ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 47
9 19.15
4 8.51
21 44.68
3 6.38
10 21.28
0 0.00
47 100.00%
2  โรงเรียนวัดพังยาง 33
13 39.39
5 15.15
5 15.15
10 30.30
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านขนุน 208
37 17.79
39 18.75
22 10.58
37 17.79
22 10.58
51 24.52
157 75.48%
4  โรงเรียนวัดประดู่หอม 65
19 29.23
8 12.31
10 15.38
6 9.23
0 0.00
22 33.85
43 66.15%
5  โรงเรียนวัดปากแตระ 154
21 13.64
12 7.79
29 18.83
13 8.44
0 0.00
79 51.30
75 48.70%
6  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 43
8 18.60
3 6.98
4 9.30
3 6.98
2 4.65
23 53.49
20 46.51%
7  โรงเรียนวัดประดู่ 84
7 8.33
5 5.95
16 19.05
7 8.33
4 4.76
45 53.57
39 46.43%
8  โรงเรียนวัดชะแล้ 195
39 20.00
20 10.26
7 3.59
19 9.74
5 2.56
105 53.85
90 46.15%
9  โรงเรียน วัดบ่อแดง 329
46 13.98
28 8.51
38 11.55
11 3.34
7 2.13
199 60.49
130 39.51%
10  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 647
60 9.27
23 3.55
48 7.42
83 12.83
40 6.18
393 60.74
254 39.26%
11  โรงเรียน วัดกาหรํา 47
6 12.77
0 0.00
2 4.26
6 12.77
4 8.51
29 61.70
18 38.30%
12  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 84
14 16.67
0 0.00
17 20.24
0 0.00
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
13  โรงเรียนวิเชียรชม 2052
215 10.48
19 0.93
172 8.38
198 9.65
146 7.12
1302 63.45
750 36.55%
14  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 63
1 1.59
0 0.00
14 22.22
1 1.59
7 11.11
40 63.49
23 36.51%
15  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 14
0 0.00
2 14.29
3 21.43
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
16  โรงเรียนบ้านชะแม 54
8 14.81
7 12.96
2 3.70
2 3.70
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
17  โรงเรียนวัดท่าหิน 146
18 12.33
7 4.79
18 12.33
6 4.11
1 0.68
96 65.75
50 34.25%
18  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 80
7 8.75
4 5.00
4 5.00
6 7.50
6 7.50
53 66.25
27 33.75%
19  โรงเรียนบ้านบางดาน 45
8 17.78
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 167
11 6.59
11 6.59
11 6.59
11 6.59
11 6.59
112 67.07
55 32.93%
21  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 350
27 7.71
17 4.86
41 11.71
30 8.57
0 0.00
235 67.14
115 32.86%
22  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 164
7 4.27
8 4.88
25 15.24
5 3.05
8 4.88
111 67.68
53 32.32%
23  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 62
6 9.68
4 6.45
7 11.29
2 3.23
1 1.61
42 67.74
20 32.26%
24  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 97
10 10.31
0 0.00
21 21.65
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
25  โรงเรียนบ้านขี้นาก 47
3 6.38
0 0.00
12 25.53
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
26  โรงเรียนบ้านรัดปูน 76
5 6.58
6 7.89
13 17.11
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
27  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 92
13 14.13
4 4.35
12 13.04
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
28  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 143
0 0.00
0 0.00
9 6.29
13 9.09
23 16.08
98 68.53
45 31.47%
29  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 489
58 11.86
34 6.95
48 9.82
9 1.84
0 0.00
340 69.53
149 30.47%
30  โรงเรียนวัดป่าขวาง 83
5 6.02
2 2.41
9 10.84
4 4.82
5 6.02
58 69.88
25 30.12%
31  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 54
2 3.70
2 3.70
11 20.37
1 1.85
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
32  โรงเรียนวัดประเจียก 123
8 6.50
4 3.25
15 12.20
4 3.25
4 3.25
88 71.54
35 28.46%
33  โรงเรียนวัดเลียบ 100
8 8.00
1 1.00
17 17.00
1 1.00
1 1.00
72 72.00
28 28.00%
34  โรงเรียนวัดห้วยลาด 61
4 6.56
1 1.64
12 19.67
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
35  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 69
2 2.90
1 1.45
16 23.19
0 0.00
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
36  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 33
2 6.06
3 9.09
4 12.12
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
37  โรงเรียนในเมือง 249
13 5.22
1 0.40
17 6.83
26 10.44
10 4.02
182 73.09
67 26.91%
38  โรงเรียนวัดพังกก 45
2 4.44
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
39  โรงเรียนวัดจันทน์ 49
4 8.16
4 8.16
3 6.12
2 4.08
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
40  โรงเรียนวัดแหลมวัง 53
7 13.21
0 0.00
6 11.32
0 0.00
1 1.89
39 73.58
14 26.42%
41  โรงเรียนวัดหนองหอย 84
5 5.95
2 2.38
13 15.48
2 2.38
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
42  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 69
6 8.70
9 13.04
3 4.35
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
43  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 154
12 7.79
5 3.25
12 7.79
10 6.49
1 0.65
114 74.03
40 25.97%
44  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 144
18 12.50
2 1.39
15 10.42
2 1.39
0 0.00
107 74.31
37 25.69%
45  โรงเรียนบ้านรับแพรก 125
8 6.40
6 4.80
17 13.60
1 0.80
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
46  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 98
14 14.29
1 1.02
10 10.20
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
47  โรงเรียนวัดคูขุด 126
