ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนมหิดล 115
25 21.74
6 5.22
25 21.74
23 20.00
29 25.22
7 6.09
108 93.91%
2  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 9
4 44.44
0 0.00
2 22.22
2 22.22
0 0.00
1 11.11
8 88.89%
3  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 202
32 15.84
8 3.96
13 6.44
40 19.80
13 6.44
96 47.52
106 52.48%
4  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 232
39 16.81
19 8.19
36 15.52
10 4.31
15 6.47
113 48.71
119 51.29%
5  โรงเรียนบ้านตูหยง 112
24 21.43
14 12.50
13 11.61
4 3.57
2 1.79
55 49.11
57 50.89%
6  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 61
9 14.75
12 19.67
8 13.11
2 3.28
0 0.00
30 49.18
31 50.82%
7  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 101
5 4.95
5 4.95
20 19.80
20 19.80
0 0.00
51 50.50
50 49.50%
8  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1176
213 18.11
193 16.41
52 4.42
112 9.52
0 0.00
606 51.53
570 48.47%
9  โรงเรียนบ้านนาทวี 1772
132 7.45
100 5.64
75 4.23
206 11.63
306 17.27
953 53.78
819 46.22%
10  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 127
3 2.36
4 3.15
41 32.28
4 3.15
4 3.15
71 55.91
56 44.09%
11  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 255
37 14.51
36 14.12
19 7.45
11 4.31
8 3.14
144 56.47
111 43.53%
12  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 138
21 15.22
10 7.25
24 17.39
3 2.17
1 0.72
79 57.25
59 42.75%
13  โรงเรียนบ้านป่ากอ 156
20 12.82
10 6.41
31 19.87
0 0.00
3 1.92
92 58.97
64 41.03%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 133
19 14.29
0 0.00
8 6.02
19 14.29
8 6.02
79 59.40
54 40.60%
15  โรงเรียนบ้านบาโหย 435
27 6.21
34 7.82
19 4.37
73 16.78
20 4.60
262 60.23
173 39.77%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 152
8 5.26
9 5.92
16 10.53
10 6.58
13 8.55
96 63.16
56 36.84%
17  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 58
4 6.90
3 5.17
2 3.45
12 20.69
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
18  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 313
12 3.83
5 1.60
46 14.70
17 5.43
28 8.95
205 65.50
108 34.50%
19  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 148
15 10.14
16 10.81
20 13.51
0 0.00
0 0.00
97 65.54
51 34.46%
20  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 375
13 3.47
20 5.33
41 10.93
14 3.73
41 10.93
246 65.60
129 34.40%
21  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 82
4 4.88
2 2.44
10 12.20
7 8.54
5 6.10
54 65.85
28 34.15%
22  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 186
10 5.38
15 8.06
6 3.23
27 14.52
5 2.69
123 66.13
63 33.87%
23  โรงเรียนบ้านทับยาง 369
31 8.40
42 11.38
14 3.79
32 8.67
4 1.08
246 66.67
123 33.33%
24  โรงเรียนบ้านท่า 301
36 11.96
46 15.28
17 5.65
0 0.00
0 0.00
202 67.11
99 32.89%
25  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 948
29 3.06
24 2.53
86 9.07
53 5.59
114 12.03
642 67.72
306 32.28%
26  โรงเรียนบ้านนา 1217
52 4.27
33 2.71
129 10.60
85 6.98
88 7.23
830 68.20
387 31.80%
27  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 151
30 19.87
13 8.61
4 2.65
1 0.66
0 0.00
103 68.21
48 31.79%
28  โรงเรียนบ้านป็อง 111
11 9.91
1 0.90
22 19.82
0 0.00
1 0.90
76 68.47
35 31.53%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 48
2 4.17
2 4.17
6 12.50
2 4.17
3 6.25
33 68.75
15 31.25%
30  โรงเรียนบ้านพรุหวา 336
37 11.01
26 7.74
11 3.27
21 6.25
10 2.98
231 68.75
105 31.25%
31  โรงเรียนบ้านลำไพล 272
19 6.99
4 1.47
22 8.09
23 8.46
15 5.51
189 69.49
83 30.51%
32  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 173
5 2.89
5 2.89
35 20.23
4 2.31
3 1.73
121 69.94
52 30.06%
33  โรงเรียนบ้านควนตานี 225
17 7.56
20 8.89
25 11.11
0 0.00
5 2.22
158 70.22
67 29.78%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 81
15 18.52
2 2.47
6 7.41
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
35  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 65
2 3.08
3 4.62
12 18.46
2 3.08
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
36  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 88
0 0.00
14 15.91
11 12.50
0 0.00
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
37  โรงเรียนบ้านเทพา 616
29 4.71
22 3.57
66 10.71
22 3.57
36 5.84
441 71.59
175 28.41%
38  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 95
6 6.32
4 4.21
15 15.79
1 1.05
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 206
23 11.17
14 6.80
17 8.25
2 0.97
0 0.00
150 72.82
56 27.18%
