ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 14
2 14.29
2 14.29
4 28.57
0 0.00
2 14.29
4 28.57
10 71.43%
2  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 129
16 12.40
30 23.26
22 17.05
11 8.53
5 3.88
45 34.88
84 65.12%
3  โรงเรียนวัดหนองแขม 90
21 23.33
4 4.44
18 20.00
10 11.11
4 4.44
33 36.67
57 63.33%
4  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 74
7 9.46
1 1.35
15 20.27
15 20.27
7 9.46
29 39.19
45 60.81%
5  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 230
9 3.91
5 2.17
51 22.17
14 6.09
31 13.48
120 52.17
110 47.83%
6  โรงเรียนเทพรัตน์ 170
35 20.59
11 6.47
30 17.65
5 2.94
0 0.00
89 52.35
81 47.65%
7  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 172
16 9.30
7 4.07
37 21.51
10 5.81
11 6.40
91 52.91
81 47.09%
8  โรงเรียนวัดวงเดือน 98
11 11.22
4 4.08
28 28.57
0 0.00
0 0.00
55 56.12
43 43.88%
9  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 77
7 9.09
3 3.90
21 27.27
1 1.30
0 0.00
45 58.44
32 41.56%
10  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 56
3 5.36
1 1.79
9 16.07
0 0.00
8 14.29
35 62.50
21 37.50%
11  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 57
6 10.53
2 3.51
8 14.04
3 5.26
2 3.51
36 63.16
21 36.84%
12  โรงเรียนวัดคลองธรรม 55
9 16.36
0 0.00
10 18.18
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
13  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 118
5 4.24
0 0.00
16 13.56
5 4.24
16 13.56
76 64.41
42 35.59%
14  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 108
7 6.48
5 4.63
8 7.41
10 9.26
8 7.41
70 64.81
38 35.19%
15  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 510
53 10.39
0 0.00
125 24.51
0 0.00
0 0.00
332 65.10
178 34.90%
16  โรงเรียนบ้านหนองแจง 95
12 12.63
0 0.00
21 22.11
0 0.00
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
17  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 62
6 9.68
0 0.00
14 22.58
1 1.61
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
18  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 69
7 10.14
1 1.45
14 20.29
1 1.45
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
19  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 24
4 16.67
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
20  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 170
8 4.71
3 1.76
45 26.47
0 0.00
0 0.00
114 67.06
56 32.94%
21  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2343
79 3.37
43 1.84
595 25.39
34 1.45
8 0.34
1584 67.61
759 32.39%
22  โรงเรียนวัดจันทน์ 90
2 2.22
0 0.00
17 18.89
3 3.33
7 7.78
61 67.78
29 32.22%
23  โรงเรียนวัดกรุณา 25
2 8.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
24  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 160
18 11.25
0 0.00
32 20.00
0 0.00
1 0.63
109 68.13
51 31.88%
25  โรงเรียนวัดหอระฆัง 44
2 4.55
0 0.00
11 25.00
1 2.27
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
26  โรงเรียนวัดนางลือ 151
9 5.96
9 5.96
26 17.22
2 1.32
2 1.32
103 68.21
48 31.79%
27  โรงเรียนวัดคลองเกษม 86
6 6.98
3 3.49
7 8.14
2 2.33
9 10.47
59 68.60
27 31.40%
28  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 103
4 3.88
5 4.85
23 22.33
0 0.00
0 0.00
71 68.93
32 31.07%
29  โรงเรียนวัดหัวเด่น 132
3 2.27
0 0.00
38 28.79
0 0.00
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
30  โรงเรียนวัดโรงวัว 113
8 7.08
2 1.77
17 15.04
8 7.08
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
31  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 163
7 4.29
6 3.68
29 17.79
7 4.29
1 0.61
113 69.33
50 30.67%
32  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 33
1 3.03
0 0.00
7 21.21
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
33  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 175
10 5.71
5 2.86
36 20.57
1 0.57
0 0.00
123 70.29
52 29.71%
34  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 115
9 7.83
5 4.35
8 6.96
12 10.43
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
35  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 79
8 10.13
0 0.00
15 18.99
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
36  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
1 3.23
1 3.23
22 70.97
9 29.03%
37  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 68
4 5.88
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
38  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 76
4 5.26
5 6.58
7 9.21
4 5.26
1 1.32
55 72.37
21 27.63%
39  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 40
3 7.50
1 2.50
5 12.50
1 2.50
1 2.50
29 72.50
11 27.50%
40  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 144
11 7.64
8 5.56
18 12.50
2 1.39
0 0.00
105 72.92
39 27.08%
41  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 67
4 5.97
1 1.49
12 17.91
1 1.49
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
42  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 15
1 6.67
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 30
3 10.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
44  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 23
1 4.35
4 17.39
1 4.35
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
45  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 73
4 5.48
3 4.11
7 9.59
2 2.74
3 4.11
54 73.97
19 26.03%
46  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 27
0 0.00
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
47  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 58
4 6.90
3 5.17
4 6.90
2 3.45
2 3.45
43 74.14
15 25.86%
48  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 58
4 6.90
2 3.45
8 13.79
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
49  โรงเรียนวัดท่ากระแส 51
2 3.92
1 1.96
10 19.61
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 126
2 1.59
0 0.00
30 23.81
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
51  โรงเรียนวัดสนามชัย 87
5 5.75
0 0.00
16 18.39
1 1.15
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
52  โรงเรียนวัดคลองบุญ 115
4 3.48
0 0.00
25 21.74
0 0.00
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
53  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 20
2 10.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
54  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 113
