ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 9
4 44.44
0 0.00
5 55.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 101
4 3.96
8 7.92
24 23.76
12 11.88
32 31.68
21 20.79
80 79.21%
3  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น 56
11 19.64
10 17.86
4 7.14
9 16.07
3 5.36
19 33.93
37 66.07%
4  โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 138
27 19.57
4 2.90
14 10.14
28 20.29
11 7.97
54 39.13
84 60.87%
5  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 600
33 5.50
25 4.17
106 17.67
58 9.67
82 13.67
296 49.33
304 50.67%
6  โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 356
29 8.15
15 4.21
38 10.67
44 12.36
53 14.89
177 49.72
179 50.28%
7  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 160
30 18.75
12 7.50
24 15.00
11 6.88
0 0.00
83 51.88
77 48.13%
8  โรงเรียนวัดหุบกระทิง 350
60 17.14
38 10.86
18 5.14
30 8.57
18 5.14
186 53.14
164 46.86%
9  โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 59
4 6.78
14 23.73
8 13.56
1 1.69
0 0.00
32 54.24
27 45.76%
10  โรงเรียนวัดดีบอน 93
10 10.75
9 9.68
9 9.68
5 5.38
7 7.53
53 56.99
40 43.01%
11  โรงเรียนวัดชาวเหนือ 431
32 7.42
17 3.94
49 11.37
51 11.83
26 6.03
256 59.40
175 40.60%
12  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 75
12 16.00
2 2.67
16 21.33
0 0.00
0 0.00
45 60.00
30 40.00%
13  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 148
21 14.19
15 10.14
15 10.14
5 3.38
3 2.03
89 60.14
59 39.86%
14  โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 194
27 13.92
25 12.89
23 11.86
0 0.00
0 0.00
119 61.34
75 38.66%
15  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 79
4 5.06
7 8.86
13 16.46
4 5.06
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
16  โรงเรียนวัดช่องพราน 260
19 7.31
18 6.92
37 14.23
11 4.23
3 1.15
172 66.15
88 33.85%
17  โรงเรียนบ้านกุ่ม 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
18  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 76
10 13.16
7 9.21
8 10.53
0 0.00
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
19  โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 67
3 4.48
7 10.45
9 13.43
2 2.99
1 1.49
45 67.16
22 32.84%
20  โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 130
9 6.92
10 7.69
23 17.69
0 0.00
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
21  โรงเรียนวัดโคกทอง 103
12 11.65
10 9.71
11 10.68
0 0.00
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
22  โรงเรียนวัดลำพยอม 25
4 16.00
0 0.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองครึม 102
14 13.73
3 2.94
8 7.84
6 5.88
1 0.98
70 68.63
32 31.37%
24  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 62
6 9.68
2 3.23
9 14.52
0 0.00
2 3.23
43 69.35
19 30.65%
25  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 156
10 6.41
9 5.77
24 15.38
4 2.56
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
26  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 148
13 8.78
3 2.03
15 10.14
6 4.05
7 4.73
104 70.27
44 29.73%
27  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 92
5 5.43
4 4.35
18 19.57
0 0.00
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
28  โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 62
5 8.06
3 4.84
7 11.29
3 4.84
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
29  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 122
5 4.10
13 10.66
6 4.92
4 3.28
7 5.74
87 71.31
35 28.69%
30  โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 105
11 10.48
6 5.71
13 12.38
0 0.00
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
31  โรงเรียนวัดท่าเรือ 143
8 5.59
0 0.00
31 21.68
0 0.00
0 0.00
104 72.73
39 27.27%
32  โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 126
8 6.35
10 7.94
16 12.70
0 0.00
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
33  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 130
3 2.31
7 5.38
19 14.62
3 2.31
3 2.31
95 73.08
35 26.92%
34  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 920
22 2.39
27 2.93
70 7.61
47 5.11
80 8.70
674 73.26
246 26.74%
35  โรงเรียนบ้านหนองคา 65
2 3.08
0 0.00
15 23.08
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
36  โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 173
8 4.62
5 2.89
30 17.34
2 1.16
0 0.00
128 73.99
45 26.01%
37  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 50
7 14.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
38  โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 52
3 5.77
1 1.92
9 17.31
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
39  โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 105
4 3.81
7 6.67
15 14.29
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
40  โรงเรียนวัดหลวง 93
6 6.45
2 2.15
12 12.90
2 2.15
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
41  โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 102
2 1.96
3 2.94
15 14.71
5 4.90
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
42  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 17
0 0.00
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
43  โรงเรียนวัดหนองกลางดง 184
9 4.89
7 3.80
27 14.67
0 0.00
0 0.00
141 76.63
43 23.37%
44  โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 43
0 0.00
3 6.98
7 16.28
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
45  โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 164
6 3.66
2 1.22
30 18.29
0 0.00
0 0.00
126 76.83
38 23.17%
46  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 95
6 6.32
3 3.16
10 10.53
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
47  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 91
7 7.69
1 1.10
13 14.29
