ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 43
13 30.23
13 30.23
2 4.65
15 34.88
0 0.00
0 0.00
43 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสือดัง 300
54 18.00
34 11.33
0 0.00
194 64.67
0 0.00
18 6.00
282 94.00%
3  โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 183
100 54.64
18 9.84
15 8.20
20 10.93
14 7.65
16 8.74
167 91.26%
4  โรงเรียนบ้านกะรุบี 235
57 24.26
49 20.85
21 8.94
38 16.17
6 2.55
64 27.23
171 72.77%
5  โรงเรียนบ้านโตะบาลา 440
139 31.59
81 18.41
14 3.18
61 13.86
16 3.64
129 29.32
311 70.68%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 64
10 15.63
15 23.44
8 12.50
7 10.94
0 0.00
24 37.50
40 62.50%
7  โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 146
47 32.19
23 15.75
5 3.42
15 10.27
0 0.00
56 38.36
90 61.64%
8  โรงเรียนบ้านปายอ 111
19 17.12
17 15.32
19 17.12
13 11.71
0 0.00
43 38.74
68 61.26%
9  โรงเรียนบ้านบน 209
48 22.97
27 12.92
4 1.91
15 7.18
31 14.83
84 40.19
125 59.81%
10  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 481
159 33.06
104 21.62
20 4.16
0 0.00
0 0.00
198 41.16
283 58.84%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 155
27 17.42
15 9.68
9 5.81
27 17.42
9 5.81
68 43.87
87 56.13%
12  โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 114
13 11.40
8 7.02
4 3.51
23 20.18
12 10.53
54 47.37
60 52.63%
13  โรงเรียนบ้านบีติง 92
23 25.00
14 15.22
0 0.00
10 10.87
0 0.00
45 48.91
47 51.09%
14  โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 148
32 21.62
24 16.22
6 4.05
0 0.00
0 0.00
86 58.11
62 41.89%
15  โรงเรียนบ้านมะนังยง 140
21 15.00
23 16.43
3 2.14
8 5.71
0 0.00
85 60.71
55 39.29%
16  โรงเรียนบ้านบือจะ 153
25 16.34
4 2.61
5 3.27
25 16.34
0 0.00
94 61.44
59 38.56%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 148
23 15.54
20 13.51
0 0.00
10 6.76
0 0.00
95 64.19
53 35.81%
18  โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) 236
11 4.66
21 8.90
5 2.12
46 19.49
0 0.00
153 64.83
83 35.17%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 84
9 10.71
11 13.10
6 7.14
3 3.57
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
20  โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 221
23 10.41
23 10.41
7 3.17
13 5.88
8 3.62
147 66.52
74 33.48%
21  โรงเรียนบ้านรังมดแดง 154
44 28.57
0 0.00
4 2.60
3 1.95
0 0.00
103 66.88
51 33.12%
22  โรงเรียนบ้านบือเระ 221
6 2.71
46 20.81
20 9.05
0 0.00
0 0.00
149 67.42
72 32.58%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 420
11 2.62
40 9.52
5 1.19
44 10.48
36 8.57
284 67.62
136 32.38%
24  โรงเรียนวัดโชติรส 93
11 11.83
7 7.53
8 8.60
4 4.30
0 0.00
63 67.74
30 32.26%
25  โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 92
8 8.70
11 11.96
5 5.43
5 5.43
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
26  โรงเรียนบ้านวังไชย 70
8 11.43
7 10.00
4 5.71
3 4.29
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
27  โรงเรียนบ้านละอาร์ 64
3 4.69
6 9.38
5 7.81
4 6.25
2 3.13
44 68.75
20 31.25%
28  โรงเรียนบ้านปล่องหอย 113
25 22.12
0 0.00
4 3.54
6 5.31
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
29  โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 318
39 12.26
39 12.26
9 2.83
11 3.46
0 0.00
220 69.18
98 30.82%
30  โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 50
12 24.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
31  โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 98
8 8.16
15 15.31
4 4.08
2 2.04
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
32  โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 105
22 20.95
0 0.00
5 4.76
3 2.86
1 0.95
74 70.48
31 29.52%
33  โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 272
26 9.56
25 9.19
11 4.04
8 2.94
2 0.74
200 73.53
72 26.47%
34  โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 197
19 9.64
16 8.12
6 3.05
10 5.08
1 0.51
145 73.60
52 26.40%
35  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 168
