ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโต 322
51 15.84
58 18.01
24 7.45
29 9.01
44 13.66
116 36.02
206 63.98%
2  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 74
11 14.86
10 13.51
2 2.70
12 16.22
0 0.00
39 52.70
35 47.30%
3  โรงเรียนบ้านธารมะลิ 216
21 9.72
56 25.93
3 1.39
15 6.94
3 1.39
118 54.63
98 45.37%
4  โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 134
23 17.16
9 6.72
17 12.69
0 0.00
0 0.00
85 63.43
49 36.57%
5  โรงเรียนบ้านมาลา 128
18 14.06
15 11.72
7 5.47
0 0.00
4 3.13
84 65.63
44 34.38%
6  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 30
4 13.33
1 3.33
2 6.67
2 6.67
1 3.33
20 66.67
10 33.33%
7  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 176
17 9.66
18 10.23
21 11.93
2 1.14
0 0.00
118 67.05
58 32.95%
8  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 137
0 0.00
0 0.00
17 12.41
27 19.71
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
9  โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 31
5 16.13
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
10  โรงเรียนบ้านจุโป 111
8 7.21
6 5.41
7 6.31
5 4.50
6 5.41
79 71.17
32 28.83%
11  โรงเรียนบ้านราโมง 306
34 11.11
23 7.52
5 1.63
18 5.88
4 1.31
222 72.55
84 27.45%
12  โรงเรียนบ้านปะเด็ง 55
6 10.91
3 5.45
4 7.27
1 1.82
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
13  โรงเรียนบ้านวังศิลา 78
7 8.97
3 3.85
3 3.85
4 5.13
2 2.56
59 75.64
19 24.36%
14  โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 882
54 6.12
136 15.42
8 0.91
15 1.70
0 0.00
669 75.85
213 24.15%
15  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 124
6 4.84
6 4.84
10 8.06
5 4.03
2 1.61
95 76.61
29 23.39%
16  โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 86
0 0.00
10 11.63
5 5.81
5 5.81
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
17  โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 668
30 4.49
35 5.24
1 0.15
53 7.93
35 5.24
514 76.95
154 23.05%
18  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 88
4 4.55
11 12.50
1 1.14
4 4.55
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
19  โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 771
38 4.93
29 3.76
32 4.15
43 5.58
32 4.15
597 77.43
174 22.57%
20  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1159
82 7.08
87 7.51
79 6.82
1 0.09
0 0.00
910 78.52
249 21.48%
21  โรงเรียนบ้านยะรม 240
6 2.50
32 13.33
10 4.17
0 0.00
1 0.42
191 79.58
49 20.42%
22  โรงเรียนบ้านนาข่อย 247
16 6.48
26 10.53
5 2.02
0 0.00
0 0.00
200 80.97
47 19.03%
23  โรงเรียนบ้านบัวทอง 137
6 4.38
11 8.03
9 6.57
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
24  โรงเรียนบ้านแหร 275
24 8.73
17 6.18
10 3.64
0 0.00
0 0.00
224 81.45
51 18.55%
25  โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 151
23 15.23
0 0.00
5 3.31
0 0.00
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
26  โรงเรียนบ้านเยาะ 438
21 4.79
44 10.05
9 2.05
7 1.60
0 0.00
357 81.51
81 18.49%
27  โรงเรียนบ้านศรีนคร 100
1 1.00
1 1.00
4 4.00
3 3.00
6 6.00
85 85.00
15 15.00%
28  โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 125
4 3.20
6 4.80
3 2.40
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
29  โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 124
6 4.84
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
30  โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 153
1 0.65
2 1.31
10 6.54
0 0.00
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
31  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
32  โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%

 

จำนวนนักเรียน  7,652 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  529 6.91
เตี้ย  657 8.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  321 4.19
ผอมและเตี้ย  252 3.29
อ้วนและเตี้ย  140 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,753 75.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,899 คน


24.82%


Powered By www.thaieducation.net