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
48  โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 35
0 0.00
2 5.71
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
49  โรงเรียนวัดเขาขลุง 105
3 2.86
9 8.57
12 11.43
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
50  โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 44
4 9.09
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
51  โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 132
6 4.55
1 0.76
7 5.30
4 3.03
12 9.09
102 77.27
30 22.73%
52  โรงเรียนวัดหนองประทุน 129
6 4.65
6 4.65
17 13.18
0 0.00
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
53  โรงเรียนวัดเขาส้ม 129
7 5.43
4 3.10
15 11.63
3 2.33
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
54  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 144
13 9.03
5 3.47
14 9.72
0 0.00
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
55  โรงเรียนวัดหนองมะค่า 225
11 4.89
0 0.00
39 17.33
0 0.00
0 0.00
175 77.78
50 22.22%
56  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 78
5 6.41
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
57  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 120
10 8.33
5 4.17
11 9.17
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
58  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง 74
4 5.41
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
59  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
60  โรงเรียนวัดม่วง 103
6 5.83
4 3.88
12 11.65
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
61  โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 76
4 5.26
0 0.00
10 13.16
1 1.32
1 1.32
60 78.95
16 21.05%
62  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 100
3 3.00
2 2.00
16 16.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
63  โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 53
2 3.77
3 5.66
6 11.32
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
64  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ 451
19 4.21
12 2.66
57 12.64
3 0.67
1 0.22
359 79.60
92 20.40%
65  โรงเรียนวัดสนามชัย 123
2 1.63
2 1.63
0 0.00
6 4.88
15 12.20
98 79.67
25 20.33%
66  โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 148
3 2.03
5 3.38
22 14.86
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
67  โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 83
3 3.61
2 2.41
11 13.25
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
68  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 255
3 1.18
6 2.35
13 5.10
6 2.35
19 7.45
208 81.57
47 18.43%
69  โรงเรียนวัดดอนสาลี 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
70  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 347
10 2.88
10 2.88
37 10.66
3 0.86
0 0.00
287 82.71
60 17.29%
71  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 131
7 5.34
0 0.00
15 11.45
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
72  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 60
4 6.67
2 3.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
73  โรงเรียนวัดหัวโพ 184
13 7.07
2 1.09
15 8.15
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
74  โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 596
38 6.38
11 1.85
41 6.88
6 1.01
1 0.17
499 83.72
97 16.28%
75  โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 130
2 1.54
2 1.54
9 6.92
8 6.15
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
76  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 93
5 5.38
6 6.45
4 4.30
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
77  โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 62
0 0.00
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
78  โรงเรียนวัดระฆังทอง 75
2 2.67
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
79  โรงเรียนวัดดอนพรม 32
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
80  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ 413
15 3.63
17 4.12
27 6.54
5 1.21
0 0.00
349 84.50
64 15.50%
81  โรงเรียนวัดนางแก้ว 312
14 4.49
2 0.64
22 7.05
0 0.00
10 3.21
264 84.62
48 15.38%
82  โรงเรียนวัดแหลมทอง 59
2 3.39
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
83  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
84  โรงเรียนวัดตาผา 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
85  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 294
7 2.38
7 2.38
29 9.86
1 0.34
0 0.00
250 85.03
44 14.97%
86  โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 228
5 2.19
2 0.88
27 11.84
0 0.00
0 0.00
194 85.09
34 14.91%
87  โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 74
3 4.05
1 1.35
5 6.76
0 0.00
2 2.70
63 85.14
11 14.86%
88  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 195
8 4.10
6 3.08
9 4.62
5 2.56
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
89  โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 35
1 2.86
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
90  โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 140
2 1.43
1 0.71
15 10.71
1 0.71
1 0.71
120 85.71
20 14.29%
91  โรงเรียนวัดดอนทราย 331
4 1.21
14 4.23
28 8.46
0 0.00
0 0.00
285 86.10
46 13.90%
92  โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 101
4 3.96
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
93  โรงเรียนวัดมาบแค 125
4 3.20
0 0.00
12 9.60
1 0.80
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
94  โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 391
1 0.26
14 3.58
33 8.44
4 1.02
1 0.26
338 86.45
53 13.55%
95  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 128
5 3.91
1 0.78
11 8.59
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
96  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 130