40  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 247
46 18.62
10 4.05
9 3.64
2 0.81
0 0.00
180 72.87
67 27.13%
41  โรงเรียนวัดช่องเขา 115
4 3.48
3 2.61
21 18.26
3 2.61
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
42  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 253
18 7.11
21 8.30
4 1.58
12 4.74
13 5.14
185 73.12
68 26.88%
43  โรงเรียนบ้านลําลอง 381
60 15.75
35 9.19
4 1.05
2 0.52
0 0.00
280 73.49
101 26.51%
44  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 328
29 8.84
19 5.79
31 9.45
7 2.13
0 0.00
242 73.78
86 26.22%
45  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 88
1 1.14
9 10.23
13 14.77
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
46  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 245
22 8.98
4 1.63
38 15.51
0 0.00
0 0.00
181 73.88
64 26.12%
47  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 116
9 7.76
4 3.45
12 10.34
1 0.86
4 3.45
86 74.14
30 25.86%
48  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 123
7 5.69
8 6.50
8 6.50
6 4.88
2 1.63
92 74.80
31 25.20%
49  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 139
8 5.76
13 9.35
13 9.35
1 0.72
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
50  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 144
9 6.25
5 3.47
13 9.03
9 6.25
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
51  โรงเรียนบ้านแม่ที 397
37 9.32
18 4.53
36 9.07
8 2.02
0 0.00
298 75.06
99 24.94%
52  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 149
8 5.37
5 3.36
17 11.41
5 3.36
2 1.34
112 75.17
37 24.83%
53  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 61
6 9.84
4 6.56
3 4.92
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
54  โรงเรียนบ้านพังลา 41
2 4.88
2 4.88
5 12.20
1 2.44
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
55  โรงเรียนบ้านนาจวก 158
13 8.23
3 1.90
4 2.53
17 10.76
1 0.63
120 75.95
38 24.05%
56  โรงเรียนบ้านม้างอน 157
13 8.28
10 6.37
10 6.37
4 2.55
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
57  โรงเรียนบ้านลำชิง 274
8 2.92
11 4.01
25 9.12
7 2.55
13 4.74
210 76.64
64 23.36%
58  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 163
9 5.52
10 6.13
4 2.45
10 6.13
5 3.07
125 76.69
38 23.31%
59  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 146
19 13.01
5 3.42
10 6.85
0 0.00
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
60  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 114
8 7.02
4 3.51
14 12.28
0 0.00
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
61  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 164
9 5.49
22 13.41
4 2.44
2 1.22
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
62  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 176
8 4.55
10 5.68
5 2.84
9 5.11
7 3.98
137 77.84
39 22.16%
63  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 222
5 2.25
17 7.66
27 12.16
0 0.00
0 0.00
173 77.93
49 22.07%
64  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 390
14 3.59
32 8.21
35 8.97
3 0.77
1 0.26
305 78.21
85 21.79%
65  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 97
5 5.15
8 8.25
2 2.06
1 1.03
5 5.15
76 78.35
21 21.65%
66  โรงเรียนบ้านตาแปด 65
8 12.31
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
67  โรงเรียนบ้านมุนี 121
9 7.44
10 8.26
5 4.13
2 1.65
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
68  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 261
7 2.68
9 3.45
33 12.64
7 2.68
0 0.00
205 78.54
56 21.46%
69  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 127
7 5.51
0 0.00
14 11.02
6 4.72
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
70  โรงเรียนบ้านกะทิง 251
8 3.19
7 2.79
27 10.76
6 2.39
5 1.99
198 78.88
53 21.12%
71  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 128
8 6.25
1 0.78
18 14.06
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
72  โรงเรียนบ้านประกอบ 173
11 6.36
10 5.78
12 6.94
3 1.73
0 0.00
137 79.19
36 20.81%
73  โรงเรียนวัดนาปรือ 77
5 6.49
2 2.60
4 5.19
3 3.90
2 2.60
61 79.22
16 20.78%
74  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 107
0 0.00
0 0.00
8 7.48
4 3.74
10 9.35
85 79.44
22 20.56%
75  โรงเรียน บ้านกระอาน 219
15 6.85
18 8.22
7 3.20
4 1.83
0 0.00
175 79.91
44 20.09%
76  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 85
3 3.53
3 3.53
11 12.94
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
77  โรงเรียนบ้านหัวถนน 130
4 3.08
3 2.31
10 7.69
9 6.92
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
