 0.00
0 0.00
57 39.58
87 60.42%
5  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 96
21 21.88
9 9.38
22 22.92
4 4.17
0 0.00
40 41.67
56 58.33%
6  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 51
9 17.65
2 3.92
8 15.69
6 11.76
2 3.92
24 47.06
27 52.94%
7  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 155
51 32.90
8 5.16
14 9.03
6 3.87
0 0.00
76 49.03
79 50.97%
8  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 61
13 21.31
0 0.00
15 24.59
2 3.28
1 1.64
30 49.18
31 50.82%
9  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 65
7 10.77
8 12.31
7 10.77
5 7.69
5 7.69
33 50.77
32 49.23%
10  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 42
6 14.29
7 16.67
4 9.52
2 4.76
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
11  โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1772
22 1.24
38 2.14
302 17.04
60 3.39
340 19.19
1010 57.00
762 43.00%
12  โรงเรียน บ้านนารี 140
17 12.14
13 9.29
21 15.00
9 6.43
0 0.00
80 57.14
60 42.86%
13  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 133
3 2.26
23 17.29
5 3.76
25 18.80
1 0.75
76 57.14
57 42.86%
14  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 49
12 24.49
0 0.00
8 16.33
1 2.04
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
15  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 52
13 25.00
0 0.00
5 9.62
4 7.69
0 0.00
30 57.69
22 42.31%
16  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 99
12 12.12
2 2.02
15 15.15
10 10.10
2 2.02
58 58.59
41 41.41%
17  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 87
9 10.34
1 1.15
7 8.05
10 11.49
8 9.20
52 59.77
35 40.23%
18  โรงเรียนบ้านนาอุดม 73
6 8.22
3 4.11
6 8.22
8 10.96
5 6.85
45 61.64
28 38.36%
19  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
6 14.29
7 16.67
3 7.14
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
20  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 2558
133 5.20
14 0.55
445 17.40
147 5.75
229 8.95
1590 62.16
968 37.84%
21  โรงเรียนบ้านหินลาด 24
3 12.50
0 0.00
6 25.00
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
22  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 51
10 19.61
4 7.84
5 9.80
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
23  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 116
12 10.34
0 0.00
17 14.66
8 6.90
6 5.17
73 62.93
43 37.07%
24  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 276
32 11.59
26 9.42
17 6.16
16 5.80
10 3.62
175 63.41
101 36.59%
25  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 55
16 29.09
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
26  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 216
17 7.87
22 10.19
13 6.02
14 6.48
12 5.56
138 63.89
78 36.11%
27  โรงเรียนบ้านนามน 125
2 1.60
1 0.80
40 32.00
1 0.80
0 0.00
81 64.80
44 35.20%
28  โรงเรียนบ้านกุดยาง 40
4 10.00
1 2.50
3 7.50
4 10.00
2 5.00
26 65.00
14 35.00%
29  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 219
5 2.28
0 0.00
35 15.98
36 16.44
0 0.00
143 65.30
76 34.70%
30  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย 149
9 6.04
6 4.03
18 12.08
17 11.41
1 0.67
98 65.77
51 34.23%
31  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 44
5 11.36
2 4.55
5 11.36
2 4.55
1 2.27
29 65.91
15 34.09%
32  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 91
17 18.68
3 3.30
11 12.09
0 0.00
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
33  โรงเรียนบ้านโสกรัง 50
5 10.00
2 4.00
6 12.00
3 6.00
1 2.00
33 66.00
17 34.00%
34  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 65
8 12.31
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
35  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 77
9 11.69
4 5.19
12 15.58
1 1.30
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
36  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 116
16 13.79
1 0.86
9 7.76
5 4.31
8 6.90
77 66.38
39 33.62%
37  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
2 13.33
1 6.67
10 66.67
5 33.33%
38  โรงเรียน บ้านสงแคน 43
5 11.63
3 6.98
5 11.63
0 0.00
1 2.33
29 67.44
14 32.56%
39  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 145
15 10.34
3 2.07
6 4.14
18 12.41
5 3.45
98 67.59
47 32.41%
40  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 112
15 13.39
6 5.36
12 10.71
3 2.68
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
41  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 112
11 9.82
8 7.14
14 12.50
1 0.89
1 0.89
77 68.75
35 31.25%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 429
33 7.69
12 2.80
57 13.29
22 5.13
8 1.86
297 69.23
132 30.77%
43  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 153
12 7.84
2 1.31
27 17.65
4 2.61
0 0.00
108 70.59
45 29.41%
44  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 218
37 16.97
7 3.21
20 9.17
0 0.00
0 0.00
154 70.64
64 29.36%
45  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 176
18 10.23
0 0.00
27 15.34
5 2.84
1 0.57
125 71.02
51 28.98%
46  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 118
10 8.47
7 5.93
14 11.86
3 2.54
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
47  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
4 19.05
15 71.43
6 28.57%
48  โรงเรียนบ้านวังตะกู 113
10 8.85
8 7.08
12 10.62
2 1.77
0 0.00
81 71.68
32 28.32%
49  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 71
11 15.49
1 1.41
7 9.86
1 1.41
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
50  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 47
6 12.77
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
51  โรงเรียนบ้านหนองไห 91
7 7.69
4 4.40
12 13.19
2 2.20
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
52  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 126
11 8.73
0 0.00
22 17.46
1 0.79
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
53  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 105
16 15.24
2 1.90
8 7.62
0 0.00
2 1.90
77 73.33
28 26.67%
54  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 147
12 8.16
11 7.48
7 4.76
0 0.00
9 6.12
108 73.47
39 26.53%
55  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 1004
45 4.48
48 4.78
62 6.18
48 4.78
63 6.27
738 73.51
266 26.49%
56  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 68
16 23.53
