ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.79
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 812
77 9.48
71 8.74
84 10.34
148 18.23
124 15.27
308 37.93
504 62.07%
2  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 169
25 14.79
16 9.47
23 13.61
11 6.51
9 5.33
85 50.30
84 49.70%
3  โรงเรียนวัดท่าข้าม 53
4 7.55
6 11.32
8 15.09
6 11.32
2 3.77
27 50.94
26 49.06%
4  โรงเรียนบ้านวังพา 223
20 8.97
18 8.07
9 4.04
38 17.04
24 10.76
114 51.12
109 48.88%
5  โรงเรียนบ้านยวนยาง 68
10 14.71
14 20.59
7 10.29
1 1.47
0 0.00
36 52.94
32 47.06%
6  โรงเรียนวัดนารังนก 67
1 1.49
8 11.94
6 8.96
9 13.43
6 8.96
37 55.22
30 44.78%
7  โรงเรียนวัดเขากลอย 145
20 13.79
10 6.90
21 14.48
5 3.45
4 2.76
85 58.62
60 41.38%
8  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 332
40 12.05
23 6.93
41 12.35
16 4.82
14 4.22
198 59.64
134 40.36%
9  โรงเรียนบ้านหินผุด 149
9 6.04
9 6.04
10 6.71
18 12.08
14 9.40
89 59.73
60 40.27%
10  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 366
43 11.75
14 3.83
55 15.03
15 4.10
15 4.10
224 61.20
142 38.80%
11  โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร 865
27 3.12
22 2.54
141 16.30
47 5.43
97 11.21
531 61.39
334 38.61%
12  โรงเรียนวัดบางลึก 34
2 5.88
0 0.00
7 20.59
2 5.88
2 5.88
21 61.76
13 38.24%
13  โรงเรียนบ้านเกาะนก 117
28 23.93
7 5.98
9 7.69
0 0.00
0 0.00
73 62.39
44 37.61%
14  โรงเรียนวัดม่วงค่อม 224
15 6.70
11 4.91
14 6.25
26 11.61
18 8.04
140 62.50
84 37.50%
15  โรงเรียนบ้านหัวปาบ 198
17 8.59
36 18.18
3 1.52
17 8.59
1 0.51
124 62.63
74 37.37%
16  โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 85
11 12.94
5 5.88
7 8.24
7 8.24
1 1.18
54 63.53
31 36.47%
17  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 47
5 10.64
0 0.00
12 25.53
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
18  โรงเรียนบ้านควนนา 54
2 3.70
3 5.56
14 25.93
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
19  โรงเรียนบ้านบางกลํ่า 112
14 12.50
4 3.57
20 17.86
1 0.89
0 0.00
73 65.18
39 34.82%
20  โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 140
24 17.14
10 7.14
13 9.29
1 0.71
0 0.00
92 65.71
48 34.29%
21  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 204
35 17.16
0 0.00
24 11.76
0 0.00
10 4.90
135 66.18
69 33.82%
22  โรงเรียนบ้านห้วยโอน 229
28 12.23
16 6.99
6 2.62
18 7.86
8 3.49
153 66.81
76 33.19%
23  โรงเรียนวัดดอน 76
11 14.47
5 6.58
4 5.26
4 5.26
1 1.32
51 67.11
25 32.89%
24  โรงเรียนบ้านโคกเมา 532
32 6.02
18 3.38
38 7.14
50 9.40
32 6.02
362 68.05
170 31.95%
25  โรงเรียนวัดคูหาใน 142
6 4.23
1 0.70
36 25.35
1 0.70
0 0.00
98 69.01
44 30.99%
26  โรงเรียนบ้านหน้าควน 87
9 10.34
8 9.20
7 8.05
2 2.30
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
27  โรงเรียนวัดบางทีง 185
22 11.89
7 3.78
20 10.81
6 3.24
0 0.00
130 70.27
55 29.73%
28  โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย 436
15 3.44
4 0.92
59 13.53
19 4.36
32 7.34
307 70.41
129 29.59%
29  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย 142
10 7.04
12 8.45
6 4.23
8 5.63
6 4.23
100 70.42
42 29.58%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 160
13 8.13
6 3.75
12 7.50
5 3.13
11 6.88
113 70.63
47 29.38%
31  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 130
6 4.62
0 0.00
32 24.62
0 0.00
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
32  โรงเรียนบ้านดินลาน 134
11 8.21
10 7.46
18 13.43
0 0.00
0 0.00
95 70.90
39 29.10%
33  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 201
10 4.98
15 7.46
25 12.44
6 2.99
1 0.50
144 71.64
57 28.36%
34  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 645
28 4.34
21 3.26
87 13.49
16 2.48
27 4.19
466 72.25
179 27.75%
35  โรงเรียนบ้านปลายละหาน 102
11 10.78
5 4.90
11 10.78
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
36  โรงเรียนบ้านท่าไทร 46
1 2.17
0 0.00
9 19.57
0 0.00
2 4.35
34 73.91
12 26.09%
37  โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 97
15 15.46
1 1.03
6 6.19
0 0.00
3 3.09
72 74.23
25 25.77%
38  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 293
7 2.39
10 3.41
19 6.48
24 8.19
15 5.12
218 74.40
75 25.60%
39  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 384
49 12.76
14 3.65
34 8.85
1 0.26
0 0.00
286 74.48
98 25.52%
40  โรงเรียนวัดโคกม่วง 196
15 7.65
4 2.04
30 15.31
0 0.00
0 0.00
147 75.00
49 25.00%
41  โรงเรียนบ้านกรอบ 219
21 9.59
5 2.28
4 1.83
24 10.96
0 0.00
165 75.34
54 24.66%
42  โรงเรียนวัดจังโหลน 66
6 9.09
1 1.52
7 10.61
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
43  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 251
27 10.76
6 2.39
14 5.58
12 4.78
1 0.40
191 76.10
60 23.90%