78  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 115
7 6.09
5 4.35
11 9.57
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 243
32 13.17
2 0.82
13 5.35
0 0.00
1 0.41
195 80.25
48 19.75%
80  โรงเรียนบ้านนาม่วง 82
0 0.00
0 0.00
13 15.85
3 3.66
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
81  โรงเรียน บ้านโมย 180
16 8.89
10 5.56
8 4.44
0 0.00
1 0.56
145 80.56
35 19.44%
82  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
2 3.23
2 3.23
50 80.65
12 19.35%
83  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 78
6 7.69
3 3.85
4 5.13
1 1.28
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
84  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 131
10 7.63
4 3.05
11 8.40
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 137
2 1.46
4 2.92
14 10.22
6 4.38
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
86  โรงเรียนบ้านโคกกอ 90
3 3.33
5 5.56
6 6.67
3 3.33
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
87  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 732
35 4.78
68 9.29
22 3.01
13 1.78
0 0.00
594 81.15
138 18.85%
88  โรงเรียนบ้านควนหมาก 200
7 3.50
15 7.50
15 7.50
0 0.00
0 0.00
163 81.50
37 18.50%
89  โรงเรียนบ้านคูหา 282
7 2.48
7 2.48
26 9.22
11 3.90
1 0.35
230 81.56
52 18.44%
90  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 49
3 6.12
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
91  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 158
4 2.53
7 4.43
10 6.33
8 5.06
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
92  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 55
1 1.82
6 10.91
3 5.45
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
93  โรงเรียนสะบ้าย้อย 957
90 9.40
0 0.00
79 8.25
4 0.42
0 0.00
784 81.92
173 18.08%
94  โรงเรียนบ้านป่าโอน 255
7 2.75
17 6.67
20 7.84
1 0.39
0 0.00
210 82.35
45 17.65%
95  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142
5 3.52
5 3.52
7 4.93
8 5.63
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
96  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 40
3 7.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
97  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 109
7 6.42
3 2.75
8 7.34
1 0.92
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
98  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 270
10 3.70
2 0.74
35 12.96
0 0.00
0 0.00
223 82.59
47 17.41%
99  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 115
16 13.91
4 3.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
100  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 214
8 3.74
7 3.27
15 7.01
7 3.27
0 0.00
177 82.71
37 17.29%
101  โรงเรียนบ้านท่าไทร 116
3 2.59
5 4.31
12 10.34
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
102  โรงเรียนบ้านคลองขุด 129
11 8.53
7 5.43
4 3.10
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
103  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 210
15 7.14
8 3.81
9 4.29
3 1.43
0 0.00
175 83.33
35 16.67%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 249
8 3.21
6 2.41
11 4.42
7 2.81
9 3.61
208 83.53
41 16.47%
105  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 233
21 9.01
10 4.29
7 3.00
0 0.00
0 0.00
195 83.69
38 16.31%
106  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 123
10 8.13
5 4.07
5 4.07
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
107  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 180
7 3.89
6 3.33
16 8.89
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
108  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 143
11 7.69
2 1.40
7 4.90
3 2.10
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
109  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 150
6 4.00
8 5.33
7 4.67
3 2.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
110  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 182
3 1.65
7 3.85
5 2.75
9 4.95
5 2.75
153 84.07
29 15.93%
111  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 88
5 5.68
2 2.27
5 5.68
2 2.27
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
112  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 63
4 6.35
1 1.59
5 7.94
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
113  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 82
5 6.10
5 6.10
3 3.66
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
114  โรงเรียนบ้านสะกอม 221
9 4.07
9 4.07
14 6.33
3 1.36
0 0.00
186 84.16
