ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.71
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 14
2 14.29
2 14.29
4 28.57
0 0.00
2 14.29
4 28.57
10 71.43%
2  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 230
9 3.91
5 2.17
51 22.17
14 6.09
31 13.48
120 52.17
110 47.83%
3  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 56
3 5.36
1 1.79
9 16.07
0 0.00
8 14.29
35 62.50
21 37.50%
4  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 57
6 10.53
2 3.51
8 14.04
3 5.26
2 3.51
36 63.16
21 36.84%
5  โรงเรียนวัดคลองธรรม 55
9 16.36
0 0.00
10 18.18
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
6  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 118
5 4.24
0 0.00
16 13.56
5 4.24
16 13.56
76 64.41
42 35.59%
7  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 108
7 6.48
5 4.63
8 7.41
10 9.26
8 7.41
70 64.81
38 35.19%
8  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 510
53 10.39
0 0.00
125 24.51
0 0.00
0 0.00
332 65.10
178 34.90%
9  โรงเรียนบ้านหนองแจง 95
12 12.63
0 0.00
21 22.11
0 0.00
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
10  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 69
7 10.14
1 1.45
14 20.29
1 1.45
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
11  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 24
4 16.67
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
12  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 170
8 4.71
3 1.76
45 26.47
0 0.00
0 0.00
114 67.06
56 32.94%
13  โรงเรียนวัดกรุณา 25
2 8.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
14  โรงเรียนวัดหอระฆัง 44
2 4.55
0 0.00
11 25.00
1 2.27
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
15  โรงเรียนวัดนางลือ 151
9 5.96
9 5.96
26 17.22
2 1.32
2 1.32
103 68.21
48 31.79%
16  โรงเรียนวัดคลองเกษม 86
6 6.98
3 3.49
7 8.14
2 2.33
9 10.47
59 68.60
27 31.40%
17  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 103
4 3.88
5 4.85
23 22.33
0 0.00
0 0.00
71 68.93
32 31.07%
18  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 163
7 4.29
6 3.68
29 17.79
7 4.29
1 0.61
113 69.33
50 30.67%
19  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 175
10 5.71
5 2.86
36 20.57
1 0.57
0 0.00
123 70.29
52 29.71%
20  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 115
9 7.83
5 4.35
8 6.96
12 10.43
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
21  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 79
8 10.13
0 0.00
15 18.99
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
22  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
1 3.23
1 3.23
22 70.97
9 29.03%
23  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 68
4 5.88
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
24  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 76
4 5.26
5 6.58
7 9.21
4 5.26
1 1.32
55 72.37
21 27.63%
25  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 67
4 5.97
1 1.49
12 17.91
1 1.49
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
26  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 15
1 6.67
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
27  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 73
4 5.48
3 4.11
7 9.59
2 2.74
3 4.11
54 73.97
19 26.03%
28  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 27
0 0.00
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
29  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 58
4 6.90
3 5.17
4 6.90
2 3.45
2 3.45
43 74.14
15 25.86%
30  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 58
4 6.90
2 3.45
8 13.79
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 126
2 1.59
0 0.00
30 23.81
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
32  โรงเรียนวัดสนามชัย 87
5 5.75
0 0.00
16 18.39
1 1.15
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
33  โรงเรียนวัดคลองบุญ 115
4 3.48
0 0.00
25 21.74
0 0.00
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
34  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 20
2 10.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
35  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 113
10 8.85
6 5.31
10 8.85
2 1.77
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
36  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 122
4 3.28
3 2.46
19 15.57
4 3.28
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
37  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 106
3 2.83
4 3.77
18 16.98
1 0.94
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
38  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 94
6 6.38
2 2.13
15 15.96
0 0.00
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
39  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 82
5 6.10
0 0.00
15 18.29
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
40  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 46
7 15.22
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
41  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 123
1 0.81
0 0.00
24 19.51
2 1.63
2 1.63
94 76.42
29 23.58%
42  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 128
8 6.25
5 3.91
14 10.94
2 1.56
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
43  โรงเรียนบ้านหัวถนน 76
8 10.53
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
44  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 99
6 6.06
5 5.05
11 11.11
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
45  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 78
4 5.13
3 3.85
6 7.69
2 2.56
2 2.56
61 78.21
17 21.79%
46  โรงเรียนวัดโพธาราม 101
4 3.96
4 3.96
9 8.91
0 0.00
5 4.95
79 78.22
22 21.78%
47  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 62
3 4.84
1 1.61
9 14.52
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
48  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
4 8.33
38 79.17
10 20.83%
49  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 126
6 4.76
6 4.76
14 11.11
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
50  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 50
2 4.00
3 6.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
51  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 142
10 7.04
3 2.11
9 6.34
3 2.11
3 2.11
114 80.28
28 19.72%
52  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 143
6 4.20
5 3.50
3 2.10
8 5.59
6 4.20
115 80.42
28 19.58%