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
57  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
4 9.52
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
58  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 88
9 10.23
1 1.14
4 4.55
7 7.95
2 2.27
65 73.86
23 26.14%
59  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 46
5 10.87
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
60  โรงเรียนบ้านโนนกอก 27
0 0.00
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
61  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 39
2 5.13
1 2.56
4 10.26
3 7.69
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
62  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 227
14 6.17
11 4.85
31 13.66
2 0.88
0 0.00
169 74.45
58 25.55%
63  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 192
15 7.81
7 3.65
24 12.50
2 1.04
1 0.52
143 74.48
49 25.52%
64  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 169
21 12.43
11 6.51
9 5.33
2 1.18
0 0.00
126 74.56
43 25.44%
65  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 122
8 6.56
7 5.74
6 4.92
7 5.74
3 2.46
91 74.59
31 25.41%
66  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 63
13 20.63
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
67  โรงเรียน บ้านคลองจันลา 174
15 8.62
5 2.87
14 8.05
8 4.60
2 1.15
130 74.71
44 25.29%
68  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 174
7 4.02
16 9.20
13 7.47
7 4.02
1 0.57
130 74.71
44 25.29%
69  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 255
26 10.20
1 0.39
16 6.27
7 2.75
14 5.49
191 74.90
64 25.10%
70  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 257
23 8.95
14 5.45
19 7.39
6 2.33
2 0.78
193 75.10
64 24.90%
71  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 150
11 7.33
0 0.00
14 9.33
6 4.00
6 4.00
113 75.33
37 24.67%
72  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 281
11 3.91
7 2.49
13 4.63
21 7.47
17 6.05
212 75.44
69 24.56%
73  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
74  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 79
6 7.59
0 0.00
12 15.19
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
75  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 121
14 11.57
1 0.83
13 10.74
1 0.83
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
76  โรงเรียนบ้านต้อน 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
77  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 63
0 0.00
5 7.94
10 15.87
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
78  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 89
1 1.12
5 5.62
10 11.24
3 3.37
2 2.25
68 76.40
21 23.60%
79  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 145
5 3.45
7 4.83
12 8.28
6 4.14
4 2.76
111 76.55
34 23.45%
80  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 78
5 6.41
6 7.69
7 8.97
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
81  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
82  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง 236
26 11.02
5 2.12
20 8.47
3 1.27
0 0.00
182 77.12
54 22.88%
83  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
84  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
2 4.55
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
85  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 108
5 4.63
3 2.78
15 13.89
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
86  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
87  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 45
8 17.78
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
88  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 77
2 2.60
2 2.60
11 14.29
2 2.60
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
89  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 59
3 5.08
3 5.08
4 6.78
3 5.08
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
90  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 46
2 4.35
0 0.00
7 15.22
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
91  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 47
4 8.51
2 4.26
3 6.38
0 0.00
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 279
17 6.09
3 1.08
26 9.32
8 2.87
2 0.72
223 79.93
56 20.07%
93  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 131
2 1.53
0 0.00
8 6.11
12 9.16
4 3.05
105 80.15
26 19.85%
94  โรงเรียนบ้านหนองแวง 126
4 3.17
0 0.00
21 16.67
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
95  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 77
1 1.30
1 1.30
11 14.29
0 0.00
2 2.60
62 80.52
15 19.48%
96  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
1 2.78
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
97  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 191
7 3.66
3 1.57
23 12.04
2 1.05
2 1.05
154 80.63
37 19.37%
98  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 114
6 5.26
2 1.75
13 11.40
1 0.88
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
99  โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
100  โรงเรียน บ้านฝาย 70
4 5.71
1 1.43
7 10.00
1 1.43
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 87
4 4.60
3 3.45
2 2.30
5 5.75
2 2.30
71 81.61
16 18.39%
102  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 98
9 9.18
2 2.04
5 5.10
2 2.04
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
103  โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
2 4.55
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
104  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 201
7 3.48
4 1.99
23 11.44
2 1.00
0 0.00
165 82.09
36 17.91%
105  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
106  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 102
3 2.94
3 2.94
11 10.78
1 0.98
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
107  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง 125
6 4.80
5 4.00
4 3.20
5 4.00
2 1.60
103 82.40
22 17.60%
108  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 57
1 1.75
3 5.26
5 8.77
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
109  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 97
4 4.12
2 2.06
10 10.31
1 1.03
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
110  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 172