35 15.84%
115  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 89
4 4.49
1 1.12
8 8.99
1 1.12
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
116  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 345
29 8.41
1 0.29
24 6.96
0 0.00
0 0.00
291 84.35
54 15.65%
117  โรงเรียนวัดประจ่า 222
17 7.66
0 0.00
17 7.66
0 0.00
0 0.00
188 84.68
34 15.32%
118  โรงเรียนบ้านม่วง 212
13 6.13
10 4.72
6 2.83
3 1.42
0 0.00
180 84.91
32 15.09%
119  โรงเรียนบ้านโคกม้า 106
6 5.66
7 6.60
3 2.83
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
120  โรงเรียนบ้านล่องควน 228
17 7.46
14 6.14
3 1.32
0 0.00
0 0.00
194 85.09
34 14.91%
121  โรงเรียนบ้านเคลียง 169
12 7.10
7 4.14
6 3.55
0 0.00
0 0.00
144 85.21
25 14.79%
122  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 201
8 3.98
2 1.00
12 5.97
5 2.49
2 1.00
172 85.57
29 14.43%
123  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 49
0 0.00
2 4.08
3 6.12
2 4.08
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
124  โรงเรียนบ้านระตะ 98
1 1.02
4 4.08
0 0.00
5 5.10
4 4.08
84 85.71
14 14.29%
125  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 91
9 9.89
0 0.00
3 3.30
1 1.10
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
126  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 592
14 2.36
21 3.55
27 4.56
14 2.36
7 1.18
509 85.98
83 14.02%
127  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225
6 2.67
5 2.22
20 8.89
0 0.00
0 0.00
194 86.22
31 13.78%
128  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 117
8 6.84
1 0.85
7 5.98
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 542
15 2.77
17 3.14
19 3.51
21 3.87
0 0.00
470 86.72
72 13.28%
130  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 84
6 7.14
1 1.19
0 0.00
2 2.38
2 2.38
73 86.90
11 13.10%
131  โรงเรียนชาติตระการโกศล 46
2 4.35
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
132  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
133  โรงเรียนบ้านฉลุง 185
5 2.70
1 0.54
4 2.16
14 7.57
0 0.00
161 87.03
24 12.97%
134  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 185
2 1.08
15 8.11
7 3.78
0 0.00
0 0.00
161 87.03
24 12.97%
135  โรงเรียนบ้านนนท์ 71
1 1.41
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
136  โรงเรียนบ้านเลียบ 112
0 0.00
3 2.68
8 7.14
3 2.68
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
137  โรงเรียนวัดปริก 88
2 2.27
3 3.41
6 6.82
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
138  โรงเรียนบ้านลำเปา 210
5 2.38
14 6.67
7 3.33
0 0.00
0 0.00
184 87.62
26 12.38%
139  โรงเรียนบ้านวังบวบ 73
4 5.48
1 1.37
4 5.48
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
140  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 75
4 5.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
2 2.67
66 88.00
9 12.00%
141  โรงเรียนบ้านลางา 386
15 3.89
21 5.44
9 2.33
1 0.26
0 0.00
340 88.08
46 11.92%
142  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 69
1 1.45
1 1.45
5 7.25
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
143  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 176
1 0.57
12 6.82
7 3.98
0 0.00
0 0.00
156 88.64
20 11.36%
144  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 89
5 5.62
4 4.49
1 1.12
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 116
2 1.72
2 1.72
7 6.03
2 1.72
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
146  โรงเรียนบ้านสุโสะ 263
11 4.18
10 3.80
2 0.76
6 2.28
0 0.00
234 88.97
29 11.03%
147  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 127
5 3.94
2 1.57
5 3.94
2 1.57
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
148  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 164
5 3.05
0 0.00
8 4.88
4 2.44
1 0.61
146 89.02
18 10.98%
149  โรงเรียนบ้านป่างาม 222
9 4.05
10 4.50
5 2.25
0 0.00
0 0.00
198 89.19
24 10.81%
150  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 122
0 0.00
0 0.00
13 10.66
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
151  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 38
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
152  โรงเรียนบ้านแพร้ว 95
5 5.26
3 3.16
0 0.00
2 2.11
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
153  โรงเรียนบ้านโหนด 97
9 9.28
0 0.00
1 1.03
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
154  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
155  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 112
2 1.79
3 2.68
5 4.46
1 0.89
