ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.74
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 812
77 9.48
71 8.74
84 10.34
148 18.23
124 15.27
308 37.93
504 62.07%
2  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 169
25 14.79
16 9.47
23 13.61
11 6.51
9 5.33
85 50.30
84 49.70%
3  โรงเรียนวัดท่าข้าม 53
4 7.55
6 11.32
8 15.09
6 11.32
2 3.77
27 50.94
26 49.06%
4  โรงเรียนบ้านวังพา 223
20 8.97
18 8.07
9 4.04
38 17.04
24 10.76
114 51.12
109 48.88%
5  โรงเรียนบ้านยวนยาง 68
10 14.71
14 20.59
7 10.29
1 1.47
0 0.00
36 52.94
32 47.06%
6  โรงเรียนวัดนารังนก 67
1 1.49
8 11.94
6 8.96
9 13.43
6 8.96
37 55.22
30 44.78%
7  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 332
40 12.05
23 6.93
41 12.35
16 4.82
14 4.22
198 59.64
134 40.36%
8  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 366
43 11.75
14 3.83
55 15.03
15 4.10
15 4.10
224 61.20
142 38.80%
9  โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร 865
27 3.12
22 2.54
141 16.30
47 5.43
97 11.21
531 61.39
334 38.61%
10  โรงเรียนวัดบางลึก 34
2 5.88
0 0.00
7 20.59
2 5.88
2 5.88
21 61.76
13 38.24%
11  โรงเรียนบ้านเกาะนก 117
28 23.93
7 5.98
9 7.69
0 0.00
0 0.00
73 62.39
44 37.61%
12  โรงเรียนวัดม่วงค่อม 224
15 6.70
11 4.91
14 6.25
26 11.61
18 8.04
140 62.50
84 37.50%
13  โรงเรียนบ้านหัวปาบ 198
17 8.59
36 18.18
3 1.52
17 8.59
1 0.51
124 62.63
74 37.37%
14  โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 85
11 12.94
5 5.88
7 8.24
7 8.24
1 1.18
54 63.53
31 36.47%
15  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 47
5 10.64
0 0.00
12 25.53
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
16  โรงเรียนบ้านควนนา 54
2 3.70
3 5.56
14 25.93
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
17  โรงเรียนบ้านบางกลํ่า 112
14 12.50
4 3.57
20 17.86
1 0.89
0 0.00
73 65.18
39 34.82%
18  โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 140
24 17.14
10 7.14
13 9.29
1 0.71
0 0.00
92 65.71
48 34.29%
19  โรงเรียนวัดดอน 76
11 14.47
5 6.58
4 5.26
4 5.26
1 1.32
51 67.11
25 32.89%
20  โรงเรียนบ้านหน้าควน 87
9 10.34
8 9.20
7 8.05
2 2.30
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
21  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย 142
10 7.04
12 8.45
6 4.23
8 5.63
6 4.23
100 70.42
42 29.58%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 160
13 8.13
6 3.75
12 7.50
5 3.13
11 6.88
113 70.63
47 29.38%
23  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 130
6 4.62
0 0.00
32 24.62
0 0.00
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
24  โรงเรียนบ้านดินลาน 134
11 8.21
10 7.46
18 13.43
0 0.00
0 0.00
95 70.90
39 29.10%
25  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 201
10 4.98
15 7.46
25 12.44
6 2.99
1 0.50
144 71.64
57 28.36%
26  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 645
28 4.34
21 3.26
87 13.49
16 2.48
27 4.19
466 72.25
179 27.75%
27  โรงเรียนบ้านปลายละหาน 102
11 10.78
5 4.90
11 10.78
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
28  โรงเรียนบ้านท่าไทร 46
1 2.17
0 0.00
9 19.57
0 0.00
2 4.35
34 73.91
12 26.09%
29  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 384
49 12.76
14 3.65
34 8.85
1 0.26
0 0.00
286 74.48
98 25.52%
30  โรงเรียนวัดโคกม่วง 196
15 7.65
4 2.04
30 15.31
0 0.00
0 0.00
147 75.00
49 25.00%
31  โรงเรียนบ้านกรอบ 219
21 9.59
5 2.28
4 1.83
24 10.96
0 0.00
165 75.34
54 24.66%
32  โรงเรียนวัดจังโหลน 66
6 9.09
1 1.52
7 10.61
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
33  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 251
27 10.76
6 2.39
14 5.58
12 4.78
1 0.40
191 76.10
60 23.90%
34  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 63
5 7.94
5 7.94
3 4.76
2 3.17
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
35  โรงเรียนวัดท่าช้าง 59
6 10.17
4 6.78
4 6.78
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
36  โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 325
26 8.00
11 3.38
40 12.31
0 0.00
0 0.00
248 76.31
77 23.69%
37  โรงเรียนวัดบางศาลา 139
10 7.19
3 2.16
18 12.95
0 0.00
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
38  โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 164
15 9.15
0 0.00
15 9.15
0 0.00
6 3.66
128 78.05
36 21.95%
39  โรงเรียนวัดเจริญภูผา 110
10 9.09
0 0.00
14 12.73
0 0.00
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
40  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 154
15 9.74
12 7.79
6 3.90
0 0.00
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 103
3 2.91
1 0.97
18 17.48
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
42  โรงเรียน วัดคลองแห 240
18 7.50
6 2.50
25 10.42
2 0.83
0 0.00
189 78.75
51 21.25%
43  โรงเรียนบ้านควนสะตอ 85
9 10.59
2 2.35
5 5.88
2 2.35
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
44  โรงเรียนบ้านใต้ 276
15 5.43
14 5.07
24 8.70
5 1.81
0 0.00
218 78.99
58 21.01%
45  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 98
5 5.10
4 4.08
11 11.22
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 65
6 9.23
3 4.62
4 6.15
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
47  โรงเรียนวัดหูแร่ 376
15 3.99
16 4.26
44 11.70
0 0.00
0 0.00
301 80.05
75 19.95%
48  โรงเรียนบ้านควน 116
11 9.48
2 1.72
9 7.76
1 0.86
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 81
5 6.17
0 0.00
8 9.88
3 3.70
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
50  โรงเรียนบ้านป่ายาง 127
10 7.87
4 3.15
11 8.66
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
51  โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ 172
8 4.65
6 3.49
19 11.05
0 0.00
0 0.00
139 80.81
