ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดวังไทร 406
43 10.59
28 6.90
65 16.01
40 9.85
46 11.33
184 45.32
222 54.68%
2  โรงเรียนบ้านหนองเปล 25
5 20.00
3 12.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
12 48.00
13 52.00%
3  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 657
27 4.11
57 8.68
129 19.63
36 5.48
79 12.02
329 50.08
328 49.92%
4  โรงเรียนวัดบ้านใน 115
6 5.22
4 3.48
22 19.13
18 15.65
7 6.09
58 50.43
57 49.57%
5  โรงเรียนบ้านหาดงาม 482
36 7.47
51 10.58
80 16.60
22 4.56
25 5.19
268 55.60
214 44.40%
6  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1754
108 6.16
52 2.96
281 16.02
28 1.60
281 16.02
1004 57.24
750 42.76%
7  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 148
13 8.78
13 8.78
33 22.30
4 2.70
0 0.00
85 57.43
63 42.57%
8  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 177
29 16.38
13 7.34
28 15.82
1 0.56
0 0.00
106 59.89
71 40.11%
9  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 427
38 8.90
47 11.01
70 16.39
12 2.81
4 0.94
256 59.95
171 40.05%
10  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 180
20 11.11
7 3.89
37 20.56
8 4.44
0 0.00
108 60.00
72 40.00%
11  โรงเรียนวัดเขานางเภา 105
8 7.62
9 8.57
15 14.29
6 5.71
3 2.86
64 60.95
41 39.05%
12  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 164
13 7.93
13 7.93
25 15.24
12 7.32
1 0.61
100 60.98
64 39.02%
13  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 88
18 20.45
4 4.55
12 13.64
0 0.00
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
14  โรงเรียนบ้านศิลางาม 157
8 5.10
7 4.46
39 24.84
6 3.82
0 0.00
97 61.78
60 38.22%
15  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 530
42 7.92
49 9.25
100 18.87
6 1.13
4 0.75
329 62.08
201 37.92%
16  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 96
10 10.42
12 12.50
9 9.38
4 4.17
0 0.00
61 63.54
35 36.46%
17  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 17
0 0.00
1 5.88
5 29.41
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
18  โรงเรียนวัดแจ้ง 468
23 4.91
33 7.05
45 9.62
21 4.49
42 8.97
304 64.96
164 35.04%
19  โรงเรียนบ้านสันติสุข 140
14 10.00
12 8.57
23 16.43
0 0.00
0 0.00
91 65.00
49 35.00%
20  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 375
51 13.60
51 13.60
28 7.47
0 0.00
0 0.00
245 65.33
130 34.67%
21  โรงเรียนวัดนอก 97
7 7.22
4 4.12
21 21.65
1 1.03
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
22  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 612
33 5.39
64 10.46
88 14.38
13 2.12
9 1.47
405 66.18
207 33.82%
23  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
24  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 187
15 8.02
9 4.81
25 13.37
12 6.42
1 0.53
125 66.84
62 33.16%
25  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 610
55 9.02
22 3.61
85 13.93
33 5.41
7 1.15
408 66.89
202 33.11%
26  โรงเรียนวัดสันติวราราม 68
15 22.06
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
27  โรงเรียนบ้านสุชน 96
2 2.08
0 0.00
23 23.96
5 5.21
1 1.04
65 67.71
31 32.29%
28  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 81
15 18.52
0 0.00
6 7.41
0 0.00
5 6.17
55 67.90
26 32.10%
29  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 223
21 9.42
9 4.04
32 14.35
5 2.24
1 0.45
155 69.51
68 30.49%
30  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 155
12 7.74
11 7.10
8 5.16
11 7.10
4 2.58
109 70.32
46 29.68%
31  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 44
4 9.09
3 6.82
5 11.36
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
32  โรงเรียนบ้านไสใน 95
2 2.11
0 0.00
14 14.74
12 12.63
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
33  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 41
2 4.88
0 0.00
9 21.95
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
34  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 162
12 7.41
3 1.85
32 19.75
0 0.00
0 0.00
115 70.99
47 29.01%
35  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 242
19 7.85
12 4.96
16 6.61
11 4.55
12 4.96
172 71.07
70 28.93%
36  โรงเรียนวัดกลาง 405
11 2.72
33 8.15
55 13.58
12 2.96
3 0.74
291 71.85
114 28.15%
37  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 61
7 11.48
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
38  โรงเรียนวัดอุทยาราม 72
5 6.94
4 5.56
6 8.33
3 4.17
2 2.78
52 72.22
20 27.78%
39  โรงเรียนบ้านคลองสระ 268
18 6.72
14 5.22
32 11.94
6 2.24
4 1.49
194 72.39
74 27.61%
40  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 40
