ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 151
28 18.54
22 14.57
14 9.27
19 12.58
0 0.00
68 45.03
83 54.97%
2  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 127
7 5.51
11 8.66
20 15.75
13 10.24
16 12.60
60 47.24
67 52.76%
3  โรงเรียนวัดหนองแหน 230
32 13.91
17 7.39
40 17.39
13 5.65
19 8.26
109 47.39
121 52.61%
4  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 116
16 13.79
21 18.10
16 13.79
3 2.59
5 4.31
55 47.41
61 52.59%
5  โรงเรียนวัดสะแกงาม 50
9 18.00
6 12.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
24 48.00
26 52.00%
6  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 105
13 12.38
13 12.38
22 20.95
5 4.76
0 0.00
52 49.52
53 50.48%
7  โรงเรียนบ้านคลองสอง 120
10 8.33
18 15.00
14 11.67
10 8.33
1 0.83
67 55.83
53 44.17%
8  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 209
19 9.09
17 8.13
29 13.88
13 6.22
6 2.87
125 59.81
84 40.19%
9  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 155
23 14.84
10 6.45
13 8.39
12 7.74
4 2.58
93 60.00
62 40.00%
10  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 240
23 9.58
16 6.67
32 13.33
9 3.75
16 6.67
144 60.00
96 40.00%
11  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 60
12 20.00
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
12  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 90
6 6.67
4 4.44
14 15.56
2 2.22
6 6.67
58 64.44
32 35.56%
13  โรงเรียนวัดคูมอญ 51
7 13.73
4 7.84
6 11.76
1 1.96
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
14  โรงเรียนวัดธารพูด 202
17 8.42
0 0.00
49 24.26
2 0.99
0 0.00
134 66.34
68 33.66%
15  โรงเรียนสุวรรณคีรี 128
4 3.13
1 0.78
37 28.91
1 0.78
0 0.00
85 66.41
43 33.59%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 333
42 12.61
35 10.51
25 7.51
6 1.80
0 0.00
225 67.57
108 32.43%
17  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 130
9 6.92
8 6.15
23 17.69
2 1.54
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
18  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 137
8 5.84
5 3.65
26 18.98
4 2.92
0 0.00
94 68.61
43 31.39%
19  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 132
12 9.09
9 6.82
8 6.06
5 3.79
7 5.30
91 68.94
41 31.06%
20  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 401
53 13.22
37 9.23
34 8.48
0 0.00
0 0.00
277 69.08
124 30.92%
21  โรงเรียนวัดนาน้อย 82
6 7.32
1 1.22
18 21.95
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
22  โรงเรียนวัดบางกระดาน 40
0 0.00
3 7.50
9 22.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
23  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 185
20 10.81
7 3.78
25 13.51
3 1.62
0 0.00
130 70.27
55 29.73%
24  โรงเรียนบ้านหินแร่ 294
53 18.03
0 0.00
34 11.56
0 0.00
0 0.00
207 70.41
87 29.59%
25  โรงเรียนวัดหนองเสือ 172
9 5.23
2 1.16
37 21.51
2 1.16
0 0.00
122 70.93
50 29.07%
26  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 128
17 13.28
5 3.91
5 3.91
5 3.91
5 3.91
91 71.09
37 28.91%
27  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 45
6 13.33
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
28  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 264
20 7.58
11 4.17
15 5.68
26 9.85
4 1.52
188 71.21
76 28.79%
29  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 311
16 5.14
3 0.96
54 17.36
15 4.82
0 0.00
223 71.70
88 28.30%
30  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 2568
170 6.62
62 2.41
412 16.04
45 1.75
14 0.55
1865 72.62
703 27.38%
31  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 84
5 5.95
3 3.57
8 9.52
7 8.33
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
32  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 121
15 12.40
12 9.92
6 4.96
0 0.00
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
33  โรงเรียนวัดหนองปาตอง 159
9 5.66
0 0.00
34 21.38
0 0.00
0 0.00
116 72.96
43 27.04%
34  โรงเรียนวัดชำป่างาม 376
22 5.85
20 5.32
26 6.91
17 4.52
16 4.26
275 73.14
101 26.86%
35  โรงเรียนบ้านไร่ดอน 91
3 3.30
11 12.09
10 10.99
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
36  โรงเรียนวัดแปลงยาว 114
10 8.77
7 6.14
6 5.26
7 6.14
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
37  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 162
8 4.94
14 8.64
