ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 116 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 123
19 15.45
2 1.63
17 13.82
21 17.07
19 15.45
45 36.59
78 63.41%
2  โรงเรียนวัดกลาง 29
1 3.45
0 0.00
13 44.83
0 0.00
0 0.00
15 51.72
14 48.28%
3  โรงเรียนบ้านต้นไทร 56
16 28.57
3 5.36
8 14.29
0 0.00
0 0.00
29 51.79
27 48.21%
4  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 284
15 5.28
14 4.93
41 14.44
29 10.21
32 11.27
153 53.87
131 46.13%
5  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 239
19 7.95
3 1.26
46 19.25
2 0.84
36 15.06
133 55.65
106 44.35%
6  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 141
22 15.60
6 4.26
30 21.28
1 0.71
1 0.71
81 57.45
60 42.55%
7  โรงเรียนบ้านชายคลอง 45
3 6.67
6 13.33
8 17.78
2 4.44
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
8  โรงเรียนวัดบ้านนา 212
26 12.26
13 6.13
18 8.49
7 3.30
25 11.79
123 58.02
89 41.98%
9  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 62
9 14.52
7 11.29
7 11.29
1 1.61
2 3.23
36 58.06
26 41.94%
10  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 77
13 16.88
0 0.00
9 11.69
0 0.00
9 11.69
46 59.74
31 40.26%
11  โรงเรียนบ้านนาวง 125
6 4.80
5 4.00
27 21.60
0 0.00
11 8.80
76 60.80
49 39.20%
12  โรงเรียนวัดเกาะยาง 31
4 12.90
2 6.45
5 16.13
1 3.23
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
13  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 131
19 14.50
7 5.34
7 5.34
10 7.63
7 5.34
81 61.83
50 38.17%
14  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 61
5 8.20
0 0.00
17 27.87
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
15  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 50
2 4.00
6 12.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
16  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 101
17 16.83
1 0.99
12 11.88
1 0.99
5 4.95
65 64.36
36 35.64%
17  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 31
1 3.23
4 12.90
4 12.90
0 0.00
2 6.45
20 64.52
11 35.48%
18  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 128
14 10.94
16 12.50
13 10.16
1 0.78
1 0.78
83 64.84
45 35.16%
19  โรงเรียนบ้านโตน 136
5 3.68
4 2.94
31 22.79
4 2.94
3 2.21
89 65.44
47 34.56%
20  โรงเรียนวัดควนถบ 90
12 13.33
5 5.56
14 15.56
0 0.00
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
21  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 171
10 5.85
16 9.36
32 18.71
0 0.00
0 0.00
113 66.08
58 33.92%
22  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 240
14 5.83
12 5.00
8 3.33
26 10.83
20 8.33
160 66.67
80 33.33%
23  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 40
5 12.50
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
24  โรงเรียนวัดบ้านสวน 192
7 3.65
5 2.60
23 11.98
12 6.25
15 7.81
130 67.71
62 32.29%
25  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 639
44 6.89
39 6.10
44 6.89
37 5.79
37 5.79
438 68.54
201 31.46%
26  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 71
3 4.23
4 5.63
8 11.27
3 4.23
4 5.63
49 69.01
22 30.99%
27  โรงเรียนบ้านเตาปูน 23
4 17.39
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
28  โรงเรียนบ้านนาโหนด 122
9 7.38
3 2.46
16 13.11
8 6.56
1 0.82
85 69.67
37 30.33%
29  โรงเรียนวัดปากสระ 50
5 10.00
0 0.00
9 18.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 188
16 8.51
13 6.91
14 7.45
13 6.91
0 0.00
132 70.21
56 29.79%
31  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 108
2 1.85
0 0.00
27 25.00
3 2.78
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
32  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 88
2 2.27
1 1.14
14 15.91
3 3.41
6 6.82
62 70.45
26 29.55%
33  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 66
5 7.58
3 4.55
10 15.15
1 1.52
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
34  โรงเรียนวัดควนแร่ 199
15 7.54
3 1.51
31 15.58
8 4.02
0 0.00
142 71.36
57 28.64%
35  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 133
2 1.50
3 2.26
26 19.55
5 3.76
2 1.50
95 71.43
38 28.57%
36  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 197
21 10.66
12 6.09
14 7.11
7 3.55
2 1.02
141 71.57
56 28.43%
37  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 103
5 4.85
6 5.83
10 9.71
3 2.91
4 3.88
75 72.82
28 27.18%
38  โรงเรียนวัดเขาทอง 101
1 0.99
6 5.94
19 18.81
1 0.99
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
39  โรงเรียนบ้านเนินทราย 34
1 2.94
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
40  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 53
2 3.77
3 5.66