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
156  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 103
2 1.94
3 2.91
3 2.91
2 1.94
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
157  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 227
5 2.20
9 3.96
8 3.52
0 0.00
0 0.00
205 90.31
22 9.69%
158  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 125
1 0.80
1 0.80
8 6.40
1 0.80
1 0.80
113 90.40
12 9.60%
159  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
160  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 44
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
2 4.55
40 90.91
4 9.09%
161  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 122
5 4.10
3 2.46
2 1.64
0 0.00
1 0.82
111 90.98
11 9.02%
162  โรงเรียนบ้านนาปรัง 234
1 0.43
1 0.43
7 2.99
3 1.28
9 3.85
213 91.03
21 8.97%
163  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 433
21 4.85
9 2.08
6 1.39
0 0.00
2 0.46
395 91.22
38 8.78%
164  โรงเรียนบ้านปากบาง 194
8 4.12
0 0.00
9 4.64
0 0.00
0 0.00
177 91.24
17 8.76%
165  โรงเรียนบ้านสม็อง 139
7 5.04
2 1.44
1 0.72
2 1.44
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
166  โรงเรียนวัดวังไทร 308
8 2.60
0 0.00
18 5.84
0 0.00
0 0.00
282 91.56
26 8.44%
167  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 239
9 3.77
5 2.09
6 2.51
0 0.00
0 0.00
219 91.63
20 8.37%
168  โรงเรียนบ้านปากช่อง 37
0 0.00
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
169  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 114
1 0.88
1 0.88
6 5.26
1 0.88
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
170  โรงเรียนบ้านโคกตก 317
6 1.89
6 1.89
1 0.32
12 3.79
0 0.00
292 92.11
25 7.89%
171  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 66
3 4.55
0 0.00
1 1.52
0 0.00
1 1.52
61 92.42
5 7.58%
172  โรงเรียนบ้านพรุตู 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
1 1.49
62 92.54
5 7.46%
173  โรงเรียน วัดคลองยอ 273
0 0.00
2 0.73
10 3.66
8 2.93
0 0.00
253 92.67
20 7.33%
174  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 83
3 3.61
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
175  โรงเรียนเหมืองควนกรด 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
176  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 186
2 1.08
0 0.00
10 5.38
0 0.00
1 0.54
173 93.01
13 6.99%
177  โรงเรียนบ้านพอบิด 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
178  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
179  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 126
4 3.17
0 0.00
4 3.17
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
180  โรงเรียนวัดห้วยคู 113
4 3.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.65
106 93.81
7 6.19%
181  โรงเรียนบ้านป่าชิง 51
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
182  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
183  โรงเรียนบ้านแซะ 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
184  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 87
0 0.00
2 2.30
1 1.15
2 2.30
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
185  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 105
2 1.90
0 0.00
3 2.86
0 0.00
1 0.95
99 94.29
6 5.71%
186  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 136
0 0.00
0 0.00
7 5.15
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
187  โรงเรียนบ้านพรุชิง 158
2 1.27
0 0.00
2 1.27
4 2.53
0 0.00
150 94.94
8 5.06%
188  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 140
0 0.00
4 2.86
2 1.43
1 0.71
0 0.00
133 95.00
7 5.00%
189  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 246
3 1.22
1 0.41
3 1.22
1 0.41
3 1.22
235 95.53
11 4.47%
190  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 138
0 0.00
1 0.72
3 2.17
1 0.72
1 0.72
132 95.65
6 4.35%
191  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 143
0 0.00
0 0.00
6 4.20
0 0.00
0 0.00
137 95.80
6 4.20%
192  โรงเรียนบ้านแค 191
1 0.52
2 1.05
3 1.57
2 1.05
0 0.00
183 95.81
8 4.19%
193  โรงเรียนบ้านทับโกบ 125
2 1.60
1 0.80
2 1.60
0 0.00
0 0.00
120 96.00
5 4.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,021 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,248 6.07
เตี้ย  1,676 4.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,411 6.51
ผอมและเตี้ย  1,257 3.40
อ้วนและเตี้ย  914 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,515 77.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,506 คน


22.98%


Powered By www.thaieducation.net