ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำตก 160
16 10.00
8 5.00
38 23.75
3 1.88
16 10.00
79 49.38
81 50.63%
2  โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 137
10 7.30
10 7.30
26 18.98
7 5.11
15 10.95
69 50.36
68 49.64%
3  โรงเรียนวัดพรุพ้อ 164
12 7.32
17 10.37
8 4.88
32 19.51
12 7.32
83 50.61
81 49.39%
4  โรงเรียนวัดปลักปอม 43
6 13.95
2 4.65
9 20.93
4 9.30
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
5  โรงเรียนบ้านควนยวน 276
36 13.04
27 9.78
32 11.59
19 6.88
20 7.25
142 51.45
134 48.55%
6  โรงเรียนวัดโพธิยาราม 75
8 10.67
5 6.67
19 25.33
3 4.00
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
7  โรงเรียนวัดหานโพธิ์ 81
8 9.88
10 12.35
13 16.05
4 4.94
2 2.47
44 54.32
37 45.68%
8  โรงเรียนวัดหวัง 155
21 13.55
11 7.10
30 19.35
6 3.87
1 0.65
86 55.48
69 44.52%
9  โรงเรียนวัดหัวควน 182
16 8.79
16 8.79
33 18.13
10 5.49
0 0.00
107 58.79
75 41.21%
10  โรงเรียนวัดโคกตะเคียน 61
8 13.11
11 18.03
3 4.92
3 4.92
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
11  โรงเรียนวัดบางขวน 149
18 12.08
9 6.04
15 10.07
14 9.40
3 2.01
90 60.40
59 39.60%
12  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 465
52 11.18
41 8.82
53 11.40
31 6.67
3 0.65
285 61.29
180 38.71%
13  โรงเรียนบ้านด่านโลด 212
23 10.85
17 8.02
19 8.96
10 4.72
13 6.13
130 61.32
82 38.68%
14  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 318
53 16.67
22 6.92
24 7.55
9 2.83
15 4.72
195 61.32
123 38.68%
15  โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 67
9 13.43
5 7.46
4 5.97
5 7.46
2 2.99
42 62.69
25 37.31%
16  โรงเรียนบ้านควนโคกยา 119
6 5.04
3 2.52
15 12.61
12 10.08
8 6.72
75 63.03
44 36.97%
17  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 208
3 1.44
8 3.85
30 14.42
10 4.81
25 12.02
132 63.46
76 36.54%
18  โรงเรียนบ้านพน 156
14 8.97
6 3.85
24 15.38
9 5.77
0 0.00
103 66.03
53 33.97%
19  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 152
32 21.05
2 1.32
15 9.87
0 0.00
1 0.66
102 67.11
50 32.89%
20  โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 321
23 7.17
21 6.54
26 8.10
20 6.23
13 4.05
218 67.91
103 32.09%
21  โรงเรียนบ้านทอนตรน 293
11 3.75
23 7.85
33 11.26
11 3.75
14 4.78
201 68.60
92 31.40%
22  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 157
14 8.92
9 5.73
16 10.19
10 6.37
0 0.00
108 68.79
49 31.21%
23  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 75
6 8.00
2 2.67
13 17.33
2 2.67
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
24  โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 124
9 7.26
4 3.23
25 20.16
0 0.00
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
25  โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 292
10 3.42
6 2.05
34 11.64
16 5.48
23 7.88
203 69.52
89 30.48%
26  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 102
3 2.94
3 2.94
18 17.65
6 5.88
1 0.98
71 69.61
31 30.39%
27  โรงเรียนบ้านบางมวง 127
20 15.75
6 4.72
11 8.66
0 0.00
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
28  โรงเรียนบ้านวังปริง 91
2 2.20
9 9.89
14 15.38
1 1.10
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
29  โรงเรียนวัดควนเพ็ง 172
14 8.14
9 5.23
14 8.14
7 4.07
4 2.33
124 72.09
48 27.91%
30  โรงเรียนบ้านปากพล 83
6 7.23
5 6.02
6 7.23
2 2.41
4 4.82
60 72.29
23 27.71%
31  โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 421
29 6.89
13 3.09
49 11.64
11 2.61
10 2.38
309 73.40
112 26.60%
32  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 176
9 5.11
7 3.98
8 4.55
14 7.95
8 4.55
130 73.86
46 26.14%
33  โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 120
10 8.33
3 2.50
18 15.00
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
34  โรงเรียนปากพะยูน 114
10 8.77
4 3.51
14 12.28
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
35  โรงเรียนวัดพังกิ่ง 103
2 1.94
3 2.91
13 12.62
7 6.80
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
36  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 66
5 7.58
2 3.03
7 10.61
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
37  โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 129
6 4.65
0 0.00
24 18.60
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 348
29 8.33
13 3.74
38 10.92
0 0.00
0 0.00
268 77.01
80 22.99%
39  โรงเรียนบ้านท่าเชียด 161
8 4.97
10 6.21
9 5.59
5 3.11
5 3.11
124 77.02
37 22.98%
40  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 148
5 3.38
5 3.38
21 14.19
3 2.03
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
