ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.30
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดอินทราวาส 242
38 15.70
34 14.05
37 15.29
34 14.05
0 0.00
99 40.91
143 59.09%
2  โรงเรียนบ้านน้ำราด 156
25 16.03
12 7.69
31 19.87
9 5.77
13 8.33
66 42.31
90 57.69%
3  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 199
10 5.03
22 11.06
48 24.12
8 4.02
0 0.00
111 55.78
88 44.22%
4  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 232
28 12.07
11 4.74
56 24.14
3 1.29
1 0.43
133 57.33
99 42.67%
5  โรงเรียนวัดหัวเตย 113
18 15.93
13 11.50
12 10.62
4 3.54
0 0.00
66 58.41
47 41.59%
6  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 510
27 5.29
11 2.16
85 16.67
38 7.45
48 9.41
301 59.02
209 40.98%
7  โรงเรียนบ้านโตนยาง 101
11 10.89
6 5.94
8 7.92
14 13.86
1 0.99
61 60.40
40 39.60%
8  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 160
10 6.25
30 18.75
7 4.38
8 5.00
8 5.00
97 60.63
63 39.38%
9  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 44
6 13.64
5 11.36
3 6.82
3 6.82
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
10  โรงเรียนบ้านบางพระ 138
8 5.80
11 7.97
22 15.94
5 3.62
7 5.07
85 61.59
53 38.41%
11  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 210
8 3.81
21 10.00
36 17.14
0 0.00
9 4.29
136 64.76
74 35.24%
12  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 91
9 9.89
3 3.30
10 10.99
6 6.59
4 4.40
59 64.84
32 35.16%
13  โรงเรียนบ้านยาง 23
3 13.04
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
14  โรงเรียนบ้านบางขนุน 136
10 7.35
8 5.88
11 8.09
10 7.35
7 5.15
90 66.18
46 33.82%
15  โรงเรียนวัดพะแสง 95
6 6.32
6 6.32
18 18.95
2 2.11
0 0.00
63 66.32
32 33.68%
16  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 66
5 7.58
5 7.58
9 13.64
3 4.55
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 71
12 16.90
2 2.82
4 5.63
2 2.82
3 4.23
48 67.61
23 32.39%
18  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 182
15 8.24
14 7.69
23 12.64
6 3.30
0 0.00
124 68.13
58 31.87%
19  โรงเรียนวัดพนม 167
12 7.19
7 4.19
25 14.97
9 5.39
0 0.00
114 68.26
53 31.74%
20  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 10
3 30.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
21  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 122
5 4.10
11 9.02
18 14.75
2 1.64
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
22  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 120
8 6.67
9 7.50
17 14.17
1 0.83
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
23  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 192
19 9.90
5 2.60
32 16.67
0 0.00
0 0.00
136 70.83
56 29.17%
24  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 238
24 10.08
17 7.14
5 2.10
12 5.04
11 4.62
169 71.01
69 28.99%
25  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 198
28 14.14
3 1.52
25 12.63
1 0.51
0 0.00
141 71.21
57 28.79%
26  โรงเรียนบ้านนาค้อ 94
6 6.38
0 0.00
21 22.34
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
27  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 133
4 3.01
3 2.26
24 18.05
5 3.76
1 0.75
96 72.18
37 27.82%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 167
12 7.19
3 1.80
25 14.97
6 3.59
0 0.00
121 72.46
46 27.54%
29  โรงเรียนบ้านคลองวัว 80
4 5.00
6 7.50
6 7.50
2 2.50
4 5.00
58 72.50
22 27.50%
30  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 74
3 4.05
0 0.00
17 22.97
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
31  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 149
12 8.05
4 2.68
21 14.09
3 2.01
0 0.00
109 73.15
40 26.85%
32  โรงเรียนวัดนันทาราม 73
6 8.22
3 4.11
5 6.85
3 4.11
2 2.74
54 73.97
19 26.03%
33  โรงเรียนบ้านหนองจอก 50
1 2.00
0 0.00
10 20.00
2 4.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
34  โรงเรียนบ้านบนไร่ 208
5 2.40
8 3.85
37 17.79
4 1.92
0 0.00
154 74.04
54 25.96%
35  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 139
5 3.60
3 2.16
17 12.23
8 5.76
3 2.16
103 74.10
36 25.90%
36  โรงเรียนบ้านควนรา 66
2 3.03
2 3.03
11 16.67
0 0.00
2 3.03
49 74.24
17 25.76%
37  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 274
16 5.84
4 1.46
48 17.52
0 0.00
2 0.73
204 74.45
70 25.55%
38  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 141
15 10.64
10 7.09
9 6.38
2 1.42
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
39  โรงเรียนบ้านดินก้อง 44
0 0.00
4 9.09
3 6.82
4 9.09
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
