ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดคลองครุ 554
85 15.34
49 8.84
129 23.29
34 6.14
64 11.55
193 34.84
361 65.16%
2  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 130
13 10.00
5 3.85
20 15.38
18 13.85
17 13.08
57 43.85
73 56.15%
3  โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง 166
28 16.87
14 8.43
21 12.65
15 9.04
13 7.83
75 45.18
91 54.82%
4  โรงเรียนเอกชัย 1816
150 8.26
96 5.29
451 24.83
37 2.04
188 10.35
894 49.23
922 50.77%
5  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 205
22 10.73
9 4.39
21 10.24
31 15.12
20 9.76
102 49.76
103 50.24%
6  โรงเรียนวัดบางพลี 84
11 13.10
11 13.10
11 13.10
3 3.57
4 4.76
44 52.38
40 47.62%
7  โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 363
18 4.96
21 5.79
33 9.09
39 10.74
53 14.60
199 54.82
164 45.18%
8  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 455
48 10.55
16 3.52
60 13.19
52 11.43
19 4.18
260 57.14
195 42.86%
9  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 218
10 4.59
4 1.83
30 13.76
14 6.42
34 15.60
126 57.80
92 42.20%
10  โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 730
63 8.63
41 5.62
75 10.27
69 9.45
49 6.71
433 59.32
297 40.68%
11  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 207
32 15.46
18 8.70
34 16.43
0 0.00
0 0.00
123 59.42
84 40.58%
12  โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 124
9 7.26
6 4.84
26 20.97
6 4.84
3 2.42
74 59.68
50 40.32%
13  โรงเรียนเทพนรรัตน์ 170
9 5.29
8 4.71
19 11.18
25 14.71
5 2.94
104 61.18
66 38.82%
14  โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) 129
10 7.75
8 6.20
30 23.26
2 1.55
0 0.00
79 61.24
50 38.76%
15  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2111
127 6.02
98 4.64
541 25.63
45 2.13
0 0.00
1300 61.58
811 38.42%
16  โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 526
24 4.56
26 4.94
38 7.22
50 9.51
64 12.17
324 61.60
202 38.40%
17  โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 152
11 7.24
12 7.89
32 21.05
3 1.97
0 0.00
94 61.84
58 38.16%
18  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 932
30 3.22
29 3.11
116 12.45
59 6.33
97 10.41
601 64.48
331 35.52%
19  โรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 430
22 5.12
7 1.63
55 12.79
29 6.74
37 8.60
280 65.12
150 34.88%
20  โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 253
8 3.16
10 3.95
30 11.86
17 6.72
22 8.70
166 65.61
87 34.39%
21  โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 54
6 11.11
4 7.41
3 5.56
2 3.70
3 5.56
36 66.67
18 33.33%
22  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 597
17 2.85
22 3.69
69 11.56
39 6.53
50 8.38
400 67.00
197 33.00%
23  โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 148
7 4.73
2 1.35
36 24.32
3 2.03
0 0.00
100 67.57
48 32.43%
24  โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 153
11 7.19
5 3.27
31 20.26
2 1.31
0 0.00
104 67.97
49 32.03%
25  โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 154
12 7.79
3 1.95
28 18.18
5 3.25
1 0.65
105 68.18
49 31.82%
26  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 148
6 4.05
7 4.73
7 4.73
13 8.78
14 9.46
101 68.24
47 31.76%
27  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 1470
47 3.20
19 1.29
156 10.61
70 4.76
171 11.63
1007 68.50
463 31.50%
28  โรงเรียนวัดนาขวาง 68
6 8.82
5 7.35
7 10.29
1 1.47
2 2.94
47 69.12
21 30.88%
29  โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 228
12 5.26
11 4.82
46 20.18
1 0.44
0 0.00
158 69.30
70 30.70%
30  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 101
5 4.95
3 2.97
23 22.77
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
31  โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) 129
8 6.20
0 0.00
28 21.71
3 2.33
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
32  โรงเรียนบ้านคลองตัน 217
12 5.53
11 5.07
35 16.13
5 2.30
0 0.00
154 70.97
63 29.03%
33  โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 149
6 4.03
6 4.03
27 18.12
4 2.68
0 0.00
106 71.14
43 28.86%
34  โรงเรียนบ้านโคก 165
2 1.21
15 9.09
27 16.36
3 1.82
0 0.00
118 71.52
47 28.48%
35  โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 699
22 3.15