44  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 63
5 7.94
5 7.94
3 4.76
2 3.17
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
45  โรงเรียนวัดท่าช้าง 59
6 10.17
4 6.78
4 6.78
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
46  โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 325
26 8.00
11 3.38
40 12.31
0 0.00
0 0.00
248 76.31
77 23.69%
47  โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 128
11 8.59
0 0.00
13 10.16
6 4.69
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
48  โรงเรียนวัดบางศาลา 139
10 7.19
3 2.16
18 12.95
0 0.00
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
49  โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 164
15 9.15
0 0.00
15 9.15
0 0.00
6 3.66
128 78.05
36 21.95%
50  โรงเรียนวัดเจริญภูผา 110
10 9.09
0 0.00
14 12.73
0 0.00
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
51  โรงเรียนบ้านโปะหมอ 494
32 6.48
19 3.85
50 10.12
2 0.40
4 0.81
387 78.34
107 21.66%
52  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 154
15 9.74
12 7.79
6 3.90
0 0.00
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า 117
8 6.84
8 6.84
8 6.84
1 0.85
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 103
3 2.91
1 0.97
18 17.48
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
55  โรงเรียน วัดคลองแห 240
18 7.50
6 2.50
25 10.42
2 0.83
0 0.00
189 78.75
51 21.25%
56  โรงเรียนบ้านควนสะตอ 85
9 10.59
2 2.35
5 5.88
2 2.35
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
57  โรงเรียนบ้านใต้ 276
15 5.43
14 5.07
24 8.70
5 1.81
0 0.00
218 78.99
58 21.01%
58  โรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง) 53
4 7.55
4 7.55
2 3.77
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
59  โรงเรียนบ้านควนเนียง 1054
51 4.84
25 2.37
136 12.90
2 0.19
2 0.19
838 79.51
216 20.49%
60  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 98
5 5.10
4 4.08
11 11.22
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
61  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 113
8 7.08
0 0.00
7 6.19
8 7.08
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 65
6 9.23
3 4.62
4 6.15
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 110
5 4.55
0 0.00
17 15.45
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
64  โรงเรียนวัดหูแร่ 376
15 3.99
16 4.26
44 11.70
0 0.00
0 0.00
301 80.05
75 19.95%
65  โรงเรียนบ้านควน 116
11 9.48
2 1.72
9 7.76
1 0.86
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 81
5 6.17
0 0.00
8 9.88
3 3.70
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
67  โรงเรียนบ้านป่ายาง 127
10 7.87
4 3.15
11 8.66
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
68  โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ 172
8 4.65
6 3.49
19 11.05
0 0.00
0 0.00
139 80.81
33 19.19%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา 110
1 0.91
5 4.55
15 13.64
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
70  โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 74
5 6.76
3 4.05
6 8.11
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
71  โรงเรียนบ้านบางแฟบ 328
25 7.62
4 1.22
33 10.06
0 0.00
0 0.00
266 81.10
62 18.90%
72  โรงเรียนวัดควนเนียง 127
4 3.15
7 5.51
13 10.24
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
73  โรงเรียนวัดเนินพิชัย 242
14 5.79
5 2.07
6 2.48
12 4.96
8 3.31
197 81.40
45 18.60%
74  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 87
4 4.60
4 4.60
8 9.20
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
75  โรงเรียนบ้านนาแสน 71
9 12.68
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
76  โรงเรียนบ้านหาร 171
19 11.11
2 1.17
8 4.68
1 0.58
1 0.58
140 81.87
31 18.13%
77  โรงเรียนบ้านลานควาย 244
12 4.92
19 7.79
11 4.51
2 0.82
0 0.00
200 81.97
44 18.03%
78  โรงเรียนบ้านหัวไทร 56
0 0.00
9 16.07
1 1.79
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 136
4 2.94
4 2.94
15 11.03
0 0.00
1 0.74
112 82.35
24 17.65%
80  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 85
7 8.24
1 1.18
6 7.06
1 1.18
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
81  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 154
5 3.25
4 2.60
18 11.69
0 0.00
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
82  โรงเรียนบ้านไร่ 200
11 5.50
5 2.50
19 9.50
0 0.00
0 0.00
165 82.50
35 17.50%
83  โรงเรียนบ้านชายคลอง 103
3 2.91
5 4.85
10 9.71
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
84  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 133
8 6.02
3 2.26
12 9.02
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
85  โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 204
3 1.47
8 3.92
21 10.29
3 1.47
0 0.00
169 82.84
35 17.16%
