ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 145
8 5.52
7 4.83
30 20.69
15 10.34
37 25.52
48 33.10
97 66.90%
2  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 406
54 13.30
38 9.36
18 4.43
92 22.66
56 13.79
148 36.45
258 63.55%
3  โรงเรียนวัดอินทราวาส 242
38 15.70
34 14.05
37 15.29
34 14.05
0 0.00
99 40.91
143 59.09%
4  โรงเรียนบ้านน้ำราด 156
25 16.03
12 7.69
31 19.87
9 5.77
13 8.33
66 42.31
90 57.69%
5  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 256
21 8.20
25 9.77
47 18.36
10 3.91
25 9.77
128 50.00
128 50.00%
6  โรงเรียนบ้านคลองรอก 266
22 8.27
16 6.02
19 7.14
35 13.16
30 11.28
144 54.14
122 45.86%
7  โรงเรียนวัดชยาราม 578
32 5.54
12 2.08
111 19.20
47 8.13
62 10.73
314 54.33
264 45.67%
8  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 199
10 5.03
22 11.06
48 24.12
8 4.02
0 0.00
111 55.78
88 44.22%
9  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 102
5 4.90
8 7.84
5 4.90
13 12.75
13 12.75
58 56.86
44 43.14%
10  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 226
18 7.96
14 6.19
24 10.62
10 4.42
31 13.72
129 57.08
97 42.92%
11  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 232
28 12.07
11 4.74
56 24.14
3 1.29
1 0.43
133 57.33
99 42.67%
12  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 291
38 13.06
28 9.62
41 14.09
16 5.50
0 0.00
168 57.73
123 42.27%
13  โรงเรียนวัดหัวเตย 113
18 15.93
13 11.50
12 10.62
4 3.54
0 0.00
66 58.41
47 41.59%
14  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 510
27 5.29
11 2.16
85 16.67
38 7.45
48 9.41
301 59.02
209 40.98%
15  โรงเรียนบ้านโตนยาง 101
11 10.89
6 5.94
8 7.92
14 13.86
1 0.99
61 60.40
40 39.60%
16  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 160
10 6.25
30 18.75
7 4.38
8 5.00
8 5.00
97 60.63
63 39.38%
17  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 44
6 13.64
5 11.36
3 6.82
3 6.82
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
18  โรงเรียนบ้านบางพระ 138
8 5.80
11 7.97
22 15.94
5 3.62
7 5.07
85 61.59
53 38.41%
19  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 36
4 11.11
3 8.33
6 16.67
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
20  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 210
8 3.81
21 10.00
36 17.14
0 0.00
9 4.29
136 64.76
74 35.24%
21  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 91
9 9.89
3 3.30
10 10.99
6 6.59
4 4.40
59 64.84
32 35.16%
22  โรงเรียนบ้านยาง 23
3 13.04
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
23  โรงเรียนบ้านคลองพา 122
13 10.66
9 7.38
10 8.20
6 4.92
4 3.28
80 65.57
42 34.43%
24  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 187
27 14.44
14 7.49
20 10.70
2 1.07
1 0.53
123 65.78
64 34.22%
25  โรงเรียนบ้านบางขนุน 136
10 7.35
8 5.88
11 8.09
10 7.35
7 5.15
90 66.18
46 33.82%
26  โรงเรียนวัดพะแสง 95
6 6.32
6 6.32
18 18.95
2 2.11
0 0.00
63 66.32
32 33.68%
27  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 303
24 7.92
16 5.28
58 19.14
3 0.99
0 0.00
202 66.67
101 33.33%
28  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 66
5 7.58
5 7.58
9 13.64
3 4.55
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
29  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 134
11 8.21
8 5.97
23 17.16
2 1.49
0 0.00
90 67.16
44 32.84%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 71
12 16.90
2 2.82
4 5.63
2 2.82
3 4.23
48 67.61
23 32.39%
31  โรงเรียนบ้านกลาง 206
21 10.19
22 10.68
23 11.17
0 0.00
0 0.00
140 67.96
66 32.04%
32  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 182
15 8.24
14 7.69
23 12.64
6 3.30
0 0.00
124 68.13
58 31.87%
33  โรงเรียนวัดพนม 167
12 7.19
7 4.19
25 14.97
9 5.39
0 0.00
114 68.26
53 31.74%
34  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 98
8 8.16
9 9.18
11 11.22
0 0.00
3 3.06
67 68.37
31 31.63%
35  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 362
36 9.94
28 7.73
36 9.94
9 2.49
1 0.28
252 69.61
110 30.39%
36  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 418
45 10.77
18 4.31
59 14.11
4 0.96
0 0.00
292 69.86
126 30.14%
37  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 206
19 9.22
17 8.25
17 8.25
6 2.91
3 1.46
144 69.90
62 30.10%
38  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 10
3 30.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
39  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 122
5 4.10
11 9.02
18 14.75
2 1.64
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
40  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 120
8 6.67
9 7.50
17 14.17
1 0.83
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
41  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 192
19 9.90
5 2.60
32 16.67
0 0.00
0 0.00
136 70.83
56 29.17%
42  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 238
24 10.08
17 7.14
5 2.10
12 5.04
11 4.62
169 71.01
69 28.99%
43  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 198
28 14.14
3 1.52
25 12.63
1 0.51
0 0.00
141 71.21
57 28.79%
44  โรงเรียนบ้านนาค้อ 94
6 6.38
0 0.00
21 22.34
