ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 28
2 7.14
3 10.71
9 32.14
2 7.14
2 7.14
10 35.71
18 64.29%
2  โรงเรียนบ้านทับจาก 74
5 6.76
14 18.92
15 20.27
4 5.41
1 1.35
35 47.30
39 52.70%
3  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 247
31 12.55
21 8.50
30 12.15
29 11.74
9 3.64
127 51.42
120 48.58%
4  โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 243
12 4.94
17 7.00
43 17.70
8 3.29
37 15.23
126 51.85
117 48.15%
5  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 104
7 6.73
11 10.58
19 18.27
6 5.77
7 6.73
54 51.92
50 48.08%
6  โรงเรียนบ้านบางปรุ 57
6 10.53
5 8.77
8 14.04
4 7.02
4 7.02
30 52.63
27 47.37%
7  โรงเรียนชาติเฉลิม 360
37 10.28
8 2.22
46 12.78
45 12.50
32 8.89
192 53.33
168 46.67%
8  โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 125
15 12.00
18 14.40
23 18.40
0 0.00
0 0.00
69 55.20
56 44.80%
9  โรงเรียนบ้านคลองเงิน 18
5 27.78
3 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
10  โรงเรียนบ้านหินช้าง 382
20 5.24
47 12.30
31 8.12
47 12.30
14 3.66
223 58.38
159 41.62%
11  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 461
27 5.86
39 8.46
43 9.33
26 5.64
33 7.16
293 63.56
168 36.44%
12  โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 34
3 8.82
0 0.00
6 17.65
3 8.82
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
13  โรงเรียนประชาอุทิศ 26
3 11.54
3 11.54
3 11.54
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
14  โรงเรียนบ้านราชกรูด 223
23 10.31
4 1.79
43 19.28
7 3.14
0 0.00
146 65.47
77 34.53%
15  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 168
23 13.69
10 5.95
6 3.57
10 5.95
6 3.57
113 67.26
55 32.74%
16  โรงเรียนกระบุรี 327
17 5.20
23 7.03
30 9.17
17 5.20
20 6.12
220 67.28
107 32.72%
17  โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 123
11 8.94
4 3.25
22 17.89
2 1.63
0 0.00
84 68.29
39 31.71%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 168
2 1.19
3 1.79
25 14.88
5 2.98
14 8.33
119 70.83
49 29.17%
19  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 785
58 7.39
25 3.18
114 14.52
30 3.82
0 0.00
558 71.08
227 28.92%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 157
15 9.55
6 3.82
23 14.65
0 0.00
0 0.00
113 71.97
44 28.03%
21  โรงเรียนบ้านสองแพรก 502
34 6.77
38 7.57
45 8.96
16 3.19
6 1.20
363 72.31
139 27.69%
22  โรงเรียนอนุบาลระนอง 1196
68 5.69
9 0.75
251 20.99
0 0.00
0 0.00
868 72.58
328 27.42%
23  โรงเรียนบ้านทรายแดง 96
5 5.21
5 5.21
16 16.67
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
24  โรงเรียนบ้านหาดจิก 192
18 9.38
4 2.08
19 9.90
7 3.65
2 1.04
142 73.96
50 26.04%
25  โรงเรียนบ้านหินดาด 55
2 3.64
1 1.82
11 20.00
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
26  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 138
18 13.04
7 5.07
6 4.35
4 2.90
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
27  โรงเรียนบ้านบางหิน 252
23 9.13
10 3.97
16 6.35
5 1.98
0 0.00
198 78.57
54 21.43%
28  โรงเรียนบ้านสำนัก 353
42 11.90
13 3.68
20 5.67
0 0.00
0 0.00
278 78.75
75 21.25%
29  โรงเรียนบ้านกำพวน 301
28 9.30
14 4.65
6 1.99
5 1.66
9 2.99
239 79.40
62 20.60%
30  โรงเรียนบ้านลำเลียง 144
3 2.08
4 2.78
21 14.58
0 0.00
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
31  โรงเรียนบ้านบางสองรา 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
32  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 327
19 5.81
26 7.95
15 4.59
1 0.31
0 0.00
266 81.35
61 18.65%
33  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 148
7 4.73
5 3.38
11 7.43
3 2.03
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
34  โรงเรียน บ้านห้วยเสียด 134
2 1.49
4 2.99
16 11.94
0 0.00
1 0.75
111 82.84
23 17.16%
35  โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 181
3 1.66
0 0.00
28 15.47
0 0.00
0 0.00
150 82.87
31 17.13%
36  โรงเรียนบ้านนา 147
3 2.04
6 4.08
14 9.52
2 1.36
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
37  โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 258
13 5.04
13 5.04
5 1.94
11 4.26
0 0.00
216 83.72
42 16.28%
38  โรงเรียนบ้านทองหลาง 139
7 5.04
7 5.04
8 5.76
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
39  โรงเรียนบ้านบางนอน 150
8 5.33
5 3.33
5 3.33
5 3.33
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 553