0 0.00
2 5.00
8 20.00
1 2.50
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
41  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 333
10 3.00
20 6.01
36 10.81
9 2.70
16 4.80
242 72.67
91 27.33%
42  โรงเรียนวัดคีรีวง 169
4 2.37
8 4.73
33 19.53
1 0.59
0 0.00
123 72.78
46 27.22%
43  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 125
7 5.60
5 4.00
22 17.60
0 0.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
44  โรงเรียนวัดแหลมทอง 37
3 8.11
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
45  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 38
2 5.26
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
46  โรงเรียนบ้านไสขาม 98
5 5.10
3 3.06
14 14.29
2 2.04
1 1.02
73 74.49
25 25.51%
47  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 126
10 7.94
2 1.59
20 15.87
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
48  โรงเรียนวัดชลธาร 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
49  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 380
22 5.79
8 2.11
59 15.53
5 1.32
0 0.00
286 75.26
94 24.74%
50  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 310
13 4.19
14 4.52
26 8.39
11 3.55
11 3.55
235 75.81
75 24.19%
51  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 77
2 2.60
9 11.69
6 7.79
1 1.30
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
52  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 168
7 4.17
10 5.95
7 4.17
8 4.76
7 4.17
129 76.79
39 23.21%
53  โรงเรียนวัดดอนยาง 87
3 3.45
6 6.90
10 11.49
0 0.00
1 1.15
67 77.01
20 22.99%
54  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 516
29 5.62
20 3.88
67 12.98
2 0.39
0 0.00
398 77.13
118 22.87%
55  โรงเรียนวัดท่าทอง 225
12 5.33
2 0.89
33 14.67
4 1.78
0 0.00
174 77.33
51 22.67%
56  โรงเรียนบ้านควนราชา 53
4 7.55
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
57  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 134
3 2.24
4 2.99
22 16.42
1 0.75
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
58  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 305
22 7.21
5 1.64
40 13.11
1 0.33
0 0.00
237 77.70
68 22.30%
59  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 148
10 6.76
8 5.41
13 8.78
2 1.35
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
60  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 178
10 5.62
10 5.62
9 5.06
7 3.93
3 1.69
139 78.09
39 21.91%
61  โรงเรียนบ้านควนยูง 257
9 3.50
3 1.17
42 16.34
1 0.39
0 0.00
202 78.60
55 21.40%
62  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 893
40 4.48
11 1.23
137 15.34
2 0.22
1 0.11
702 78.61
191 21.39%
63  โรงเรียนบ้านศรีธนู 136
2 1.47
0 0.00
24 17.65
3 2.21
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
64  โรงเรียนบ้านทับท้อน 66
4 6.06
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
65  โรงเรียนวัดกงตาก 402
15 3.73
18 4.48
13 3.23
16 3.98
21 5.22
319 79.35
83 20.65%
66  โรงเรียนบ้านวังหวาย 73
7 9.59
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
67  โรงเรียนวัดสิงขร 127
2 1.57
6 4.72
18 14.17
0 0.00
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
68  โรงเรียนบ้านซอย 2 137
10 7.30
1 0.73
17 12.41
0 0.00
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
69  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 98
2 2.04
0 0.00
18 18.37
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
70  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 128
4 3.13
0 0.00
13 10.16
0 0.00
9 7.03
102 79.69
26 20.31%
71  โรงเรียนวัดปากคู 139
12 8.63
1 0.72
13 9.35
2 1.44
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
72  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 166
2 1.20
0 0.00
30 18.07
1 0.60
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
73  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 126
6 4.76
1 0.79
18 14.29
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
74  โรงเรียนบ้านไสตอ 257
6 2.33
2 0.78
39 15.18
4 1.56
0 0.00
206 80.16
51 19.84%
75  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 172
4 2.33
0 0.00
30 17.44
0 0.00
0 0.00
138 80.23
34 19.77%
76  โรงเรียนวัดพุฒ 129
5 3.88
5 3.88
9 6.98
4 3.10
2 1.55
104 80.62
25 19.38%
77  โรงเรียนบ้านคลองสุข 85
4 4.71
2 2.35
3 3.53
4 4.71
3 3.53
69 81.18
16 18.82%
78  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 296
10 3.38
3 1.01
39 13.18
3 1.01
0 0.00
241 81.42
55 18.58%
79  โรงเรียนบ้านกงหนิง 87
6 6.90
1 1.15
0 0.00
7 8.05
2 2.30
71 81.61
16 18.39%
