ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 89 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 487
52 10.68
46 9.45
87 17.86
39 8.01
25 5.13
238 48.87
249 51.13%
2  โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 102
12 11.76
8 7.84
16 15.69
8 7.84
6 5.88
52 50.98
50 49.02%
3  โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 783
54 6.90
26 3.32
161 20.56
14 1.79
75 9.58
453 57.85
330 42.15%
4  โรงเรียนบ้านหนองหอย 237
12 5.06
8 3.38
27 11.39
20 8.44
30 12.66
140 59.07
97 40.93%
5  โรงเรียนวัดดอนยายหนู 112
16 14.29
3 2.68
23 20.54
3 2.68
0 0.00
67 59.82
45 40.18%
6  โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 212
22 10.38
5 2.36
30 14.15
12 5.66
14 6.60
129 60.85
83 39.15%
7  โรงเรียนบ้านหาดขาม 232
8 3.45
12 5.17
17 7.33
20 8.62
29 12.50
146 62.93
86 37.07%
8  โรงเรียนบ้านปรือน้อย 185
17 9.19
9 4.86
32 17.30
8 4.32
0 0.00
119 64.32
66 35.68%
9  โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 280
25 8.93
5 1.79
21 7.50
30 10.71
15 5.36
184 65.71
96 34.29%
10  โรงเรียนบ้านทับใต้ 311
35 11.25
14 4.50
36 11.58
15 4.82
5 1.61
206 66.24
105 33.76%
11  โรงเรียนบ้านไร่บน 128
21 16.41
6 4.69
12 9.38
3 2.34
0 0.00
86 67.19
42 32.81%
12  โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 65
5 7.69
3 4.62
7 10.77
3 4.62
2 3.08
45 69.23
20 30.77%
13  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 275
32 11.64
2 0.73
47 17.09
0 0.00
0 0.00
194 70.55
81 29.45%
14  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 140
13 9.29
8 5.71
20 14.29
0 0.00
0 0.00
99 70.71
41 29.29%
15  โรงเรียนบ้านวังข่อย 87
4 4.60
5 5.75
15 17.24
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
16  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 118
10 8.47
0 0.00
14 11.86
8 6.78
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
17  โรงเรียนวัดกุยบุรี 213
12 5.63
14 6.57
2 0.94
0 0.00
29 13.62
156 73.24
57 26.76%
18  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 137
6 4.38
16 11.68
8 5.84
5 3.65
0 0.00
102 74.45
35 25.55%
19  โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) 141
2 1.42
0 0.00
32 22.70
1 0.71
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
20  โรงเรียนบ้านหนองกา 82
3 3.66
3 3.66
11 13.41
3 3.66
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
21  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 144
8 5.56
5 3.47
22 15.28
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
22  โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 311
7 2.25
5 1.61
62 19.94
1 0.32
0 0.00
236 75.88
75 24.12%
23  โรงเรียนบ้านหนองบัว 55
5 9.09
4 7.27
3 5.45
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
24  โรงเรียนบ้านหนองซอ 127
10 7.87
6 4.72
10 7.87
4 3.15
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
25  โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 155
7 4.52
0 0.00
20 12.90
0 0.00
9 5.81
119 76.77
36 23.23%
26  โรงเรียนบ้านสามกระทาย 66
2 3.03
2 3.03
9 13.64
0 0.00
2 3.03
51 77.27
15 22.73%
27  โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 415
23 5.54
12 2.89
54 13.01
3 0.72
1 0.24
322 77.59
93 22.41%
28  โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 162
6 3.70
4 2.47
25 15.43
1 0.62
0 0.00
126 77.78
36 22.22%
29  โรงเรียนบ้านหนองเกด 137
0 0.00
3 2.19
27 19.71
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
30  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 116
5 4.31
2 1.72
17 14.66
1 0.86
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
31  โรงเรียนบ้านลาดวิถี 107
3 2.80
0 0.00
16 14.95
2 1.87
2 1.87
84 78.50
23 21.50%
32  โรงเรียนบ้านศาลาลัย 135
9 6.67
0 0.00
20 14.81
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
33  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 168
18 10.71
0 0.00
10 5.95
0 0.00
8 4.76
132 78.57
36 21.43%
34  โรงเรียน อานันท์ 374
26 6.95
10 2.67
29 7.75
15 4.01
0 0.00
294 78.61
80 21.39%
35  โรงเรียนวัดนาห้วย 145
10 6.90
7 4.83
12 8.28
0 0.00
1 0.69
115 79.31
30 20.69%
36  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 140
0 0.00
5 3.57
22 15.71
0 0.00
1 0.71
112 80.00
28 20.00%
37  โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 235
11 4.68
1 0.43
33 14.04
1 0.43
0 0.00
189 80.43
46 19.57%
38  โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 82
4 4.88
2 2.44
7 8.54
2 2.44
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
39  โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 57
0 0.00
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
40  โรงเรียนบ้านยางชุม 151
9 5.96
0 0.00
14 9.27
3 1.99
3 1.99
122 80.79
29 19.21%
41  โรงเรียนบ้านรวมไทย 179
4 2.23
4 2.23
21 11.73
5 2.79
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
42  โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 75
5 6.67
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
43  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 199
6 3.02
2 1.01
28 14.07
1 0.50
0 0.00
162 81.41
37 18.59%
44  โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 359
10 2.79
0 0.00
55 15.32
0 0.00
0 0.00
294 81.89
65 18.11%
45  โรงเรียนบ้านพุน้อย 178
0 0.00
1 0.56
31 17.42
0 0.00
0 0.00
146 82.02
32 17.98%
46  โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 222
11 4.95