12 7.14
10 5.95
5 2.98
16 9.52
1 0.60
124 73.81
44 26.19%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 320
28 8.75
24 7.50
15 4.69
16 5.00
0 0.00
237 74.06
83 25.94%
37  โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 106
1 0.94
7 6.60
5 4.72
14 13.21
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
38  โรงเรียนบ้านกะลาพอ 162
17 10.49
17 10.49
5 3.09
1 0.62
1 0.62
121 74.69
41 25.31%
39  โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 109
12 11.01
7 6.42
2 1.83
5 4.59
1 0.92
82 75.23
27 24.77%
40  โรงเรียนบ้านลานช้าง 135
13 9.63
12 8.89
7 5.19
1 0.74
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
41  โรงเรียนบ้านบือแต 141
7 4.96
24 17.02
3 2.13
0 0.00
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
42  โรงเรียนวัดโบกขรณี 75
7 9.33
5 6.67
5 6.67
0 0.00
1 1.33
57 76.00
18 24.00%
43  โรงเรียนบ้านแซะโมะ 42
1 2.38
4 9.52
4 9.52
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
44  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 311
38 12.22
14 4.50
8 2.57
13 4.18
0 0.00
238 76.53
73 23.47%
45  โรงเรียนบ้านมะกอ 99
2 2.02
18 18.18
1 1.01
1 1.01
1 1.01
76 76.77
23 23.23%
46  โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 132
10 7.58
10 7.58
0 0.00
10 7.58
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
47  โรงเรียนบ้านปลักแตน 191
8 4.19
12 6.28
0 0.00
4 2.09
19 9.95
148 77.49
43 22.51%
48  โรงเรียนบ้านละเวง 122
3 2.46
12 9.84
10 8.20
1 0.82
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
49  โรงเรียนบ้านเขาดิน 174
10 5.75
13 7.47
12 6.90
0 0.00
0 0.00
139 79.89
35 20.11%
50  โรงเรียนบ้านช่องแมว 278
31 11.15
15 5.40
6 2.16
1 0.36
0 0.00
225 80.94
53 19.06%
51  โรงเรียนบ้านตะบิ้ง 206
23 11.17
1 0.49
14 6.80
0 0.00
1 0.49
167 81.07
39 18.93%
52  โรงเรียนวัดสารวัน 127
3 2.36
8 6.30
10 7.87
2 1.57
1 0.79
103 81.10
24 18.90%
53  โรงเรียนบ้านโลทู 91
2 2.20
14 15.38
0 0.00
0 0.00
1 1.10
74 81.32
17 18.68%
54  โรงเรียนบ้านกระจูด 140
3 2.14
13 9.29
10 7.14
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
55  โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 394
16 4.06
36 9.14
15 3.81
2 0.51
0 0.00
325 82.49
69 17.51%
56  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 94
1 1.06
10 10.64
5 5.32
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 120
2 1.67
13 10.83
4 3.33
1 0.83
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
58  โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 77
6 7.79
4 5.19
2 2.60
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
59  โรงเรียนบ้านละหาร 26
1 3.85
3 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
60  โรงเรียนบ้านบาเลาะ 123
4 3.25
10 8.13
4 3.25
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
61  โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 111
11 9.91
4 3.60
1 0.90
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
62  โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 98
9 9.18
3 3.06
2 2.04
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
63  โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 180
1 0.56
16 8.89
7 3.89
1 0.56
0 0.00
155 86.11
25 13.89%
64  โรงเรียนบ้านโคกนิบง 168
7 4.17
4 2.38
8 4.76
3 1.79
0 0.00
146 86.90
22 13.10%
65  โรงเรียนบ้านตือเบาะ 275
12 4.36
15 5.45
1 0.36
0 0.00
0 0.00
247 89.82
28 10.18%
66  โรงเรียนบ้านแลแวะ 154
0 0.00
6 3.90
4 2.60
0 0.00
0 0.00
144 93.51
10 6.49%
67  โรงเรียนบ้านจ่ากอง 82
2 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%

 

จำนวนนักเรียน  11,001 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,398 12.71
เตี้ย  1,120 10.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  421 3.83
ผอมและเตี้ย  739 6.72
อ้วนและเตี้ย  165 1.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,158 65.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,843 คน


34.93%


Powered By www.thaieducation.net