41  โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) 96
7 7.29
1 1.04
10 10.42
4 4.17
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
42  โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 241
19 7.88
8 3.32
28 11.62
0 0.00
0 0.00
186 77.18
55 22.82%
43  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 133
16 12.03
9 6.77
3 2.26
2 1.50
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
44  โรงเรียนบ้านโคกสัก 236
19 8.05
11 4.66
20 8.47
3 1.27
0 0.00
183 77.54
53 22.46%
45  โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 317
13 4.10
20 6.31
24 7.57
10 3.15
4 1.26
246 77.60
71 22.40%
46  โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 171
15 8.77
8 4.68
15 8.77
0 0.00
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
47  โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 274
17 6.20
9 3.28
32 11.68
2 0.73
0 0.00
214 78.10
60 21.90%
48  โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 98
7 7.14
0 0.00
13 13.27
1 1.02
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
49  โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 112
5 4.46
4 3.57
14 12.50
1 0.89
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
50  โรงเรียนวัดเขาวงก์ 112
5 4.46
8 7.14
8 7.14
3 2.68
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
51  โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 159
6 3.77
16 10.06
10 6.29
2 1.26
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
52  โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 71
6 8.45
1 1.41
8 11.27
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
53  โรงเรียนบ้านยางขาคีม 161
14 8.70
10 6.21
3 1.86
7 4.35
0 0.00
127 78.88
34 21.12%
54  โรงเรียนบ้านไสนายขัน 43
1 2.33
1 2.33
6 13.95
0 0.00
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
55  โรงเรียนวัดท่านางพรหม 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
56  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 197
7 3.55
9 4.57
16 8.12
1 0.51
8 4.06
156 79.19
41 20.81%
57  โรงเรียนวัดลอน 173
3 1.73
6 3.47
27 15.61
0 0.00
0 0.00
137 79.19
36 20.81%
58  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 890
39 4.38
17 1.91
123 13.82
4 0.45
1 0.11
706 79.33
184 20.67%
59  โรงเรียนวัดท่าควาย 98
6 6.12
2 2.04
11 11.22
1 1.02
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
60  โรงเรียนวัดสังฆวราราม 49
1 2.04
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
61  โรงเรียนบ้านควนแหวง 248
14 5.65
5 2.02
29 11.69
2 0.81
0 0.00
198 79.84
50 20.16%
62  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 169
25 14.79
0 0.00
8 4.73
1 0.59
0 0.00
135 79.88
34 20.12%
63  โรงเรียนบ้านหนองธง 359
10 2.79
14 3.90
15 4.18
33 9.19
0 0.00
287 79.94
72 20.06%
64  โรงเรียนบ้านม่วงทวน 150
16 10.67
5 3.33
8 5.33
1 0.67
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
65  โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 166
10 6.02
14 8.43
7 4.22
2 1.20
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
66  โรงเรียนบ้านท่าลาด 228
10 4.39
5 2.19
30 13.16
0 0.00
0 0.00
183 80.26
45 19.74%
67  โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 132
6 4.55
0 0.00
13 9.85
7 5.30
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 127
3 2.36
5 3.94
14 11.02
3 2.36
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
69  โรงเรียนบ้านช่องฟืน 113
5 4.42
1 0.88
12 10.62
4 3.54
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
70  โรงเรียนบ้านควนประกอบ 281
23 8.19
9 3.20
20 7.12
2 0.71
0 0.00
227 80.78
54 19.22%
71  โรงเรียนบ้านโคกทราย 115
5 4.35
1 0.87
15 13.04
1 0.87
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
72  โรงเรียนบ้านท่าวา 63
5 7.94
2 3.17
4 6.35
1 1.59
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
73  โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 137
4 2.92
7 5.11
14 10.22
1 0.73
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
74  โรงเรียนอนุบาลกงหรา 238
13 5.46
6 2.52
23 9.66
3 1.26
0 0.00
193 81.09
45 18.91%
75  โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 96
3 3.13
2 2.08
13 13.54
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
76  โรงเรียนวัดฝาละมี 71
0 0.00
0 0.00
13 18.31
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
77  โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 71
3 4.23
4 5.63
6 8.45
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
78  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 151
10 6.62
0 0.00