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
45  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81
14 17.28
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
46  โรงเรียนวัดนิลาราม 127
7 5.51
6 4.72
23 18.11
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
47  โรงเรียนวัดพุมเรียง 301
28 9.30
13 4.32
27 8.97
10 3.32
7 2.33
216 71.76
85 28.24%
48  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 176
9 5.11
11 6.25
27 15.34
2 1.14
0 0.00
127 72.16
49 27.84%
49  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 133
4 3.01
3 2.26
24 18.05
5 3.76
1 0.75
96 72.18
37 27.82%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 167
12 7.19
3 1.80
25 14.97
6 3.59
0 0.00
121 72.46
46 27.54%
51  โรงเรียนบ้านคลองวัว 80
4 5.00
6 7.50
6 7.50
2 2.50
4 5.00
58 72.50
22 27.50%
52  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 74
3 4.05
0 0.00
17 22.97
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
53  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 149
12 8.05
4 2.68
21 14.09
3 2.01
0 0.00
109 73.15
40 26.85%
54  โรงเรียนวัดนันทาราม 73
6 8.22
3 4.11
5 6.85
3 4.11
2 2.74
54 73.97
19 26.03%
55  โรงเรียนบ้านหนองจอก 50
1 2.00
0 0.00
10 20.00
2 4.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
56  โรงเรียนบ้านบนไร่ 208
5 2.40
8 3.85
37 17.79
4 1.92
0 0.00
154 74.04
54 25.96%
57  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 139
5 3.60
3 2.16
17 12.23
8 5.76
3 2.16
103 74.10
36 25.90%
58  โรงเรียนบ้านควนรา 66
2 3.03
2 3.03
11 16.67
0 0.00
2 3.03
49 74.24
17 25.76%
59  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 274
16 5.84
4 1.46
48 17.52
0 0.00
2 0.73
204 74.45
70 25.55%
60  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 141
15 10.64
10 7.09
9 6.38
2 1.42
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
61  โรงเรียนบ้านหนองมน 91
3 3.30
0 0.00
20 21.98
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
62  โรงเรียนบ้านดินก้อง 44
0 0.00
4 9.09
3 6.82
4 9.09
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
63  โรงเรียนบ้านศรีพนม 76
7 9.21
1 1.32
6 7.89
0 0.00
5 6.58
57 75.00
19 25.00%
64  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 294
2 0.68
2 0.68
28 9.52
35 11.90
6 2.04
221 75.17
73 24.83%
65  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 133
10 7.52
4 3.01
17 12.78
2 1.50
0 0.00
100 75.19
33 24.81%
66  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 86
4 4.65
2 2.33
14 16.28
1 1.16
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
67  โรงเรียนบ้านหินดาน 127
8 6.30
8 6.30
15 11.81
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
68  โรงเรียนบ้านต้นยวน 271
16 5.90
12 4.43
20 7.38
8 2.95
10 3.69
205 75.65
66 24.35%
69  โรงเรียนวัดบางคราม 304
10 3.29
0 0.00
64 21.05
0 0.00
0 0.00
230 75.66
74 24.34%
70  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 125
5 4.00
0 0.00
23 18.40
2 1.60
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 529
18 3.40
21 3.97
86 16.26
1 0.19
0 0.00
403 76.18
126 23.82%
72  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 183
1 0.55
6 3.28
31 16.94
3 1.64
2 1.09
140 76.50
43 23.50%
73  โรงเรียนสารภีอุทิศ 98
7 7.14
1 1.02
14 14.29
1 1.02
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
74  โรงเรียนวัดอัมพาราม 137
1 0.73
4 2.92
24 17.52
2 1.46
1 0.73
105 76.64
32 23.36%
75  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 133
2 1.50
9 6.77
16 12.03
4 3.01
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
76  โรงเรียนบ้านเขานาใน 374
29 7.75
15 4.01
41 10.96
0 0.00
0 0.00
289 77.27
85 22.73%
77  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 90
3 3.33
5 5.56
12 13.33
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
78  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
1 2.44
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
79  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 82
7 8.54
0 0.00
10 12.20
1 1.22
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
80  โรงเรียนบ้านแม่แขก 96
9 9.38
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
81  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 733
31 4.23
4 0.55
113 15.42
12 1.64
0 0.00
573 78.17
160 21.83%
82  โรงเรียนบ้านชายท่า 110
6 5.45
5 4.55
12 10.91
1 0.91
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
83  โรงเรียนบ้านพัฒนา 193
3 1.55
2 1.04
18 9.33
1 0.52
18 9.33
151 78.24
42 21.76%
84  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51
0 0.00
2 3.92
9 17.65
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
85  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 200
7 3.50
2 1.00
31 15.50
0 0.00
3 1.50
157 78.50
43 21.50%
86  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 136
12 8.82
1 0.74
16 11.76
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
87  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 185
5 2.70
2 1.08
31 16.76
1 0.54
0 0.00
146 78.92
39 21.08%
88  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 229
28 12.23
4 1.75
16 6.99
0 0.00
0 0.00
181 79.04
48 20.96%