7 5.56
4 3.17
10 7.94
7 5.56
4 3.17
94 74.60
32 25.40%
48  โรงเรียนวัดจาก 61
4 6.56
2 3.28
4 6.56
4 6.56
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
49  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 326
33 10.12
7 2.15
26 7.98
11 3.37
1 0.31
248 76.07
78 23.93%
50  โรงเรียนวัดประตูไชย 106
12 11.32
3 2.83
9 8.49
1 0.94
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
51  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 128
7 5.47
4 3.13
5 3.91
7 5.47
7 5.47
98 76.56
30 23.44%
52  โรงเรียนบ้านต้นปริง 66
2 3.03
2 3.03
6 9.09
2 3.03
3 4.55
51 77.27
15 22.73%
53  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 132
9 6.82
5 3.79
11 8.33
5 3.79
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
54  โรงเรียนบ้านควนจง 111
5 4.50
13 11.71
5 4.50
2 1.80
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
55  โรงเรียนวัดปะโอ 266
9 3.38
5 1.88
18 6.77
1 0.38
26 9.77
207 77.82
59 22.18%
56  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 41
1 2.44
1 2.44
7 17.07
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 178
8 4.49
7 3.93
20 11.24
4 2.25
0 0.00
139 78.09
39 21.91%
58  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 408
15 3.68
31 7.60
41 10.05
0 0.00
0 0.00
321 78.68
87 21.32%
59  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 193
8 4.15
8 4.15
20 10.36
5 2.59
0 0.00
152 78.76
41 21.24%
60  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 48
2 4.17
2 4.17
5 10.42
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
61  โรงเรียนวัดสามี 78
1 1.28
1 1.28
10 12.82
2 2.56
2 2.56
62 79.49
16 20.51%
62  โรงเรียนวัดอ่างทอง 88
3 3.41
2 2.27
10 11.36
3 3.41
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
63  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 103
5 4.85
6 5.83
8 7.77
2 1.94
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
64  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
65  โรงเรียนวัดคูวา 85
2 2.35
5 5.88
8 9.41
2 2.35
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
66  โรงเรียนวัดบางเขียด 147
14 9.52
0 0.00
15 10.20
0 0.00
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
67  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 183
9 4.92
6 3.28
19 10.38
1 0.55
1 0.55
147 80.33
36 19.67%
68  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 162
5 3.09
1 0.62
22 13.58
3 1.85
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
69  โรงเรียนวัดกระดังงา 53
2 3.77
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
70  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 135
8 5.93
9 6.67
8 5.93
0 0.00
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
71  โรงเรียนบ้านกลาง 208
14 6.73
6 2.88
9 4.33
4 1.92
3 1.44
172 82.69
36 17.31%
72  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 360
44 12.22
5 1.39
12 3.33
1 0.28
0 0.00
298 82.78
62 17.22%
73  โรงเรียนวัดห้วยพุด 101
9 8.91
0 0.00
2 1.98
4 3.96
2 1.98
84 83.17
17 16.83%
74  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 66
5 7.58
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
75  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1985
39 1.96
38 1.91
250 12.59
1 0.05
0 0.00
1657 83.48
328 16.52%
76  โรงเรียนวัดป่าขาด 122
7 5.74
4 3.28
9 7.38
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
77  โรงเรียนวัดโพธาราม 123
4 3.25
5 4.07
5 4.07
3 2.44
3 2.44
103 83.74
20 16.26%
78  โรงเรียนวัดขนุน 68
6 8.82
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
79  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 149
8 5.37
2 1.34
13 8.72
1 0.67
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
80  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 81
4 4.94
5 6.17
3 3.70
1 1.23
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
81  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 212
17 8.02
0 0.00
17 8.02
0 0.00
0 0.00
178 83.96
34 16.04%
82  โรงเรียนวัดดีหลวง 121
5 4.13
7 5.79
4 3.31
2 1.65
1 0.83
102 84.30
19 15.70%
83  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 192
7 3.65
8 4.17
9 4.69
6 3.13
0 0.00
162 84.38
30 15.63%
84  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 233
13 5.58
3 1.29
20 8.58
0 0.00
0 0.00
197 84.55
36 15.45%
85  โรงเรียนวัดหัววัง 26
0 0.00
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
86  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 105
6 5.71
1 0.95
6 5.71
1 0.95
2 1.90
89 84.76
16 15.24%
87  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 146
8 5.48
7 4.79
7 4.79
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
88  โรงเรียนวัดกลาง 251
14 5.58
3 1.20
17 6.77
0 0.00
3 1.20
214 85.26
37 14.74%
89  โรงเรียนบ้านมาบบัว 91
0 0.00
1 1.10
12 13.19
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
90  โรงเรียนวัดวาส 71
5 7.04
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
91  โรงเรียนบ้านดอนแบก 100
6 6.00
0 0.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
92  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 197
9 4.57
1 0.51
17 8.63
0 0.00
0 0.00
170 86.29
27 13.71%
93  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 636
