ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 306
81 26.47
58 18.95
102 33.33
48 15.69
17 5.56
0 0.00
306 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 135
12 8.89
42 31.11
12 8.89
6 4.44
1 0.74
62 45.93
73 54.07%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 102
6 5.88
2 1.96
22 21.57
8 7.84
14 13.73
50 49.02
52 50.98%
4  โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 587
52 8.86
31 5.28
134 22.83
20 3.41
43 7.33
307 52.30
280 47.70%
5  โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 52
13 25.00
4 7.69
5 9.62
2 3.85
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
6  โรงเรียนบ้านดอนสง่า 154
12 7.79
17 11.04
30 19.48
10 6.49
1 0.65
84 54.55
70 45.45%
7  โรงเรียนบ้านท่าฝาง 174
33 18.97
10 5.75
35 20.11
1 0.57
0 0.00
95 54.60
79 45.40%
8  โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 103
4 3.88
16 15.53
11 10.68
12 11.65
3 2.91
57 55.34
46 44.66%
9  โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 25
4 16.00
4 16.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
10  โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 164
8 4.88
1 0.61
35 21.34
9 5.49
16 9.76
95 57.93
69 42.07%
11  โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 117
14 11.97
11 9.40
21 17.95
1 0.85
1 0.85
69 58.97
48 41.03%
12  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1645
85 5.17
34 2.07
292 17.75
119 7.23
139 8.45
976 59.33
669 40.67%
13  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 307
52 16.94
22 7.17
32 10.42
14 4.56
4 1.30
183 59.61
124 40.39%
14  โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 48
2 4.17
4 8.33
7 14.58
2 4.17
4 8.33
29 60.42
19 39.58%
15  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 155
25 16.13
6 3.87
29 18.71
1 0.65
0 0.00
94 60.65
61 39.35%
16  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 239
18 7.53
14 5.86
14 5.86
26 10.88
22 9.21
145 60.67
94 39.33%
17  โรงเรียนบ้านดอนใจดี 110
13 11.82
10 9.09
12 10.91
8 7.27
0 0.00
67 60.91
43 39.09%
18  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 167
29 17.37
9 5.39
26 15.57
1 0.60
0 0.00
102 61.08
65 38.92%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 847
66 7.79
10 1.18
106 12.51
76 8.97
57 6.73
532 62.81
315 37.19%
20  โรงเรียนบ้านคลองชายธง 79
10 12.66
9 11.39
4 5.06
6 7.59
0 0.00
50 63.29
29 36.71%
21  โรงเรียนบ้านท่าขาม 156
10 6.41
16 10.26
12 7.69
7 4.49
12 7.69
99 63.46
57 36.54%
22  โรงเรียนธนาคารออมสิน 752
93 12.37
45 5.98
101 13.43
30 3.99
2 0.27
481 63.96
271 36.04%
23  โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 61
6 9.84
7 11.48
2 3.28
2 3.28
4 6.56
40 65.57
21 34.43%
24  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 71
5 7.04
8 11.27
4 5.63
7 9.86
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
25  โรงเรียนบ้านหนองระแวง 288
30 10.42
19 6.60
42 14.58
3 1.04
0 0.00
194 67.36
94 32.64%
26  โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 155
11 7.10
11 7.10
11 7.10
11 7.10
5 3.23
106 68.39
49 31.61%
27  โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 84
8 9.52
5 5.95
10 11.90
2 2.38
1 1.19
58 69.05
26 30.95%
28  โรงเรียนบ้านคลองลอย 255
21 8.24
15 5.88
33 12.94
8 3.14
0 0.00
178 69.80
77 30.20%
29  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 84
13 15.48
0 0.00
8 9.52
4 4.76
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 131
14 10.69
2 1.53
22 16.79
0 0.00
0 0.00
93 70.99
38 29.01%
31  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 430
13 3.02
29 6.74
68 15.81
11 2.56
2 0.47
307 71.40
123 28.60%
32  โรงเรียนวัดนาผักขวง 62
4 6.45
1 1.61
12 19.35
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
33  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 81
6 7.41
5 6.17
10 12.35
0 0.00
1 1.23
59 72.84
22 27.16%
34  โรงเรียนบางสะพาน 884
48 5.43
28 3.17
71 8.03
50 5.66
41 4.64
646 73.08
238 26.92%
35  โรงเรียนบ้านหนองหิน 26
0 0.00
0 0.00
7 26.92
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
36  โรงเรียนบ้านหินเทิน 86
4 4.65
6 6.98
13 15.12
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
37  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 176
9 5.11
8 4.55
29 16.48
1 0.57
0 0.00
129 73.30
47 26.70%
38  โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 72
5 6.94
2 2.78
6 8.33
3 4.17
3 4.17
53 73.61
19 26.39%
39  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 95
3 3.16