89  โรงเรียนบ้านคันธุลี 187
5 2.67
0 0.00
33 17.65
0 0.00
1 0.53
148 79.14
39 20.86%
90  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 53
1 1.89
2 3.77
8 15.09
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
91  โรงเรียนบ้านควนสูง 58
6 10.34
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
92  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 63
3 4.76
3 4.76
6 9.52
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
93  โรงเรียนตาขุน 374
9 2.41
9 2.41
58 15.51
1 0.27
0 0.00
297 79.41
77 20.59%
94  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 39
3 7.69
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
95  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 127
5 3.94
3 2.36
18 14.17
0 0.00
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
96  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 93
2 2.15
5 5.38
12 12.90
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
97  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 221
6 2.71
10 4.52
27 12.22
1 0.45
1 0.45
176 79.64
45 20.36%
98  โรงเรียนบ้านบางสาน 138
8 5.80
12 8.70
8 5.80
0 0.00
0 0.00
110 79.71
28 20.29%
99  โรงเรียนบ้านยางงาม 173
11 6.36
4 2.31
19 10.98
0 0.00
1 0.58
138 79.77
35 20.23%
100  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 188
6 3.19
4 2.13
28 14.89
0 0.00
0 0.00
150 79.79
38 20.21%
101  โรงเรียนวัดโกศาวาส 114
4 3.51
2 1.75
17 14.91
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
102  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 144
8 5.56
4 2.78
16 11.11
1 0.69
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
103  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 66
2 3.03
5 7.58
5 7.58
1 1.52
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
104  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 194
3 1.55
3 1.55
30 15.46
2 1.03
0 0.00
156 80.41
38 19.59%
105  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 70
2 2.86
2 2.86
4 5.71
5 7.14
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
106  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 394
9 2.28
12 3.05
49 12.44
3 0.76
0 0.00
321 81.47
73 18.53%
107  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 315
6 1.90
13 4.13
28 8.89
4 1.27
7 2.22
257 81.59
58 18.41%
108  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 82
0 0.00
2 2.44
11 13.41
2 2.44
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
109  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 186
9 4.84
3 1.61
22 11.83
0 0.00
0 0.00
152 81.72
34 18.28%
110  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 104
1 0.96
4 3.85
14 13.46
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
111  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 220
18 8.18
11 5.00
10 4.55
0 0.00
0 0.00
181 82.27
39 17.73%
112  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 79
3 3.80
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
113  โรงเรียนบ้านไทรงาม 85
1 1.18
4 4.71
10 11.76
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
114  โรงเรียนบ้านคลองราง 97
5 5.15
0 0.00
12 12.37
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
115  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 189
10 5.29
0 0.00
23 12.17
0 0.00
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
116  โรงเรียนวัดบางปอ 99
3 3.03
7 7.07
6 6.06
1 1.01
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
117  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 140
5 3.57
5 3.57
9 6.43
5 3.57
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
118  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 124
7 5.65
6 4.84
8 6.45
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
119  โรงเรียนบ้านปากโตน 48
0 0.00
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
120  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 173
4 2.31
0 0.00
20 11.56
4 2.31
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
121  โรงเรียนบ้านตะกรบ 93
2 2.15
4 4.30
9 9.68
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
122  โรงเรียนวัดธัญญาราม 144
7 4.86
0 0.00
14 9.72
2 1.39
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
123  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 182
9 4.95
0 0.00
20 10.99
0 0.00
0 0.00
153 84.07
29 15.93%
124  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 44
4 9.09
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
125  โรงเรียนบ้านตาขุน 181
5 2.76
10 5.52
13 7.18
0 0.00
0 0.00
153 84.53
28 15.47%
126  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 52
4 7.69
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
127  โรงเรียนวัดพรุศรี 104
1 0.96
1 0.96
12 11.54
0 0.00
2 1.92
88 84.62
16 15.38%
128  โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 355
7 1.97
6 1.69
17 4.79
9 2.54
13 3.66
303 85.35
52 14.65%
129  โรงเรียนบ้านท่าไคร 87
1 1.15
2 2.30
5 5.75
4 4.60
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
130  โรงเรียนบ้านป่าตง 135
10 7.41
2 1.48
6 4.44
