ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 113 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.87
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 101
4 3.96
8 7.92
24 23.76
12 11.88
32 31.68
21 20.79
80 79.21%
2  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น 56
11 19.64
10 17.86
4 7.14
9 16.07
3 5.36
19 33.93
37 66.07%
3  โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 138
27 19.57
4 2.90
14 10.14
28 20.29
11 7.97
54 39.13
84 60.87%
4  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 600
33 5.50
25 4.17
106 17.67
58 9.67
82 13.67
296 49.33
304 50.67%
5  โรงเรียนวัดหุบกระทิง 350
60 17.14
38 10.86
18 5.14
30 8.57
18 5.14
186 53.14
164 46.86%
6  โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 59
4 6.78
14 23.73
8 13.56
1 1.69
0 0.00
32 54.24
27 45.76%
7  โรงเรียนวัดดีบอน 93
10 10.75
9 9.68
9 9.68
5 5.38
7 7.53
53 56.99
40 43.01%
8  โรงเรียนวัดชาวเหนือ 431
32 7.42
17 3.94
49 11.37
51 11.83
26 6.03
256 59.40
175 40.60%
9  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 75
12 16.00
2 2.67
16 21.33
0 0.00
0 0.00
45 60.00
30 40.00%
10  โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 194
27 13.92
25 12.89
23 11.86
0 0.00
0 0.00
119 61.34
75 38.66%
11  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 79
4 5.06
7 8.86
13 16.46
4 5.06
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
12  โรงเรียนวัดช่องพราน 260
19 7.31
18 6.92
37 14.23
11 4.23
3 1.15
172 66.15
88 33.85%
13  โรงเรียนบ้านกุ่ม 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
14  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 76
10 13.16
7 9.21
8 10.53
0 0.00
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
15  โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 67
3 4.48
7 10.45
9 13.43
2 2.99
1 1.49
45 67.16
22 32.84%
16  โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 130
9 6.92
10 7.69
23 17.69
0 0.00
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
17  โรงเรียนวัดโคกทอง 103
12 11.65
10 9.71
11 10.68
0 0.00
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
18  โรงเรียนวัดลำพยอม 25
4 16.00
0 0.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
19  โรงเรียนบ้านหนองครึม 102
14 13.73
3 2.94
8 7.84
6 5.88
1 0.98
70 68.63
32 31.37%
20  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 62
6 9.68
2 3.23
9 14.52
0 0.00
2 3.23
43 69.35
19 30.65%
21  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 148
13 8.78
3 2.03
15 10.14
6 4.05
7 4.73
104 70.27
44 29.73%
22  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 92
5 5.43
4 4.35
18 19.57
0 0.00
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
23  โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 62
5 8.06
3 4.84
7 11.29
3 4.84
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
24  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 122
5 4.10
13 10.66
6 4.92
4 3.28
7 5.74
87 71.31
35 28.69%
25  โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 126
8 6.35
10 7.94
16 12.70
0 0.00
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
26  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 130
3 2.31
7 5.38
19 14.62
3 2.31
3 2.31
95 73.08
35 26.92%
27  โรงเรียนบ้านหนองคา 65
2 3.08
0 0.00
15 23.08
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
28  โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 173
8 4.62
5 2.89
30 17.34
2 1.16
0 0.00
128 73.99
45 26.01%
29  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 50
7 14.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
30  โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 52
3 5.77
1 1.92
9 17.31
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
31  โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 105
4 3.81
7 6.67
15 14.29
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
32  โรงเรียนวัดหลวง 93
6 6.45
2 2.15
12 12.90
2 2.15
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
33  โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 102
2 1.96
3 2.94
15 14.71
5 4.90
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
34  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 17
0 0.00
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
35  โรงเรียนวัดหนองกลางดง 184
9 4.89
7 3.80
27 14.67
0 0.00
0 0.00
141 76.63
43 23.37%
36  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 95
6 6.32
3 3.16
10 10.53
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
37  โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 35
0 0.00
2 5.71
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
38  โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 44
4 9.09
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
39  โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 132
6 4.55
1 0.76
7 5.30
4 3.03
12 9.09
102 77.27
30 22.73%
40  โรงเรียนวัดเขาส้ม 129
7 5.43
4 3.10
15 11.63
3 2.33
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
41  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 144
13 9.03
5 3.47
14 9.72
0 0.00
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
42  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 120
10 8.33
5 4.17
11 9.17
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
43  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง 74
4 5.41
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
44  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
45  โรงเรียนวัดม่วง 103
6 5.83
4 3.88
12 11.65
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
46  โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 76
4 5.26
0 0.00
10 13.16
1 1.32
1 1.32
60 78.95
16 21.05%
47  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 100
3 3.00
2 2.00
16 16.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
48  โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 53
2 3.77
3 5.66
6 11.32
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
49  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ 451
19 4.21
12 2.66
57 12.64
3 0.67
1 0.22
359 79.60
92 20.40%
50  โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 148
3 2.03
5 3.38
22 14.86
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
51  โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 83
3 3.61
2 2.41
11 13.25
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
52  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 255
3 1.18
6 2.35
13 5.10
6 2.35
19 7.45
208 81.57
47 18.43%
53  โรงเรียนวัดดอนสาลี 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
54  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 131
7 5.34
0 0.00
15 11.45