2 2.11
19 20.00
0 0.00
1 1.05
70 73.68
25 26.32%
40  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 27
3 11.11
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
41  โรงเรียนบ้านในล็อค 354
32 9.04
10 2.82
43 12.15
6 1.69
0 0.00
263 74.29
91 25.71%
42  โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) 440
17 3.86
6 1.36
35 7.95
20 4.55
35 7.95
327 74.32
113 25.68%
43  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 989
10 1.01
105 10.62
120 12.13
11 1.11
3 0.30
740 74.82
249 25.18%
44  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 237
20 8.44
11 4.64
28 11.81
0 0.00
0 0.00
178 75.11
59 24.89%
45  โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 129
7 5.43
7 5.43
17 13.18
1 0.78
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
46  โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 70
0 0.00
5 7.14
12 17.14
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
47  โรงเรียน บ้านทรายทอง 54
2 3.70
1 1.85
10 18.52
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
48  โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 108
15 13.89
3 2.78
7 6.48
0 0.00
1 0.93
82 75.93
26 24.07%
49  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 103
8 7.77
3 2.91
11 10.68
2 1.94
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
50  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 161
8 4.97
1 0.62
26 16.15
1 0.62
0 0.00
125 77.64
36 22.36%
51  โรงเรียนบ้านยางเขา 72
5 6.94
2 2.78
7 9.72
2 2.78
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
52  โรงเรียนบ้านไร่ใน 83
1 1.20
1 1.20
16 19.28
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
53  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 134
6 4.48
7 5.22
14 10.45
2 1.49
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
54  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 56
4 7.14
3 5.36
2 3.57
3 5.36
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
55  โรงเรียนบ้านห้วยสัก 66
6 9.09
4 6.06
4 6.06
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
56  โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 438
13 2.97
16 3.65
60 13.70
1 0.23
1 0.23
347 79.22
91 20.78%
57  โรงเรียนบ้านปากแพรก 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
1 2.86
1 2.86
28 80.00
7 20.00%
58  โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) 102
9 8.82
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
59  โรงเรียนบ้านดอนสูง 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 147
3 2.04
6 4.08
18 12.24
0 0.00
1 0.68
119 80.95
28 19.05%
61  โรงเรียนวัดนาหูกวาง 92
6 6.52
2 2.17
3 3.26
2 2.17
4 4.35
75 81.52
17 18.48%
62  โรงเรียนวัดกำมะเสน 76
0 0.00
1 1.32
13 17.11
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
63  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 115
1 0.87
1 0.87
17 14.78
2 1.74
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
64  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 100
7 7.00
2 2.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
65  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 263
16 6.08
0 0.00
31 11.79
0 0.00
0 0.00
216 82.13
47 17.87%
66  โรงเรียนวังมะเดื่อ 157
2 1.27
3 1.91
20 12.74
2 1.27
1 0.64
129 82.17
28 17.83%
67  โรงเรียนบ้านไชยราช 416
32 7.69
16 3.85
23 5.53
2 0.48
0 0.00
343 82.45
73 17.55%
68  โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 154
5 3.25
5 3.25
5 3.25
8 5.19
4 2.60
127 82.47
27 17.53%
69  โรงเรียนบ้านพุตะแบก 114
7 6.14
4 3.51
8 7.02
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
70  โรงเรียนบ้านดอนทราย 121
6 4.96
4 3.31
6 4.96
4 3.31
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
71  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 115
5 4.35
4 3.48
10 8.70
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
72  โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
73  โรงเรียนวัดดอนยาง 208
6 2.88
6 2.88
20 9.62
1 0.48
0 0.00
175 84.13
33 15.87%
74  โรงเรียนบ้านวังยาว 101
6 5.94
2 1.98
8 7.92
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
75  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 84
6 7.14
0 0.00
6 7.14
0 0.00
1 1.19
71 84.52
13 15.48%
76  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 78
6 7.69
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
77  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 261
6 2.30
6 2.30
28 10.73
0 0.00
0 0.00
221 84.67
40 15.33%