33 19.19%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา 110
1 0.91
5 4.55
15 13.64
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
53  โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 74
5 6.76
3 4.05
6 8.11
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
54  โรงเรียนวัดเนินพิชัย 242
14 5.79
5 2.07
6 2.48
12 4.96
8 3.31
197 81.40
45 18.60%
55  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 87
4 4.60
4 4.60
8 9.20
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
56  โรงเรียนบ้านนาแสน 71
9 12.68
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
57  โรงเรียนบ้านหาร 171
19 11.11
2 1.17
8 4.68
1 0.58
1 0.58
140 81.87
31 18.13%
58  โรงเรียนบ้านหัวไทร 56
0 0.00
9 16.07
1 1.79
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
59  โรงเรียนบ้านไสท้อน 28
1 3.57
2 7.14
2 7.14
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 136
4 2.94
4 2.94
15 11.03
0 0.00
1 0.74
112 82.35
24 17.65%
61  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 85
7 8.24
1 1.18
6 7.06
1 1.18
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
62  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 154
5 3.25
4 2.60
18 11.69
0 0.00
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
63  โรงเรียนบ้านไร่ 200
11 5.50
5 2.50
19 9.50
0 0.00
0 0.00
165 82.50
35 17.50%
64  โรงเรียนบ้านชายคลอง 103
3 2.91
5 4.85
10 9.71
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
65  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 133
8 6.02
3 2.26
12 9.02
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
66  โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 204
3 1.47
8 3.92
21 10.29
3 1.47
0 0.00
169 82.84
35 17.16%
67  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 59
3 5.08
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
68  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 148
8 5.41
0 0.00
16 10.81
1 0.68
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
69  โรงเรียนวัดท่าหยี 66
4 6.06
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
70  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 61
4 6.56
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
71  โรงเรียนบ้านนาลึก 61
2 3.28
6 9.84
2 3.28
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
72  โรงเรียนบ้านเขาพระ 565
23 4.07
22 3.89
46 8.14
0 0.00
0 0.00
474 83.89
91 16.11%
73  โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 81
6 7.41
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
74  โรงเรียนบ้านเกาะหมี 157
2 1.27
10 6.37
13 8.28
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
75  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 164
3 1.83
3 1.83
17 10.37
2 1.22
1 0.61
138 84.15
26 15.85%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 403
11 2.73
7 1.74
17 4.22
17 4.22
11 2.73
340 84.37
63 15.63%
77  โรงเรียนบ้านฉลุง 456
17 3.73
26 5.70
25 5.48
3 0.66
0 0.00
385 84.43
71 15.57%
78  โรงเรียนบ้านควนโส 151
6 3.97
2 1.32
12 7.95
3 1.99
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
80  โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 136
2 1.47
3 2.21
14 10.29
0 0.00
1 0.74
116 85.29
20 14.71%
81  โรงเรียนบ้านคลองต่อ 152
16 10.53
0 0.00
6 3.95
0 0.00
0 0.00
130 85.53
22 14.47%
82  โรงเรียนวัดแม่เตย 90
0 0.00
2 2.22
10 11.11
1 1.11
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
83  โรงเรียนวัดท่าแซ 155
5 3.23
0 0.00
13 8.39
1 0.65
3 1.94
133 85.81
22 14.19%
84  โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 69
3 4.35
0 0.00
2 2.90
4 5.80
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
85  โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 69
2 2.90
2 2.90
5 7.25
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
86  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 128
9 7.03
1 0.78
6 4.69
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
87  โรงเรียนบ้านคลองปอม 130
7 5.38
1 0.77
8 6.15
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
88  โรงเรียนวัดท่านางหอม 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
89  โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 218
10 4.59
2 0.92
3 1.38
8 3.67
2 0.92
193 88.53
25 11.47%
90  โรงเรียนวัดปากจ่า 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
91  โรงเรียนบ้านควนขัน 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
2 3.33
54 90.00
6 10.00%
92  โรงเรียนวัดโคกเหรียง 116
0 0.00
5 4.31
0 0.00
0 0.00
5 4.31
106 91.38
10 8.62%
93  โรงเรียนวัดปรางแก้ว 127
1 0.79
1 0.79
8 6.30
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
94  โรงเรียนบ้านม่วง 179
0 0.00
0 0.00
12 6.70
2 1.12
0 0.00
165 92.18
14 7.82%
95  โรงเรียนบ้านปลักคล้า 82
0 0.00
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
96  โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
97  โรงเรียนวัดทุ่งคา 191
1 0.52
5 2.62
1 0.52
4 2.09
0 0.00
180 94.24
11 5.76%
98  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 127
1 0.79
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
99  โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
100  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 127
1 0.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 99.21
1 0.79%

 

จำนวนนักเรียน  16,210 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,033 6.37
เตี้ย  636 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,493 9.21
ผอมและเตี้ย  504 3.11
อ้วนและเตี้ย  403 2.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,141 74.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,069 คน


25.10%


Powered By www.thaieducation.net