10 8.85
6 5.31
10 8.85
2 1.77
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
55  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 122
4 3.28
3 2.46
19 15.57
4 3.28
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
56  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 106
3 2.83
4 3.77
18 16.98
1 0.94
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
57  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 94
6 6.38
2 2.13
15 15.96
0 0.00
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
58  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 82
5 6.10
0 0.00
15 18.29
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
59  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 182
10 5.49
10 5.49
17 9.34
7 3.85
0 0.00
138 75.82
44 24.18%
60  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 46
7 15.22
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
61  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 181
12 6.63
3 1.66
17 9.39
4 2.21
7 3.87
138 76.24
43 23.76%
62  โรงเรียนวัดมะปราง 97
3 3.09
1 1.03
19 19.59
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
63  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 123
1 0.81
0 0.00
24 19.51
2 1.63
2 1.63
94 76.42
29 23.58%
64  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 96
3 3.13
1 1.04
15 15.63
3 3.13
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
65  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
66  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 128
8 6.25
5 3.91
14 10.94
2 1.56
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
67  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 67
3 4.48
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
68  โรงเรียนบ้านหัวถนน 76
8 10.53
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
69  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 161
15 9.32
1 0.62
20 12.42
0 0.00
0 0.00
125 77.64
36 22.36%
70  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 99
6 6.06
5 5.05
11 11.11
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
71  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 78
4 5.13
3 3.85
6 7.69
2 2.56
2 2.56
61 78.21
17 21.79%
72  โรงเรียนวัดโพธาราม 101
4 3.96
4 3.96
9 8.91
0 0.00
5 4.95
79 78.22
22 21.78%
73  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 62
3 4.84
1 1.61
9 14.52
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
74  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
4 8.33
38 79.17
10 20.83%
75  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 126
6 4.76
6 4.76
14 11.11
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
76  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 113
1 0.88
1 0.88
21 18.58
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
77  โรงเรียนวัดท่า 100
3 3.00
5 5.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
78  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 50
2 4.00
3 6.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
79  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 142
10 7.04
3 2.11
9 6.34
3 2.11
3 2.11
114 80.28
28 19.72%
80  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 143
6 4.20
5 3.50
3 2.10
8 5.59
6 4.20
115 80.42
28 19.58%
81  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 124
3 2.42
4 3.23
15 12.10
2 1.61
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
82  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 63
0 0.00
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
83  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 95
4 4.21
4 4.21
4 4.21
3 3.16
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
84  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 123
4 3.25
5 4.07
10 8.13
4 3.25
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 92
1 1.09
7 7.61
9 9.78
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
86  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 60
3 5.00
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
87  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 175
6 3.43
9 5.14
17 9.71
0 0.00
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
88  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 128
4 3.13
5 3.91
11 8.59
2 1.56
1 0.78
105 82.03
23 17.97%
89  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 146
7 4.79
6 4.11
7 4.79
6 4.11
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
90  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 149
5 3.36
7 4.70
14 9.40
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
91  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
92  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 202
0 0.00
0 0.00
32 15.84
3 1.49
0 0.00
167 82.67
35 17.33%
93  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 152
0 0.00
2 1.32
22 14.47
0 0.00
2 1.32
126 82.89
26 17.11%
94  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 53
1 1.89
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
95  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 124
6 4.84
1 0.81
14 11.29
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
96  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 89
7 7.87
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
97  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 137
3 2.19
2 1.46
18 13.14
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
98  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 161
8 4.97
6 3.73
11 6.83
2 1.24
0 0.00
134 83.23
27 16.77%
99  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 67
4 5.97
0 0.00
0 0.00
1 1.49
6 8.96
56 83.58
11 16.42%
100  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 122
8 6.56
0 0.00
6 4.92
3 2.46
3 2.46
102 83.61
20 16.39%
101  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 50
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
102  โรงเรียนวัดหนองตาตน 88
3 3.41
1 1.14
10 11.36
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
103  โรงเรียนวัดโคกหมู 88
0 0.00
0 0.00
13 14.77
0 0.00
1 1.14
74 84.09
14 15.91%
104  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 151
2 1.32
5 3.31
13 8.61
3 1.99
1 0.66
127 84.11
24 15.89%