6 11.32
0 0.00
3 5.66
39 73.58
14 26.42%
41  โรงเรียนบ้านควนพลี 150
4 2.67
9 6.00
15 10.00
4 2.67
7 4.67
111 74.00
39 26.00%
42  โรงเรียนวัดลานแซะ 231
17 7.36
5 2.16
35 15.15
2 0.87
0 0.00
172 74.46
59 25.54%
43  โรงเรียนวัดปากประ 47
7 14.89
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
44  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 71
3 4.23
5 7.04
6 8.45
4 5.63
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
45  โรงเรียนบ้านโคกโดน 116
11 9.48
4 3.45
11 9.48
3 2.59
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
46  โรงเรียนบ้านไสกุน 125
6 4.80
4 3.20
19 15.20
2 1.60
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
47  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 174
2 1.15
3 1.72
18 10.34
13 7.47
7 4.02
131 75.29
43 24.71%
48  โรงเรียนวัดไทรโกบ 99
4 4.04
6 6.06
12 12.12
2 2.02
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
49  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 50
0 0.00
1 2.00
5 10.00
5 10.00
1 2.00
38 76.00
12 24.00%
50  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 63
6 9.52
1 1.59
7 11.11
0 0.00
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
51  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 105
10 9.52
5 4.76
7 6.67
3 2.86
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
52  โรงเรียนบ้านไทรทอง 42
3 7.14
3 7.14
2 4.76
2 4.76
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
53  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80
7 8.75
3 3.75
5 6.25
3 3.75
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
54  โรงเรียนบ้านเตง 72
3 4.17
0 0.00
13 18.06
1 1.39
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
55  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 81
4 4.94
8 9.88
3 3.70
2 2.47
2 2.47
62 76.54
19 23.46%
56  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 81
6 7.41
3 3.70
10 12.35
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
57  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 56
4 7.14
5 8.93
4 7.14
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
58  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 65
5 7.69
1 1.54
4 6.15
4 6.15
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
59  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 192
5 2.60
14 7.29
21 10.94
3 1.56
1 0.52
148 77.08
44 22.92%
60  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
1 3.70
1 3.70
21 77.78
6 22.22%
61  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 207
14 6.76
6 2.90
22 10.63
3 1.45
0 0.00
162 78.26
45 21.74%
62  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 143
14 9.79
3 2.10
13 9.09
1 0.70
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
63  โรงเรียนทุ่งยางเปล 98
2 2.04
0 0.00
19 19.39
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
64  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 154
5 3.25
4 2.60
24 15.58
0 0.00
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
65  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 47
0 0.00
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
66  โรงเรียนวัดป่าตอ 47
5 10.64
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
67  โรงเรียนวัดตะแพน 226
12 5.31
0 0.00
32 14.16
4 1.77
0 0.00
178 78.76
48 21.24%
68  โรงเรียนวัดลำใน 81
5 6.17
3 3.70
6 7.41
1 1.23
2 2.47
64 79.01
17 20.99%
69  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 67
1 1.49
0 0.00
10 14.93
2 2.99
1 1.49
53 79.10
14 20.90%
70  โรงเรียนบ้านขัน 158
6 3.80
3 1.90
24 15.19
0 0.00
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
71  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 101
3 2.97
6 5.94
12 11.88
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
72  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 252
11 4.37
16 6.35
24 9.52
1 0.40
0 0.00
200 79.37
52 20.63%
73  โรงเรียนวัดหรังแคบ 176
8 4.55
7 3.98
13 7.39
7 3.98
1 0.57
140 79.55
36 20.45%
74  โรงเรียนวัดเขาแดง 128
7 5.47
2 1.56
15 11.72
1 0.78
1 0.78
102 79.69
26 20.31%
75  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 89
1 1.12
1 1.12
15 16.85
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
76  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 192
13 6.77
3 1.56
21 10.94
1 0.52
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
77  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 975
47 4.82
20 2.05
114 11.69
6 0.62
3 0.31
785 80.51
190 19.49%
78  โรงเรียนวัดโพรงงู 114
7 6.14
1 0.88
14 12.28
