ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.08
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตูหยง 112
24 21.43
14 12.50
13 11.61
4 3.57
2 1.79
55 49.11
57 50.89%
2  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 101
5 4.95
5 4.95
20 19.80
20 19.80
0 0.00
51 50.50
50 49.50%
3  โรงเรียนบ้านป่ากอ 156
20 12.82
10 6.41
31 19.87
0 0.00
3 1.92
92 58.97
64 41.03%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 133
19 14.29
0 0.00
8 6.02
19 14.29
8 6.02
79 59.40
54 40.60%
5  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 948
29 3.06
24 2.53
86 9.07
53 5.59
114 12.03
642 67.72
306 32.28%
6  โรงเรียนบ้านป็อง 111
11 9.91
1 0.90
22 19.82
0 0.00
1 0.90
76 68.47
35 31.53%
7  โรงเรียนบ้านลำไพล 272
19 6.99
4 1.47
22 8.09
23 8.46
15 5.51
189 69.49
83 30.51%
8  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 173
5 2.89
5 2.89
35 20.23
4 2.31
3 1.73
121 69.94
52 30.06%
9  โรงเรียนบ้านควนตานี 225
17 7.56
20 8.89
25 11.11
0 0.00
5 2.22
158 70.22
67 29.78%
10  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 88
0 0.00
14 15.91
11 12.50
0 0.00
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
11  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 95
6 6.32
4 4.21
15 15.79
1 1.05
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
12  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 247
46 18.62
10 4.05
9 3.64
2 0.81
0 0.00
180 72.87
67 27.13%
13  โรงเรียนวัดช่องเขา 115
4 3.48
3 2.61
21 18.26
3 2.61
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
14  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 328
29 8.84
19 5.79
31 9.45
7 2.13
0 0.00
242 73.78
86 26.22%
15  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 88
1 1.14
9 10.23
13 14.77
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
16  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 123
7 5.69
8 6.50
8 6.50
6 4.88
2 1.63
92 74.80
31 25.20%
17  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 139
8 5.76
13 9.35
13 9.35
1 0.72
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
18  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 144
9 6.25
5 3.47
13 9.03
9 6.25
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
19  โรงเรียนบ้านแม่ที 397
37 9.32
18 4.53
36 9.07
8 2.02
0 0.00
298 75.06
99 24.94%
20  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 149
8 5.37
5 3.36
17 11.41
5 3.36
2 1.34
112 75.17
37 24.83%
21  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 61
6 9.84
4 6.56
3 4.92
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
22  โรงเรียนบ้านลำชิง 274
8 2.92
11 4.01
25 9.12
7 2.55
13 4.74
210 76.64
64 23.36%
23  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 163
9 5.52
10 6.13
4 2.45
10 6.13
5 3.07
125 76.69
38 23.31%
24  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 146
19 13.01
5 3.42
10 6.85
0 0.00
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
25  โรงเรียนบ้านตาแปด 65
8 12.31
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
26  โรงเรียนบ้านกะทิง 251
8 3.19
7 2.79
27 10.76
6 2.39
5 1.99
198 78.88
53 21.12%
27  โรงเรียนบ้านประกอบ 173
11 6.36
10 5.78
12 6.94
3 1.73
0 0.00
137 79.19
36 20.81%
28  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 107
0 0.00
0 0.00
8 7.48
4 3.74
10 9.35
85 79.44
22 20.56%
29  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 85
3 3.53
3 3.53
11 12.94
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
30  โรงเรียนบ้านนาม่วง 82
0 0.00
0 0.00
13 15.85
3 3.66
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
31  โรงเรียน บ้านโมย 180
16 8.89
10 5.56
8 4.44
0 0.00
1 0.56
145 80.56
35 19.44%
32  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 78
6 7.69
3 3.85
4 5.13
1 1.28
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
33  โรงเรียนบ้านโคกกอ 90
3 3.33
5 5.56
6 6.67
3 3.33
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
34  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 732
35 4.78
68 9.29
22 3.01
13 1.78
0 0.00
594 81.15
138 18.85%
35  โรงเรียนบ้านคูหา 282
7 2.48
7 2.48
26 9.22
11 3.90
1 0.35
230 81.56
52 18.44%
36  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 49
3 6.12
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
37  โรงเรียนบ้านป่าโอน 255
7 2.75
17 6.67
20 7.84
1 0.39
0 0.00
210 82.35
45 17.65%
38  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142
5 3.52
5 3.52
7 4.93
8 5.63
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 40
3 7.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
40  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 109
7 6.42
3 2.75
8 7.34
1 0.92
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
41  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 214
8 3.74
7 3.27
15 7.01
7 3.27
0 0.00
177 82.71
37 17.29%
42  โรงเรียนบ้านคลองขุด 129
11 8.53
7 5.43
4 3.10
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
43  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 210
15 7.14
8 3.81
9 4.29
3 1.43
0 0.00
175 83.33
35 16.67%
44  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 180
7 3.89
6 3.33