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
131  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
132  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 53
0 0.00
2 3.77
5 9.43
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
133  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
134  โรงเรียนวัดน้ำพุ 61
1 1.64
0 0.00
6 9.84
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
135  โรงเรียนวัดน้ำหัก 145
2 1.38
0 0.00
14 9.66
3 2.07
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
136  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 163
4 2.45
4 2.45
13 7.98
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
137  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
138  โรงเรียนบ้านใหญ่ 130
8 6.15
3 2.31
5 3.85
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
139  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
140  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 248
9 3.63
5 2.02
9 3.63
5 2.02
1 0.40
219 88.31
29 11.69%
141  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 69
0 0.00
1 1.45
7 10.14
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
142  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 115
3 2.61
0 0.00
7 6.09
1 0.87
2 1.74
102 88.70
13 11.30%
143  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 133
1 0.75
0 0.00
13 9.77
1 0.75
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
144  โรงเรียนบ้านนาแค 81
0 0.00
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
145  โรงเรียนบ้านวังพลาย 54
1 1.85
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
146  โรงเรียนบ้านท่าไท 124
4 3.23
0 0.00
9 7.26
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
147  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 109
0 0.00
5 4.59
6 5.50
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
148  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
149  โรงเรียนวัดพระพรหม 61
0 0.00
2 3.28
3 4.92
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
150  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 82
2 2.44
0 0.00
3 3.66
1 1.22
2 2.44
74 90.24
8 9.76%
151  โรงเรียนวัดนาคาวาส 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
152  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 72
1 1.39
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
153  โรงเรียนบ้านไทรงาม 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
154  โรงเรียนบ้านคชาธาร 96
1 1.04
0 0.00
8 8.33
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
155  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 251
5 1.99
0 0.00
16 6.37
2 0.80
0 0.00
228 90.84
23 9.16%
156  โรงเรียนบ้านบางปรุ 153
1 0.65
0 0.00
7 4.58
5 3.27
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
157  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 122
3 2.46
7 5.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
158  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 115
1 0.87
0 0.00
6 5.22
2 1.74
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
159  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 131
5 3.82
0 0.00
1 0.76
4 3.05
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
160  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 66
1 1.52
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
161  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 486
4 0.82
4 0.82
22 4.53
5 1.03
1 0.21
450 92.59
36 7.41%
162  โรงเรียนบ้านวังขุม 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
163  โรงเรียนวัดตรณาราม 554
11 1.99
6 1.08
11 1.99
7 1.26
1 0.18
518 93.50
36 6.50%
164  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 154
2 1.30
0 0.00
7 4.55
0 0.00
0 0.00
145 94.16
9 5.84%
165  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
166  โรงเรียนวัดบางพลา 223
3 1.35
2 0.90
6 2.69
0 0.00
1 0.45
211 94.62
12 5.38%
167  โรงเรียนบ้านย่านยาว 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
1 1.61
59 95.16
3 4.84%
168  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 193
2 1.04
0 0.00
3 1.55
0 0.00
3 1.55
185 95.85
8 4.15%
169  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 112
0 0.00
0 0.00
1 0.89
3 2.68
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
170  โรงเรียนบ้านบางหิน 128
1 0.78
0 0.00
0 0.00
1 0.78
1 0.78
125 97.66
3 2.34%
171  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 130
0 0.00
0 0.00
1 0.77
0 0.00
0 0.00
129 99.23
1 0.77%
172  โรงเรียนบ้านนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านสามสัก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านเบญจา 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนวัดหนองไทร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,847 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,435 5.35
เตี้ย  959 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,037 11.31
ผอมและเตี้ย  669 2.49
อ้วนและเตี้ย  483 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,264 75.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,583 คน


24.52%


Powered By www.thaieducation.net