ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 102
15 14.71
24 23.53
21 20.59
21 20.59
21 20.59
0 0.00
102 100.00%
2  โรงเรียนบือดองพัฒนา 130
35 26.92
23 17.69
66 50.77
6 4.62
0 0.00
0 0.00
130 100.00%
3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 14
1 7.14
3 21.43
5 35.71
0 0.00
5 35.71
0 0.00
14 100.00%
4  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 60
15 25.00
10 16.67
5 8.33
23 38.33
5 8.33
2 3.33
58 96.67%
5  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 120
19 15.83
15 12.50
6 5.00
35 29.17
22 18.33
23 19.17
97 80.83%
6  โรงเรียนบ้านคูวอ 219
53 24.20
70 31.96
12 5.48
39 17.81
3 1.37
42 19.18
177 80.82%
7  โรงเรียนบ้านกูวา 201
35 17.41
86 42.79
8 3.98
13 6.47
3 1.49
56 27.86
145 72.14%
8  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 207
91 43.96
37 17.87
0 0.00
17 8.21
3 1.45
59 28.50
148 71.50%
9  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 101
24 23.76
25 24.75
2 1.98
17 16.83
2 1.98
31 30.69
70 69.31%
10  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 176
50 28.41
35 19.89
3 1.70
26 14.77
0 0.00
62 35.23
114 64.77%
11  โรงเรียนบ้านเกะรอ 202
26 12.87
44 21.78
3 1.49
26 12.87
30 14.85
73 36.14
129 63.86%
12  โรงเรียนบ้านสะเอะ 398
95 23.87
88 22.11
10 2.51
55 13.82
0 0.00
150 37.69
248 62.31%
13  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 777
60 7.72
100 12.87
24 3.09
160 20.59
139 17.89
294 37.84
483 62.16%
14  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 163
26 15.95
53 32.52
5 3.07
8 4.91
3 1.84
68 41.72
95 58.28%
15  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 76
14 18.42
22 28.95
1 1.32
4 5.26
0 0.00
35 46.05
41 53.95%
16  โรงเรียนบ้านจำปูน 174
20 11.49
41 23.56
7 4.02
25 14.37
0 0.00
81 46.55
93 53.45%
17  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 304
53 17.43
53 17.43
5 1.64
48 15.79
0 0.00
145 47.70
159 52.30%
18  โรงเรียนบ้านรามัน 484
59 12.19
81 16.74
32 6.61
45 9.30
25 5.17
242 50.00
242 50.00%
19  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 141
23 16.31
44 31.21
3 2.13
0 0.00
0 0.00
71 50.35
70 49.65%
20  โรงเรียนบ้านกือแล 139
6 4.32
59 42.45
2 1.44
0 0.00
0 0.00
72 51.80
67 48.20%
21  โรงเรียนวัดลำใหม่ 63
10 15.87
15 23.81
5 7.94
0 0.00
0 0.00
33 52.38
30 47.62%
22  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 164
25 15.24
13 7.93
1 0.61
38 23.17
1 0.61
86 52.44
78 47.56%
23  โรงเรียนบ้านสะโต 138
18 13.04
30 21.74
3 2.17
9 6.52
3 2.17
75 54.35
63 45.65%
24  โรงเรียนบ้านบือยอง 174
11 6.32
17 9.77
4 2.30
28 16.09
18 10.34
96 55.17
78 44.83%
25  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 181
15 8.29
7 3.87
20 11.05
23 12.71
16 8.84
100 55.25
81 44.75%
26  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 235
50 21.28
54 22.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 55.74
104 44.26%
27  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 243
35 14.40
28 11.52
10 4.12
28 11.52
6 2.47
136 55.97
107 44.03%
28  โรงเรียนบ้านตะโละ 176
9 5.11
18 10.23
1 0.57
28 15.91
19 10.80
101 57.39
75 42.61%
29  โรงเรียนบ้านต้นหยี 36
12 33.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
30  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 212
18 8.49
10 4.72
11 5.19
28 13.21
21 9.91
124 58.49
88 41.51%
31  โรงเรียนบ้านพรุ 104
21 20.19
18 17.31
4 3.85
0 0.00
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
32  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 176
39 22.16
20 11.36
2 1.14
9 5.11
0 0.00
106 60.23
70 39.77%
33  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 204
29 14.22
36 17.65
12 5.88
0 0.00
0 0.00
127 62.25
77 37.75%
34  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 237
54 22.78
24 10.13
6 2.53
4 1.69
0 0.00
149 62.87
88 37.13%
35  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 192
38 19.79
14 7.29
10 5.21
8 4.17
1 0.52
121 63.02
71 36.98%
36  โรงเรียนบ้านไทรงาม 141
5 3.55
41 29.08
4 2.84
1 0.71
0 0.00
90 63.83
51 36.17%
37  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 200
26 13.00
30 15.00
7 3.50
5 2.50
4 2.00
128 64.00
72 36.00%
38  โรงเรียนบ้านบาโงย 100
8 8.00
6 6.00
7 7.00
14 14.00
0 0.00
65 65.00
35 35.00%
39  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 147