4 2.33
4 2.33
22 12.79
0 0.00
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
111  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 115
4 3.48
2 1.74
13 11.30
1 0.87
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
112  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 75
5 6.67
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
113  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 58
2 3.45
2 3.45
3 5.17
1 1.72
2 3.45
48 82.76
10 17.24%
114  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 64
4 6.25
0 0.00
2 3.13
3 4.69
2 3.13
53 82.81
11 17.19%
115  โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย 70
4 5.71
0 0.00
3 4.29
2 2.86
3 4.29
58 82.86
12 17.14%
116  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 135
4 2.96
2 1.48
17 12.59
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 83
8 9.64
1 1.20
5 6.02
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
118  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 172
6 3.49
8 4.65
7 4.07
5 2.91
3 1.74
143 83.14
29 16.86%
119  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
120  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 48
3 6.25
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
121  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 120
7 5.83
4 3.33
5 4.17
4 3.33
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
122  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 260
20 7.69
11 4.23
10 3.85
2 0.77
0 0.00
217 83.46
43 16.54%
123  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 134
7 5.22
2 1.49
13 9.70
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
124  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 61
2 3.28
2 3.28
5 8.20
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
125  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 129
5 3.88
0 0.00
5 3.88
7 5.43
4 3.10
108 83.72
21 16.28%
126  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 112
1 0.89
1 0.89
16 14.29
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
127  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 56
1 1.79
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
128  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 64
2 3.13
1 1.56
5 7.81
2 3.13
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
129  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 269
17 6.32
7 2.60
18 6.69
0 0.00
0 0.00
227 84.39
42 15.61%
130  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
131  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 316
7 2.22
8 2.53
34 10.76
0 0.00
0 0.00
267 84.49
49 15.51%
132  โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 52
3 5.77
1 1.92
3 5.77
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
133  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
134  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 267
12 4.49
8 3.00
17 6.37
4 1.50
0 0.00
226 84.64
41 15.36%
135  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 297
0 0.00
0 0.00
2 0.67
14 4.71
29 9.76
252 84.85
45 15.15%
136  โรงเรียน หินเหิบซับภูทอง 80
5 6.25
1 1.25
2 2.50
3 3.75
1 1.25
68 85.00
12 15.00%
137  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 300
7 2.33
4 1.33
34 11.33
0 0.00
0 0.00
255 85.00
45 15.00%
138  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 102
8 7.84
2 1.96
4 3.92
1 0.98
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
139  โรงเรียนนาฝายวิทยา 171
10 5.85
2 1.17
11 6.43
2 1.17
0 0.00
146 85.38
25 14.62%
140  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 308
26 8.44
0 0.00
19 6.17
0 0.00
0 0.00
263 85.39
45 14.61%
141  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 55
3 5.45
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
142  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 62
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
3 4.84
53 85.48
9 14.52%
143  โรงเรียน บ้านสำราญ 83
5 6.02
1 1.20
6 7.23
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
144  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 97
5 5.15
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
145  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 97
2 2.06
5 5.15
5 5.15
2 2.06
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
146  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 174
6 3.45
7 4.02
8 4.60
2 1.15
2 1.15
149 85.63
25 14.37%
147  โรงเรียนบ้านเจาทอง 337
5 1.48
15 4.45
23 6.82
5 1.48
0 0.00
289 85.76
48 14.24%
148  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 134
3 2.24
1 0.75
13 9.70
2 1.49
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
149  โรงเรียนโพนทองพิทยา 92
5 5.43
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
150  โรงเรียนสหประชาสรร 149
3 2.01
1 0.67
14 9.40
3 2.01
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
151  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 308
26 8.44
0 0.00
9 2.92
8 2.60
0 0.00
265 86.04
43 13.96%
152  โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม 156
7 4.49
2 1.28
11 7.05
1 0.64
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
153  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 52
4 7.69
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
154  โรงเรียน บ้านโนนแดง 246
4 1.63
1 0.41
12 4.88
8 3.25
8 3.25
213 86.59
33 13.41%
155  โรงเรียน บ้านลำชี 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
0 0.00
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
156  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 136
4 2.94
0 0.00
14 10.29
0 0.00
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
157  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 53
2 3.77
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
158  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
159  โรงเรียนบ้านช่อระกา 183
8 4.37
2 1.09
10 5.46
2 1.09
2 1.09
159 86.89
24 13.11%
160  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
4 6.56
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
161  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 171
7 4.09
0 0.00
15 8.77
0 0.00
0 0.00
149 87.13
22 12.87%
162  โรงเรียน บ้านยางหวาย 200
4 2.00
0 0.00
15 7.50
3 1.50
3 1.50
175 87.50
25 12.50%
163  โรงเรียนบ้านโนนตูม 144
