ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 149 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.06
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 127
7 5.51
11 8.66
20 15.75
13 10.24
16 12.60
60 47.24
67 52.76%
2  โรงเรียนวัดสะแกงาม 50
9 18.00
6 12.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
24 48.00
26 52.00%
3  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 105
13 12.38
13 12.38
22 20.95
5 4.76
0 0.00
52 49.52
53 50.48%
4  โรงเรียนบ้านคลองสอง 120
10 8.33
18 15.00
14 11.67
10 8.33
1 0.83
67 55.83
53 44.17%
5  โรงเรียนวัดหนองปรือ 17
6 35.29
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
6  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 209
19 9.09
17 8.13
29 13.88
13 6.22
6 2.87
125 59.81
84 40.19%
7  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 240
23 9.58
16 6.67
32 13.33
9 3.75
16 6.67
144 60.00
96 40.00%
8  โรงเรียนวัดธารพูด 202
17 8.42
0 0.00
49 24.26
2 0.99
0 0.00
134 66.34
68 33.66%
9  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 132
12 9.09
9 6.82
8 6.06
5 3.79
7 5.30
91 68.94
41 31.06%
10  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 401
53 13.22
37 9.23
34 8.48
0 0.00
0 0.00
277 69.08
124 30.92%
11  โรงเรียนวัดนาน้อย 82
6 7.32
1 1.22
18 21.95
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
12  โรงเรียนวัดหนองเสือ 172
9 5.23
2 1.16
37 21.51
2 1.16
0 0.00
122 70.93
50 29.07%
13  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 45
6 13.33
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
14  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 84
5 5.95
3 3.57
8 9.52
7 8.33
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 121
15 12.40
12 9.92
6 4.96
0 0.00
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
16  โรงเรียนวัดหนองปาตอง 159
9 5.66
0 0.00
34 21.38
0 0.00
0 0.00
116 72.96
43 27.04%
17  โรงเรียนวัดแปลงยาว 114
10 8.77
7 6.14
6 5.26
7 6.14
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
18  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 209
17 8.13
10 4.78
11 5.26
10 4.78
6 2.87
155 74.16
54 25.84%
19  โรงเรียนบางพะเนียง 68
3 4.41
3 4.41
11 16.18
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
20  โรงเรียนวัดบึงกระจับ 130
8 6.15
3 2.31
16 12.31
4 3.08
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
21  โรงเรียนบ้านนา 172
13 7.56
11 6.40
16 9.30
1 0.58
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
22  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 77
3 3.90
0 0.00
15 19.48
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
23  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 257
19 7.39
3 1.17
18 7.00
5 1.95
15 5.84
197 76.65
60 23.35%
24  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 22
0 0.00
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
25  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 97
3 3.09
0 0.00
18 18.56
1 1.03
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
26  โรงเรียนวัดหนองบัว 75
5 6.67
0 0.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
27  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 236
17 7.20
3 1.27
32 13.56
1 0.42
0 0.00
183 77.54
53 22.46%
28  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 134
0 0.00
4 2.99
7 5.22
9 6.72
10 7.46
104 77.61
30 22.39%
29  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 177
19 10.73
6 3.39
12 6.78
2 1.13
0 0.00
138 77.97
39 22.03%
30  โรงเรียนวัดหัวสวน 121
7 5.79
6 4.96
9 7.44
3 2.48
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
31  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 224
6 2.68
9 4.02
30 13.39
1 0.45
0 0.00
178 79.46
46 20.54%
32  โรงเรียนวัดดอนท่านา 137
7 5.11
3 2.19
17 12.41
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
33  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 79
3 3.80
0 0.00
10 12.66
2 2.53
1 1.27
63 79.75
16 20.25%
34  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 76
5 6.58
3 3.95
2 2.63
2 2.63
3 3.95
61 80.26
15 19.74%
35  โรงเรียนบ้านท่าซุง 213
8 3.76
15 7.04
14 6.57
3 1.41
0 0.00
173 81.22
40 18.78%
36  โรงเรียนบ้านท่ากลอย 422
13 3.08
22 5.21
19 4.50
17 4.03
8 1.90
343 81.28
79 18.72%
37  โรงเรียนวัดสนามช้าง 50
3 6.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
38  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
39  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 170
10 5.88
1 0.59
19 11.18
0 0.00
0 0.00
140 82.35
30 17.65%
40  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 306
19 6.21
14 4.58
8 2.61
11 3.59
1 0.33
253 82.68
53 17.32%
41  โรงเรียนวัดสาวชะโงก 81
3 3.70
2 2.47
5 6.17
2 2.47
2 2.47
67 82.72
14 17.28%
42  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 99
2 2.02
4 4.04
11 11.11
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
43  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 99
2 2.02
3 3.03
4 4.04
4 4.04
4 4.04
82 82.83
17 17.17%
44  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 192
7 3.65
2 1.04
22 11.46
1 0.52
0 0.00
160 83.33
32 16.67%