23 3.62
18 2.83
41 6.45
5 0.79
0 0.00
549 86.32
87 13.68%
94  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 198
6 3.03
2 1.01
17 8.59
2 1.01
0 0.00
171 86.36
27 13.64%
95  โรงเรียน บ้านหัวเขา 378
23 6.08
6 1.59
12 3.17
10 2.65
0 0.00
327 86.51
51 13.49%
96  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
7 7.78
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
97  โรงเรียนวัดนางเหล้า 121
5 4.13
0 0.00
11 9.09
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
98  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144
5 3.47
6 4.17
8 5.56
0 0.00
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
99  โรงเรียนวัดสน 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
100  โรงเรียนวัดท้ายยอ 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
1 2.56
34 87.18
5 12.82%
101  โรงเรียนวัดสามกอง 86
3 3.49
0 0.00
7 8.14
1 1.16
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
102  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 102
2 1.96
2 1.96
7 6.86
0 0.00
2 1.96
89 87.25
13 12.75%
103  โรงเรียนวัดผักกูด 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
104  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 116
3 2.59
3 2.59
8 6.90
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
105  โรงเรียนวัดแจ้ง 67
5 7.46
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
106  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
107  โรงเรียนวัดทรายขาว 94
6 6.38
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
108  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 72
0 0.00
1 1.39
7 9.72
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
109  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 120
5 4.17
0 0.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
110  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 97
3 3.09
0 0.00
4 4.12
3 3.09
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
111  โรงเรียนวัดโลกา 182
3 1.65
2 1.10
8 4.40
2 1.10
3 1.65
164 90.11
18 9.89%
112  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 61
4 6.56
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
113  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 123
2 1.63
2 1.63
3 2.44
2 1.63
3 2.44
111 90.24
12 9.76%
114  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 103
2 1.94
0 0.00
4 3.88
2 1.94
2 1.94
93 90.29
10 9.71%
115  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 270
12 4.44
0 0.00
13 4.81
0 0.00
0 0.00
245 90.74
25 9.26%
116  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 120
4 3.33
0 0.00
7 5.83
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
117  โรงเรียนวัดประตูเขียน 89
3 3.37
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
118  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 84
1 1.19
1 1.19
5 5.95
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
119  โรงเรียนวัดใหญ่ 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
120  โรงเรียนวัดสนามไชย 108
3 2.78
0 0.00
3 2.78
1 0.93
1 0.93
100 92.59
8 7.41%
121  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 71
3 4.23
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
122  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 101
3 2.97
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
123  โรงเรียนวัดสีหยัง 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
3 4.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
124  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 196
2 1.02
0 0.00
10 5.10
0 0.00
0 0.00
184 93.88
12 6.12%
125  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
126  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 246
0 0.00
0 0.00
10 4.07
3 1.22
0 0.00
233 94.72
13 5.28%
127  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 79
0 0.00
1 1.27
2 2.53
1 1.27
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
128  โรงเรียนบ้านบางไหน 88
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
3 3.41
84 95.45
4 4.55%
129  โรงเรียนวัดพังตรี 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
130  โรงเรียนวัดมหาการ 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
131  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
132  โรงเรียนวัดนาหม่อม 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
133  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
134  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 154
1 0.65
1 0.65
2 1.30
0 0.00
0 0.00
150 97.40
4 2.60%
135  โรงเรียนวัดศรีไชย 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
136  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
137  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
138  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,152 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,338 6.33
เตี้ย  586 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,810 8.56
ผอมและเตี้ย  671 3.17
อ้วนและเตี้ย  393 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,354 77.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,798 คน


22.68%


Powered By www.thaieducation.net