ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.38
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 102
15 14.71
24 23.53
21 20.59
21 20.59
21 20.59
0 0.00
102 100.00%
2  โรงเรียนบือดองพัฒนา 130
35 26.92
23 17.69
66 50.77
6 4.62
0 0.00
0 0.00
130 100.00%
3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 14
1 7.14
3 21.43
5 35.71
0 0.00
5 35.71
0 0.00
14 100.00%
4  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 60
15 25.00
10 16.67
5 8.33
23 38.33
5 8.33
2 3.33
58 96.67%
5  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 120
19 15.83
15 12.50
6 5.00
35 29.17
22 18.33
23 19.17
97 80.83%
6  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 207
91 43.96
37 17.87
0 0.00
17 8.21
3 1.45
59 28.50
148 71.50%
7  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 101
24 23.76
25 24.75
2 1.98
17 16.83
2 1.98
31 30.69
70 69.31%
8  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 176
50 28.41
35 19.89
3 1.70
26 14.77
0 0.00
62 35.23
114 64.77%
9  โรงเรียนบ้านเกะรอ 202
26 12.87
44 21.78
3 1.49
26 12.87
30 14.85
73 36.14
129 63.86%
10  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 76
14 18.42
22 28.95
1 1.32
4 5.26
0 0.00
35 46.05
41 53.95%
11  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 304
53 17.43
53 17.43
5 1.64
48 15.79
0 0.00
145 47.70
159 52.30%
12  โรงเรียนบ้านรามัน 484
59 12.19
81 16.74
32 6.61
45 9.30
25 5.17
242 50.00
242 50.00%
13  โรงเรียนบ้านกือแล 139
6 4.32
59 42.45
2 1.44
0 0.00
0 0.00
72 51.80
67 48.20%
14  โรงเรียนวัดลำใหม่ 63
10 15.87
15 23.81
5 7.94
0 0.00
0 0.00
33 52.38
30 47.62%
15  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 164
25 15.24
13 7.93
1 0.61
38 23.17
1 0.61
86 52.44
78 47.56%
16  โรงเรียนบ้านสะโต 138
18 13.04
30 21.74
3 2.17
9 6.52
3 2.17
75 54.35
63 45.65%
17  โรงเรียนบ้านบือยอง 174
11 6.32
17 9.77
4 2.30
28 16.09
18 10.34
96 55.17
78 44.83%
18  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 181
15 8.29
7 3.87
20 11.05
23 12.71
16 8.84
100 55.25
81 44.75%
19  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 235
50 21.28
54 22.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 55.74
104 44.26%
20  โรงเรียนบ้านตะโละ 176
9 5.11
18 10.23
1 0.57
28 15.91
19 10.80
101 57.39
75 42.61%
21  โรงเรียนบ้านต้นหยี 36
12 33.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
22  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 212
18 8.49
10 4.72
11 5.19
28 13.21
21 9.91
124 58.49
88 41.51%
23  โรงเรียนบ้านพรุ 104
21 20.19
18 17.31
4 3.85
0 0.00
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
24  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 176
39 22.16
20 11.36
2 1.14
9 5.11
0 0.00
106 60.23
70 39.77%
25  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 204
29 14.22
36 17.65
12 5.88
0 0.00
0 0.00
127 62.25
77 37.75%
26  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 237
54 22.78
24 10.13
6 2.53
4 1.69
0 0.00
149 62.87
88 37.13%
27  โรงเรียนบ้านไทรงาม 141
5 3.55
41 29.08
4 2.84
1 0.71
0 0.00
90 63.83
51 36.17%
28  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 147
8 5.44
10 6.80
6 4.08
16 10.88
11 7.48
96 65.31
51 34.69%
29  โรงเรียนบ้านพงยือไร 135
15 11.11
24 17.78
6 4.44
0 0.00
0 0.00
90 66.67
45 33.33%
30  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 79
8 10.13
11 13.92
5 6.33
2 2.53
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
31  โรงเรียนบ้านยือโระ 137
21 15.33
9 6.57
1 0.73
11 8.03
1 0.73
94 68.61
43 31.39%
32  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 267
17 6.37
47 17.60
14 5.24
4 1.50
1 0.37
184 68.91
83 31.09%
33  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 139
20 14.39
11 7.91
2 1.44
8 5.76
1 0.72
97 69.78
42 30.22%
34  โรงเรียนบ้านปงตา 164
16 9.76
8 4.88
7 4.27
17 10.37
0 0.00
116 70.73
48 29.27%
35  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 93
4 4.30
11 11.83
0 0.00
11 11.83
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
36  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 481
26 5.41
18 3.74
11 2.29
44 9.15
29 6.03
353 73.39
128 26.61%
37  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 330
29 8.79
33 10.00
15 4.55
10 3.03
0 0.00
243 73.64
87 26.36%
38  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 57
2 3.51
9 15.79
4 7.02
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
39  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 80
8 10.00
6 7.50
5 6.25
2 2.50
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
40  โรงเรียนบ้านมาแฮ 269
38 14.13
19 7.06
5 1.86
5 1.86
3 1.12
199 73.98
70 26.02%
41  โรงเรียนบ้านบือมัง 208
16 7.69
9 4.33
3 1.44
20 9.62
5 2.40
155 74.52
53 25.48%
42  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 96
5 5.21
12 12.50
5 5.21
2 2.08
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
43  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 208
19 9.13
13 6.25
19 9.13
0 0.00
0 0.00
157 75.48
51 24.52%
44  โรงเรียนบ้านโฉลง 306
26 8.50
44 14.38
0 0.00
0 0.00
5 1.63
231 75.49
75 24.51%
45  โรงเรียนบ้านปูลัย 99
