ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 243
24 9.88
17 7.00
22 9.05
33 13.58
45 18.52
102 41.98
141 58.02%
2  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 476
80 16.81
41 8.61
41 8.61
65 13.66
46 9.66
203 42.65
273 57.35%
3  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 449
55 12.25
61 13.59
81 18.04
22 4.90
30 6.68
200 44.54
249 55.46%
4  โรงเรียนวัดอัมพวัน 642
47 7.32
40 6.23
82 12.77
87 13.55
77 11.99
309 48.13
333 51.87%
5  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 339
14 4.13
20 5.90
46 13.57
34 10.03
43 12.68
182 53.69
157 46.31%
6  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 485
14 2.89
27 5.57
67 13.81
41 8.45
69 14.23
267 55.05
218 44.95%
7  โรงเรียนวัดนาพร้าว 626
33 5.27
25 3.99
90 14.38
58 9.27
71 11.34
349 55.75
277 44.25%
8  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 591
36 6.09
24 4.06
76 12.86
60 10.15
64 10.83
331 56.01
260 43.99%
9  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 311
45 14.47
18 5.79
43 13.83
11 3.54
16 5.14
178 57.23
133 42.77%
10  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 312
13 4.17
13 4.17
46 14.74
26 8.33
31 9.94
183 58.65
129 41.35%
11  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 780
96 12.31
37 4.74
87 11.15
52 6.67
50 6.41
458 58.72
322 41.28%
12  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 913
60 6.57
32 3.50
100 10.95
92 10.08
91 9.97
538 58.93
375 41.07%
13  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 539
22 4.08
33 6.12
56 10.39
45 8.35
57 10.58
326 60.48
213 39.52%
14  โรงเรียน วัดตโปทาราม 246
15 6.10
6 2.44
33 13.41
21 8.54
22 8.94
149 60.57
97 39.43%
15  โรงเรียน บ้านหุบบอน 220
23 10.45
14 6.36
35 15.91
10 4.55
0 0.00
138 62.73
82 37.27%
16  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 345
13 3.77
35 10.14
29 8.41
14 4.06
15 4.35
239 69.28
106 30.72%
17  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 155
13 8.39
14 9.03
9 5.81
4 2.58
6 3.87
109 70.32
46 29.68%
18  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 211
29 13.74
7 3.32
22 10.43
2 0.95
0 0.00
151 71.56
60 28.44%
19  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 791
59 7.46
34 4.30
123 15.55
6 0.76
1 0.13
568 71.81
223 28.19%
20  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 605
46 7.60
38 6.28
29 4.79
29 4.79
23 3.80
440 72.73
165 27.27%
21  โรงเรียนบ้านบางละมุง 159
6 3.77
8 5.03
29 18.24
0 0.00
0 0.00
116 72.96
43 27.04%
22  โรงเรียน วัดโป่ง 471
27 5.73
27 5.73
71 15.07
2 0.42
0 0.00
344 73.04
127 26.96%
23  โรงเรียนบ้านหินวง 152
13 8.55
0 0.00
17 11.18
0 0.00
10 6.58
112 73.68
40 26.32%
24  โรงเรียนบ้านเขาดิน 571
62 10.86
21 3.68
55 9.63
11 1.93
0 0.00
422 73.91
149 26.09%
25  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 158
13 8.23
5 3.16
21 13.29
1 0.63
0 0.00
118 74.68
40 25.32%
26  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 282
23 8.16
10 3.55
35 12.41
3 1.06
0 0.00
211 74.82
71 25.18%
27  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 883
79 8.95
19 2.15
124 14.04
0 0.00
0 0.00
661 74.86
222 25.14%
28  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 201
8 3.98
11 5.47
30 14.93
1 0.50
0 0.00
151 75.12
50 24.88%
29  โรงเรียนบ้านเขาหิน 457
24 5.25
9 1.97
66 14.44
2 0.44
11 2.41
345 75.49
112 24.51%
30  โรงเรียน บ้านขลอด 515
31 6.02
32 6.21
60 11.65
0 0.00
1 0.19
391 75.92
124 24.08%
31  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 187
4 2.14
15 8.02
26 13.90
0 0.00
0 0.00
142 75.94
45 24.06%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 135
7 5.19
5 3.70
8 5.93
7 5.19
5 3.70
103 76.30
32 23.70%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 485
24 4.95
20 4.12
64 13.20
4 0.82
0 0.00
373 76.91
112 23.09%
34  โรงเรียนวัดมโนรม 831
20 2.41
30 3.61
40 4.81
55 6.62
45 5.42
641 77.14
190 22.86%
35  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 601
13 2.16
22 3.66
22 3.66
32 5.32
47 7.82
465 77.37
136 22.63%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 321
24 7.48
11 3.43
9 2.80
11 3.43
17 5.30
249 77.57
72 22.43%
37  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 905
37 4.09
32 3.54
109 12.04
25 2.76
0 0.00
702 77.57
203 22.43%
38  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1607
98 6.10
50 3.11
203 12.63
7 0.44
1 0.06
1248 77.66
359 22.34%
39  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 158
8 5.06
8 5.06
17 10.76
2 1.27
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
40  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 150
8 5.33
5 3.33
15 10.00
4 2.67
1 0.67
117 78.00
33 22.00%
41  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 207
6 2.90
8 3.86
28 13.53
0 0.00
3 1.45
162 78.26
45 21.74%
