ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 112 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1140
79 6.93
58 5.09
147 12.89
127 11.14
205 17.98
524 45.96
616 54.04%
2  โรงเรียน บ้านสามแยก 102
9 8.82
7 6.86
24 23.53
5 4.90
0 0.00
57 55.88
45 44.12%
3  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 129
16 12.40
9 6.98
22 17.05
7 5.43
0 0.00
75 58.14
54 41.86%
4  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 148
20 13.51
14 9.46
7 4.73
11 7.43
9 6.08
87 58.78
61 41.22%
5  โรงเรียน บ้านสระนา 137
23 16.79
9 6.57
16 11.68
7 5.11
0 0.00
82 59.85
55 40.15%
6  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 792
44 5.56
20 2.53
126 15.91
64 8.08
63 7.95
475 59.97
317 40.03%
7  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 208
5 2.40
6 2.88
20 9.62
11 5.29
36 17.31
130 62.50
78 37.50%
8  โรงเรียนบ้านหนองข่า 118
7 5.93
4 3.39
22 18.64
2 1.69
8 6.78
75 63.56
43 36.44%
9  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี 160
6 3.75
21 13.13
27 16.88
4 2.50
0 0.00
102 63.75
58 36.25%
10  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 68
11 16.18
8 11.76
4 5.88
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
11  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 45
1 2.22
5 11.11
9 20.00
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
12  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 227
18 7.93
6 2.64
10 4.41
24 10.57
16 7.05
153 67.40
74 32.60%
13  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 126
9 7.14
12 9.52
18 14.29
0 0.00
1 0.79
86 68.25
40 31.75%
14  โรงเรียนวัดเนินตามาก 73
13 17.81
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
15  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 906
36 3.97
18 1.99
91 10.04
55 6.07
62 6.84
644 71.08
262 28.92%
16  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 116
11 9.48
3 2.59
18 15.52
1 0.86
0 0.00
83 71.55
33 28.45%
17  โรงเรียน วัดท่าบุญมี 102
6 5.88
7 6.86
16 15.69
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
18  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 149
8 5.37
16 10.74
18 12.08
0 0.00
0 0.00
107 71.81
42 28.19%
19  โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 206
5 2.43
3 1.46
23 11.17
8 3.88
19 9.22
148 71.84
58 28.16%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 872
12 1.38
12 1.38
210 24.08
8 0.92
0 0.00
630 72.25
242 27.75%
21  โรงเรียนบ้านเนิน 94
6 6.38
8 8.51
10 10.64
2 2.13
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
22  โรงเรียน บ้านน้ำซับ 29
1 3.45
0 0.00
6 20.69
0 0.00
1 3.45
21 72.41
8 27.59%
23  โรงเรียน วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 261
10 3.83
14 5.36
44 16.86
3 1.15
1 0.38
189 72.41
72 27.59%
24  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 101
8 7.92
1 0.99
17 16.83
0 0.00
1 0.99
74 73.27
27 26.73%
25  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 105
6 5.71
7 6.67
13 12.38
2 1.90
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
26  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ 117
23 19.66
3 2.56
5 4.27
0 0.00
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
27  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1032
68 6.59
37 3.59
159 15.41
0 0.00
0 0.00
768 74.42
264 25.58%
28  โรงเรียนบ้านคลองยาง 63
3 4.76
5 7.94
8 12.70
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
29  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 170
8 4.71
10 5.88
23 13.53
0 0.00
2 1.18
127 74.71
43 25.29%
30  โรงเรียน บ้านหนองขยาด 283
16 5.65
11 3.89
41 14.49
0 0.00
0 0.00
215 75.97
68 24.03%
31  โรงเรียนวัดพานทอง 425
24 5.65
26 6.12
52 12.24
0 0.00
0 0.00
323 76.00
102 24.00%
32  โรงเรียนวัดแหลมแค 273
11 4.03
8 2.93
42 15.38
4 1.47
0 0.00
208 76.19
65 23.81%
33  โรงเรียนวัดโป่งตามุข 365
18 4.93
12 3.29
55 15.07
0 0.00
0 0.00
280 76.71
85 23.29%
34  โรงเรียนวัดหนองกะขะ 159
3 1.89
15 9.43
18 11.32
1 0.63
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
35  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 70
1 1.43
5 7.14
10 14.29
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
36  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน 92
6 6.52
6 6.52
7 7.61
2 2.17
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
37  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 311
35 11.25
3 0.96
33 10.61
0 0.00
0 0.00
240 77.17