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
79  โรงเรียนวัดร่มเมือง 150
2 1.33
4 2.67
14 9.33
6 4.00
2 1.33
122 81.33
28 18.67%
80  โรงเรียนวัดพังดาน 88
5 5.68
2 2.27
8 9.09
1 1.14
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
81  โรงเรียน วัดดอนศาลา 177
6 3.39
7 3.95
15 8.47
4 2.26
0 0.00
145 81.92
32 18.08%
82  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 61
1 1.64
2 3.28
8 13.11
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
83  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 139
0 0.00
14 10.07
7 5.04
2 1.44
2 1.44
114 82.01
25 17.99%
84  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 89
3 3.37
1 1.12
8 8.99
4 4.49
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
85  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
86  โรงเรียนวัดอภยาราม 132
0 0.00
1 0.76
16 12.12
0 0.00
5 3.79
110 83.33
22 16.67%
87  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 73
8 10.96
0 0.00
0 0.00
2 2.74
2 2.74
61 83.56
12 16.44%
88  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 100
4 4.00
3 3.00
6 6.00
1 1.00
2 2.00
84 84.00
16 16.00%
89  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1524
78 5.12
27 1.77
129 8.46
2 0.13
3 0.20
1285 84.32
239 15.68%
90  โรงเรียนวัดหัวหมอน 115
2 1.74
8 6.96
8 6.96
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
91  โรงเรียนวัดนาท่อม 64
1 1.56
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
92  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 137
3 2.19
0 0.00
18 13.14
0 0.00
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
93  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 206
6 2.91
0 0.00
24 11.65
0 0.00
0 0.00
176 85.44
30 14.56%
94  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 49
1 2.04
2 4.08
3 6.12
0 0.00
1 2.04
42 85.71
7 14.29%
95  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 57
1 1.75
0 0.00
6 10.53
0 0.00
1 1.75
49 85.96
8 14.04%
96  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 265
5 1.89
0 0.00
30 11.32
1 0.38
1 0.38
228 86.04
37 13.96%
97  โรงเรียนบ้านควนขนุน 160
5 3.13
2 1.25
15 9.38
0 0.00
0 0.00
138 86.25
22 13.75%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
99  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 283
2 0.71
3 1.06
25 8.83
6 2.12
0 0.00
247 87.28
36 12.72%
100  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 87
3 3.45
1 1.15
7 8.05
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
101  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 168
11 6.55
7 4.17
3 1.79
0 0.00
0 0.00
147 87.50
21 12.50%
102  โรงเรียนบ้านปากสระ 91
8 8.79
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
103  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 109
3 2.75
2 1.83
8 7.34
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
104  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 282
9 3.19
6 2.13
6 2.13
5 1.77
7 2.48
249 88.30
33 11.70%
105  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 103
2 1.94
1 0.97
9 8.74
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
106  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 113
6 5.31
2 1.77
5 4.42
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
107  โรงเรียนวัดใสประดู่ 109
3 2.75
4 3.67
5 4.59
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
108  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
0 0.00
3 4.55
59 89.39
7 10.61%
109  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
110  โรงเรียนชุณหะวัณ 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
111  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 197
0 0.00
0 0.00
16 8.12
0 0.00
0 0.00
181 91.88
16 8.12%
112  โรงเรียนบ้านลานข่อย 238
2 0.84
2 0.84
13 5.46
2 0.84
0 0.00
219 92.02
19 7.98%
113  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 69
2 2.90
2 2.90
1 1.45
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
114  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
115  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
116  โรงเรียนวัดไทรงาม 114
1 0.88
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
112 98.25
2 1.75%

 

จำนวนนักเรียน  16,072 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  865 5.38
เตี้ย  492 3.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,706 10.61
ผอมและเตี้ย  335 2.08
อ้วนและเตี้ย  306 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,368 76.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,704 คน


23.05%


Powered By www.thaieducation.net