14 2.53
26 4.70
44 7.96
0 0.00
0 0.00
469 84.81
84 15.19%
41  โรงเรียนบ้านแหลมนาว 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
42  โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 214
10 4.67
4 1.87
15 7.01
1 0.47
1 0.47
183 85.51
31 14.49%
43  โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 162
7 4.32
2 1.23
14 8.64
0 0.00
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
44  โรงเรียนชนม์พัฒนา 73
4 5.48
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 240
18 7.50
5 2.08
9 3.75
0 0.00
0 0.00
208 86.67
32 13.33%
46  โรงเรียนบ้านบางกลาง 138
8 5.80
1 0.72
9 6.52
0 0.00
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
47  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 69
0 0.00
3 4.35
5 7.25
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
48  โรงเรียนบ้านบางริ้น 139
0 0.00
1 0.72
15 10.79
2 1.44
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
49  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 49
2 4.08
3 6.12
1 2.04
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
50  โรงเรียนวัดช่องลม 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
51  โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 95
4 4.21
1 1.05
6 6.32
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
52  โรงเรียนบ้านนกงาง 348
11 3.16
16 4.60
12 3.45
0 0.00
0 0.00
309 88.79
39 11.21%
53  โรงเรียนบ้านบางเบน 322
11 3.42
2 0.62
9 2.80
14 4.35
0 0.00
286 88.82
36 11.18%
54  โรงเรียนบ้านคลองของ 56
2 3.57
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
55  โรงเรียนบ้านชาคลี 179
7 3.91
0 0.00
10 5.59
2 1.12
0 0.00
160 89.39
19 10.61%
56  โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 114
4 3.51
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
57  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 90
3 3.33
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
58  โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 176
5 2.84
0 0.00
12 6.82
0 0.00
0 0.00
159 90.34
17 9.66%
59  โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
60  โรงเรียนบ้านบางมัน 216
10 4.63
1 0.46
9 4.17
0 0.00
0 0.00
196 90.74
20 9.26%
61  โรงเรียนบ้านขจัดภัย 243
7 2.88
4 1.65
4 1.65
4 1.65
2 0.82
222 91.36
21 8.64%
62  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 129
2 1.55
0 0.00
8 6.20
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
63  โรงเรียน บ้านท่าฉาง 257
7 2.72
3 1.17
6 2.33
3 1.17
0 0.00
238 92.61
19 7.39%
64  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 128
1 0.78
1 0.78
7 5.47
0 0.00
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
65  โรงเรียนบ้านปากแพรก 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
66  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 536
6 1.12
11 2.05
17 3.17
2 0.37
0 0.00
500 93.28
36 6.72%
67  โรงเรียนบ้านหนองจิก 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
68  โรงเรียนบ้านทะเลนอก 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
69  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
1 1.59
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
70  โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.65
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
71  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 83
3 3.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
72  โรงเรียนบ้านบกกราย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
73  โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
74  โรงเรียนบ้านหินวัว 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
1 1.23
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
75  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
76  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 179
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
179 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,532 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  776 5.34
เตี้ย  526 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,314 9.04
ผอมและเตี้ย  342 2.35
อ้วนและเตี้ย  201 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,373 78.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,159 คน


21.74%


Powered By www.thaieducation.net