ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 76
58 76.32
2 2.63
9 11.84
5 6.58
0 0.00
2 2.63
74 97.37%
2  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 127
85 66.93
4 3.15
12 9.45
3 2.36
0 0.00
23 18.11
104 81.89%
3  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 86
28 32.56
13 15.12
15 17.44
0 0.00
0 0.00
30 34.88
56 65.12%
4  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 110
10 9.09
6 5.45
14 12.73
16 14.55
14 12.73
50 45.45
60 54.55%
5  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 65
12 18.46
8 12.31
11 16.92
3 4.62
1 1.54
30 46.15
35 53.85%
6  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) 528
58 10.98
22 4.17
67 12.69
80 15.15
50 9.47
251 47.54
277 52.46%
7  โรงเรียนวัดบางบอน 220
48 21.82
12 5.45
42 19.09
0 0.00
0 0.00
118 53.64
102 46.36%
8  โรงเรียนวัดคลองตัน 129
17 13.18
13 10.08
23 17.83
4 3.10
1 0.78
71 55.04
58 44.96%
9  โรงเรียนบ้านสระกระโจม 224
8 3.57
9 4.02
36 16.07
17 7.59
29 12.95
125 55.80
99 44.20%
10  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 129
19 14.73
16 12.40
16 12.40
5 3.88
0 0.00
73 56.59
56 43.41%
11  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 212
17 8.02
15 7.08
34 16.04
11 5.19
15 7.08
120 56.60
92 43.40%
12  โรงเรียนวัดสระด่าน 158
26 16.46
10 6.33
28 17.72
3 1.90
0 0.00
91 57.59
67 42.41%
13  โรงเรียนวัดนันทวัน 93
12 12.90
3 3.23
17 18.28
2 2.15
3 3.23
56 60.22
37 39.78%
14  โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 86
7 8.14
0 0.00
22 25.58
5 5.81
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
15  โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 768
51 6.64
10 1.30
117 15.23
61 7.94
61 7.94
468 60.94
300 39.06%
16  โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 147
9 6.12
8 5.44
12 8.16
17 11.56
11 7.48
90 61.22
57 38.78%
17  โรงเรียนวัดหนองหลอด 102
5 4.90
1 0.98
30 29.41
2 1.96
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
18  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 323
21 6.50
12 3.72
63 19.50
5 1.55
8 2.48
214 66.25
109 33.75%
19  โรงเรียนบ้านดงกะเชา 73
5 6.85
0 0.00
6 8.22
5 6.85
8 10.96
49 67.12
24 32.88%
20  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 53
3 5.66
0 0.00
9 16.98
5 9.43
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
21  โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 38
5 13.16
3 7.89
4 10.53
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
22  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 275
45 16.36
11 4.00
27 9.82
3 1.09
0 0.00
189 68.73
86 31.27%
23  โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 100
7 7.00
5 5.00
19 19.00
0 0.00
0 0.00
69 69.00
31 31.00%
24  โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 123
7 5.69
10 8.13
8 6.50
7 5.69
6 4.88
85 69.11
38 30.89%
25  โรงเรียนวัดหนองหลุม 85
13 15.29
1 1.18
9 10.59
0 0.00
3 3.53
59 69.41
26 30.59%
26  โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 72
7 9.72
0 0.00
15 20.83
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
27  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 46
5 10.87
3 6.52
4 8.70
2 4.35
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
28  โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 126
7 5.56
7 5.56
15 11.90
4 3.17
5 3.97
88 69.84
38 30.16%
29  โรงเรียนวัดสระพังลาน 157
8 5.10
8 5.10
22 14.01
7 4.46
2 1.27
110 70.06
47 29.94%
30  โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 161
0 0.00
7 4.35
28 17.39
0 0.00
13 8.07
113 70.19
48 29.81%
31  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 81
2 2.47
6 7.41
15 18.52
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
32  โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 54
3 5.56
3 5.56
6 11.11
1 1.85
3 5.56
38 70.37
16 29.63%
33  โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 109
9 8.26
4 3.67
19 17.43
0 0.00
0 0.00
77 70.64
32 29.36%
34  โรงเรียนบ้านนเรศ 153
7 4.58
11 7.19
26 16.99
0 0.00
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
35  โรงเรียนวัดไผ่ขาด 141
7 4.96
4 2.84
20 14.18
9 6.38
0 0.00
101 71.63
40 28.37%
36  โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 107
20 18.69
1 0.93
7 6.54
1 0.93
1 0.93
77 71.96
30 28.04%
37  โรงเรียนบ้านบัวขาว 29
1 3.45
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
38  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 102
9 8.82
7 6.86
6 5.88
3 2.94
2 1.96
75 73.53
27 26.47%
39  โรงเรียนวัดจำปา 181
14 7.73
7 3.87
25 13.81
1 0.55
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
40  โรงเรียนวัดดอนสงวน 39
4 10.26
2 5.13
4 10.26
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
41  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 118
9 7.63
6 5.08
11 9.32
4 3.39
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
42  โรงเรียนบ้านหัวเขา 56
11 19.64
3 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
43  โรงเรียนวัดเขาพระ 140
11 7.86
4 2.86
18 12.86
2 1.43
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
44  โรงเรียนวัดทับกระดาน 207
11 5.31
14 6.76
18 8.70
7 3.38
1 0.48
156 75.36
51 24.64%
45  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 188
16 8.51
10 5.32
19 10.11
0 0.00
0 0.00