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
55  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 60
4 6.67
2 3.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
56  โรงเรียนวัดหัวโพ 184
13 7.07
2 1.09
15 8.15
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
57  โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 130
2 1.54
2 1.54
9 6.92
8 6.15
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
58  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 93
5 5.38
6 6.45
4 4.30
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
59  โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 62
0 0.00
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
60  โรงเรียนวัดระฆังทอง 75
2 2.67
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
61  โรงเรียนวัดดอนพรม 32
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
62  โรงเรียนวัดนางแก้ว 312
14 4.49
2 0.64
22 7.05
0 0.00
10 3.21
264 84.62
48 15.38%
63  โรงเรียนวัดแหลมทอง 59
2 3.39
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
64  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
65  โรงเรียนวัดตาผา 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
66  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 294
7 2.38
7 2.38
29 9.86
1 0.34
0 0.00
250 85.03
44 14.97%
67  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 195
8 4.10
6 3.08
9 4.62
5 2.56
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
68  โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 35
1 2.86
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
69  โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 140
2 1.43
1 0.71
15 10.71
1 0.71
1 0.71
120 85.71
20 14.29%
70  โรงเรียนวัดดอนทราย 331
4 1.21
14 4.23
28 8.46
0 0.00
0 0.00
285 86.10
46 13.90%
71  โรงเรียนวัดมาบแค 125
4 3.20
0 0.00
12 9.60
1 0.80
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
72  โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 391
1 0.26
14 3.58
33 8.44
4 1.02
1 0.26
338 86.45
53 13.55%
73  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 128
5 3.91
1 0.78
11 8.59
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
74  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 130
0 0.00
3 2.31
12 9.23
2 1.54
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
75  โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 31
2 6.45
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
76  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
77  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 117
1 0.85
0 0.00
5 4.27
8 6.84
1 0.85
102 87.18
15 12.82%
78  โรงเรียนวัดเขาพระ 135
5 3.70
2 1.48
10 7.41
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
79  โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 136
2 1.47
2 1.47
12 8.82
1 0.74
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
80  โรงเรียนวัดเหนือ 97
0 0.00
0 0.00
12 12.37
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
81  โรงเรียนวัดปรกเจริญ 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
82  โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 57
1 1.75
0 0.00
5 8.77
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
83  โรงเรียนวัดยางหัก 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
2 3.51
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
84  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 141
6 4.26
3 2.13
3 2.13
3 2.13
2 1.42
124 87.94
17 12.06%
85  โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 90
5 5.56
5 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
86  โรงเรียนวัดบางลาน 141
0 0.00
0 0.00
12 8.51
0 0.00
3 2.13
126 89.36
15 10.64%
87  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
88  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 96
0 0.00
0 0.00
10 10.42
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
89  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 116
5 4.31
2 1.72
4 3.45
1 0.86
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
90  โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
91  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 124
1 0.81
0 0.00
11 8.87
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
92  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 278
4 1.44
4 1.44
14 5.04
3 1.08
1 0.36
252 90.65
26 9.35%
93  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 163
8 4.91
2 1.23
5 3.07
0 0.00
0 0.00
148 90.80
15 9.20%
94  โรงเรียนวัดสัมมาราม 99
0 0.00
0 0.00
5 5.05
4 4.04
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
95  โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 90
4 4.44
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
96  โรงเรียนวัดทำนบ 73
3 4.11
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
97  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 113
2 1.77
0 0.00
5 4.42
2 1.77
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
98  โรงเรียนวัดโชติทายการาม 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
99  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 139
1 0.72
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
100  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 188
3 1.60
3 1.60
2 1.06
3 1.60
2 1.06
175 93.09
13 6.91%
101  โรงเรียนวัดบัวงาม 135
4 2.96
3 2.22
2 1.48
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
102  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
103  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
104  โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
105  โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
106  โรงเรียนวัดสนามไชย 102
1 0.98
2 1.96
1 0.98
0 0.00
1 0.98
97 95.10
5 4.90%
107  โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 86
0 0.00
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
108  โรงเรียนวัดหนองม่วง 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
109  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
110  โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 144
0 0.00
0 0.00
4 2.78
0 0.00
0 0.00
140 97.22
4 2.78%
111  โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 290
0 0.00
0 0.00
5 1.72
0 0.00
1 0.34
284 97.93
6 2.07%
113  โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 417
1 0.24
3 0.72
3 0.72
0 0.00
0 0.00
410 98.32
7 1.68%

 

จำนวนนักเรียน  13,940 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  630 4.52
เตี้ย  435 3.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,289 9.25
ผอมและเตี้ย  318 2.28
อ้วนและเตี้ย  260 1.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,008 78.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,932 คน


21.03%


Powered By www.thaieducation.net