ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 80
24 30.00
36 45.00
8 10.00
12 15.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกรือเซะ 22
7 31.82
3 13.64
6 27.27
4 18.18
2 9.09
0 0.00
22 100.00%
3  โรงเรียนบ้านควนหยี 28
8 28.57
4 14.29
16 57.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00%
4  โรงเรียนบ้านบราโอ 8
3 37.50
2 25.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
5  โรงเรียนบ้านสมาหอ 90
8 8.89
13 14.44
40 44.44
17 18.89
12 13.33
0 0.00
90 100.00%
6  โรงเรียนบ้านนาเกตุ 20
2 10.00
8 40.00
10 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 173
25 14.45
22 12.72
59 34.10
28 16.18
39 22.54
0 0.00
173 100.00%
8  โรงเรียนบ้านกูวิง 90
30 33.33
10 11.11
25 27.78
8 8.89
15 16.67
2 2.22
88 97.78%
9  โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 102
25 24.51
19 18.63
31 30.39
9 8.82
14 13.73
4 3.92
98 96.08%
10  โรงเรียนบ้านควนลาแม 75
30 40.00
17 22.67
13 17.33
6 8.00
5 6.67
4 5.33
71 94.67%
11  โรงเรียนบ้านสามยอด 184
118 64.13
6 3.26
17 9.24
29 15.76
0 0.00
14 7.61
170 92.39%
12  โรงเรียนวัดทรายขาว 58
50 86.21
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
5 8.62
53 91.38%
13  โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) 80
20 25.00
19 23.75
5 6.25
17 21.25
12 15.00
7 8.75
73 91.25%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 200
38 19.00
33 16.50
38 19.00
32 16.00
25 12.50
34 17.00
166 83.00%
15  โรงเรียนบ้านดูวา 134
33 24.63
44 32.84
3 2.24
25 18.66
0 0.00
29 21.64
105 78.36%
16  โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 138
30 21.74
26 18.84
13 9.42
21 15.22
15 10.87
33 23.91
105 76.09%
17  โรงเรียนบ้านประจัน 242
61 25.21
45 18.60
21 8.68
47 19.42
8 3.31
60 24.79
182 75.21%
18  โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 377
56 14.85
30 7.96
31 8.22
86 22.81
61 16.18
113 29.97
264 70.03%
19  โรงเรียนบ้านอาโห 87
25 28.74
27 31.03
6 6.90
0 0.00
0 0.00
29 33.33
58 66.67%
20  โรงเรียนบ้านบากง 120
31 25.83
21 17.50
5 4.17
11 9.17
10 8.33
42 35.00
78 65.00%
21  โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 37
8 21.62
8 21.62
0 0.00
8 21.62
0 0.00
13 35.14
24 64.86%
22  โรงเรียนบ้านคางา 154
29 18.83
37 24.03
6 3.90
11 7.14
2 1.30
69 44.81
85 55.19%
23  โรงเรียนอนุบาลยะรัง 737
45 6.11
80 10.85
39 5.29
129 17.50
109 14.79
335 45.45
402 54.55%
24  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 152
20 13.16
12 7.89
17 11.18
6 3.95
27 17.76
70 46.05
82 53.95%
25  โรงเรียนวัดป่าสวย 38
5 13.16
3 7.89
12 31.58
0 0.00
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
26  โรงเรียนวัดมะกรูด 124
14 11.29
13 10.48
12 9.68
13 10.48
13 10.48
59 47.58
65 52.42%
27  โรงเรียนบ้านตันหยง 69
3 4.35
10 14.49
0 0.00
13 18.84
10 14.49
33 47.83
36 52.17%
28  โรงเรียนบ้านบูดน 242
15 6.20
23 9.50
10 4.13
39 16.12
33 13.64
122 50.41
120 49.59%
29  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 209
14 6.70
22 10.53
4 1.91
36 17.22
26 12.44
107 51.20
102 48.80%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 238
29 12.18
2 0.84
12 5.04
39 16.39
34 14.29
122 51.26
116 48.74%
31  โรงเรียนบ้านบินยา 131
18 13.74
9 6.87
4 3.05
30 22.90
2 1.53
68 51.91
63 48.09%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 186
26 13.98
28 15.05
7 3.76
21 11.29
5 2.69
99 53.23
87 46.77%
33  โรงเรียนต้นพิกุล 359
13 3.62
38 10.58
11 3.06
54 15.04
50 13.93
193 53.76
166 46.24%
34  โรงเรียนตลาดปรีกี 391
50 12.79
63 16.11
22 5.63
39 9.97
6 1.53
211 53.96
180 46.04%
35  โรงเรียนบ้านบูโกะ 132
23 17.42
18 13.64
3 2.27
14 10.61
2 1.52
72 54.55
60 45.45%
36  โรงเรียนบ้านเกาะตา 9
2 22.22
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
37  โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 136
15 11.03
17 12.50
4 2.94
24 17.65
0 0.00
76 55.88
60 44.12%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 271
25 9.23
54 19.93
7 2.58
26 9.59
7 2.58
152 56.09
119 43.91%
39  โรงเรียนบ้านกระหวะ 212
40 18.87
25 11.79
12 5.66
13 6.13
3 1.42
119 56.13
93 43.87%
40  โรงเรียนบ้านถนน 201
37 18.41
38 18.91
4 1.99
8 3.98
0 0.00
114 56.72
87 43.28%
41  โรงเรียนบ้านสะกำ 310
61 19.68
45 14.52
10 3.23
17 5.48
0 0.00
177 57.10
133 42.90%