17 11.26
0 0.00
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
79  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 255
19 7.45
4 1.57
11 4.31
11 4.31
0 0.00
210 82.35
45 17.65%
80  โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 64
0 0.00
0 0.00
10 15.63
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
81  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 111
3 2.70
6 5.41
9 8.11
0 0.00
1 0.90
92 82.88
19 17.12%
82  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 118
6 5.08
1 0.85
8 6.78
1 0.85
4 3.39
98 83.05
20 16.95%
83  โรงเรียนวัดไทรพอน 109
6 5.50
3 2.75
8 7.34
1 0.92
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
84  โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 609
24 3.94
14 2.30
47 7.72
10 1.64
5 0.82
509 83.58
100 16.42%
85  โรงเรียนวัดโตนด 63
6 9.52
1 1.59
2 3.17
0 0.00
1 1.59
53 84.13
10 15.87%
86  โรงเรียนมิตรมวลชน 1 46
3 6.52
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
87  โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 186
6 3.23
5 2.69
16 8.60
1 0.54
0 0.00
158 84.95
28 15.05%
88  โรงเรียนบ้านหน้าวัง 129
4 3.10
4 3.10
11 8.53
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
89  โรงเรียนวัดพระเกิด 125
3 2.40
3 2.40
11 8.80
1 0.80
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
90  โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 225
8 3.56
7 3.11
7 3.11
6 2.67
4 1.78
193 85.78
32 14.22%
91  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 188
5 2.66
0 0.00
21 11.17
0 0.00
0 0.00
162 86.17
26 13.83%
92  โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 443
21 4.74
11 2.48
22 4.97
3 0.68
3 0.68
383 86.46
60 13.54%
93  โรงเรียนวัดปัณณาราม 61
3 4.92
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
94  โรงเรียนวัดควนเผยอ 145
7 4.83
6 4.14
1 0.69
3 2.07
2 1.38
126 86.90
19 13.10%
95  โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 69
2 2.90
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
96  โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 123
3 2.44
0 0.00
11 8.94
1 0.81
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
97  โรงเรียนวัดควนขี้แรด 85
5 5.88
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
98  โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 152
8 5.26
1 0.66
8 5.26
0 0.00
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
99  โรงเรียนบ้านต้นสน 84
3 3.57
1 1.19
4 4.76
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
100  โรงเรียนวัดโรจนาราม 75
1 1.33
3 4.00
3 4.00
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
101  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) 114
2 1.75
2 1.75
7 6.14
1 0.88
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
102  โรงเรียนวัดนาปะขอ 70
2 2.86
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
103  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 138
1 0.72
1 0.72
9 6.52
0 0.00
2 1.45
125 90.58
13 9.42%
104  โรงเรียนบ้านคู 158
0 0.00
0 0.00
14 8.86
0 0.00
0 0.00
144 91.14
14 8.86%
105  โรงเรียนบ้านแหลม 114
3 2.63
3 2.63
0 0.00
3 2.63
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
106  โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 39
0 0.00
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
107  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 218
3 1.38
0 0.00
13 5.96
0 0.00
0 0.00
202 92.66
16 7.34%
108  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก 83
2 2.41
1 1.20
3 3.61
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
109  โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 58
2 3.45
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
110  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 138
2 1.45
0 0.00
7 5.07
0 0.00
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
111  โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
2 2.90
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
113  โรงเรียนบ้านเทพราช 114
0 0.00
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
113 99.12
1 0.88%
114  โรงเรียนบ้านท่าเนียน 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,247 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,120 6.14
เตี้ย  694 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,755 9.62
ผอมและเตี้ย  459 2.52
อ้วนและเตี้ย  254 1.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,965 76.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,282 คน


23.47%


Powered By www.thaieducation.net