8 5.44
10 6.80
6 4.08
16 10.88
11 7.48
96 65.31
51 34.69%
40  โรงเรียนบ้านพงยือไร 135
15 11.11
24 17.78
6 4.44
0 0.00
0 0.00
90 66.67
45 33.33%
41  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 79
8 10.13
11 13.92
5 6.33
2 2.53
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
42  โรงเรียนบ้านยือโระ 137
21 15.33
9 6.57
1 0.73
11 8.03
1 0.73
94 68.61
43 31.39%
43  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 267
17 6.37
47 17.60
14 5.24
4 1.50
1 0.37
184 68.91
83 31.09%
44  โรงเรียนบ้านละแอ 99
6 6.06
17 17.17
5 5.05
2 2.02
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
45  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 139
20 14.39
11 7.91
2 1.44
8 5.76
1 0.72
97 69.78
42 30.22%
46  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 177
14 7.91
11 6.21
7 3.95
14 7.91
6 3.39
125 70.62
52 29.38%
47  โรงเรียนบ้านปงตา 164
16 9.76
8 4.88
7 4.27
17 10.37
0 0.00
116 70.73
48 29.27%
48  โรงเรียนธารแร่ 65
4 6.15
9 13.85
0 0.00
6 9.23
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
49  โรงเรียนบ้านเกียรติ 127
17 13.39
10 7.87
4 3.15
5 3.94
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
50  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 93
4 4.30
11 11.83
0 0.00
11 11.83
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
51  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 97
6 6.19
15 15.46
6 6.19
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
52  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 481
26 5.41
18 3.74
11 2.29
44 9.15
29 6.03
353 73.39
128 26.61%
53  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 330
29 8.79
33 10.00
15 4.55
10 3.03
0 0.00
243 73.64
87 26.36%
54  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 57
2 3.51
9 15.79
4 7.02
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
55  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 80
8 10.00
6 7.50
5 6.25
2 2.50
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
56  โรงเรียนบ้านมาแฮ 269
38 14.13
19 7.06
5 1.86
5 1.86
3 1.12
199 73.98
70 26.02%
57  โรงเรียนบ้านบือมัง 208
16 7.69
9 4.33
3 1.44
20 9.62
5 2.40
155 74.52
53 25.48%
58  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 96
5 5.21
12 12.50
5 5.21
2 2.08
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
59  โรงเรียนประชาอุทิศ 137
9 6.57
16 11.68
3 2.19
6 4.38
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
60  โรงเรียนบ้านโฉลง 306
26 8.50
44 14.38
0 0.00
0 0.00
5 1.63
231 75.49
75 24.51%
61  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 209
19 9.09
13 6.22
19 9.09
0 0.00
0 0.00
158 75.60
51 24.40%
62  โรงเรียนบ้านปูลัย 99
6 6.06
18 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
63  โรงเรียนบ้านบาโด 50
3 6.00
4 8.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
64  โรงเรียนบ้านปาโจ 192
9 4.69
33 17.19
0 0.00
0 0.00
3 1.56
147 76.56
45 23.44%
65  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 130
16 12.31
9 6.92
5 3.85
0 0.00
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
66  โรงเรียนบ้านลือมุ 191
11 5.76
20 10.47
6 3.14
7 3.66
0 0.00
147 76.96
44 23.04%
67  โรงเรียนวัดลำพะยา 115
6 5.22
5 4.35
11 9.57
4 3.48
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
68  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 193
9 4.66
20 10.36
8 4.15
6 3.11
0 0.00
150 77.72
43 22.28%
69  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1723
107 6.21
32 1.86
231 13.41
0 0.00
0 0.00
1353 78.53
370 21.47%
70  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 373
35 9.38
18 4.83
11 2.95
16 4.29
0 0.00
293 78.55
80 21.45%
71  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 80
9 11.25
6 7.50
2 2.50
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
72  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 632
33 5.22
66 10.44
29 4.59
6 0.95
0 0.00
498 78.80
134 21.20%
73  โรงเรียนบ้านท่าสาป 312
22 7.05
21 6.73
18 5.77
3 0.96
0 0.00
248 79.49
64 20.51%
74  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 118
7 5.93
9 7.63
7 5.93
1 0.85
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
75  โรงเรียนบ้านกาลอ 148
0 0.00
30 20.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