105  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 103
7 6.80
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
106  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 142
3 2.11
7 4.93
12 8.45
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
107  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 65
3 4.62
2 3.08
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
108  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 150
7 4.67
5 3.33
0 0.00
6 4.00
5 3.33
127 84.67
23 15.33%
109  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
110  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 68
2 2.94
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
111  โรงเรียนวัดหนองน้อย 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
112  โรงเรียนวัดวังหมัน 150
6 4.00
4 2.67
10 6.67
1 0.67
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
113  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 186
6 3.23
0 0.00
20 10.75
0 0.00
0 0.00
160 86.02
26 13.98%
114  โรงเรียนวัดฝาง 128
6 4.69
0 0.00
10 7.81
1 0.78
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
115  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 85
6 7.06
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
116  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 756
11 1.46
12 1.59
38 5.03
12 1.59
23 3.04
660 87.30
96 12.70%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
118  โรงเรียนบ้านคลองยาง 81
2 2.47
3 3.70
5 6.17
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
119  โรงเรียนบ้านรางจิก 57
3 5.26
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
120  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 336
4 1.19
1 0.30
34 10.12
2 0.60
0 0.00
295 87.80
41 12.20%
121  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 41
2 4.88
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
122  โรงเรียนบ้านหนองแค 125
2 1.60
0 0.00
12 9.60
0 0.00
1 0.80
110 88.00
15 12.00%
123  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 110
3 2.73
2 1.82
3 2.73
3 2.73
2 1.82
97 88.18
13 11.82%
124  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 78
2 2.56
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
125  โรงเรียนพระยาตาก 81
0 0.00
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
126  โรงเรียนวัดหนองจิก 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
127  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 156
1 0.64
1 0.64
8 5.13
7 4.49
0 0.00
139 89.10
17 10.90%
128  โรงเรียนวัดธรรมามูล 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
129  โรงเรียนวัดโคกสุก 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
3 8.11
33 89.19
4 10.81%
130  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 84
1 1.19
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
131  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 76
1 1.32
0 0.00
5 6.58
2 2.63
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
132  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 96
3 3.13
1 1.04
6 6.25
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
133  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 113
0 0.00
1 0.88
6 5.31
0 0.00
4 3.54
102 90.27
11 9.73%
134  โรงเรียนวัดสระดู่ 143
7 4.90
0 0.00
6 4.20
0 0.00
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
135  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
136  โรงเรียนวัดหาดอาษา 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
137  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 162
2 1.23
0 0.00
12 7.41
0 0.00
0 0.00
148 91.36
14 8.64%
138  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 58
2 3.45
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
139  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 24
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
140  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 121
0 0.00
1 0.83
9 7.44
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
141  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
142  โรงเรียนวัดดอนตาล 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
143  โรงเรียนบ้านเก่า 50
2 4.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
144  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 119
3 2.52
1 0.84
5 4.20
0 0.00
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
145  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
146  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
147  โรงเรียนบ้านหนองยาง 146
4 2.74
0 0.00
5 3.42
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
148  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 65
0 0.00
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
149  โรงเรียนวัดดอนรังนก 85
3 3.53
1 1.18
1 1.18
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
150  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
151  โรงเรียนวัดพระแก้ว 54
2 3.70
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
152  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
2 2.53
0 0.00
1 1.27
1 1.27
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
153  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
154  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 133
1 0.75
2 1.50
3 2.26
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
155  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
156  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 227
2 0.88
4 1.76
0 0.00
2 0.88
1 0.44
218 96.04
9 3.96%
157  โรงเรียนวัดพร้าว 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
158  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
159  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
160  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
161  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
162  โรงเรียนวัดหัวหว้า 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,374 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  817 4.45
เตี้ย  395 2.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,453 13.35
ผอมและเตี้ย  282 1.53
อ้วนและเตี้ย  215 1.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,212 77.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,162 คน


22.65%


Powered By www.thaieducation.net