ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 69 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 45
6 13.33
3 6.67
5 11.11
7 15.56
5 11.11
19 42.22
26 57.78%
2  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 370
39 10.54
25 6.76
20 5.41
34 9.19
22 5.95
230 62.16
140 37.84%
3  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 153
9 5.88
2 1.31
20 13.07
11 7.19
12 7.84
99 64.71
54 35.29%
4  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 152
8 5.26
14 9.21
29 19.08
0 0.00
0 0.00
101 66.45
51 33.55%
5  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 106
6 5.66
5 4.72
20 18.87
0 0.00
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
6  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
4 6.35
5 7.94
45 71.43
18 28.57%
7  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 141
9 6.38
8 5.67
8 5.67
7 4.96
5 3.55
104 73.76
37 26.24%
8  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1405
70 4.98
67 4.77
228 16.23
0 0.00
0 0.00
1040 74.02
365 25.98%
9  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 142
14 9.86
6 4.23
13 9.15
3 2.11
0 0.00
106 74.65
36 25.35%
10  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 64
5 7.81
4 6.25
6 9.38
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
11  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 61
1 1.64
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
12  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 45
4 8.89
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
13  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 229
12 5.24
11 4.80
14 6.11
11 4.80
7 3.06
174 75.98
55 24.02%
14  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 126
8 6.35
5 3.97
16 12.70
0 0.00
1 0.79
96 76.19
30 23.81%
15  โรงเรียนวัดคลองโคน 53
3 5.66
1 1.89
8 15.09
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
16  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 124
10 8.06
2 1.61
16 12.90
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
17  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 103
2 1.94
5 4.85
16 15.53
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
18  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 41
2 4.88
3 7.32
4 9.76
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
19  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 93
6 6.45
3 3.23
10 10.75
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
20  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 49
2 4.08
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
21  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 151
10 6.62
5 3.31
14 9.27
1 0.66
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
22  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 66
3 4.55
1 1.52
9 13.64
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
23  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 180
7 3.89
6 3.33
9 5.00
6 3.33
5 2.78
147 81.67
33 18.33%
24  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 61
3 4.92
3 4.92
2 3.28
2 3.28
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
25  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 150
4 2.67
3 2.00
20 13.33
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
26  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 326
11 3.37
13 3.99
17 5.21
15 4.60
0 0.00
270 82.82
56 17.18%
27  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
1 2.13
2 4.26
39 82.98
8 17.02%
28  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
29  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
30  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
31  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 288
9 3.13
9 3.13
18 6.25
9 3.13
0 0.00
243 84.38
45 15.63%
32  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 91
3 3.30
2 2.20
6 6.59
3 3.30
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
33  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 91
8 8.79
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
34  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
35  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
36  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
37  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 84
1 1.19
1 1.19
8 9.52
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
38  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 113
3 2.65
3 2.65
10 8.85
0 0.00
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
39  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 50
0 0.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
40  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 130
7 5.38
2 1.54
9 6.92
0 0.00
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
41  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 73
1 1.37
0 0.00
4 5.48
5 6.85
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
42  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 74
3 4.05
2 2.70
3 4.05
0 0.00
2 2.70
64 86.49
10 13.51%
43  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 163
7 4.29
4 2.45
10 6.13
1 0.61
0 0.00
141 86.50
22 13.50%
44  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 82
1 1.22
2 2.44
8 9.76
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
45  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 100
7 7.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
46  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 136
8 5.88
0 0.00
8 5.88
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
47  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
48  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
49  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
50  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 75
3 4.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
1 1.33
67 89.33
8 10.67%
51  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 58
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
52  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 130
0 0.00
0 0.00
13 10.00
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
53  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 100
0 0.00
0 0.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
54  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
55  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
56  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 164
0 0.00
7 4.27
7 4.27
0 0.00
0 0.00
150 91.46
14 8.54%
57  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 86
2 2.33
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
58  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1314
22 1.67
17 1.29
20 1.52
20 1.52
27 2.05
1208 91.93
106 8.07%
59  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
60  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 56
4 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
61  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 99
3 3.03
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
62  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
63  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 168
5 2.98
2 1.19
0 0.00
0 0.00
2 1.19
159 94.64
9 5.36%
64  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 119
1 0.84
0 0.00
2 1.68
1 0.84
2 1.68
113 94.96
6 5.04%
65  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
66  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 100
1 1.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 99.00
1 1.00%
67  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 103
0 0.00
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
102 99.03
1 0.97%
68  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,209 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  366 3.97
เตี้ย  259 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  752 8.17
ผอมและเตี้ย  145 1.57
อ้วนและเตี้ย  100 1.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,587 82.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,622 คน


17.61%


Powered By www.thaieducation.net