71 22.83%
38  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 216
17 7.87
17 7.87
14 6.48
1 0.46
0 0.00
167 77.31
49 22.69%
39  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 49
0 0.00
3 6.12
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
40  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 115
6 5.22
5 4.35
4 3.48
7 6.09
3 2.61
90 78.26
25 21.74%
41  โรงเรียน อนุบาลพนัสศึกษาลัย 3220
138 4.29
56 1.74
490 15.22
5 0.16
2 0.06
2529 78.54
691 21.46%
42  โรงเรียน บ้านบึงตะกู 80
4 5.00
3 3.75
4 5.00
3 3.75
3 3.75
63 78.75
17 21.25%
43  โรงเรียน บ้านบางหัก 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
2 6.06
2 6.06
26 78.79
7 21.21%
44  โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 134
4 2.99
7 5.22
16 11.94
0 0.00
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
45  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 178
11 6.18
5 2.81
19 10.67
0 0.00
0 0.00
143 80.34
35 19.66%
46  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 180
14 7.78
5 2.78
16 8.89
0 0.00
0 0.00
145 80.56
35 19.44%
47  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 93
8 8.60
5 5.38
4 4.30
1 1.08
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
48  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 229
15 6.55
7 3.06
9 3.93
7 3.06
6 2.62
185 80.79
44 19.21%
49  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 105
1 0.95
0 0.00
18 17.14
0 0.00
1 0.95
85 80.95
20 19.05%
50  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 158
9 5.70
5 3.16
14 8.86
2 1.27
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
51  โรงเรียนวัดนาวังหิน 58
2 3.45
5 8.62
3 5.17
0 0.00
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
52  โรงเรียนบ้านหนองพรหม 180
12 6.67
10 5.56
12 6.67
0 0.00
0 0.00
146 81.11
34 18.89%
53  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ 196
8 4.08
7 3.57
21 10.71
1 0.51
0 0.00
159 81.12
37 18.88%
54  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 106
16 15.09
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
55  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 149
5 3.36
4 2.68
13 8.72
4 2.68
2 1.34
121 81.21
28 18.79%
56  โรงเรียนบ้านทับร้าง 293
19 6.48
6 2.05
26 8.87
2 0.68
2 0.68
238 81.23
55 18.77%
57  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 97
6 6.19
1 1.03
9 9.28
2 2.06
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
58  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ 72
3 4.17
1 1.39
9 12.50
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
59  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 159
11 6.92
6 3.77
6 3.77
4 2.52
1 0.63
131 82.39
28 17.61%
60  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 128
1 0.78
9 7.03
9 7.03
3 2.34
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
61  โรงเรียน วัดศรีประชาราม 527
35 6.64
7 1.33
47 8.92
1 0.19
0 0.00
437 82.92
90 17.08%
62  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 292
10 3.42
2 0.68
36 12.33
1 0.34
0 0.00
243 83.22
49 16.78%
63  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 93
5 5.38
2 2.15
8 8.60
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
64  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย 87
4 4.60
4 4.60
6 6.90
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
65  โรงเรียน วัดบางนาง 50
2 4.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
66  โรงเรียนวัดทรงธรรม 291
14 4.81
10 3.44
22 7.56
0 0.00
0 0.00
245 84.19
46 15.81%
67  โรงเรียนบ้านทรายมูล 154
4 2.60
4 2.60
15 9.74
1 0.65
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
68  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 280
3 1.07
3 1.07
34 12.14
2 0.71
0 0.00
238 85.00
42 15.00%
69  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม 174
3 1.72
16 9.20
3 1.72
1 0.57
3 1.72
148 85.06
26 14.94%
70  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 299
5 1.67
6 2.01
21 7.02
3 1.00
9 3.01
255 85.28
44 14.72%
71  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ 102
9 8.82
2 1.96
4 3.92
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
72  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ 302
7 2.32
8 2.65
24 7.95
5 1.66
0 0.00
258 85.43
44 14.57%
73  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ 152
6 3.95
6 3.95
9 5.92
1 0.66
0 0.00
130 85.53
22 14.47%