16 8.89
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
45  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 150
6 4.00
8 5.33
7 4.67
3 2.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
46  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 82
5 6.10
5 6.10
3 3.66
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
47  โรงเรียนบ้านสะกอม 221
9 4.07
9 4.07
14 6.33
3 1.36
0 0.00
186 84.16
35 15.84%
48  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 89
4 4.49
1 1.12
8 8.99
1 1.12
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
49  โรงเรียนวัดประจ่า 222
17 7.66
0 0.00
17 7.66
0 0.00
0 0.00
188 84.68
34 15.32%
50  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 49
0 0.00
2 4.08
3 6.12
2 4.08
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
51  โรงเรียนบ้านระตะ 98
1 1.02
4 4.08
0 0.00
5 5.10
4 4.08
84 85.71
14 14.29%
52  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 592
14 2.36
21 3.55
27 4.56
14 2.36
7 1.18
509 85.98
83 14.02%
53  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 84
6 7.14
1 1.19
0 0.00
2 2.38
2 2.38
73 86.90
11 13.10%
54  โรงเรียนชาติตระการโกศล 46
2 4.35
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
55  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 75
4 5.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
2 2.67
66 88.00
9 12.00%
57  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 89
5 5.62
4 4.49
1 1.12
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 116
2 1.72
2 1.72
7 6.03
2 1.72
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
59  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 127
5 3.94
2 1.57
5 3.94
2 1.57
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
60  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 164
5 3.05
0 0.00
8 4.88
4 2.44
1 0.61
146 89.02
18 10.98%
61  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 122
0 0.00
0 0.00
13 10.66
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
62  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 38
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
63  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
64  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 112
2 1.79
3 2.68
5 4.46
1 0.89
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
65  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 103
2 1.94
3 2.91
3 2.91
2 1.94
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
66  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 125
1 0.80
1 0.80
8 6.40
1 0.80
1 0.80
113 90.40
12 9.60%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
68  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 44
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
2 4.55
40 90.91
4 9.09%
69  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 122
5 4.10
3 2.46
2 1.64
0 0.00
1 0.82
111 90.98
11 9.02%
70  โรงเรียนบ้านปากบาง 194
8 4.12
0 0.00
9 4.64
0 0.00
0 0.00
177 91.24
17 8.76%
71  โรงเรียนวัดวังไทร 308
8 2.60
0 0.00
18 5.84
0 0.00
0 0.00
282 91.56
26 8.44%
72  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 239
9 3.77
5 2.09
6 2.51
0 0.00
0 0.00
219 91.63
20 8.37%
73  โรงเรียนบ้านปากช่อง 37
0 0.00
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
74  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 66
3 4.55
0 0.00
1 1.52
0 0.00
1 1.52
61 92.42
5 7.58%
75  โรงเรียนบ้านพรุตู 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
1 1.49
62 92.54
5 7.46%
76  โรงเรียน วัดคลองยอ 273
0 0.00
2 0.73
10 3.66
8 2.93
0 0.00
253 92.67
20 7.33%
77  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 83
3 3.61
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
78  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 126
4 3.17
0 0.00
4 3.17
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
79  โรงเรียนวัดห้วยคู 113
4 3.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.65
106 93.81
7 6.19%
80  โรงเรียนบ้านป่าชิง 51
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
81  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
82  โรงเรียนบ้านแซะ 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
83  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 87
0 0.00
2 2.30
1 1.15
2 2.30
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
84  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 105
2 1.90
0 0.00
3 2.86
0 0.00
1 0.95
99 94.29
6 5.71%
85  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 136
0 0.00
0 0.00
7 5.15
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
86  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 143
0 0.00
0 0.00
6 4.20
0 0.00
0 0.00
137 95.80
6 4.20%
87  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,345 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  649 4.86
เตี้ย  483 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  932 6.98
ผอมและเตี้ย  307 2.30
อ้วนและเตี้ย  217 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,757 80.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,588 คน


19.39%


Powered By www.thaieducation.net