22 3.15
93 13.30
12 1.72
42 6.01
508 72.68
191 27.32%
36  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง 1431
65 4.54
33 2.31
256 17.89
15 1.05
19 1.33
1043 72.89
388 27.11%
37  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 166
5 3.01
9 5.42
25 15.06
4 2.41
1 0.60
122 73.49
44 26.51%
38  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 155
11 7.10
7 4.52
19 12.26
2 1.29
2 1.29
114 73.55
41 26.45%
39  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 314
13 4.14
7 2.23
48 15.29
8 2.55
6 1.91
232 73.89
82 26.11%
40  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 455
25 5.49
7 1.54
74 16.26
11 2.42
0 0.00
338 74.29
117 25.71%
41  โรงเรียนวัดบางปลา 810
37 4.57
22 2.72
136 16.79
11 1.36
2 0.25
602 74.32
208 25.68%
42  โรงเรียนวัดกระโจมทอง 175
9 5.14
4 2.29
30 17.14
0 0.00
0 0.00
132 75.43
43 24.57%
43  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 127
8 6.30
23 18.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
44  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 373
23 6.17
15 4.02
50 13.40
1 0.27
1 0.27
283 75.87
90 24.13%
45  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 207
11 5.31
6 2.90
31 14.98
1 0.48
0 0.00
158 76.33
49 23.67%
46  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 227
8 3.52
8 3.52
28 12.33
5 2.20
4 1.76
174 76.65
53 23.35%
47  โรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 86
5 5.81
0 0.00
13 15.12
2 2.33
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
48  โรงเรียนวัดศรีเมือง 626
26 4.15
22 3.51
94 15.02
3 0.48
0 0.00
481 76.84
145 23.16%
49  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 496
8 1.61
16 3.23
88 17.74
0 0.00
2 0.40
382 77.02
114 22.98%
50  โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 380
20 5.26
20 5.26
47 12.37
0 0.00
0 0.00
293 77.11
87 22.89%
51  โรงเรียนวัดธรรมโชติ 163
8 4.91
3 1.84
25 15.34
1 0.61
0 0.00
126 77.30
37 22.70%
52  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 327
11 3.36
8 2.45
54 16.51
1 0.31
0 0.00
253 77.37
74 22.63%
53  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 226
21 9.29
12 5.31
18 7.96
0 0.00
0 0.00
175 77.43
51 22.57%
54  โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 200
15 7.50
2 1.00
28 14.00
0 0.00
0 0.00
155 77.50
45 22.50%
55  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 412
9 2.18
7 1.70
49 11.89
10 2.43
17 4.13
320 77.67
92 22.33%
56  โรงเรียนวัดนางสาว 899
32 3.56
18 2.00
147 16.35
1 0.11
0 0.00
701 77.98
198 22.02%
57  โรงเรียนบ้านคลองแค 631
50 7.92
4 0.63
81 12.84
2 0.32
0 0.00
494 78.29
137 21.71%
58  โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 129
1 0.78
6 4.65
17 13.18
4 3.10
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
59  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 199
10 5.03
3 1.51
24 12.06
5 2.51
0 0.00
157 78.89
42 21.11%
60  โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 124
5 4.03
4 3.23
17 13.71
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
61  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 56
0 0.00
0 0.00
11 19.64
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
62  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1225
72 5.88
49 4.00
117 9.55
0 0.00
0 0.00
987 80.57
238 19.43%
63  โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 67
7 10.45
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
64  โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 68
0 0.00
2 2.94
11 16.18
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
65  โรงเรียนบ้านรางสายบัว 70
2 2.86
3 4.29
7 10.00
1 1.43
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
66  โรงเรียนบ้านโรงเข้ 92
6 6.52
1 1.09
9 9.78
1 1.09
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
67  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง 165
8 4.85
4 2.42
13 7.88
2 1.21
3 1.82
135 81.82
30 18.18%
68  โรงเรียน บ้านดอนไก่ดี 900
22 2.44
40 4.44
96 10.67
2 0.22
3 0.33
737 81.89
163 18.11%
69  โรงเรียน วัดศิริมงคล 139
4 2.88
0 0.00
21 15.11
0 0.00
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
70  โรงเรียนบ้านสันดาบ 84
4 4.76
2 2.38
3 3.57
2 2.38