76  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 79
6 7.59
4 5.06
1 1.27
5 6.33
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
77  โรงเรียนบ้านตาโละ 144
10 6.94
13 9.03
6 4.17
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
78  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 191
5 2.62
7 3.66
4 2.09
12 6.28
10 5.24
153 80.10
38 19.90%
79  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 86
5 5.81
0 0.00
10 11.63
2 2.33
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
80  โรงเรียนบ้านแบหอ 224
20 8.93
12 5.36
4 1.79
0 0.00
8 3.57
180 80.36
44 19.64%
81  โรงเรียนบ้านจาหนัน 155
1 0.65
25 16.13
3 1.94
1 0.65
0 0.00
125 80.65
30 19.35%
82  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 187
18 9.63
11 5.88
6 3.21
1 0.53
0 0.00
151 80.75
36 19.25%
83  โรงเรียนบ้านจือนือแร 209
9 4.31
7 3.35
8 3.83
10 4.78
5 2.39
170 81.34
39 18.66%
84  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 59
6 10.17
4 6.78
1 1.69
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
85  โรงเรียนบ้านสาคอ 60
1 1.67
7 11.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 77
4 5.19
8 10.39
2 2.60
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
87  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 108
7 6.48
6 5.56
5 4.63
1 0.93
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
88  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 126
9 7.14
10 7.94
1 0.79
2 1.59
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
89  โรงเรียนบ้านตาเซะ 134
12 8.96
8 5.97
1 0.75
1 0.75
1 0.75
111 82.84
23 17.16%
90  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 95
5 5.26
5 5.26
6 6.32
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
91  โรงเรียนบ้านบุดี 244
9 3.69
24 9.84
5 2.05
1 0.41
0 0.00
205 84.02
39 15.98%
92  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 85
3 3.53
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
93  โรงเรียนบ้านพร่อน 179
21 11.73
0 0.00
3 1.68
2 1.12
0 0.00
153 85.47
26 14.53%
94  โรงเรียนบ้านยะลา 253
24 9.49
9 3.56
1 0.40
2 0.79
0 0.00
217 85.77
36 14.23%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 43
2 4.65
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
96  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 174
2 1.15
8 4.60
10 5.75
1 0.57
2 1.15
151 86.78
23 13.22%
97  โรงเรียนบ้านกาดือแป 91
1 1.10
8 8.79
1 1.10
1 1.10
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
98  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 130
7 5.38
4 3.08
4 3.08
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
99  โรงเรียนบ้านนาเตย 89
6 6.74
3 3.37
0 0.00
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
100  โรงเรียนบ้านตาสา 117
3 2.56
4 3.42
4 3.42
2 1.71
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
101  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 65
0 0.00
3 4.62
1 1.54
2 3.08
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
102  โรงเรียนบ้านปุโรง 136
4 2.94
2 1.47
3 2.21
2 1.47
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
103  โรงเรียนบ้านวังพญา 101
2 1.98
4 3.96
2 1.98
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
104  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 190
6 3.16
5 2.63
2 1.05
2 1.05
0 0.00
175 92.11
15 7.89%
105  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 89
2 2.25
1 1.12
1 1.12
1 1.12
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
106  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2141
19 0.89
25 1.17
22 1.03
26 1.21
20 0.93
2029 94.77
112 5.23%
107  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 94
0 0.00
2 2.13
1 1.06
1 1.06
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
108  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
109  โรงเรียนบ้านคลองทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนสันติวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,604 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,979 9.16
เตี้ย  2,189 10.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  926 4.29
ผอมและเตี้ย  1,101 5.10
อ้วนและเตี้ย  461 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,948 69.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,656 คน


30.81%


Powered By www.thaieducation.net