40  โรงเรียนวัดสระพัง 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
41  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 133
10 7.52
4 3.01
17 12.78
2 1.50
0 0.00
100 75.19
33 24.81%
42  โรงเรียนบ้านหินดาน 127
8 6.30
8 6.30
15 11.81
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
43  โรงเรียนบ้านต้นยวน 271
16 5.90
12 4.43
20 7.38
8 2.95
10 3.69
205 75.65
66 24.35%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 529
18 3.40
21 3.97
86 16.26
1 0.19
0 0.00
403 76.18
126 23.82%
45  โรงเรียนสารภีอุทิศ 98
7 7.14
1 1.02
14 14.29
1 1.02
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
46  โรงเรียนวัดอัมพาราม 137
1 0.73
4 2.92
24 17.52
2 1.46
1 0.73
105 76.64
32 23.36%
47  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 133
2 1.50
9 6.77
16 12.03
4 3.01
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
48  โรงเรียนบ้านเขานาใน 374
29 7.75
15 4.01
41 10.96
0 0.00
0 0.00
289 77.27
85 22.73%
49  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 90
3 3.33
5 5.56
12 13.33
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
50  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
1 2.44
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
51  โรงเรียนบ้านชายท่า 110
6 5.45
5 4.55
12 10.91
1 0.91
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
52  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51
0 0.00
2 3.92
9 17.65
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
53  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 136
12 8.82
1 0.74
16 11.76
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
54  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 185
5 2.70
2 1.08
31 16.76
1 0.54
0 0.00
146 78.92
39 21.08%
55  โรงเรียนบ้านคันธุลี 187
5 2.67
0 0.00
33 17.65
0 0.00
1 0.53
148 79.14
39 20.86%
56  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 53
1 1.89
2 3.77
8 15.09
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
57  โรงเรียนบ้านควนสูง 58
6 10.34
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
58  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 63
3 4.76
3 4.76
6 9.52
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
59  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 39
3 7.69
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
60  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 93
2 2.15
5 5.38
12 12.90
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
61  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 221
6 2.71
10 4.52
27 12.22
1 0.45
1 0.45
176 79.64
45 20.36%
62  โรงเรียนบ้านยางงาม 173
11 6.36
4 2.31
19 10.98
0 0.00
1 0.58
138 79.77
35 20.23%
63  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 188
6 3.19
4 2.13
28 14.89
0 0.00
0 0.00
150 79.79
38 20.21%
64  โรงเรียนวัดโกศาวาส 114
4 3.51
2 1.75
17 14.91
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
65  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 144
8 5.56
4 2.78
16 11.11
1 0.69
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
66  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 66
2 3.03
5 7.58
5 7.58
1 1.52
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
67  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 194
3 1.55
3 1.55
30 15.46
2 1.03
0 0.00
156 80.41
38 19.59%
68  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 70
2 2.86
2 2.86
4 5.71
5 7.14
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
69  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 394
9 2.28
12 3.05
49 12.44
3 0.76
0 0.00
321 81.47
73 18.53%
70  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 315
6 1.90
13 4.13
28 8.89
4 1.27
7 2.22
257 81.59
58 18.41%
71  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 82
0 0.00
2 2.44
11 13.41
2 2.44
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
72  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 104
1 0.96
4 3.85
14 13.46
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
73  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 220
18 8.18
11 5.00
10 4.55
0 0.00
0 0.00
181 82.27
39 17.73%
74  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 79
3 3.80
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
75  โรงเรียนบ้านไทรงาม 85
1 1.18
4 4.71
10 11.76
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
76  โรงเรียนวัดบางปอ 99
3 3.03
7 7.07
6 6.06
1 1.01
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
77  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 140