17 10.49
3 1.85
0 0.00
120 74.07
42 25.93%
38  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 209
17 8.13
10 4.78
11 5.26
10 4.78
6 2.87
155 74.16
54 25.84%
39  โรงเรียนวัดบางตลาด 105
5 4.76
4 3.81
13 12.38
3 2.86
2 1.90
78 74.29
27 25.71%
40  โรงเรียนบ้านวังคู 103
7 6.80
5 4.85
12 11.65
2 1.94
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
41  โรงเรียนบางพะเนียง 68
3 4.41
3 4.41
11 16.18
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
42  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 112
6 5.36
0 0.00
21 18.75
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
43  โรงเรียนวัดบึงกระจับ 130
8 6.15
3 2.31
16 12.31
4 3.08
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
44  โรงเรียนบ้านนา 172
13 7.56
11 6.40
16 9.30
1 0.58
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
45  โรงเรียนวัดสามร่ม 122
10 8.20
0 0.00
19 15.57
0 0.00
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
46  โรงเรียนวัดต้นตาล 177
18 10.17
7 3.95
17 9.60
0 0.00
0 0.00
135 76.27
42 23.73%
47  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 77
3 3.90
0 0.00
15 19.48
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
48  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 257
19 7.39
3 1.17
18 7.00
5 1.95
15 5.84
197 76.65
60 23.35%
49  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 112
6 5.36
5 4.46
15 13.39
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
50  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 414
17 4.11
14 3.38
27 6.52
25 6.04
12 2.90
319 77.05
95 22.95%
51  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 97
3 3.09
0 0.00
18 18.56
1 1.03
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
52  โรงเรียนวัดหนองบัว 75
5 6.67
0 0.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
53  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 236
17 7.20
3 1.27
32 13.56
1 0.42
0 0.00
183 77.54
53 22.46%
54  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 134
0 0.00
4 2.99
7 5.22
9 6.72
10 7.46
104 77.61
30 22.39%
55  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 72
3 4.17
3 4.17
9 12.50
1 1.39
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
56  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 177
19 10.73
6 3.39
12 6.78
2 1.13
0 0.00
138 77.97
39 22.03%
57  โรงเรียนวัดหินดาษ 200
5 2.50
1 0.50
37 18.50
1 0.50
0 0.00
156 78.00
44 22.00%
58  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 157
8 5.10
2 1.27
24 15.29
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
59  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 233
2 0.86
10 4.29
37 15.88
1 0.43
0 0.00
183 78.54
50 21.46%
60  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 174
4 2.30
6 3.45
12 6.90
10 5.75
4 2.30
138 79.31
36 20.69%
61  โรงเรียนวัดหัวสวน 121
7 5.79
6 4.96
9 7.44
3 2.48
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
62  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 224
6 2.68
9 4.02
30 13.39
1 0.45
0 0.00
178 79.46
46 20.54%
63  โรงเรียนวัดดอนท่านา 137
7 5.11
3 2.19
17 12.41
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
64  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 64
0 0.00
0 0.00
13 20.31
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
65  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 212
9 4.25
11 5.19
18 8.49
5 2.36
0 0.00
169 79.72
43 20.28%
66  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 79
3 3.80
0 0.00
10 12.66
2 2.53
1 1.27
63 79.75
16 20.25%
67  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 76
5 6.58
3 3.95
2 2.63
2 2.63
3 3.95
61 80.26
15 19.74%
68  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 209
11 5.26
6 2.87
15 7.18
5 2.39
3 1.44
169 80.86
40 19.14%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 149
8 5.37
9 6.04
7 4.70
4 2.68
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
70  โรงเรียนบ้านท่าซุง 213
8 3.76
15 7.04
14 6.57
3 1.41
0 0.00
173 81.22
40 18.78%
71  โรงเรียนบ้านท่ากลอย 422
13 3.08
22 5.21
19 4.50
17 4.03
8 1.90
343 81.28
79 18.72%
72  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 167
11 6.59
5 2.99
13 7.78
2 1.20
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