78  โรงเรียนประชาพิทักษ์ 150
0 0.00
7 4.67
0 0.00
4 2.67
12 8.00
127 84.67
23 15.33%
79  โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 79
3 3.80
1 1.27
8 10.13
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
80  โรงเรียนบ้านคั่นกระได 172
0 0.00
5 2.91
20 11.63
0 0.00
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
81  โรงเรียนบ้านช้างเผือก 232
6 2.59
4 1.72
22 9.48
0 0.00
0 0.00
200 86.21
32 13.79%
82  โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 76
3 3.95
4 5.26
3 3.95
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
83  โรงเรียนบ้านบางเบิด 85
1 1.18
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
84  โรงเรียนบ้านบึง 93
0 0.00
3 3.23
9 9.68
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
85  โรงเรียนประชารังสรรค์ 65
1 1.54
0 0.00
5 7.69
2 3.08
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
86  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 83
4 4.82
2 2.41
3 3.61
1 1.20
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
87  โรงเรียนบ้านหินกอง 174
3 1.72
5 2.87
10 5.75
2 1.15
0 0.00
154 88.51
20 11.49%
88  โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง 535
4 0.75
6 1.12
24 4.49
9 1.68
16 2.99
476 88.97
59 11.03%
89  โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
90  โรงเรียนบ้านหนองกก 121
3 2.48
4 3.31
6 4.96
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
91  โรงเรียนวัดหนองหอย 238
7 2.94
11 4.62
3 1.26
2 0.84
2 0.84
213 89.50
25 10.50%
92  โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 81
1 1.23
0 0.00
6 7.41
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
93  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 126
3 2.38
3 2.38
6 4.76
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
95  โรงเรียนบ้านดอนทอง 116
2 1.72
5 4.31
3 2.59
1 0.86
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
96  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 107
4 3.74
0 0.00
6 5.61
0 0.00
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
97  โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ 66
1 1.52
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
99  โรงเรียนบ้านเขามัน 125
0 0.00
0 0.00
11 8.80
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
100  โรงเรียนด่านสิงขร 160
3 1.88
2 1.25
5 3.13
2 1.25
2 1.25
146 91.25
14 8.75%
101  โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
102  โรงเรียนบ้านวังยาง 129
0 0.00
0 0.00
9 6.98
1 0.78
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
103  โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
1 1.22
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
104  โรงเรียนบ้านทองมงคล 477
5 1.05
8 1.68
7 1.47
5 1.05
8 1.68
444 93.08
33 6.92%
105  โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 278
1 0.36
3 1.08
13 4.68
1 0.36
1 0.36
259 93.17
19 6.83%
106  โรงเรียนบ้านมรสวบ 208
5 2.40
3 1.44
4 1.92
2 0.96
0 0.00
194 93.27
14 6.73%
107  โรงเรียนอุดมราชภักดี 61
2 3.28
0 0.00
1 1.64
1 1.64
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
108  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 306
5 1.63
5 1.63
8 2.61
1 0.33
0 0.00
287 93.79
19 6.21%
109  โรงเรียนบ้านทางหวาย 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
110  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 233
4 1.72
3 1.29
4 1.72
1 0.43
2 0.86
219 93.99
14 6.01%
111  โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง 67
0 0.00
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
112  โรงเรียนบ้านยุบพริก 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
113  โรงเรียนบ้านสีดางาม 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
1 2.94
32 94.12
2 5.88%
114  โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 80
1 1.25
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
116  โรงเรียนวัดนาล้อม 85
0 0.00
0 0.00
2 2.35
1 1.18
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
117  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
119  โรงเรียนบ้านชะม่วง 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,408 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,203 5.62
เตี้ย  862 4.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,325 10.86
ผอมและเตี้ย  622 2.91
อ้วนและเตี้ย  490 2.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,906 74.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,502 คน


25.70%


Powered By www.thaieducation.net