53  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 124
3 2.42
4 3.23
15 12.10
2 1.61
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
54  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 95
4 4.21
4 4.21
4 4.21
3 3.16
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
55  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 60
3 5.00
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
56  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 175
6 3.43
9 5.14
17 9.71
0 0.00
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
57  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 128
4 3.13
5 3.91
11 8.59
2 1.56
1 0.78
105 82.03
23 17.97%
58  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 146
7 4.79
6 4.11
7 4.79
6 4.11
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
59  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 149
5 3.36
7 4.70
14 9.40
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
60  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 202
0 0.00
0 0.00
32 15.84
3 1.49
0 0.00
167 82.67
35 17.33%
61  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 124
6 4.84
1 0.81
14 11.29
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
62  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 89
7 7.87
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
63  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 161
8 4.97
6 3.73
11 6.83
2 1.24
0 0.00
134 83.23
27 16.77%
64  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 67
4 5.97
0 0.00
0 0.00
1 1.49
6 8.96
56 83.58
11 16.42%
65  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 122
8 6.56
0 0.00
6 4.92
3 2.46
3 2.46
102 83.61
20 16.39%
66  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 50
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
67  โรงเรียนวัดหนองตาตน 88
3 3.41
1 1.14
10 11.36
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
68  โรงเรียนวัดโคกหมู 88
0 0.00
0 0.00
13 14.77
0 0.00
1 1.14
74 84.09
14 15.91%
69  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 65
3 4.62
2 3.08
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
70  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
71  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 68
2 2.94
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
72  โรงเรียนวัดหนองน้อย 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
73  โรงเรียนวัดวังหมัน 150
6 4.00
4 2.67
10 6.67
1 0.67
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
74  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 186
6 3.23
0 0.00
20 10.75
0 0.00
0 0.00
160 86.02
26 13.98%
75  โรงเรียนวัดฝาง 128
6 4.69
0 0.00
10 7.81
1 0.78
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
76  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 85
6 7.06
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
77  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 756
11 1.46
12 1.59
38 5.03
12 1.59
23 3.04
660 87.30
96 12.70%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
79  โรงเรียนบ้านคลองยาง 81
2 2.47
3 3.70
5 6.17
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
80  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 336
4 1.19
1 0.30
34 10.12
2 0.60
0 0.00
295 87.80
41 12.20%
81  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 41
2 4.88
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
82  โรงเรียนบ้านหนองแค 125
2 1.60
0 0.00
12 9.60
0 0.00
1 0.80
110 88.00
15 12.00%
83  โรงเรียนวัดหนองจิก 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
84  โรงเรียนวัดธรรมามูล 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
85  โรงเรียนวัดโคกสุก 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
3 8.11
33 89.19
4 10.81%
86  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 76
1 1.32
0 0.00
5 6.58
2 2.63
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
87  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 96
3 3.13
1 1.04
6 6.25
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
88  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 113
0 0.00
1 0.88
6 5.31
0 0.00
4 3.54
102 90.27
11 9.73%
89  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
90  โรงเรียนวัดหาดอาษา 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
91  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 162
2 1.23
0 0.00
12 7.41
0 0.00
0 0.00
148 91.36
14 8.64%
92  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 24
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
93  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 121
0 0.00
1 0.83
9 7.44
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
94  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
95  โรงเรียนบ้านเก่า 50
2 4.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
96  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
97  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
98  โรงเรียนวัดดอนรังนก 85
3 3.53
1 1.18
1 1.18
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
99  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
100  โรงเรียนวัดพระแก้ว 54
2 3.70
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
101  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
2 2.53
0 0.00
1 1.27
1 1.27
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
102  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 133
1 0.75
2 1.50
3 2.26
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
104  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
105  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 227
2 0.88
4 1.76
0 0.00
2 0.88
1 0.44
218 96.04
9 3.96%
106  โรงเรียนวัดพร้าว 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
107  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
108  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
109  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
110  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
111  โรงเรียนวัดหัวหว้า 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,988 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  462 4.20
เตี้ย  210 1.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,211 11.02
ผอมและเตี้ย  141 1.28
อ้วนและเตี้ย  154 1.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,810 80.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,178 คน


19.82%


Powered By www.thaieducation.net