ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.63
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง 166
28 16.87
14 8.43
21 12.65
15 9.04
13 7.83
75 45.18
91 54.82%
2  โรงเรียนวัดบางพลี 84
11 13.10
11 13.10
11 13.10
3 3.57
4 4.76
44 52.38
40 47.62%
3  โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 363
18 4.96
21 5.79
33 9.09
39 10.74
53 14.60
199 54.82
164 45.18%
4  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2111
127 6.02
98 4.64
541 25.63
45 2.13
0 0.00
1300 61.58
811 38.42%
5  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 932
30 3.22
29 3.11
116 12.45
59 6.33
97 10.41
601 64.48
331 35.52%
6  โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 54
6 11.11
4 7.41
3 5.56
2 3.70
3 5.56
36 66.67
18 33.33%
7  โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 148
7 4.73
2 1.35
36 24.32
3 2.03
0 0.00
100 67.57
48 32.43%
8  โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 153
11 7.19
5 3.27
31 20.26
2 1.31
0 0.00
104 67.97
49 32.03%
9  โรงเรียนวัดนาขวาง 68
6 8.82
5 7.35
7 10.29
1 1.47
2 2.94
47 69.12
21 30.88%
10  โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) 129
8 6.20
0 0.00
28 21.71
3 2.33
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
11  โรงเรียนบ้านคลองตัน 217
12 5.53
11 5.07
35 16.13
5 2.30
0 0.00
154 70.97
63 29.03%
12  โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 149
6 4.03
6 4.03
27 18.12
4 2.68
0 0.00
106 71.14
43 28.86%
13  โรงเรียนบ้านโคก 165
2 1.21
15 9.09
27 16.36
3 1.82
0 0.00
118 71.52
47 28.48%
14  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง 1431
65 4.54
33 2.31
256 17.89
15 1.05
19 1.33
1043 72.89
388 27.11%
15  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 166
5 3.01
9 5.42
25 15.06
4 2.41
1 0.60
122 73.49
44 26.51%
16  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 314
13 4.14
7 2.23
48 15.29
8 2.55
6 1.91
232 73.89
82 26.11%
17  โรงเรียนวัดกระโจมทอง 175
9 5.14
4 2.29
30 17.14
0 0.00
0 0.00
132 75.43
43 24.57%
18  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 127
8 6.30
23 18.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
19  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 373
23 6.17
15 4.02
50 13.40
1 0.27
1 0.27
283 75.87
90 24.13%
20  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 207
11 5.31
6 2.90
31 14.98
1 0.48
0 0.00
158 76.33
49 23.67%
21  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 227
8 3.52
8 3.52
28 12.33
5 2.20
4 1.76
174 76.65
53 23.35%
22  โรงเรียนวัดศรีเมือง 626
26 4.15
22 3.51
94 15.02
3 0.48
0 0.00
481 76.84
145 23.16%
23  โรงเรียนวัดธรรมโชติ 163
8 4.91
3 1.84
25 15.34
1 0.61
0 0.00
126 77.30
37 22.70%
24  โรงเรียนบ้านคลองแค 631
50 7.92
4 0.63
81 12.84
2 0.32
0 0.00
494 78.29
137 21.71%
25  โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 129
1 0.78
6 4.65
17 13.18
4 3.10
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
26  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 56
0 0.00
0 0.00
11 19.64
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
27  โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 67
7 10.45
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
28  โรงเรียนบ้านโรงเข้ 92
6 6.52
1 1.09
9 9.78
1 1.09
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
29  โรงเรียน บ้านดอนไก่ดี 900
22 2.44
40 4.44
96 10.67
2 0.22
3 0.33
737 81.89
163 18.11%
30  โรงเรียนบ้านสันดาบ 84
4 4.76
2 2.38
3 3.57
2 2.38
4 4.76
69 82.14
15 17.86%
31  โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 323
8 2.48
6 1.86
29 8.98
8 2.48
4 1.24
268 82.97
55 17.03%
32  โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 147
2 1.36
6 4.08
9 6.12
8 5.44
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
33  โรงเรียนวัดชัยมงคล 131
5 3.82
0 0.00
17 12.98
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
34  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 338
19 5.62
3 0.89
25 7.40
3 0.89
1 0.30
287 84.91
51 15.09%
35  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 75
3 4.00
0 0.00
4 5.33
3 4.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
36  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 108
4 3.70
1 0.93
2 1.85
4 3.70
3 2.78
94 87.04
14 12.96%
37  โรงเรียนวัดโรงเข้ 114
1 0.88
0 0.00
12 10.53
1 0.88
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
38  โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 63
3 4.76
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
39  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
40  โรงเรียนบ้านคลองสําโรง 78
4 5.13
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
41  โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 511
10 1.96
6 1.17
23 4.50
4 0.78
6 1.17
462 90.41
49 9.59%
42  โรงเรียนทํานบแพ้ว 95
0 0.00
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
43  โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 149
3 2.01
1 0.67
9 6.04
0 0.00
0 0.00
136 91.28
13 8.72%
44  โรงเรียนวังนกไข่ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
45  โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 301
0 0.00
0 0.00
14 4.65
9 2.99
0 0.00
278 92.36
23 7.64%
46  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 177
4 2.26
1 0.56
5 2.82
1 0.56
2 1.13
164 92.66
13 7.34%
47  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 743
5 0.67
1 0.13
5 0.67
0 0.00
3 0.40
729 98.12
14 1.88%

 

จำนวนนักเรียน  13,969 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  611 4.37
เตี้ย  429 3.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,905 13.64
ผอมและเตี้ย  274 1.96
อ้วนและเตี้ย  229 1.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,521 75.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,448 คน


24.68%


Powered By www.thaieducation.net