86  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 59
3 5.08
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
87  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 148
8 5.41
0 0.00
16 10.81
1 0.68
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
88  โรงเรียนวัดท่าหยี 66
4 6.06
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
89  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 61
4 6.56
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
90  โรงเรียนบ้านนาลึก 61
2 3.28
6 9.84
2 3.28
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
91  โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 198
5 2.53
6 3.03
20 10.10
1 0.51
0 0.00
166 83.84
32 16.16%
92  โรงเรียนบ้านเขาพระ 565
23 4.07
22 3.89
46 8.14
0 0.00
0 0.00
474 83.89
91 16.11%
93  โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 81
6 7.41
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
94  โรงเรียนบ้านเกาะหมี 157
2 1.27
10 6.37
13 8.28
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
95  โรงเรียนวัดพรุเตาะ 63
0 0.00
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
96  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 164
3 1.83
3 1.83
17 10.37
2 1.22
1 0.61
138 84.15
26 15.85%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 403
11 2.73
7 1.74
17 4.22
17 4.22
11 2.73
340 84.37
63 15.63%
98  โรงเรียนบ้านฉลุง 456
17 3.73
26 5.70
25 5.48
3 0.66
0 0.00
385 84.43
71 15.57%
99  โรงเรียนบ้านควนโส 151
6 3.97
2 1.32
12 7.95
3 1.99
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
101  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 317
15 4.73
8 2.52
1 0.32
1 0.32
23 7.26
269 84.86
48 15.14%
102  โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 60
3 5.00
4 6.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
103  โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 136
2 1.47
3 2.21
14 10.29
0 0.00
1 0.74
116 85.29
20 14.71%
104  โรงเรียนบ้านควนกบ 89
3 3.37
1 1.12
3 3.37
4 4.49
2 2.25
76 85.39
13 14.61%
105  โรงเรียนบ้านคลองต่อ 152
16 10.53
0 0.00
6 3.95
0 0.00
0 0.00
130 85.53
22 14.47%
106  โรงเรียนวัดแม่เตย 90
0 0.00
2 2.22
10 11.11
1 1.11
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
107  โรงเรียนวัดท่าแซ 155
5 3.23
0 0.00
13 8.39
1 0.65
3 1.94
133 85.81
22 14.19%
108  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 96
4 4.17
4 4.17
3 3.13
2 2.08
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
109  โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 69
3 4.35
0 0.00
2 2.90
4 5.80
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
110  โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 69
2 2.90
2 2.90
5 7.25
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
111  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 128
9 7.03
1 0.78
6 4.69
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
112  โรงเรียนบ้านคลองปอม 130
7 5.38
1 0.77
8 6.15
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
113  โรงเรียนวัดท่านางหอม 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
114  โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 218
10 4.59
2 0.92
3 1.38
8 3.67
2 0.92
193 88.53
25 11.47%
115  โรงเรียนวัดปากจ่า 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
116  โรงเรียนบ้านควนขัน 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
2 3.33
54 90.00
6 10.00%
117  โรงเรียนวัดโคกเหรียง 116
0 0.00
5 4.31
0 0.00
0 0.00
5 4.31
106 91.38
10 8.62%
118  โรงเรียนวัดปรางแก้ว 127
1 0.79
1 0.79
8 6.30
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
119  โรงเรียนบ้านม่วง 179
0 0.00
0 0.00
12 6.70
2 1.12
0 0.00
165 92.18
14 7.82%
120  โรงเรียนบ้านปลักคล้า 82
0 0.00
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
121  โรงเรียนวัดเลียบ 87
2 2.30
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
122  โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
123  โรงเรียนวัดทุ่งคา 191
1 0.52
5 2.62
1 0.52
4 2.09
0 0.00
180 94.24
11 5.76%
124  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 127
1 0.79
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
125  โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
126  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 127
1 0.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 99.21
1 0.79%

 

จำนวนนักเรียน  22,272 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,413 6.34
เตี้ย  821 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,061 9.25
ผอมและเตี้ย  675 3.03
อ้วนและเตี้ย  552 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,750 75.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,522 คน


24.79%


Powered By www.thaieducation.net