45  โรงเรียนวัดสามแยก 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
46  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 160
8 5.00
10 6.25
5 3.13
1 0.63
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
47  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 60
2 3.33
2 3.33
3 5.00
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
48  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 84
0 0.00
0 0.00
12 14.29
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
49  โรงเรียนวัดลำมหาชัย 193
4 2.07
10 5.18
13 6.74
0 0.00
0 0.00
166 86.01
27 13.99%
50  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
0 0.00
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
51  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 730
23 3.15
17 2.33
37 5.07
11 1.51
11 1.51
631 86.44
99 13.56%
52  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 200
8 4.00
10 5.00
9 4.50
0 0.00
0 0.00
173 86.50
27 13.50%
53  โรงเรียนบ้านหนองสทิต 121
2 1.65
2 1.65
12 9.92
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
54  โรงเรียนวัดกกสับ 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
55  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
56  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 57
0 0.00
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
57  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
58  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 80
5 6.25
2 2.50
2 2.50
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
59  โรงเรียนบ้านท่าคาน 125
1 0.80
3 2.40
10 8.00
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
60  โรงเรียนวัดวังเย็น 196
7 3.57
6 3.06
4 2.04
3 1.53
1 0.51
175 89.29
21 10.71%
61  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 106
4 3.77
2 1.89
5 4.72
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
62  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 87
1 1.15
2 2.30
4 4.60
2 2.30
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
63  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
2 2.82
1 1.41
64 90.14
7 9.86%
64  โรงเรียนวัดบางโรง 91
0 0.00
2 2.20
6 6.59
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
65  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 86
3 3.49
0 0.00
3 3.49
1 1.16
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
66  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 138
2 1.45
0 0.00
8 5.80
1 0.72
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
67  โรงเรียนวัดดอนทอง 164
0 0.00
0 0.00
12 7.32
1 0.61
0 0.00
151 92.07
13 7.93%
68  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
69  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 52
3 5.77
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
70  โรงเรียนวัดวังกะจะ 41
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
71  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
72  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 147
4 2.72
4 2.72
2 1.36
0 0.00
0 0.00
137 93.20
10 6.80%
73  โรงเรียนวัดเทพพนาราม 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
2 3.39
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
74  โรงเรียนบ้านยางแดง 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
75  โรงเรียนวัดหัวไทร 91
0 0.00
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
76  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 117
0 0.00
4 3.42
3 2.56
0 0.00
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
77  โรงเรียนวัดหนองเค็ด 128
0 0.00
2 1.56
5 3.91
0 0.00
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
78  โรงเรียนบ้านปรือวาย 143
2 1.40
0 0.00
5 3.50
0 0.00
0 0.00
136 95.10
7 4.90%
79  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 90
2 2.22
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
80  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 163
3 1.84
1 0.61
1 0.61
2 1.23
0 0.00
156 95.71
7 4.29%
81  โรงเรียนวัดบางคา 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
82  โรงเรียนวัดดงยาง 152
0 0.00
0 0.00
6 3.95
0 0.00
0 0.00
146 96.05
6 3.95%
83  โรงเรียนบ้านเนินไร่ 137
4 2.92
0 0.00
1 0.73
0 0.00
0 0.00
132 96.35
5 3.65%
84  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 422
4 0.95
2 0.47
5 1.18
3 0.71
1 0.24
407 96.45
15 3.55%
85  โรงเรียนบ้านหนองแสง 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
86  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 66
1 1.52
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
87  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 287
1 0.35
1 0.35
3 1.05
1 0.35
1 0.35
280 97.56
7 2.44%
88  โรงเรียนบ้านหนองยาง 495
3 0.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 0.61
489 98.79
6 1.21%

 

จำนวนนักเรียน  12,089 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  534 4.42
เตี้ย  368 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  912 7.54
ผอมและเตี้ย  188 1.56
อ้วนและเตี้ย  116 0.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,971 82.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,118 คน


17.52%


Powered By www.thaieducation.net