ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.07
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) 368
61 16.58
26 7.07
46 12.50
54 14.67
1 0.27
180 48.91
188 51.09%
2  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 571
62 10.86
49 8.58
97 16.99
14 2.45
3 0.53
346 60.60
225 39.40%
3  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 143
13 9.09
9 6.29
11 7.69
10 6.99
8 5.59
92 64.34
51 35.66%
4  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 596
13 2.18
16 2.68
76 12.75
29 4.87
61 10.23
401 67.28
195 32.72%
5  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) 246
19 7.72
7 2.85
51 20.73
2 0.81
0 0.00
167 67.89
79 32.11%
6  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 123
17 13.82
6 4.88
16 13.01
0 0.00
0 0.00
84 68.29
39 31.71%
7  โรงเรียนบ้านมาบกรูด 151
14 9.27
15 9.93
17 11.26
1 0.66
0 0.00
104 68.87
47 31.13%
8  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) 130
10 7.69
2 1.54
25 19.23
0 0.00
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
9  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 780
48 6.15
27 3.46
102 13.08
2 0.26
39 5.00
562 72.05
218 27.95%
10  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) 252
20 7.94
5 1.98
33 13.10
3 1.19
3 1.19
188 74.60
64 25.40%
11  โรงเรียนวัดหนองยาง 135
10 7.41
8 5.93
14 10.37
2 1.48
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
12  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 84
5 5.95
7 8.33
8 9.52
1 1.19
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
13  โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 112
3 2.68
2 1.79
21 18.75
2 1.79
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
14  โรงเรียนวัดบุญญราศรี 304
16 5.26
14 4.61
43 14.14
1 0.33
0 0.00
230 75.66
74 24.34%
15  โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 666
24 3.60
16 2.40
36 5.41
40 6.01
46 6.91
504 75.68
162 24.32%
16  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 357
30 8.40
17 4.76
38 10.64
0 0.00
1 0.28
271 75.91
86 24.09%
17  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 173
10 5.78
14 8.09
6 3.47
7 4.05
4 2.31
132 76.30
41 23.70%
18  โรงเรียนวัดสำนักบก 207
9 4.35
8 3.86
27 13.04
5 2.42
0 0.00
158 76.33
49 23.67%
19  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 103
0 0.00
20 19.42
4 3.88
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
20  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 126
4 3.17
2 1.59
23 18.25
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
21  โรงเรียนนาป่ามโนรถ 155
7 4.52
5 3.23
23 14.84
0 0.00
0 0.00
120 77.42
35 22.58%
22  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 236
8 3.39
5 2.12
22 9.32
9 3.81
9 3.81
183 77.54
53 22.46%
23  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 93
3 3.23
3 3.23
6 6.45
1 1.08
7 7.53
73 78.49
20 21.51%
24  โรงเรียนบ้านท่าจาม 121
9 7.44
6 4.96
11 9.09
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
25  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 238
19 7.98
5 2.10
27 11.34
0 0.00
0 0.00
187 78.57
51 21.43%
26  โรงเรียนบ้านตาลดำ 146
9 6.16
6 4.11
15 10.27
1 0.68
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
27  โรงเรียนบ้านชากนา 170
15 8.82
12 7.06
8 4.71
0 0.00
0 0.00
135 79.41
35 20.59%
28  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 122
7 5.74
1 0.82
17 13.93
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
29  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 94
5 5.32
3 3.19
8 8.51
2 2.13
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
30  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 64
7 10.94
1 1.56
1 1.56
3 4.69
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
31  โรงเรียนบ้านหนองเขิน 285
10 3.51
8 2.81
34 11.93
1 0.35
0 0.00
232 81.40
53 18.60%
32  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) 224
9 4.02
4 1.79
25 11.16
3 1.34
0 0.00
183 81.70
41 18.30%
33  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 338
10 2.96
0 0.00
49 14.50
2 0.59
0 0.00
277 81.95
61 18.05%
34  โรงเรียนบ้านเนินโมก 183
6 3.28
12 6.56
12 6.56
3 1.64
0 0.00
150 81.97
33 18.03%
35  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 233
6 2.58
10 4.29
13 5.58
8 3.43
5 2.15
191 81.97
42 18.03%
36  โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 184
8 4.35
6 3.26
13 7.07
6 3.26
0 0.00
151 82.07
33 17.93%
37  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 142
3 2.11
10 7.04
10 7.04
2 1.41
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
38  โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 63
4 6.35
3 4.76
4 6.35
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
39  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 121
4 3.31
0 0.00
14 11.57
1 0.83
2 1.65
100 82.64
21 17.36%
40  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 148
5 3.38
0 0.00
19 12.84
1 0.68
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
41  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 154
8 5.19
4 2.60
11 7.14
0 0.00
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
42  โรงเรียนบ้านโสม 131
3 2.29
7 5.34
5 3.82
3 2.29
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
43  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 99
3 3.03
1 1.01
5 5.05
4 4.04
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
44  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 92
2 2.17
4 4.35
5 5.43
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
45  โรงเรียนวัดเตาปูน 171
3 1.75
4 2.34
13 7.60
0 0.00
0 0.00
151 88.30
20 11.70%
46  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 227
4 1.76
6 2.64
15 6.61
0 0.00
0 0.00
202 88.99
25 11.01%
47  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 517
4 0.77
5 0.97
40 7.74
4 0.77
0 0.00
464 89.75
53 10.25%
48  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 142
5 3.52
5 3.52
4 2.82
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
49  โรงเรียนบ้านเขาแรต 113
1 0.88
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
50  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 113
3 2.65
0 0.00
6 5.31
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
51  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 293
6 2.05
1 0.34
14 4.78
1 0.34
0 0.00
271 92.49
22 7.51%
52  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 166
0 0.00
0 0.00
9 5.42
0 0.00
0 0.00
157 94.58
9 5.42%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 270
4 1.48
2 0.74
4 1.48
3 1.11
0 0.00
257 95.19
13 4.81%
54  โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) 221
0 0.00
2 0.90
7 3.17
0 0.00
0 0.00
212 95.93
9 4.07%
55  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 103
0 0.00
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
101 98.06
2 1.94%

 

จำนวนนักเรียน  11,799 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  588 4.98
เตี้ย  411 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,174 9.95
ผอมและเตี้ย  231 1.96
อ้วนและเตี้ย  189 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,206 78.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,593 คน


21.98%


Powered By www.thaieducation.net