ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 49 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านในทอน 13
3 23.08
2 15.38
6 46.15
1 7.69
1 7.69
0 0.00
13 100.00%
2  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 787
117 14.87
129 16.39
122 15.50
73 9.28
44 5.59
302 38.37
485 61.63%
3  โรงเรียนบ้านบางเทา 748
31 4.14
56 7.49
143 19.12
37 4.95
143 19.12
338 45.19
410 54.81%
4  โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 302
35 11.59
23 7.62
49 16.23
21 6.95
22 7.28
152 50.33
150 49.67%
5  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 459
34 7.41
9 1.96
52 11.33
43 9.37
61 13.29
260 56.64
199 43.36%
6  โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 545
39 7.16
20 3.67
85 15.60
31 5.69
53 9.72
317 58.17
228 41.83%
7  โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) 433
35 8.08
37 8.55
39 9.01
29 6.70
35 8.08
258 59.58
175 40.42%
8  โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 871
79 9.07
22 2.53
75 8.61
24 2.76
134 15.38
537 61.65
334 38.35%
9  โรงเรียนบ้านฉลอง 617
46 7.46
28 4.54
42 6.81
56 9.08
54 8.75
391 63.37
226 36.63%
10  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 579
33 5.70
28 4.84
93 16.06
25 4.32
25 4.32
375 64.77
204 35.23%
11  โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 227
26 11.45
15 6.61
11 4.85
10 4.41
14 6.17
151 66.52
76 33.48%
12  โรงเรียนบ้านกู้กู 374
28 7.49
23 6.15
34 9.09
35 9.36
5 1.34
249 66.58
125 33.42%
13  โรงเรียนบ้านบางทอง 196
15 7.65
4 2.04
25 12.76
5 2.55
16 8.16
131 66.84
65 33.16%
14  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 217
17 7.83
13 5.99
14 6.45
25 11.52
2 0.92
146 67.28
71 32.72%
15  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2096
129 6.15
94 4.48
46 2.19
223 10.64
140 6.68
1464 69.85
632 30.15%
16  โรงเรียนบ้านบางคู 206
21 10.19
13 6.31
26 12.62
1 0.49
0 0.00
145 70.39
61 29.61%
17  โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 421
52 12.35
19 4.51
40 9.50
6 1.43
2 0.48
302 71.73
119 28.27%
18  โรงเรียนบ้านลิพอน 266
30 11.28
9 3.38
18 6.77
9 3.38
9 3.38
191 71.80
75 28.20%
19  โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 243
18 7.41
0 0.00
46 18.93
0 0.00
0 0.00
179 73.66
64 26.34%
20  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 322
31 9.63
3 0.93
39 12.11
6 1.86
0 0.00
243 75.47
79 24.53%
21  โรงเรียนบ้านม่าหนิก 328
6 1.83
10 3.05
17 5.18
16 4.88
29 8.84
250 76.22
78 23.78%
22  โรงเรียนบ้านคอเอน 200
19 9.50
16 8.00
3 1.50
6 3.00
1 0.50
155 77.50
45 22.50%
23  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 165
5 3.03
5 3.03
27 16.36
0 0.00
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
24  โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 179
6 3.35
7 3.91
25 13.97
2 1.12
0 0.00
139 77.65
40 22.35%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 461
10 2.17
26 5.64
56 12.15
10 2.17
0 0.00
359 77.87
102 22.13%
26  โรงเรียนบ้านพรุจำปา 219
14 6.39
1 0.46
29 13.24
0 0.00
0 0.00
175 79.91
44 20.09%
27  โรงเรียนบ้านกะหลิม 178
7 3.93
2 1.12
19 10.67
5 2.81
2 1.12
143 80.34
35 19.66%
28  โรงเรียนบ้านบางโรง 187
8 4.28
6 3.21
22 11.76
0 0.00
0 0.00
151 80.75
36 19.25%
29  โรงเรียนบ้านสาคู 105
6 5.71
3 2.86
7 6.67
3 2.86
1 0.95
85 80.95
20 19.05%
30  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 392
15 3.83
7 1.79
40 10.20
5 1.28
6 1.53
319 81.38
73 18.62%
31  โรงเรียนเกาะมะพร้าว 60
2 3.33
0 0.00
8 13.33
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
32  โรงเรียนวัดมงคลวราราม 244
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 2.87
35 14.34
202 82.79
42 17.21%
33  โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 168
4 2.38
9 5.36
15 8.93
0 0.00
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
34  โรงเรียนบ้านป่าคลอก 306
15 4.90
0 0.00
20 6.54
15 4.90
0 0.00
256 83.66
50 16.34%
35  โรงเรียนบ้านพารา 221
9 4.07
9 4.07
2 0.90
8 3.62
8 3.62
185 83.71
36 16.29%
36  โรงเรียนเกาะสิเหร่ 619
10 1.62
12 1.94
25 4.04
20 3.23
29 4.68
523 84.49
96 15.51%
37  โรงเรียนแหลมพันวา 165
7 4.24
7 4.24
7 4.24
4 2.42
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
38  โรงเรียนท่าฉัตรไชย 132
6 4.55
5 3.79
8 6.06
0 0.00
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
39  โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) 282
15 5.32
5 1.77
14 4.96
5 1.77
0 0.00
243 86.17
39 13.83%
40  โรงเรียนบ้านสะปำ 465
15 3.23
17 3.66
20 4.30
6 1.29
2 0.43
405 87.10
60 12.90%
41  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 84
3 3.57
3 3.57
2 2.38
1 1.19
1 1.19
74 88.10
10 11.90%
42  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 173
4 2.31
3 1.73
7 4.05
3 1.73
2 1.16
154 89.02
19 10.98%
43  โรงเรียนวิชิตสงคราม 505
11 2.18
5 0.99
12 2.38
7 1.39
10 1.98
460 91.09
45 8.91%
44  โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 202
9 4.46
0 0.00
6 2.97
0 0.00
0 0.00
187 92.57
15 7.43%
45  โรงเรียน บ้านไม้ขาว 143
1 0.70
1 0.70
0 0.00
0 0.00
8 5.59
133 93.01
10 6.99%
46  โรงเรียนบ้านหมากปรก 240
6 2.50
4 1.67
6 2.50
0 0.00
0 0.00
224 93.33
16 6.67%
47  โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 138
0 0.00
0 0.00
6 4.35
3 2.17
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
48  โรงเรียนเกาะนาคา 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
49  โรงเรียนเกาะโหลน 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,520 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,032 6.25
เตี้ย  710 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,408 8.52
ผอมและเตี้ย  787 4.76
อ้วนและเตี้ย  894 5.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,689 70.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,831 คน


29.24%


Powered By www.thaieducation.net