4 4.76
69 82.14
15 17.86%
71  โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 323
8 2.48
6 1.86
29 8.98
8 2.48
4 1.24
268 82.97
55 17.03%
72  โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 147
2 1.36
6 4.08
9 6.12
8 5.44
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
73  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 53
1 1.89
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
74  โรงเรียนวัดชัยมงคล 131
5 3.82
0 0.00
17 12.98
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
75  โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
76  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 338
19 5.62
3 0.89
25 7.40
3 0.89
1 0.30
287 84.91
51 15.09%
77  โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 88
4 4.55
3 3.41
6 6.82
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
78  โรงเรียนวัดหนองบัว 87
2 2.30
0 0.00
9 10.34
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
79  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 966
19 1.97
16 1.66
98 10.14
0 0.00
0 0.00
833 86.23
133 13.77%
80  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 124
6 4.84
1 0.81
10 8.06
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
81  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 111
0 0.00
0 0.00
15 13.51
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
82  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 75
3 4.00
0 0.00
4 5.33
3 4.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
83  โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 121
3 2.48
2 1.65
8 6.61
1 0.83
2 1.65
105 86.78
16 13.22%
84  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 108
4 3.70
1 0.93
2 1.85
4 3.70
3 2.78
94 87.04
14 12.96%
85  โรงเรียนวัดโรงเข้ 114
1 0.88
0 0.00
12 10.53
1 0.88
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
86  โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 63
3 4.76
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
87  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
88  โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด 535
14 2.62
0 0.00
42 7.85
0 0.00
0 0.00
479 89.53
56 10.47%
89  โรงเรียนบ้านคลองสําโรง 78
4 5.13
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
90  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 333
11 3.30
3 0.90
18 5.41
0 0.00
2 0.60
299 89.79
34 10.21%
91  โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 511
10 1.96
6 1.17
23 4.50
4 0.78
6 1.17
462 90.41
49 9.59%
92  โรงเรียนทํานบแพ้ว 95
0 0.00
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
93  โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 149
3 2.01
1 0.67
9 6.04
0 0.00
0 0.00
136 91.28
13 8.72%
94  โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 272
13 4.78
2 0.74
3 1.10
3 1.10
0 0.00
251 92.28
21 7.72%
95  โรงเรียนวังนกไข่ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
96  โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 301
0 0.00
0 0.00
14 4.65
9 2.99
0 0.00
278 92.36
23 7.64%
97  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 177
4 2.26
1 0.56
5 2.82
1 0.56
2 1.13
164 92.66
13 7.34%
98  โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 387
8 2.07
7 1.81
4 1.03
0 0.00
8 2.07
360 93.02
27 6.98%
99  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 109
0 0.00
0 0.00
6 5.50
0 0.00
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
100  โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 407
4 0.98
4 0.98
10 2.46
0 0.00
1 0.25
388 95.33
19 4.67%
101  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) 111
1 0.90
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
102  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 743
5 0.67
1 0.13
5 0.67
0 0.00
3 0.40
729 98.12
14 1.88%

 

จำนวนนักเรียน  33,650 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,631 4.85
เตี้ย  1,056 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,503 13.38
ผอมและเตี้ย  852 2.53
อ้วนและเตี้ย  1,068 3.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,540 72.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,110 คน


27.07%


Powered By www.thaieducation.net