74  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง 187
5 2.67
14 7.49
8 4.28
0 0.00
0 0.00
160 85.56
27 14.44%
75  โรงเรียน วัดบ้านศาลา 111
3 2.70
0 0.00
13 11.71
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
76  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 111
4 3.60
1 0.90
11 9.91
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
77  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 109
6 5.50
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
78  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 102
1 0.98
1 0.98
12 11.76
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
79  โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 85
3 3.53
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
80  โรงเรียนวัดบ้านกลาง 217
2 0.92
5 2.30
19 8.76
2 0.92
0 0.00
189 87.10
28 12.90%
81  โรงเรียนบ้านคลองปริง 86
2 2.33
3 3.49
5 5.81
0 0.00
1 1.16
75 87.21
11 12.79%
82  โรงเรียนวัดหนองสังข์ 178
5 2.81
5 2.81
4 2.25
4 2.25
4 2.25
156 87.64
22 12.36%
83  โรงเรียน วัดแปลงเกต 148
7 4.73
0 0.00
11 7.43
0 0.00
0 0.00
130 87.84
18 12.16%
84  โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย 228
5 2.19
5 2.19
17 7.46
0 0.00
0 0.00
201 88.16
27 11.84%
85  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ 70
2 2.86
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
86  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 132
4 3.03
2 1.52
9 6.82
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
87  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 150
3 2.00
4 2.67
10 6.67
0 0.00
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
88  โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์ 74
1 1.35
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
89  โรงเรียนวัดเนินสัก 114
4 3.51
4 3.51
3 2.63
1 0.88
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
90  โรงเรียนวัดป่าแก้ว 161
2 1.24
1 0.62
13 8.07
0 0.00
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
91  โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 213
6 2.82
4 1.88
11 5.16
0 0.00
0 0.00
192 90.14
21 9.86%
92  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
93  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
94  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม 69
2 2.90
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
95  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ 104
1 0.96
0 0.00
6 5.77
2 1.92
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
96  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ 59
2 3.39
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
97  โรงเรียน บ้านบางแสม 60
1 1.67
0 0.00
1 1.67
2 3.33
1 1.67
55 91.67
5 8.33%
98  โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 132
1 0.76
4 3.03
6 4.55
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
99  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 99
3 3.03
1 1.01
4 4.04
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
100  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
101  โรงเรียน บ้านเนินถาวร 76
3 3.95
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
102  โรงเรียนบ้านคลองโค 107
5 4.67
0 0.00
1 0.93
0 0.00
2 1.87
99 92.52
8 7.48%
103  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด 71
1 1.41
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 416
5 1.20
8 1.92
12 2.88
4 0.96
0 0.00
387 93.03
29 6.97%
105  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
106  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม 98
0 0.00
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
107  โรงเรียน บ้านทับสูง 53
0 0.00
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
108  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
109  โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
110  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
111  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
112  โรงเรียนบ้านหนองยาง 170
0 0.00
0 0.00
7 4.12
0 0.00
0 0.00
163 95.88
7 4.12%

 

จำนวนนักเรียน  23,279 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,094 4.70
เตี้ย  716 3.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,601 11.17
ผอมและเตี้ย  424 1.82
อ้วนและเตี้ย  467 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,977 77.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,302 คน


22.78%


Powered By www.thaieducation.net