5 3.57
5 3.57
9 6.43
5 3.57
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
78  โรงเรียนบ้านปากโตน 48
0 0.00
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
79  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 173
4 2.31
0 0.00
20 11.56
4 2.31
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
80  โรงเรียนวัดธัญญาราม 144
7 4.86
0 0.00
14 9.72
2 1.39
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
81  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 182
9 4.95
0 0.00
20 10.99
0 0.00
0 0.00
153 84.07
29 15.93%
82  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 52
4 7.69
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
83  โรงเรียนวัดพรุศรี 104
1 0.96
1 0.96
12 11.54
0 0.00
2 1.92
88 84.62
16 15.38%
84  โรงเรียนบ้านท่าไคร 87
1 1.15
2 2.30
5 5.75
4 4.60
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
85  โรงเรียนบ้านป่าตง 135
10 7.41
2 1.48
6 4.44
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
86  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
87  โรงเรียนวัดน้ำพุ 61
1 1.64
0 0.00
6 9.84
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
88  โรงเรียนวัดน้ำหัก 145
2 1.38
0 0.00
14 9.66
3 2.07
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
89  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 163
4 2.45
4 2.45
13 7.98
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
90  โรงเรียนบ้านใหญ่ 130
8 6.15
3 2.31
5 3.85
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
91  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
92  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 69
0 0.00
1 1.45
7 10.14
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
93  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 133
1 0.75
0 0.00
13 9.77
1 0.75
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
94  โรงเรียนบ้านวังพลาย 54
1 1.85
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
95  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 109
0 0.00
5 4.59
6 5.50
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
96  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
97  โรงเรียนวัดพระพรหม 61
0 0.00
2 3.28
3 4.92
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
98  โรงเรียนวัดนาคาวาส 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
99  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 72
1 1.39
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
100  โรงเรียนบ้านไทรงาม 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
101  โรงเรียนบ้านคชาธาร 96
1 1.04
0 0.00
8 8.33
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
102  โรงเรียนบ้านบางปรุ 153
1 0.65
0 0.00
7 4.58
5 3.27
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
103  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 122
3 2.46
7 5.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
104  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 115
1 0.87
0 0.00
6 5.22
2 1.74
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
105  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 131
5 3.82
0 0.00
1 0.76
4 3.05
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
106  โรงเรียนวัดตรณาราม 554
11 1.99
6 1.08
11 1.99
7 1.26
1 0.18
518 93.50
36 6.50%
107  โรงเรียนวัดบางพลา 223
3 1.35
2 0.90
6 2.69
0 0.00
1 0.45
211 94.62
12 5.38%
108  โรงเรียนบ้านย่านยาว 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
1 1.61
59 95.16
3 4.84%
109  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 193
2 1.04
0 0.00
3 1.55
0 0.00
3 1.55
185 95.85
8 4.15%
110  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 112
0 0.00
0 0.00
1 0.89
3 2.68
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
111  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 130
0 0.00
0 0.00
1 0.77
0 0.00
0 0.00
129 99.23
1 0.77%
112  โรงเรียนบ้านนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านสามสัก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านเบญจา 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนวัดหนองไทร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,263 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  749 4.91
เตี้ย  545 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,720 11.27
ผอมและเตี้ย  306 2.00
อ้วนและเตี้ย  156 1.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,787 77.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,476 คน


22.77%


Powered By www.thaieducation.net