0 0.00
3 2.31
12 9.23
2 1.54
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
97  โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 31
2 6.45
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
98  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 101
0 0.00
0 0.00
10 9.90
3 2.97
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
99  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
100  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 117
1 0.85
0 0.00
5 4.27
8 6.84
1 0.85
102 87.18
15 12.82%
101  โรงเรียนวัดเขาพระ 135
5 3.70
2 1.48
10 7.41
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
102  โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 136
2 1.47
2 1.47
12 8.82
1 0.74
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
103  โรงเรียนวัดเหนือ 97
0 0.00
0 0.00
12 12.37
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
104  โรงเรียนวัดปรกเจริญ 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
105  โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 57
1 1.75
0 0.00
5 8.77
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
106  โรงเรียนวัดยางหัก 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
2 3.51
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
107  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 141
6 4.26
3 2.13
3 2.13
3 2.13
2 1.42
124 87.94
17 12.06%
108  โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) 85
5 5.88
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
109  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) 206
1 0.49
4 1.94
18 8.74
0 0.00
0 0.00
183 88.83
23 11.17%
110  โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 90
5 5.56
5 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
111  โรงเรียนวัดบางลาน 141
0 0.00
0 0.00
12 8.51
0 0.00
3 2.13
126 89.36
15 10.64%
112  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
113  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 96
0 0.00
0 0.00
10 10.42
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
114  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 116
5 4.31
2 1.72
4 3.45
1 0.86
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
115  โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
116  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 124
1 0.81
0 0.00
11 8.87
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
117  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 278
4 1.44
4 1.44
14 5.04
3 1.08
1 0.36
252 90.65
26 9.35%
118  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 163
8 4.91
2 1.23
5 3.07
0 0.00
0 0.00
148 90.80
15 9.20%
119  โรงเรียนวัดสัมมาราม 99
0 0.00
0 0.00
5 5.05
4 4.04
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
120  โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
121  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 157
8 5.10
2 1.27
4 2.55
0 0.00
0 0.00
143 91.08
14 8.92%
122  โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 90
4 4.44
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
123  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 282
7 2.48
6 2.13
9 3.19
2 0.71
0 0.00
258 91.49
24 8.51%
124  โรงเรียนวัดทำนบ 73
3 4.11
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
125  โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 195
5 2.56
1 0.51
9 4.62
1 0.51
0 0.00
179 91.79
16 8.21%
126  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 113
2 1.77
0 0.00
5 4.42
2 1.77
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
127  โรงเรียนวัดโชติทายการาม 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
128  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 139
1 0.72
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
129  โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 195
3 1.54
3 1.54
5 2.56
2 1.03
1 0.51
181 92.82
14 7.18%
130  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 188
3 1.60
3 1.60
2 1.06
3 1.60
2 1.06
175 93.09
13 6.91%
131  โรงเรียนวัดบัวงาม 135
4 2.96
3 2.22
2 1.48
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
132  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
133  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
134  โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
135  โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
136  โรงเรียนวัดสนามไชย 102
1 0.98
2 1.96
1 0.98
0 0.00
1 0.98
97 95.10
5 4.90%
137  โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 86
0 0.00
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
138  โรงเรียนวัดหนองม่วง 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
139  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 58
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
140  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
141  โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 144
0 0.00
0 0.00
4 2.78
0 0.00
0 0.00
140 97.22
4 2.78%
142  โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 290
0 0.00
0 0.00
5 1.72
0 0.00
1 0.34
284 97.93
6 2.07%
144  โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 417
1 0.24
3 0.72
3 0.72
0 0.00
0 0.00
410 98.32
7 1.68%
145  โรงเรียนบ้านหนองสลิด 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดตาล 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,058 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  911 4.54
เตี้ย  600 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,847 9.21
ผอมและเตี้ย  457 2.28
อ้วนและเตี้ย  415 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,828 78.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,230 คน


21.09%


Powered By www.thaieducation.net