143 76.06
45 23.94%
46  โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 38
1 2.63
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
47  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1415
62 4.38
34 2.40
231 16.33
5 0.35
3 0.21
1080 76.33
335 23.67%
48  โรงเรียนบ้านประทุนทอง 107
4 3.74
4 3.74
9 8.41
8 7.48
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
49  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 90
4 4.44
2 2.22
14 15.56
1 1.11
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
50  โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 101
6 5.94
0 0.00
17 16.83
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
51  โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 75
0 0.00
1 1.33
15 20.00
1 1.33
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
52  โรงเรียนพลับพลาไชย 230
27 11.74
4 1.74
21 9.13
0 0.00
0 0.00
178 77.39
52 22.61%
53  โรงเรียนวัดสำเภาทอง 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
2 4.08
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
54  โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 104
5 4.81
1 0.96
7 6.73
9 8.65
1 0.96
81 77.88
23 22.12%
55  โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 109
14 12.84
0 0.00
10 9.17
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
56  โรงเรียนวัดโภคาราม 191
11 5.76
0 0.00
31 16.23
0 0.00
0 0.00
149 78.01
42 21.99%
57  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 41
1 2.44
1 2.44
6 14.63
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
58  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 87
1 1.15
7 8.05
11 12.64
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
59  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 110
1 0.91
5 4.55
18 16.36
0 0.00
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
60  โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 90
5 5.56
0 0.00
13 14.44
0 0.00
1 1.11
71 78.89
19 21.11%
61  โรงเรียนวัดชีธาราม 96
4 4.17
0 0.00
14 14.58
2 2.08
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
62  โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 156
11 7.05
2 1.28
18 11.54
1 0.64
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
63  โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 130
3 2.31
5 3.85
10 7.69
4 3.08
4 3.08
104 80.00
26 20.00%
64  โรงเรียนวัดรางกร่าง 136
7 5.15
4 2.94
9 6.62
4 2.94
3 2.21
109 80.15
27 19.85%
65  โรงเรียนวัดกกม่วง 92
2 2.17
2 2.17
14 15.22
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
66  โรงเรียนวัดหนองตาสาม 226
21 9.29
0 0.00
23 10.18
0 0.00
0 0.00
182 80.53
44 19.47%
67  โรงเรียนบ้านหัววัง 239
14 5.86
11 4.60
21 8.79
0 0.00
0 0.00
193 80.75
46 19.25%
68  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 326
23 7.06
9 2.76
27 8.28
3 0.92
0 0.00
264 80.98
62 19.02%
69  โรงเรียนวัดบางสาม 165
11 6.67
4 2.42
15 9.09
1 0.61
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
70  โรงเรียนบ้านยมเบือ 91
0 0.00
0 0.00
17 18.68
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
71  โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 220
8 3.64
9 4.09
17 7.73
7 3.18
0 0.00
179 81.36
41 18.64%
72  โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 126
16 12.70
0 0.00
7 5.56
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
73  โรงเรียนบ้านสระหลวง 99
4 4.04
4 4.04
8 8.08
2 2.02
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
74  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 171
2 1.17
3 1.75
21 12.28
3 1.75
2 1.17
140 81.87
31 18.13%
75  โรงเรียนบ้านทะเลบก 118
4 3.39
0 0.00
17 14.41
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
76  โรงเรียนวัดย่านซื่อ 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
77  โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 247
10 4.05
8 3.24
24 9.72
1 0.40
0 0.00
204 82.59
43 17.41%
78  โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 75
3 4.00
0 0.00
7 9.33
3 4.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
79  โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 146
4 2.74
3 2.05
10 6.85
5 3.42
3 2.05
121 82.88
25 17.12%
80  โรงเรียนบ้านหนองจิก 137
7 5.11
3 2.19
12 8.76
1 0.73
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
81  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
2 5.56
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
82  โรงเรียนวัดบ้านกรวด 61
6 9.84
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
83  โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 171
12 7.02
4 2.34
12 7.02
0 0.00
0 0.00
143 83.63
28 16.37%
84  โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 104
9 8.65
1 0.96
7 6.73
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
85  โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 88
1 1.14
2 2.27
6 6.82
5 5.68
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
86  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1160
22 1.90
27 2.33
116 10.00
19 1.64
0 0.00
976 84.14
184 15.86%
87  โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 58
2 3.45
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
88  โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 91
2 2.20
1 1.10
7 7.69