73  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 142
2 1.41
7 4.93
17 11.97
0 0.00
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
74  โรงเรียนบ้านอ่างเตย 197
9 4.57
20 10.15
4 2.03
2 1.02
1 0.51
161 81.73
36 18.27%
75  โรงเรียนวัดสนามช้าง 50
3 6.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
76  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
77  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 287
17 5.92
15 5.23
8 2.79
11 3.83
0 0.00
236 82.23
51 17.77%
78  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 170
10 5.88
1 0.59
19 11.18
0 0.00
0 0.00
140 82.35
30 17.65%
79  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 306
19 6.21
14 4.58
8 2.61
11 3.59
1 0.33
253 82.68
53 17.32%
80  โรงเรียนวัดสาวชะโงก 81
3 3.70
2 2.47
5 6.17
2 2.47
2 2.47
67 82.72
14 17.28%
81  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 99
2 2.02
4 4.04
11 11.11
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
82  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 99
2 2.02
3 3.03
4 4.04
4 4.04
4 4.04
82 82.83
17 17.17%
83  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 192
7 3.65
2 1.04
22 11.46
1 0.52
0 0.00
160 83.33
32 16.67%
84  โรงเรียนวัดสามแยก 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
85  โรงเรียนบ้านมาบนาดี 210
9 4.29
4 1.90
6 2.86
9 4.29
5 2.38
177 84.29
33 15.71%
86  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 175
4 2.29
0 0.00
21 12.00
2 1.14
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
87  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 160
8 5.00
10 6.25
5 3.13
1 0.63
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
88  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 60
2 3.33
2 3.33
3 5.00
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
89  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 204
11 5.39
7 3.43
12 5.88
0 0.00
0 0.00
174 85.29
30 14.71%
90  โรงเรียนวัดพงษาราม 139
5 3.60
4 2.88
11 7.91
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
91  โรงเรียนบ้านชำขวาง 70
2 2.86
2 2.86
5 7.14
0 0.00
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
92  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 84
0 0.00
0 0.00
12 14.29
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
93  โรงเรียนวัดลำมหาชัย 193
4 2.07
10 5.18
13 6.74
0 0.00
0 0.00
166 86.01
27 13.99%
94  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
0 0.00
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
95  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 730
23 3.15
17 2.33
37 5.07
11 1.51
11 1.51
631 86.44
99 13.56%
96  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 200
8 4.00
10 5.00
9 4.50
0 0.00
0 0.00
173 86.50
27 13.50%
97  โรงเรียนบ้านหนองสทิต 121
2 1.65
2 1.65
12 9.92
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
98  โรงเรียนวัดกกสับ 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
99  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 186
8 4.30
1 0.54
14 7.53
0 0.00
0 0.00
163 87.63
23 12.37%
100  โรงเรียนวัดสระสองตอน 97
6 6.19
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
101  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
102  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 57
0 0.00
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
103  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 231
6 2.60
2 0.87
19 8.23
1 0.43
0 0.00
203 87.88
28 12.12%
104  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 371
17 4.58
0 0.00
26 7.01
0 0.00
0 0.00
328 88.41
43 11.59%
105  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
106  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 80
5 6.25
2 2.50
2 2.50
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
107  โรงเรียนบ้านท่าคาน 125
1 0.80
3 2.40
10 8.00
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
108  โรงเรียนวัดวังเย็น 196
7 3.57
6 3.06
4 2.04
3 1.53
1 0.51
175 89.29
21 10.71%
109  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 95
2 2.11
3 3.16
4 4.21
1 1.05
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
110  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 106
4 3.77
2 1.89
5 4.72