6 6.06
18 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
46  โรงเรียนบ้านบาโด 50
3 6.00
4 8.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
47  โรงเรียนบ้านปาโจ 192
9 4.69
33 17.19
0 0.00
0 0.00
3 1.56
147 76.56
45 23.44%
48  โรงเรียนบ้านลือมุ 191
11 5.76
20 10.47
6 3.14
7 3.66
0 0.00
147 76.96
44 23.04%
49  โรงเรียนวัดลำพะยา 115
6 5.22
5 4.35
11 9.57
4 3.48
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
50  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 373
35 9.38
18 4.83
11 2.95
16 4.29
0 0.00
293 78.55
80 21.45%
51  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 80
9 11.25
6 7.50
2 2.50
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
52  โรงเรียนบ้านท่าสาป 312
22 7.05
21 6.73
18 5.77
3 0.96
0 0.00
248 79.49
64 20.51%
53  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 118
7 5.93
9 7.63
7 5.93
1 0.85
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
54  โรงเรียนบ้านกาลอ 148
0 0.00
30 20.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
55  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 79
6 7.59
4 5.06
1 1.27
5 6.33
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
56  โรงเรียนบ้านตาโละ 144
10 6.94
13 9.03
6 4.17
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
57  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 191
5 2.62
7 3.66
4 2.09
12 6.28
10 5.24
153 80.10
38 19.90%
58  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 86
5 5.81
0 0.00
10 11.63
2 2.33
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
59  โรงเรียนบ้านจาหนัน 155
1 0.65
25 16.13
3 1.94
1 0.65
0 0.00
125 80.65
30 19.35%
60  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 187
18 9.63
11 5.88
6 3.21
1 0.53
0 0.00
151 80.75
36 19.25%
61  โรงเรียนบ้านจือนือแร 209
9 4.31
7 3.35
8 3.83
10 4.78
5 2.39
170 81.34
39 18.66%
62  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 59
6 10.17
4 6.78
1 1.69
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
63  โรงเรียนบ้านสาคอ 60
1 1.67
7 11.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 77
4 5.19
8 10.39
2 2.60
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
65  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 108
7 6.48
6 5.56
5 4.63
1 0.93
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
66  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 126
9 7.14
10 7.94
1 0.79
2 1.59
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
67  โรงเรียนบ้านตาเซะ 134
12 8.96
8 5.97
1 0.75
1 0.75
1 0.75
111 82.84
23 17.16%
68  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 95
5 5.26
5 5.26
6 6.32
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
69  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 85
3 3.53
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
70  โรงเรียนบ้านพร่อน 179
21 11.73
0 0.00
3 1.68
2 1.12
0 0.00
153 85.47
26 14.53%
71  โรงเรียนบ้านยะลา 253
24 9.49
9 3.56
1 0.40
2 0.79
0 0.00
217 85.77
36 14.23%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 43
2 4.65
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
73  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 174
2 1.15
8 4.60
10 5.75
1 0.57
2 1.15
151 86.78
23 13.22%
74  โรงเรียนบ้านกาดือแป 91
1 1.10
8 8.79
1 1.10
1 1.10
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
75  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 130
7 5.38
4 3.08
4 3.08
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
76  โรงเรียนบ้านนาเตย 89
6 6.74
3 3.37
0 0.00
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
77  โรงเรียนบ้านตาสา 117
3 2.56
4 3.42
4 3.42
2 1.71
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
78  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 65
0 0.00
3 4.62
1 1.54
2 3.08
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
79  โรงเรียนบ้านปุโรง 136
4 2.94
2 1.47
3 2.21
2 1.47
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
80  โรงเรียนบ้านวังพญา 101
2 1.98
4 3.96
2 1.98
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
81  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 190
6 3.16
5 2.63
2 1.05
2 1.05
0 0.00
175 92.11
15 7.89%
82  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 89
2 2.25
1 1.12
1 1.12
1 1.12
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
83  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 94
0 0.00
2 2.13
1 1.06
1 1.06
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
84  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
85  โรงเรียนบ้านคลองทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
86  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
87  โรงเรียนสันติวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,806 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,291 10.08
เตี้ย  1,363 10.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  494 3.86
ผอมและเตี้ย  674 5.26
อ้วนและเตี้ย  268 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,716 68.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,090 คน


31.94%


Powered By www.thaieducation.net