9 4.05
18 8.11
1 0.45
0 0.00
183 82.43
39 17.57%
47  โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 80
6 7.50
0 0.00
5 6.25
3 3.75
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
48  โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 700
13 1.86
30 4.29
38 5.43
10 1.43
28 4.00
581 83.00
119 17.00%
49  โรงเรียนบ้านหนองหมู 86
2 2.33
1 1.16
7 8.14
4 4.65
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
50  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 105
2 1.90
0 0.00
13 12.38
2 1.90
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
51  โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 143
13 9.09
0 0.00
10 6.99
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
52  โรงเรียนบ้านวังยาว 75
3 4.00
1 1.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
53  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 125
10 8.00
2 1.60
8 6.40
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
54  โรงเรียนบ้านเขาแดง 95
3 3.16
1 1.05
9 9.47
2 2.11
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
55  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 134
3 2.24
3 2.24
15 11.19
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
56  โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 115
4 3.48
0 0.00
13 11.30
1 0.87
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
57  โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 117
10 8.55
3 2.56
4 3.42
1 0.85
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
58  โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) 489
25 5.11
20 4.09
28 5.73
0 0.00
0 0.00
416 85.07
73 14.93%
59  โรงเรียนบ้านหนองจิก 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
60  โรงเรียนละเมาะ 82
2 2.44
1 1.22
8 9.76
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
61  โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 110
2 1.82
2 1.82
8 7.27
3 2.73
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
62  โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 13.21
46 86.79
7 13.21%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 150
7 4.67
0 0.00
12 8.00
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
64  โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) 240
10 4.17
1 0.42
18 7.50
0 0.00
0 0.00
211 87.92
29 12.08%
65  โรงเรียนบ้านหนองคร้า 105
3 2.86
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
66  โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 63
3 4.76
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
67  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 88
2 2.27
2 2.27
5 5.68
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
68  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
69  โรงเรียนบ้านบางปู 87
0 0.00
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
70  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 139
0 0.00
0 0.00
12 8.63
0 0.00
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
71  โรงเรียนบ้านหนองคาง 141
4 2.84
2 1.42
5 3.55
1 0.71
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
72  โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
73  โรงเรียนบ้านบน 113
3 2.65
0 0.00
6 5.31
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
74  โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 88
0 0.00
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
75  โรงเรียนวไลย 147
4 2.72
4 2.72
3 2.04
0 0.00
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
76  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 97
5 5.15
2 2.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
77  โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 111
1 0.90
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
78  โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 79
1 1.27
1 1.27
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
79  โรงเรียนบ้านใหม่ 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
80  โรงเรียนบ้านสำโหรง 113
0 0.00
0 0.00
6 5.31
0 0.00
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
81  โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
82  โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 69
1 1.45
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
83  โรงเรียนบ้านหนองไทร 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
84  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 175
0 0.00
0 0.00
6 3.43
0 0.00
0 0.00
169 96.57
6 3.43%
85  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
86  โรงเรียนบ้านเนินกรวด 94
2 2.13
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
87  โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 135
0 0.00
1 0.74
3 2.22
0 0.00
0 0.00
131 97.04
4 2.96%
88  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 264
0 0.00
0 0.00
7 2.65
0 0.00
0 0.00
257 97.35
7 2.65%
89  โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,225 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  706 4.96
เตี้ย  355 2.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,526 10.73
ผอมและเตี้ย  261 1.83
อ้วนและเตี้ย  293 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,084 77.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,141 คน


22.08%


Powered By www.thaieducation.net