42  โรงเรียนบ้านสายชล 127
22 17.32
10 7.87
8 6.30
8 6.30
6 4.72
73 57.48
54 42.52%
43  โรงเรียนบ้านกระโด 166
27 16.27
25 15.06
6 3.61
12 7.23
0 0.00
96 57.83
70 42.17%
44  โรงเรียนบ้านยางแดง 76
12 15.79
10 13.16
7 9.21
2 2.63
1 1.32
44 57.89
32 42.11%
45  โรงเรียนบ้านควนประ 56
14 25.00
1 1.79
4 7.14
3 5.36
1 1.79
33 58.93
23 41.07%
46  โรงเรียนบ้านกระเสาะ 165
25 15.15
14 8.48
1 0.61
27 16.36
0 0.00
98 59.39
67 40.61%
47  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 231
34 14.72
11 4.76
14 6.06
34 14.72
0 0.00
138 59.74
93 40.26%
48  โรงเรียนบ้านระแว้ง 360
36 10.00
54 15.00
11 3.06
36 10.00
0 0.00
223 61.94
137 38.06%
49  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 141
33 23.40
9 6.38
0 0.00
10 7.09
0 0.00
89 63.12
52 36.88%
50  โรงเรียนวัดนิคมสถิต 76
14 18.42
4 5.26
2 2.63
5 6.58
3 3.95
48 63.16
28 36.84%
51  โรงเรียนวัดธนาภิมุข 91
12 13.19
10 10.99
0 0.00
11 12.09
0 0.00
58 63.74
33 36.26%
52  โรงเรียนบ้านป่าบอน 81
2 2.47
24 29.63
3 3.70
0 0.00
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
53  โรงเรียนบ้านละหารยามู 172
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 34.88
1 0.58
111 64.53
61 35.47%
54  โรงเรียนบ้านอินทนิล 293
30 10.24
24 8.19
3 1.02
22 7.51
24 8.19
190 64.85
103 35.15%
55  โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 271
32 11.81
56 20.66
1 0.37
6 2.21
0 0.00
176 64.94
95 35.06%
56  โรงเรียนบ้านชะเมา 72
14 19.44
0 0.00
11 15.28
0 0.00
0 0.00
47 65.28
25 34.72%
57  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 108
12 11.11
19 17.59
1 0.93
5 4.63
0 0.00
71 65.74
37 34.26%
58  โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 101
7 6.93
20 19.80
6 5.94
1 0.99
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
59  โรงเรียนบ้านปานัน 125
16 12.80
16 12.80
3 2.40
4 3.20
3 2.40
83 66.40
42 33.60%
60  โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 102
5 4.90
4 3.92
6 5.88
17 16.67
2 1.96
68 66.67
34 33.33%
61  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 217
13 5.99
40 18.43
17 7.83
0 0.00
0 0.00
147 67.74
70 32.26%
62  โรงเรียนวัดบุพนิมิต 106
9 8.49
11 10.38
4 3.77
8 7.55
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
63  โรงเรียนบ้านปลักปรือ 78
6 7.69
5 6.41
1 1.28
11 14.10
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
64  โรงเรียนบ้านบาละแต 136
12 8.82
12 8.82
5 3.68
10 7.35
1 0.74
96 70.59
40 29.41%
65  โรงเรียนบ้านน้ำใส 548
29 5.29
59 10.77
20 3.65
49 8.94
4 0.73
387 70.62
161 29.38%
66  โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 92
15 16.30
10 10.87
2 2.17
0 0.00
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
67  โรงเรียนบ้านปาลัส 141
7 4.96
28 19.86
6 4.26
0 0.00
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
68  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 459
28 6.10
66 14.38
14 3.05
25 5.45
0 0.00
326 71.02
133 28.98%
69  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 165
14 8.48
9 5.45
10 6.06
7 4.24
7 4.24
118 71.52
47 28.48%
70  โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 60
6 10.00
1 1.67
0 0.00
10 16.67
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
71  โรงเรียนบ้านมะหุด 214
22 10.28
24 11.21
10 4.67
4 1.87
0 0.00
154 71.96
60 28.04%
72  โรงเรียนบ้านบาเงง 70
4 5.71
2 2.86
11 15.71
2 2.86
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
73  โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 104
12 11.54
5 4.81
3 2.88
7 6.73
1 0.96
76 73.08
28 26.92%
74  โรงเรียนบ้านศาลาสอง 109
12 11.01
10 9.17
4 3.67
2 1.83
1 0.92
80 73.39
29 26.61%
75  โรงเรียนบ้านราวอ 91
11 12.09
5 5.49
4 4.40
4 4.40
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
76  โรงเรียนบ้านคลองทราย 61
7 11.48
4 6.56
4 6.56
1 1.64
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
77  โรงเรียนบ้านวังกว้าง 395
48 12.15
38 9.62
7 1.77
10 2.53
0 0.00
292 73.92
103 26.08%
78  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 148
11 7.43
9 6.08
3 2.03
13 8.78
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
79  โรงเรียนบ้านควนโนรี 107
6 5.61
17 15.89
2 1.87
1 0.93
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
80  โรงเรียนบ้านลางสาด 141
7 4.96
15 10.64