1 1.10
3 3.30
77 84.62
14 15.38%
89  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 169
3 1.78
3 1.78
19 11.24
1 0.59
0 0.00
143 84.62
26 15.38%
90  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 141
8 5.67
7 4.96
3 2.13
0 0.00
3 2.13
120 85.11
21 14.89%
91  โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 61
1 1.64
2 3.28
6 9.84
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
92  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 62
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
7 11.29
53 85.48
9 14.52%
93  โรงเรียนบ้านเขากำแพง 201
12 5.97
1 0.50
15 7.46
1 0.50
0 0.00
172 85.57
29 14.43%
94  โรงเรียนวัดดอนมะนาว 154
13 8.44
0 0.00
9 5.84
0 0.00
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
95  โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 95
2 2.11
0 0.00
11 11.58
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
96  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 103
5 4.85
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
97  โรงเรียนวัดทุ่งคอก 533
18 3.38
11 2.06
39 7.32
2 0.38
0 0.00
463 86.87
70 13.13%
98  โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 329
11 3.34
12 3.65
20 6.08
0 0.00
0 0.00
286 86.93
43 13.07%
99  โรงเรียนวัดยางยี่แส 155
2 1.29
2 1.29
14 9.03
2 1.29
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
100  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 79
3 3.80
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
101  โรงเรียนวัดคอกวัว 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
102  โรงเรียนวัดหนองแจง 156
11 7.05
0 0.00
8 5.13
0 0.00
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
103  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67
5 7.46
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
104  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 154
4 2.60
2 1.30
7 4.55
3 1.95
2 1.30
136 88.31
18 11.69%
105  โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
106  โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 135
2 1.48
2 1.48
7 5.19
4 2.96
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
107  โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 110
1 0.91
0 0.00
8 7.27
3 2.73
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
108  โรงเรียนบ้านโป่ง 93
5 5.38
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
109  โรงเรียนวัดดอนสุโข 97
0 0.00
1 1.03
9 9.28
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
110  โรงเรียนวัดสระยายโสม 160
0 0.00
0 0.00
9 5.63
0 0.00
7 4.38
144 90.00
16 10.00%
111  โรงเรียนวัดท่าจัด 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
112  โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 42
3 7.14
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
113  โรงเรียนสองพี่น้อง 120
5 4.17
0 0.00
5 4.17
1 0.83
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
114  โรงเรียนวัดหัวกลับ 142
4 2.82
2 1.41
7 4.93
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
115  โรงเรียนวัดโคกสำโรง 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
116  โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 279
6 2.15
0 0.00
10 3.58
8 2.87
0 0.00
255 91.40
24 8.60%
117  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.17
2 4.17
44 91.67
4 8.33%
118  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 74
0 0.00
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
119  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
120  โรงเรียนวัดคณฑี 102
2 1.96
0 0.00
6 5.88
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
121  โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 91
4 4.40
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
122  โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
123  โรงเรียนวัดหนองพันเทา 234
3 1.28
0 0.00
13 5.56
0 0.00
0 0.00
218 93.16
16 6.84%
124  โรงเรียนวัดบ่อคู่ 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
125  โรงเรียนวัดช่องลม 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
1 2.04
46 93.88
3 6.12%
126  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
127  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
128  โรงเรียนบ้านหนองแหน 57
1 1.75
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
129  โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 112
0 0.00
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
130  โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 145
2 1.38
0 0.00
4 2.76
0 0.00
0 0.00
139 95.86
6 4.14%
131  โรงเรียนวัดจันทราวาส 89
1 1.12
1 1.12
0 0.00
1 1.12
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
132  โรงเรียนวัดท่าข้าม 173
0 0.00
0 0.00
1 0.58
2 1.16
2 1.16
168 97.11
5 2.89%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 124
0 0.00
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
122 98.39
2 1.61%

 

จำนวนนักเรียน  19,603 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,238 6.32
เตี้ย  513 2.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,107 10.75
ผอมและเตี้ย  423 2.16
อ้วนและเตี้ย  282 1.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,040 76.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,563 คน


23.28%


Powered By www.thaieducation.net