80  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 365
9 2.47
13 3.56
17 4.66
15 4.11
10 2.74
301 82.47
64 17.53%
81  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 225
10 4.44
13 5.78
13 5.78
0 0.00
2 0.89
187 83.11
38 16.89%
82  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 243
3 1.23
0 0.00
38 15.64
0 0.00
0 0.00
202 83.13
41 16.87%
83  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
84  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 176
5 2.84
3 1.70
20 11.36
1 0.57
0 0.00
147 83.52
29 16.48%
85  โรงเรียนวัดคุณาราม 211
11 5.21
8 3.79
7 3.32
7 3.32
1 0.47
177 83.89
34 16.11%
86  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 767
39 5.08
22 2.87
52 6.78
8 1.04
0 0.00
646 84.22
121 15.78%
87  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 704
34 4.83
19 2.70
54 7.67
1 0.14
2 0.28
594 84.38
110 15.63%
88  โรงเรียนบ้านซอย 10 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
89  โรงเรียนวัดประสพ 228
4 1.75
2 0.88
28 12.28
1 0.44
0 0.00
193 84.65
35 15.35%
90  โรงเรียนบ้านดอนธูป 199
7 3.52
4 2.01
14 7.04
1 0.50
3 1.51
170 85.43
29 14.57%
91  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 153
4 2.61
1 0.65
11 7.19
6 3.92
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
92  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
2 4.65
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
93  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 123
3 2.44
2 1.63
12 9.76
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
94  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 58
3 5.17
2 3.45
2 3.45
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
95  โรงเรียนวัดประเดิม 183
6 3.28
4 2.19
15 8.20
0 0.00
0 0.00
158 86.34
25 13.66%
96  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
97  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 125
3 2.40
3 2.40
4 3.20
3 2.40
4 3.20
108 86.40
17 13.60%
98  โรงเรียนวัดพ่วง 59
3 5.08
0 0.00
3 5.08
2 3.39
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
99  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 97
2 2.06
2 2.06
9 9.28
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
100  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 181
4 2.21
4 2.21
7 3.87
8 4.42
0 0.00
158 87.29
23 12.71%
101  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 168
3 1.79
3 1.79
3 1.79
2 1.19
10 5.95
147 87.50
21 12.50%
102  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 131
3 2.29
0 0.00
12 9.16
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
103  โรงเรียนบ้านดอนสน 70
1 1.43
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 182
0 0.00
0 0.00
9 4.95
0 0.00
9 4.95
164 90.11
18 9.89%
105  โรงเรียนบ้านคลองคราม 185
6 3.24
3 1.62
7 3.78
2 1.08
0 0.00
167 90.27
18 9.73%
106  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 135
2 1.48
2 1.48
9 6.67
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
107  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 187
7 3.74
1 0.53
5 2.67
4 2.14
0 0.00
170 90.91
17 9.09%
108  โรงเรียนวัดชลคราม 101
2 1.98
2 1.98
3 2.97
1 0.99
1 0.99
92 91.09
9 8.91%
109  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 311
6 1.93
5 1.61
6 1.93
5 1.61
5 1.61
284 91.32
27 8.68%
110  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 94
4 4.26
4 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
111  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
3 3.09
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
113  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 111
5 4.50
1 0.90
2 1.80
1 0.90
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
114  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 115
1 0.87
5 4.35
3 2.61
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
115  โรงเรียนบ้านโพหวาย 345
3 0.87
3 0.87
3 0.87
6 1.74
6 1.74
324 93.91
21 6.09%
116  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
117  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
118  โรงเรียนวัดสมหวัง 436
1 0.23
0 0.00
2 0.46
0 0.00
0 0.00
433 99.31
3 0.69%
119  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,392 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,292 5.30
เตี้ย  985 4.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,843 11.66
ผอมและเตี้ย  535 2.19
อ้วนและเตี้ย  671 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,066 74.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,326 คน


25.93%


Powered By www.thaieducation.net