5 3.55
7 4.96
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
81  โรงเรียนวัดสุนทรวารี 104
4 3.85
2 1.92
11 10.58
4 3.85
4 3.85
79 75.96
25 24.04%
82  โรงเรียนบ้านด่าน 57
6 10.53
3 5.26
1 1.75
3 5.26
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
83  โรงเรียนบ้านควนลังงา 150
14 9.33
0 0.00
12 8.00
3 2.00
3 2.00
118 78.67
32 21.33%
84  โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 87
9 10.34
4 4.60
1 1.15
3 3.45
1 1.15
69 79.31
18 20.69%
85  โรงเรียนบ้านแขนท้าว 88
2 2.27
4 4.55
4 4.55
8 9.09
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 452
52 11.50
20 4.42
6 1.33
13 2.88
1 0.22
360 79.65
92 20.35%
87  โรงเรียนบ้านล้อแตก 74
0 0.00
9 12.16
0 0.00
3 4.05
3 4.05
59 79.73
15 20.27%
88  โรงเรียนบ้านคลองหิน 125
9 7.20
9 7.20
2 1.60
4 3.20
1 0.80
100 80.00
25 20.00%
89  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 55
8 14.55
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
90  โรงเรียนบ้านต้นโตนด 41
5 12.20
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
91  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 160
13 8.13
12 7.50
6 3.75
0 0.00
0 0.00
129 80.63
31 19.38%
92  โรงเรียนบ้านบาโง 76
6 7.89
4 5.26
2 2.63
1 1.32
1 1.32
62 81.58
14 18.42%
93  โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 95
0 0.00
5 5.26
6 6.32
6 6.32
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
94  โรงเรียนบ้านตุปะ 108
12 11.11
6 5.56
1 0.93
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
95  โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 229
12 5.24
22 9.61
3 1.31
3 1.31
0 0.00
189 82.53
40 17.47%
96  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 161
11 6.83
13 8.07
2 1.24
1 0.62
0 0.00
134 83.23
27 16.77%
97  โรงเรียนบ้านตรัง 102
1 0.98
6 5.88
9 8.82
1 0.98
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
98  โรงเรียนวัดภมรคติวัน 60
1 1.67
1 1.67
7 11.67
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
99  โรงเรียนบ้านเกาะจัน 179
9 5.03
13 7.26
5 2.79
2 1.12
0 0.00
150 83.80
29 16.20%
100  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) 276
16 5.80
9 3.26
8 2.90
8 2.90
1 0.36
234 84.78
42 15.22%
101  โรงเรียนบ้านควนแตน 78
11 14.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
102  โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 37
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
103  โรงเรียนวัดนาประดู่ 110
4 3.64
0 0.00
7 6.36
3 2.73
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
104  โรงเรียนบ้านเขาวัง 260
14 5.38
12 4.62
6 2.31
0 0.00
0 0.00
228 87.69
32 12.31%
105  โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 204
9 4.41
8 3.92
2 0.98
3 1.47
0 0.00
182 89.22
22 10.78%
106  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 56
0 0.00
2 3.57
3 5.36
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
107  โรงเรียนบ้านโผงโผง 127
4 3.15
5 3.94
1 0.79
2 1.57
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
108  โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 55
2 3.64
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
109  โรงเรียนวัดเกาะหวาย 105
4 3.81
0 0.00
2 1.90
0 0.00
1 0.95
98 93.33
7 6.67%
110  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 352
16 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
336 95.45
16 4.55%
111  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 120
2 1.67
1 0.83
0 0.00
0 0.00
1 0.83
116 96.67
4 3.33%
112  โรงเรียนบ้านสิเดะ 252
1 0.40
2 0.79
3 1.19
1 0.40
0 0.00
245 97.22
7 2.78%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 124
0 0.00
0 0.00
1 0.81
1 0.81
1 0.81
121 97.58
3 2.42%
114  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 125
3 2.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
115  โรงเรียนบ้านคูระ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,673 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,004 11.34
เตี้ย  1,789 10.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  886 5.01
ผอมและเตี้ย  1,401 7.93
อ้วนและเตี้ย  621 3.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,972 62.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,701 คน


37.92%


Powered By www.thaieducation.net