42  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 180
8 4.44
8 4.44
21 11.67
2 1.11
0 0.00
141 78.33
39 21.67%
43  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 294
18 6.12
11 3.74
33 11.22
1 0.34
0 0.00
231 78.57
63 21.43%
44  โรงเรียนบ้านระเวิง 70
3 4.29
0 0.00
10 14.29
2 2.86
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
45  โรงเรียนวัดพระประทานพร 268
17 6.34
2 0.75
38 14.18
0 0.00
0 0.00
211 78.73
57 21.27%
46  โรงเรียนวัดหนองคล้า 462
19 4.11
17 3.68
25 5.41
19 4.11
18 3.90
364 78.79
98 21.21%
47  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1189
72 6.06
52 4.37
53 4.46
32 2.69
40 3.36
940 79.06
249 20.94%
48  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 983
37 3.76
23 2.34
141 14.34
2 0.20
2 0.20
778 79.15
205 20.85%
49  โรงเรียนห้วยใหญ่ 446
30 6.73
12 2.69
22 4.93
16 3.59
10 2.24
356 79.82
90 20.18%
50  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 386
20 5.18
9 2.33
44 11.40
2 0.52
0 0.00
311 80.57
75 19.43%
51  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 860
37 4.30
37 4.30
89 10.35
3 0.35
1 0.12
693 80.58
167 19.42%
52  โรงเรียนบ้านชากนอก 436
26 5.96
5 1.15
42 9.63
9 2.06
0 0.00
354 81.19
82 18.81%
53  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 907
27 2.98
26 2.87
32 3.53
29 3.20
54 5.95
739 81.48
168 18.52%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 504
26 5.16
10 1.98
54 10.71
3 0.60
0 0.00
411 81.55
93 18.45%
55  โรงเรียนจุกเสม็ด 224
17 7.59
1 0.45
20 8.93
3 1.34
0 0.00
183 81.70
41 18.30%
56  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 236
9 3.81
4 1.69
29 12.29
0 0.00
0 0.00
194 82.20
42 17.80%
57  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 427
11 2.58
12 2.81
48 11.24
0 0.00
0 0.00
356 83.37
71 16.63%
58  โรงเรียน บ้านนอก 105
3 2.86
3 2.86
11 10.48
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
59  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 571
20 3.50
13 2.28
25 4.38
17 2.98
17 2.98
479 83.89
92 16.11%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 597
44 7.37
0 0.00
52 8.71
0 0.00
0 0.00
501 83.92
96 16.08%
61  โรงเรียนบ้านอำเภอ 388
12 3.09
7 1.80
42 10.82
0 0.00
0 0.00
327 84.28
61 15.72%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 371
3 0.81
10 2.70
21 5.66
11 2.96
13 3.50
313 84.37
58 15.63%
63  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 337
14 4.15
5 1.48
33 9.79
0 0.00
0 0.00
285 84.57
52 15.43%
64  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 549
15 2.73
9 1.64
31 5.65
12 2.19
15 2.73
467 85.06
82 14.94%
65  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 289
14 4.84
13 4.50
15 5.19
1 0.35
0 0.00
246 85.12
43 14.88%
66  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 158
3 1.90
6 3.80
14 8.86
0 0.00
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
67  โรงเรียนบ้านเนินตอง 152
0 0.00
0 0.00
20 13.16
0 0.00
0 0.00
132 86.84
20 13.16%
68  โรงเรียนบ้านนาวัง 244
9 3.69
8 3.28
13 5.33
2 0.82
0 0.00
212 86.89
32 13.11%
69  โรงเรียน บ้านสันติคาม 378
7 1.85
12 3.17
14 3.70
7 1.85
6 1.59
332 87.83
46 12.17%
70  โรงเรียน บ้านวังค้อ 335
10 2.99
11 3.28
15 4.48
2 0.60
0 0.00
297 88.66
38 11.34%
71  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 398
16 4.02
0 0.00
27 6.78
0 0.00
0 0.00
355 89.20
43 10.80%
72  โรงเรียนวัดบ้านนา 971
22 2.27
13 1.34
34 3.50
13 1.34
15 1.54
874 90.01
97 9.99%
73  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 705
12 1.70
16 2.27
18 2.55
8 1.13
11 1.56
640 90.78
65 9.22%
74  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 199
6 3.02
1 0.50
8 4.02
3 1.51
0 0.00
181 90.95
18 9.05%
75  โรงเรียนวัดวังหิน 219
2 0.91
3 1.37
9 4.11
5 2.28
0 0.00
200 91.32
19 8.68%
76  โรงเรียนบ้านทางตรง 139
1 0.72
1 0.72
4 2.88
1 0.72
1 0.72
131 94.24
8 5.76%
77  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 581
12 2.07
7 1.20
9 1.55
2 0.34
2 0.34
549 94.49
32 5.51%
78  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 948
6 0.63
4 0.42
7 0.74
3 0.32
0 0.00
928 97.89
20 2.11%
79  โรงเรียน บ้านภูไทร 259
1 0.39
2 0.77
2 0.77
0 0.00
0 0.00
254 98.07
5 1.93%
80  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 293
1 0.34
1 0.34
1 0.34
0 0.00
0 0.00
290 98.98
3 1.02%
81  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 632
1 0.16
0 0.00
4 0.63
0 0.00
1 0.16
626 99.05
6 0.95%

 

จำนวนนักเรียน  36,405 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,883 5.17
เตี้ย  1,258 3.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,296 9.05
ผอมและเตี้ย  1,089 2.99
อ้วนและเตี้ย  1,104 3.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,775 76.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,630 คน


23.71%


Powered By www.thaieducation.net