ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 51 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 45
6 13.33
3 6.67
5 11.11
7 15.56
5 11.11
19 42.22
26 57.78%
2  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 106
6 5.66
5 4.72
20 18.87
0 0.00
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
3  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
4 6.35
5 7.94
45 71.43
18 28.57%
4  โรงเรียนวัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
5  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 141
9 6.38
8 5.67
8 5.67
7 4.96
5 3.55
104 73.76
37 26.24%
6  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1405
70 4.98
67 4.77
228 16.23
0 0.00
0 0.00
1040 74.02
365 25.98%
7  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 142
14 9.86
6 4.23
13 9.15
3 2.11
0 0.00
106 74.65
36 25.35%
8  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 61
1 1.64
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
9  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 45
4 8.89
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
10  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 229
12 5.24
11 4.80
14 6.11
11 4.80
7 3.06
174 75.98
55 24.02%
11  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 151
10 6.62
5 3.31
20 13.25
1 0.66
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
12  โรงเรียนวัดคลองโคน 53
3 5.66
1 1.89
8 15.09
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
13  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 124
10 8.06
2 1.61
16 12.90
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
14  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 103
2 1.94
5 4.85
16 15.53
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
15  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 93
6 6.45
3 3.23
10 10.75
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
16  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 66
3 4.55
1 1.52
9 13.64
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
17  โรงเรียน วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 64
0 0.00
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
18  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 61
3 4.92
3 4.92
2 3.28
2 3.28
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
19  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 150
4 2.67
3 2.00
20 13.33
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
20  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 326
11 3.37
13 3.99
17 5.21
15 4.60
0 0.00
270 82.82
56 17.18%
21  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
1 2.13
2 4.26
39 82.98
8 17.02%
22  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
23  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
24  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 91
8 8.79
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
25  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
26  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
27  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 50
0 0.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
28  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 130
7 5.38
2 1.54
9 6.92
0 0.00
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
29  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 74
3 4.05
2 2.70
3 4.05
0 0.00
2 2.70
64 86.49
10 13.51%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 163
7 4.29
4 2.45
10 6.13
1 0.61
0 0.00
141 86.50
22 13.50%
31  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 82
1 1.22
2 2.44
8 9.76
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
32  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 100
7 7.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
33  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
34  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 75
3 4.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
1 1.33
67 89.33
8 10.67%
35  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 58
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
36  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 130
0 0.00
0 0.00
13 10.00
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
37  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 100
0 0.00
0 0.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
38  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
39  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
40  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 164
0 0.00
7 4.27
7 4.27
0 0.00
0 0.00
150 91.46
14 8.54%
41  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 86
2 2.33
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
42  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1314
22 1.67
17 1.29
20 1.52
20 1.52
27 2.05
1208 91.93
106 8.07%
43  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
44  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 56
4 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
45  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
46  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 168
5 2.98
2 1.19
0 0.00
0 0.00
2 1.19
159 94.64
9 5.36%
47  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 119
1 0.84
0 0.00
2 1.68
1 0.84
2 1.68
113 94.96
6 5.04%
48  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
49  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 100
1 1.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 99.00
1 1.00%
50  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 103
0 0.00
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
102 99.03
1 0.97%
51  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,186 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  257 3.58
เตี้ย  185 2.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  594 8.27
ผอมและเตี้ย  74 1.03
อ้วนและเตี้ย  60 0.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,016 83.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,170 คน


16.28%


Powered By www.thaieducation.net