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
111  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 87
1 1.15
2 2.30
4 4.60
2 2.30
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
112  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.26
35 89.74
4 10.26%
113  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
2 2.82
1 1.41
64 90.14
7 9.86%
114  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 189
6 3.17
8 4.23
2 1.06
1 0.53
1 0.53
171 90.48
18 9.52%
115  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 5.51
5 3.94
115 90.55
12 9.45%
116  โรงเรียนวัดบางโรง 91
0 0.00
2 2.20
6 6.59
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
117  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
118  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
119  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 86
3 3.49
0 0.00
3 3.49
1 1.16
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
120  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 138
2 1.45
0 0.00
8 5.80
1 0.72
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
121  โรงเรียนวัดดอนทอง 164
0 0.00
0 0.00
12 7.32
1 0.61
0 0.00
151 92.07
13 7.93%
122  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
123  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 52
3 5.77
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
124  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 150
2 1.33
3 2.00
6 4.00
0 0.00
0 0.00
139 92.67
11 7.33%
125  โรงเรียนวัดวังกะจะ 41
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
126  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
127  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 147
4 2.72
4 2.72
2 1.36
0 0.00
0 0.00
137 93.20
10 6.80%
128  โรงเรียนวัดเทพพนาราม 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
2 3.39
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
129  โรงเรียนบ้านยางแดง 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
130  โรงเรียนวัดหัวไทร 91
0 0.00
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
131  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 117
0 0.00
4 3.42
3 2.56
0 0.00
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
132  โรงเรียนสียัดพัฒนา 269
0 0.00
0 0.00
15 5.58
0 0.00
0 0.00
254 94.42
15 5.58%
133  โรงเรียนวัดหนองเค็ด 128
0 0.00
2 1.56
5 3.91
0 0.00
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
134  โรงเรียนบ้านปรือวาย 143
2 1.40
0 0.00
5 3.50
0 0.00
0 0.00
136 95.10
7 4.90%
135  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 90
2 2.22
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
136  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 163
3 1.84
1 0.61
1 0.61
2 1.23
0 0.00
156 95.71
7 4.29%
137  โรงเรียนบ้านหนองคอก 829
12 1.45
3 0.36
15 1.81
4 0.48
0 0.00
795 95.90
34 4.10%
138  โรงเรียนวัดบางคา 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
139  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 251
3 1.20
1 0.40
6 2.39
0 0.00
0 0.00
241 96.02
10 3.98%
140  โรงเรียนวัดดงยาง 152
0 0.00
0 0.00
6 3.95
0 0.00
0 0.00
146 96.05
6 3.95%
141  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 399
4 1.00
2 0.50
6 1.50
3 0.75
0 0.00
384 96.24
15 3.76%
142  โรงเรียนบ้านเนินไร่ 137
4 2.92
0 0.00
1 0.73
0 0.00
0 0.00
132 96.35
5 3.65%
143  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 422
4 0.95
2 0.47
5 1.18
3 0.71
1 0.24
407 96.45
15 3.55%
144  โรงเรียนบ้านหนองแสง 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
145  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 66
1 1.52
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
146  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 287
1 0.35
1 0.35
3 1.05
1 0.35
1 0.35
280 97.56
7 2.44%
147  โรงเรียนบ้านหนองยาง 495
3 0.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 0.61
489 98.79
6 1.21%

 

จำนวนนักเรียน  25,643 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,299 5.07
เตี้ย  802 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,261 8.82
ผอมและเตี้ย  465 1.81
อ้วนและเตี้ย  227 0.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,589 80.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,054 คน


19.71%


Powered By www.thaieducation.net