3 2.08
4 2.78
11 7.64
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
164  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 48
0 0.00
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
165  โรงเรียน โนนหว้านไพล 105
6 5.71
2 1.90
3 2.86
2 1.90
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
166  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
167  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 42
3 7.14
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
168  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 42
1 2.38
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
169  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 68
0 0.00
2 2.94
5 7.35
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
170  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 104
2 1.92
0 0.00
10 9.62
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
171  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 87
0 0.00
3 3.45
7 8.05
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
172  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 124
3 2.42
5 4.03
6 4.84
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
173  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 72
2 2.78
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
174  โรงเรียนบ้านวังโพน 148
9 6.08
5 3.38
1 0.68
1 0.68
0 0.00
132 89.19
16 10.81%
175  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 123
6 4.88
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
176  โรงเรียนบ้านป่ายาง 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
1 5.26
17 89.47
2 10.53%
177  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 95
1 1.05
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
178  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 110
4 3.64
4 3.64
3 2.73
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
179  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
180  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 40
1 2.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
181  โรงเรียนบ้านโนนตาด 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
182  โรงเรียน บ้านซับม่วง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
183  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 233
2 0.86
2 0.86
11 4.72
2 0.86
5 2.15
211 90.56
22 9.44%
184  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
185  โรงเรียน บ้านดอนหัน 44
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
186  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 69
1 1.45
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
187  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 94
2 2.13
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
188  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
189  โรงเรียนบ้านซับชมภู 158
3 1.90
2 1.27
8 5.06
0 0.00
0 0.00
145 91.77
13 8.23%
190  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 101
3 2.97
0 0.00
1 0.99
1 0.99
3 2.97
93 92.08
8 7.92%
191  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 279
10 3.58
0 0.00
9 3.23
3 1.08
0 0.00
257 92.11
22 7.89%
192  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
193  โรงเรียนบ้านนาวัง 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
194  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 429
7 1.63
6 1.40
10 2.33
2 0.47
7 1.63
397 92.54
32 7.46%
195  โรงเรียน บ้านนาโจด 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
196  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 149
5 3.36
3 2.01
2 1.34
0 0.00
0 0.00
139 93.29
10 6.71%
197  โรงเรียนบ้านกุดละลม 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
198  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 105
2 1.90
2 1.90
3 2.86
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
199  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 77
1 1.30
0 0.00
3 3.90
1 1.30
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
200  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี 248
3 1.21
5 2.02
8 3.23
0 0.00
0 0.00
232 93.55
16 6.45%
201  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
202  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
1 3.13
30 93.75
2 6.25%
203  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
204  โรงเรียนบ้านนางแดด 134
1 0.75
0 0.00
6 4.48
0 0.00
1 0.75
126 94.03
8 5.97%
205  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 55
0 0.00
1 1.82
1 1.82
1 1.82
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
206  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 75
3 4.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
207  โรงเรียน บ้านห้วยบงเหนือ 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
1 1.25
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
208  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
209  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
210  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
211  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 177
0 0.00
1 0.56
5 2.82
1 0.56
0 0.00
170 96.05
7 3.95%
212  โรงเรียนบ้านหนองหอย 131
4 3.05
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
126 96.18
5 3.82%
213  โรงเรียน บ้านโนนลาน 105
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
214  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 165
0 0.00
1 0.61
1 0.61
2 1.21
1 0.61
160 96.97
5 3.03%
215  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 229
1 0.44
1 0.44
2 0.87
0 0.00
2 0.87
223 97.38
6 2.62%
216  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 120
1 0.83
1 0.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 98.33
2 1.67%
217  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 163
0 0.00
0 0.00
1 0.61
0 0.00
0 0.00
162 99.39
1 0.61%
218  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านนาฮี 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,429 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,693 5.75
เตี้ย  700 2.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,694 9.15
ผอมและเตี้ย  809 2.75
อ้วนและเตี้ย  909 3.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,624 76.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,805 คน


23.12%


Powered By www.thaieducation.net